Objednávky 2019

P.č.

Vystavená 

Dodávateľ

Cena v 

Popis

Zodpovedná:

Funkcia

Zverejnené dňa

01.

 13.01.2020 Up Slovensko s.r.o. BA
 1.209,60  stravenky 01/20

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

 13.01.2020

02.

 30.01.2020 Up Slovensko s.r.o. BA  1.152,-  stravenky 02/20 

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

 30.01.2020

03.

 10.02.2020 ELDO PLUS s.r.o. Olšovany  270,-  montáž osvetlenia 

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

 10.02.2020

04.

 21.02.2020  REFISTAV-TRADE s.r.o. KE 570,-  CP na práce 

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

 21.02.2020

05.

 10.3.2020 BP mesta Košice s.r.o.   100,-  havária WC

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

 10.3.2020

06.

 10.3.2020 Up Slovensko s.r.o. Bratislava  1.267,20   stravenky 3/2020

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

 10.3.2020

07.

 26.3.2020 COM-TRADE s.r.o. LM   50,-  sms brána iZUŠ

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

 26.3.2020

08.

 31.3.2020  Up Slovensko s.r.o. Bratislava  1.101,54  stravenky 4/2020

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

 31.3.2020

09.

 04.5.2020 Up Slovensko s.r.o. Bratislava   1.094,40  stravenky 5/2020

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

 04.5.2020

10.

 20.5.2020 ŠEVT a.s. B.Bystrica ,Cementárenská 16  23,-  karty na evidenciu DHNM

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

 20.5.2020

11.

20.5.2020  MEDIPEA s.r.o.  Sp. nám.2,Košice   219,50 COVID-19-teplomery, rúška 

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

20.5.2020 

12.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

13.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

14.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

15.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

16.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

17.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

18.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

19.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

20.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

21.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

22.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

23.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

24.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

25.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

26.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

27.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

28.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

29.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

30.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

31.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

32.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

33.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

34.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

35.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

36.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

37.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

38.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

39.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

40.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

41.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

42.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

43.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

44.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

45.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

46.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

47.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

48.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

49.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

50.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

f t g