Objednávky 2019

P.č.

Vystavená 

Dodávateľ

Cena v 

Popis

Zodpovedná:

Funkcia

Zverejnené dňa

01.

 13.01.2020 Up Slovensko s.r.o. BA
 1.209,60  stravenky 01/20

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

 13.01.2020

02.

 30.01.2020 Up Slovensko s.r.o. BA  1.152,-  stravenky 02/20 

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

 30.01.2020

03.

 10.02.2020 ELDO PLUS s.r.o. Olšovany  270,-  montáž osvetlenia 

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

 10.02.2020

04.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

05.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

06.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

07.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

08.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

09.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

10.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

11.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

12.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

13.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

14.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

15.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

16.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

17.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

18.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

19.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

20.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

21.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

22.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

23.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

24.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

25.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

26.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

27.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

28.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

29.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

30.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

31.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

32.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

33.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

34.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

35.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

36.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

37.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

38.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

39.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

40.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

41.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

42.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

43.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

44.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

45.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

46.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

47.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

48.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

49.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

50.

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

riad. školy

f t g