• ZUŠ Irkutská organizuje každý školský rok Deň otvorených dverí, a to dvakrát do roka.
  • Prvý termín sa pod názvom Tma tmúca koná vždy koncom novembra daného školského roka.
  • Druhý termín sa pod názvom Otvorená škola koná vždy koncom júna daného školského roka.
  • Obe akcie sa konajú na Irkutskej 1 v čase 15:30 až 18:00, kedy je možné navštíviť všetky ateliéry nášho hlavného sídla a v rámci nich si vyskúšať rôzne techniky a aktivity organizované našimi pedagógmi. Vedľa klasických výtvarných techník je vtedy možnosť navštíviť aj ateliéry rozšíreného štúdia, v súčasnosti teda počítačovú grafiku, drevorezbu a animovaný film.
  • Pre konkrétny termín Tmy tmúcej a Otvorenej školy prosím sledujte aktuality na našej stránke, kde je daná akcia vždy v dostatočnom predstihu oznámená.
f t g