• Prípravný ročník: 7.-€/ mesačne
  • I. a II. stupeň: 8.- €/ mesačne
  • Štúdium pre dospelých: 42.- €/ mesačne
  • Rozšírené vyučovanie: 11.- €/ mesačne
  • Rodičovský príspevok: 15.-€ ročne

IBAN: SK44 5600 0000 0004 9446 3004

Variabilný symbol: 20XX20YY (aktuálny školský rok)

Konkrétnu výšku školného môžete vždy zistiť u Vášho učiteľa.

f t g