Základná umelecká škola Irkutská 1, 040 12 Košice

P.č. Vystavená Dodávateľ IČO Cena Popis Zodpovedná: Funkcia Zverejnené dňa
01.  13.01.2023 Polygra Plus -Kristián Petro, Uralská 1493/5, 040 12 Košice  48066257  55,20  servis kopírky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 13.01.2023
02.  23.1.2023 BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice  44518684  150,- odstránenie havarijného stavu toaliet Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  23.01.2023
03.  26.01.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654  1.203,60 stravenky 02/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  26.01.2023
04.  24.02.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654  1.387,20 stravenky 03/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 24.02.2023
05.  19.3.2023  Polygra Plus -Kristián Petro, Uralská 1493/5, 040 12 Košice 48066257 223,20  renovácia tonerov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  19.3.2023
06.  27.3.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654  1.081,20 stravenky 4/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  27.3.2023
07.  24.4.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654 1.382,10 stravenky 5/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  24.4.2023
08.  03.5.2023 Deratex-Daniel Repka, Čárskeho 7, 040 01 Košice 10689877 60,- deratizácia jarná Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 03.5.2023
09.  09.5.2023  Deratex-Daniel Repka, Čárskeho 7, 040 01 Košice  10689877  216,- dezinsekcia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 09.5.2023
10.  10.5.2023  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice  44518684  54,61 vyúčtovanie rok 2022 a predpoklad 2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  10.5.2023
11.  24.5.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654  1.424,80 stravenky 6/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 24.5.2023
12.  08.6.2023 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  31331131 223,80 bianco listy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 08.6.2023
13.  13.6.2023 SOLUS s.r.o. Gagarinovo nám.5/1462, 040 12 Košice 36598330 40,- paierové tašky malé a veľké Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 13.6.2023
14.  26.6.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654 1.287,80  stravenky 7/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  26.6.2023
15.  23.6.2023 Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa 35099979 203,45 kosba Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 23.6.2023
16.  27.7.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654 1.424,80 stravenky 8/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 27.7.2023
17.  07.8.2023 Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa  35099979 203,45 kosba Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 07.8.2023
18. 16.8.2023 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654  1.233,-  stravenky 9/ 2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 16.8.2023
19.  16.8.2023  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice  44518684  120,- oprava WC Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 16.8.2023
20.  6.9.2023  Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa   35099979  203,45  kosba Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   riad.školy  6.9.2023
21.  08.9.2023  Polygra Plus -Kristián Petro, Uralská 1493/5, 040 12 Košice  48066257  180,- renovácia tonerov  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 08.9.2023 
22.  19.9.2023

PROCARE a.s.

Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava

35890568 250,- Opakovaný reaudit - audit Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 19.9.2023
23.  19.9.2023  

PROCARE a.s.

Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava
 35890568  650,-  kategorizácia prác Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  19.9.2023
24. 25.9.2023 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 Bratislava  53528654 1.521,-  stravné 10/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 25.9.2023
25.  09.10.2023  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice  44518684 100,-  revízia hasiace prístroje Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  09.10.2023
26. 24.10.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA 53528654 1.386,45 stravenky 11/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 24.10.2023
27.  24.10.2023  Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa  35090979  203,45  kosba Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  24.10.2023
28.  02.11.2023 ALARMTEL SK s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice  36182021 150,- revízia EZS Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 02.11.2023
29.  02.11.2023 NIBIRU s.r.o., Ždiarska 1, 040 12 Košice 50871340 350,- vyčistenie odkvapových žľabov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 02.11.2023
30.  02.11.2023  MAŠA, PhDr. Marta Šamová, Važecká 2, 040 12 Košice  17167078  159,48  kalendáre, popisovače, lepidlá Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 02.11.2023
31.  15.11.2023 Ing. Tomáš Dzurňák, D-D, Južná tr.78, 040 01 Košice  14382857 1.564,81  čistiace a dezinfekčné prostriedky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 15.11.2023 
32.  20.11.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654  1.193,40 dobitie kreditu na stravovacích kartách, 12/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 20.11.2023
33.  20.11.2023

 KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247

044 42

 36595845  1.243,20  revízia prenosné elektrospotrebiče Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  20.11.2023
34.  20.11.2023  

 KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247

044 42
 36595845  1.468,80  revízia bleskozvod Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 20.11.2023
35. 23.11.2023  

 SENZIO s.r.o.

958 41 Veľké Uherce 137
 50178296  1.076,40 licencia iZUŠ 2024 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 23.11.2023
36.  23.11.2023 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske nám. 35, 040 01 Košice   36188778  26,-  disk Verbatim Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riadškoly 23.11.2023 
37.  28.11.2023 Medipea s.r.o., Sp.nám.2, 040 12 Košice  51419718  480,- OOPP Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  28.11.2023
38.  28.11.2023 Štefan Krompaský, Ružova 33, 040 11 Košice    500,-  maľba s protiplesňovým náterom Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 28.11.2023
39.  28.11.2023  NOON s.r.o., Kustrova 3, 040 01 Kosice  53778065  1.000,-  aktualizácia webovej stránky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 28.11.2023
40.  30.11.2023  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice  44518684  250,- oprava radiátorov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  30.11.2023
41.  30.11.2023  DAR KOM s.r.o., Maurerova 20, 040 22 Košice  46304193 999,54  linoleum Tarkett  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 30.11.2023 
42.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
43.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
44.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
45.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
46.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
47.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
48.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
49.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
50.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
51.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
52.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
53.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
54.            Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
55.            Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
56.            Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
57.            Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
58.            Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
59.            Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
60.                
61.                
62.                
63.                
64.                
65.                
66.                
67.                
68.                
69.                
70.                
f t g