• Na ZUŠ Irkutská je možné študovať buď v štandardnom ateliéri výtvarného umenia, alebo vo viacerých špecializovaných ateliéroch rozšíreného štúdia.
 • Prihlásiť sa môžu ako študenti základných, stredných a vysokých škôl, tak dospelí záujemci o štúdium.
 • Výuka je organizovaná nielen v sídle školy na Irkutskej 1 v Košiciach, ale aj vo viacerých elokovaných pracoviskách v rôznych mestských častiach Košíc (viď Zoznam pracovísk).
 • Základné výtvarné vzdelanie pokrýva nasledovné
  • základy dejín umenia: študent získa všeobecný prehľad o dejinách výtvarného umenia od praveku, cez starovek, stredovek, novovek, modernu až po súčasné umenie
  • kresba: ceruza, uhlík, rudka, tuš
  • maľba: akvarel, tempera, akryl
  • modelovanie: modelárska hlina
  • grafika: tlač z výšky - linoryt, tlač z hĺbky - suchá ihla, vyškrabávanie do vosku
  • dekoratívne techniky: koláž, abstraktné kompozície, písmo
 • Rozšírené štúdium v súčasnosti pokrýva
  • počítačová grafika: rastrová a vektorová grafika v Corel Draw
  • drevorezba: sochárstvo a drevoryt
  • animovaný film: rôzne techniky stop-motion animácie, filmové techniky, strihanie a zvučenie filmu
f t g