Vážení priaznivci ZUŠ Irkutská 1 v Košiciach,
ak by ste chceli pomôcť škole prispením Vašich 2% z dane, postupujte prosím podľa nasledujúceho postupu:

Pre zamestnancov, ktorým robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ

 • do 15. 2. príslušného roka požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň
 • požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane. Potrebný dátum nájdete na Potvrdení o zaplatení dane, z ktorého viete určiť aj poukazovanú sumu, a to v rozmedzí minimálne 3 EUR až maximálne 2 % z dane. Údaje o prijímateľovi sú predvyplnené.
 • obe tieto tlačivá doručte do 30. 4.príslušného roka na daňový úrad

Pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé

 • riadne vyplňte daňové priznanie
 • vypočítajte si poukazovanú sumu, a to v rozmedzí minimálne 3 EUR až maximálne 2 % z dane
 • v daňovom priznaní nájdite kolónku na poukázanie 2 % z dane (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania) a doplňte nasledovné údaje:
  Obchodné meno alebo názov Rodičia a priatelia ZUŠ Irkutská 1 FINEART
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo Irkutská 1, 04012 Košice
  Právna forma Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID) 42320798
 • daňové priznanie doručte do 31. 3. príslušného roka na daňový úrad

Pre právnické osoby

 • riadne vyplňte daňové priznanie
 • vypočítajte si poukazovanú sumu, a to v rozmedzí minimálne 8 EUR až maximálne 1 % z dane
 • v daňovom priznaní nájdite kolónku na poukázanie 1 % z dane (IV. časť priznania).  a doplňte nasledovné údaje:
  Obchodné meno alebo názov Rodičia a priatelia ZUŠ Irkutská 1 FINEART
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo Irkutská 1, 04012 Košice
  Právna forma Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID) 42320798
 • daňové priznanie doručte v lehote na daňový úrad

Za každý príspevok ďakujeme!

f t g