Základná umelecká škola Irkutská 1, 040 12 Košice

P.č. Vystavená Dodávateľ IČO Cena Popis Zodpovedná: Funkcia Zverejnené dňa
01.  13.01.2022 Up Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.060,80  stravenky 01/22 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy 13.01.2022
02.  18.01.2022 BP mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, KE  44518684  300,- výmena batérií na studenú vodu Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.01.2022
03.  09.02.2022 Up Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.094,40 stravenky 02/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  09.02.2022
04.  18.02.2022 Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, BA  35730129 148,78 Smernica a org.pokyny pre školy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.02.2022
05.  07.3.2022 BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13  44518684  50,-  Spracovanie vyúčtovania prev.náklad. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  07.3.2022
06.  09.3.2022 UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova  23/D, BA  53528654  1.262,40 stravenky 3/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  09.3.2022
07.  14.3.2022 NOVES s.r.o. Žižkova 1875/12, 040 01 Košice  36189308 150,- dodanie a montáž elektrozámku Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  14.3.2022
08.  22.3.2022 DERATEX-EKO, Daniel Repka, Čárskeho 7, Košice 44341865 50,- deratizácia priestorov ZUŠ Irkutská 1 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  25.3.2022
09.  31.3.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.046,40 stravenky 4/2022  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  31.3.2022
10.  28.4.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  53528654 1.180,80 stravenky 5/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  28.4.2022
11.  02.5.2022  BP mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, KE  44518684  100,-  vypracovanie nového zálohového predpisu Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  02.5.2022
12.  16.5.2022 Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice  48066257  482,40 tonery, servis  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  16.5.2022
13.  17.5.2022  EK Plast s.r.o. Palackého 21, Košice  36187402 585,43  PVC  na linoryt Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  17.5.2022
14.  18.5.2022  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica  31331131  110,53  tlačivá Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.5.2022
15.  18.5.2022 SOLUS Košice s.r.o., Gagarinovo nám.1462/5, Košice  36598330 99,-  obálky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.5.2022
16.  31.5.2022  KOHOR s.r.o. Koš.Olšany247,  044 42  36595845  2.200,-  revízie vypaľovacích pecí Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  31.5.2022
17.  31.5.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  53528654 1.209,60  stravenky 6/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  31.5.2022
18.  01.6.2022 PROFI-KANÁL s.r.o. Južná tr. 82, Košice  44656068  98,90 preverenie kanálu kamerou Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  01.6.2022
19.  06.6.2022  Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice  48066257  108,-  renovácia tonerov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  06.6.2022
20.  09.6.2022  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica  31331131  105,-  bianco listy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  09.6.2022
21.  10.6.2022  Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice  48066257 237,12 USB kľúče Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  10.6.2022
22.  13.6.2022  SOLUS Košice s.r.o., Gagarinovo nám.1462/5, Košice  36598330 16,74  papierové tašky malé Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  13.6.2022
23.  28.6.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA  53528654  1.099,20 stravenky 7/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  28.6.2022
24.  04.7.2022  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13, Košice   44518684  250,-  oprava oplotenia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  04.7.2022
25.  04.7.2022 SOLUS KE s.r.o. Gag.nám.5/1462, 040 12 Košice  36598330 40,50 papierové tašky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  04.7.2022
26.  27.7.2022 Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA  53528654  1.204,80  stravenky 8/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  27.7.2022
27.  30.8.2022  Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA  53528654  1.132,80 stravenky 9/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  30.8.2022
28. 08.9.2022  Polygra Plus, Kristián Petro, Uralská 1493/15, Košice  48066257  225,- renovácia tonerov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  08.9.2022
29.  12.9.2022  SOVMONT, Ján Sovič, Dúbravská 78, 080 01 Prešov  10733892  186,-  oprava MaR hydraulickej regulácie Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  12.9.2022
30.  21.9.2022  KOHOR s.r.o., 044 42 Košické Olšany 247  36595845  1.500,-  revízia elektroinštalácie budovy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  21.9.2022
31.  23.9.2022  ERMO plus s.r.o. Sp.nám.1, 040 12 Košice  45643059  1.000,-  prístrešok nad vstup do budovy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  23.9.2022
32.  23.9.2022  ERMO plus s.r.o. Sp.nám.1, 040 12 Košice  45643059  250,-  sklo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  23.9.2022
33.  27.9.2022 UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/A, 821 01 Bratislava  53528654  1.185,60 stravenky 10/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  27.9.2022
34.  27.9.2022 PhDr. Marta Šamová-MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice  17167078  163,44 akrylové farby a štetce Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  27.9.2022
35.  27.9.2022  PhDr. Marta Šamová-MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice  17167078  277,72  školské a kancelárske potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  27.9.2022
36. 03.10.2022 

