Základná umelecká škola Irkutská 1, 040 12 Košice

P.č. Vystavená Dodávateľ IČO Cena Popis Zodpovedná: Funkcia Zverejnené dňa
01.  13.01.2022 Up Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.060,80  stravenky 01/22 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy 13.01.2022
02.  18.01.2022 BP mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, KE  44518684  300,- výmena batérií na studenú vodu Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.01.2022
03.  09.02.2022 Up Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.094,40 stravenky 02/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  09.02.2022
04.  18.02.2022 Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, BA  35730129 148,78 Smernica a org.pokyny pre školy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.02.2022
05.  07.3.2022 BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13  44518684  50,-  Spracovanie vyúčtovania prev.náklad. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  07.3.2022
06.  09.3.2022 UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova  23/D, BA  53528654  1.262,40 stravenky 3/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  09.3.2022
07.  14.3.2022 NOVES s.r.o. Žižkova 1875/12, 040 01 Košice  36189308 150,- dodanie a montáž elektrozámku Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  14.3.2022
08.  22.3.2022 DERATEX-EKO, Daniel Repka, Čárskeho 7, Košice 44341865 50,- deratizácia priestorov ZUŠ Irkutská 1 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  25.3.2022
09.  31.3.2022  Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.046,40 stravenky 4/2022  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  31.3.2022
10.  28.4.2022  Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  53528654 1.180,80 stravenky 5/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  28.4.2022
11.  02.5.2022  BP mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, KE  44518684  100,-  vypracovanie nového zálohového predpisu Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  02.5.2022
12.  16.5.2022 Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice  48066257  482,40 tonery, servis  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  16.5.2022
13.  17.5.2022  EK Plast s.r.o. Palackého 21, Košice  36187402 585,43  PVC  na linoryt Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  17.5.2022
14.  18.5.2022  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica  31331131  110,53  tlačivá Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.5.2022
15.  18.5.2022 SOLUS Košice s.r.o., Gagarinovo nám.1462/5, Košice  36598330 99,-  obálky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.5.2022
16.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
17.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
18.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
19.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
20.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
21.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
22.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
23.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
24.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
25.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
26.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
27.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
28.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
29.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
30.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
31.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
32.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
33.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
34.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
35.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
36.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
37.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
38.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
39.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
40.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
41.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
42.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
43.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
44.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
45.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
46.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
47.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
48.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
49.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
50.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
51.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
52.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
53.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
f t g