Pre záujemcov o štúdium

Možnosti základného a rozšíreného štúdia

Cieľové skupiny

Prečo a ako sa prihlásiť na ZUŠ Irkutská

Zoznam pracovísk, na ktorých je organizovaná výuka

Informácie o školnom

Dni otvorených dverí

Podmienky prijatia a prijímacie skúšky

Pre študentov

Zoznam pracovísk a ako sa na ne dostať

Informácie o školnom

Aktuálny rozvrh pre školský rok 2018/2019

Harmonogram školského roka 2018/2019

Možnosti nadväzujúceho a rozšíreného štúdia

Súťaže v školskom roku 2018/2019

Výstavy v školskom roku 2018/2019

Pre rodičov

Zoznam pracovísk

Informácie o školnom a spôsobe hradenia

Formuláre: informovaný súhlas, čestné prehlásenie a žiadosť o zníženie školného

Harmonogram školského roka 2018/2019

Pre zamestnancov

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

f t g