• Základná umelecká škola Irkutská 1 v Košiciach ponúka výtvarné vzdelávanie pre študentov základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých záujemcov.
  • Základné vzdelanie zahŕňa oboznámenie s výtvarnými technikami kresby, maľby, grafiky, modelovania a dekoratívnych činností.
  • Je možné prihlásiť sa aj na rozšírené štúdium, zamerané špecificky na ďalšie techniky; v súčasnosti je v ponuke drevorezba, počítačová grafika a animovaný film.
  • Nástup je možný kedykoľvek na začiatku prvého alebo druhého polroka daného školského roka, a to po absolvovaní prijímacích skúšok z kresby, nasledujúcich po podaní prihlášky.
f t g