Objednávky 2021

P.č. Vystavená  Dodávateľ Cena v  Popis Zodpovedná: Funkcia Zverejnené dňa
01.  15.01.2021 Up Slovensko s.r.o. Bratislava  955,20  stravenky 01/2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   riad.školy  15.01.2021
02.  18.01.2021 Petro Kristián-Polygra Plus, KE   16,80  toner HP CB435A/285A Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  18.01.2021 
03.  24.01.2021 Solitea Vema a.s. Plyn.7/C, BA   24,-  Programové vybavenie VEMA HX0071  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy  24.01.2021 
04.  10.02.2021 Up Slovensko s.r.o. Bratislava  1.017,60  stravenky 02/2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  10.02.2021 
05.  12.02.2021 Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava  178,20  Smernice a org.pokyny pre školy  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  12.02.2021 
06.  10.3.2021 Up Slovensko s.r.o. Bratislava  1.060,80  Stravenky 03/2021 Mgr. Zuzana Uhrhinová Hegyesyová   riad.školy 10.3.2021 
07.  18.3.2021 Internet CZ a.s. Ktíž 2, 384 03  11,40  doména bienále portrér 2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  18,3,2021 
08.  19.3.2021  ELDO PLUS Olšovany 67, 044 19 250,-   oprava havarijného stavu elelktroinštalácie Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  19.3.2021 
09.  31.3.2021 Up Slovensko s.r.o., Bratislava 974,40 stravenky 4/2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  31.3.2021 
10.            
11.              
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
27.            
28.            
29.            
30.            
31.            
32.            
33.            
34.            
35.            
36.            
37.            
38.            
39.            
40.            
41.            
42.            
43.            
44.            
45.            
46.            
47.            
48.            
49.            
50.            
51.              
52.              
53.              
54.              
55.              
56.              
57.              
58.              
59.              
60.              
61.              
62.              
63.              
64.              
65.              
66..              
67..              
68.              
69..              
70.              
71.              
72.              
73.              
74.              
75.              
76.              
77.              
78.              
79.              
80.              
81.              
82.              
83.              
84.              
85.              
86.              
87.              
88.              
89.              
90.              
f t g