Školné

IBAN: SK44 5600 0000 0004 9446 3004

Variabilný symbol: 20XX20YY (aktuálny školský rok)

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Tabuľka školného:

S čestným vyhlásenímBez čestného vyhlásenia
Prípravný ročník7,- €/mesiac7,- €/mesiac
Základné štúdium do 16 rokov8,- €/mesiac16,- €/mesiac
Základné štúdium 16-25 rokov8,- €/mesiac31,- €/mesiac*
Rozšírené štúdium do 16 rokov11,- €/mesiac18,- €/mesiac
Rozšírené štúdium 16-25 rokov11,- €/mesiac37,- €/mesiac*
Štúdium pre dospelýchN/A42,- €/mesiac
Rozšírené štúdium pre dospelýchN/A49,- €/mesiac

* - len pre pracujúcich bez ČV v danom veku

Konkrétnu výšku školného môžete vždy zistiť u Vášho učiteľa.

Platbu je možné uskutočniť dvoma spôsobmi:

  1. Mesačne s dátumom splatnosti 15. dňa daného mesiaca;
  2. V dvoch splátkach:
    • prvá splátka za obdobie september-december so splatnosťou 15. 9. daného šk. roka;
    • druhá splátka za obdobie január-jún so splatnosťou 15. 1. daného šk. roka.

PROSÍME RODIČOV, ABY DECEMBROVÚ SPLÁTKU UHRADILI NAJNESKÔR DO 15. 12. DANÉHO ŠK. ROKA, V ŽIADNOM PRÍPADE NIE PO TOMTO TERMÍNE. V PRÍPADE, ŽE Z NEJAKÉHO DÔVODU NEMÔŽETE ZAPLATIŤ DO 15. 12., PROSÍME O ÚHRADU DANÉHO OBDOBIA AŽ V JANUÁRI. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE!

V prípade, že rodičia majú aspoň 3 školopovinné deti (pre presné kritériá viď minedu.sk/informacie-pre-rodicov), a aspoň jedno z nich navštevuje ZUŠ Irkutskú, má rodič právo žiadať zníženie školného pre každé z prihlásených detí o 20 %. Žiadosť si môžete stiahnuť odtiaľto.

Rodičovský príspevok

OZ Rodičia a priatelia ZUŠ Irkutská 1 FINEART

IBAN: SK79 0900 0000 0050 5077 7232

Variabilný symbol: 20XX20YY (aktuálny školský rok)

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

  • Rodičovský príspevok: 30.-€ ročne (zmena odsúhlasená na rodičovskom združení, november 2019)
f t g