 LYNX s.r.o., Gavlovičova 9

040 17 Košice

 00692069  300,-  antivírový program ESET Proteckt, 2 roky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy 03.10.2022 
37.  06.10.2022  BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 042 19  44518684  100,-  revízia hasiace prístroje Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy 06.10.2022
38.  19.10.2022

Nibiru s.r.o. Ždiarska 4

040 12 Košice

 50871340 330,- vyčistenie odkvapových žľabov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  19.10.2022
39.  24.10.2022

Deratex-Eko, Daniel Repka, Čárskeho 7

040 01 Košice

 10689877 60,- vykonanie deratizácie Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  24.10.2022
40.  26.10.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.132,80 stravenky 11/2022  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  26.10.2022
41.  31.10.2022 FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske nám.35, 040 01 Košice  36188778  270,-  minitory Philips LED Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  31.10.2022
42.  15.11.2022  D&D Ijg. Dzurňák Tomáš, Juž.tr.78, 040 01 Košice  14382857  1.299,46 čistiace a dezinfekčné potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
43.  15.11.2022  Alarmtel SK s.r.o. Južná tr.82, 040 01 Košice  36182010  200,-  revízia EZS Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
44.  15.11.2022  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany 247  36595845  1.200,- revízia prenosné elektrospotrebiče Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
45.  15.11.2022  EL-COM Ing. Ondráš Miroslav Sp.nám 3, 040 12 Košice  10814892 818,53  práčka, variče, žehličky, konvice Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
46.  15.11.2022 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  31348262  169,-  predplatné TOP Direktor 2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
47.  28.11.2022  Up Deujeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 05 BA  53528654  1.195,20 stravné 12/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  28.11.2022
48.  28.11.2022 Decathlon s.r.o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava  47658827  269,-  OOPP Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  28.11.2022
49.  28.11.2022 Adam Antolík, 044 19 Ruskov 217 51666332 3.340,- nákup a výmena žiariviek za LED Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  28.11.2022
50.  09.12.2022  SENZIO s.r.o. 958 41 Veľké Uherce  50178296  960,-  iZUŠ 2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  09.12.2022
51.  12.12.2022 BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábrežie 13, 040 01 Košice  44518684  300,-  preteká voda mimo batérie Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  12.12.2022
52.  12.12.2022  Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice  48066257  133,32 tonery Aténska Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  12.12.2022
53.  15.12.2022 MEDIPEA s.r.o., Sp.nám.2, 040 12 Košice 51419718  85,69 doplnenie lekárničiek Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.12.2022
54.  15.12.2022 Marta Šamová- MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice  17167078  213,54 uteráky vaflové, akrylové fyrby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  15.12.2022
55.  19.12.2022 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 1.254,60 stravné 01/2023  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 19.12.2022
56.  19.12.2022  FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske nám.35, 040 01 Košice  36188778  411,30 HD, USB kľúče  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 19.12.2022
57.  19.12.2022 PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 35960884 600,- zdravotná starostlivosť 1222-1123  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 19.12.2022
58.  27.12.2022 SOLUS Košice s.r.o., Gagarn.nám.5/1462, 040 12 Košice   36598330 812,16  kancelárske potreby   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  27.12.2022
59.  27.12.2022  Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, 040 12 Košice  48066257  399,96 tonery   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  27.12.2022
60.                
61.                
62.                
63.                
64.                
65.                
66.                
67.                
68.                
69.                
70.                
f t g