P.č. Dodávateľ VS Suma v EUR Došla Splatná Za obdobie Predmet fakturácie IČO Zodpovedná Zverejnené
1 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 9801241815 13,- 2015 10.01. 1.22  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.01.2022
2  KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE 112117497 22,56 05.01.  19.01.  12/21 odvoz tr.odpadu  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
3  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE  0036152808  29,63  05.01.  16.01.  12/21  internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
4  VSE a.s. Mlynská 31, KE  229010108187  551,12  07.01.  21.01.  12/21  el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
5  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, BA  1122001233  1.060,80  13.01.  27.01.  01/22  stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
6  Poradca podn. s.r.o. Žilina  5042101521  12,05  13.01.  26.01.  2021  FS doplatok  31592503 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
7  TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, KE  1900577001 2.86,18  14.01. 21.01.  12/21 teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
8  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8297786288  97,62  17.01.  31.01.  151221-14122  tel.popl.  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
9  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8297786189  45,75  17.01.  31.01.  151221-14122  tel.popl.  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
10  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8297786237  89,23  17.01.  31.01.  151221-14122  tel.popl.  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
11  Solitea Slovensko a.s., Plynárenská 7/C, BA 8412200203 699,48 18.01.  31.01.  2022 VEMA 36237337 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.01.2022
12  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica 22001251 76,8 20.01. 03.02. 2022 dezinfekcia 36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.01.2022
13  BP mesta KE s.r.o. Juž.n.13  512200039 18,- 31.01. 08.02.  2022 nonstop služba 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.01.2022
14  RVC Prešov, Nám.mieru 1  09110222  292,-  31.01.  09.02.  2022  školenie  31954120 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   31.01.2022
15 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 9801241815 13,- 2015 10.02. 2.22 signalizácia 151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   02.02.2022
16  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice 112200168 22,56 04.02. 17.02. 1.22 tr. odpad 36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.02.2022
17  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808  29,63  07.02. 16.02. 1.22  internet  36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.02.2022
18  Up Dejeuner s.r.o.  Tomášikova 23/D, BA  1122002976 1.094,40 09.02. 23.02. 2.22 stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   10.02.2022
19  VSE a.s. Mlynská 31, KE  2290108187  691,30 10.02. 23.02. 1.22 el.energia 44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   10.02.2022
20  Inštitút celoživ.vzdel.KE n.o. Družstevná 232/2 KE  22022  30,-  10.02. 25.2 2022 školenie FK 51424266 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   11.02.2022
21  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13 512200104 120,- 14.02.  21.02.  1-3/22 PO, BOZP 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   14.02.2022
22  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001 2.207,50 15.02. 22.02. 1.22 teplo 31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.02.2022
23  SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice 22053  135,-  15.02. 23.02.  01/2022  skužby  35540419   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.02.2022
24  Slovak tel.a.s. Bajkal.28, BA  8300305019  45,75  21.02.  01.3.  151-14222  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.02.2022
25  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8300305049  89,23  21.02.  01.3.  151-14222  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.02.2022
26  Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, BA  22950138  148,78  21.02.  05.3.  2022  Smernice a org.pokyny  35730129 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.02.2022
27  INTERNET.CZ Ktíž 2  2122004723  22,80  21.02.  27.02.  2022  bienaleportretu  26043319 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.02.2022
28  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8300305073  98,75  21.02.  01.3.  141-15222  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.02.2022
29  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica 22003142 248,54 16.02. 02.3. 2022 hyg.potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   22.02.2022
30 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.3.  3/2022 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyoví   01.3.2022
31  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice  112201791  22,56  03.3. 17.3. 2.22  triedený odpad  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.3.2022
32  INTERNET CZ a.s.,  Ktíž 2, 384 03 2122005878  18,-  07.3. 16.3.   24322-23323  Webhosting domény 26043319  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   07.3.2022
33  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808  29,63  07.3. 15.3.  02/2022   internet 36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.3.2022 
34  VSE a.s. Mlynská 31, Košice 2290108187   605,46 07.3.  21.3.  02/2022  el.energia   44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.3.2022 
35  UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 1122004757  1.262,40 09.3. 23.3. 3.22 stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.3.2022
36  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.01.  01./2022  prevádzka  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    09.3.2022
37  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.02.  02/2022  prevádzka  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.3.2022
38  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.3.  03/2022  prevádzka  35540435 Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.3.2022
39  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001 1.739,17 15.3. 22.3. 2.22 teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.3.2022
40  SSŠ, Tr.SNP 48/A, Košice  22123  135,-  16.3. 17.3. 2.22 služby  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
41  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8302162388  95,75  16.3.  31.3.  152-14322  tel. poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
42  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8302162363  89,80  16.3.  31.3.  152-14322  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
43  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8302162338  45,75  16.3. 31.3.  152-14322  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
44  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica  22005226  76,80 18.3. 01.4. 2022 dezinfekcia  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.3.2022
45  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice  23832021  777,55  2021 15.4. 1.6.2022  prenájom  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.3.2022
46  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001   -265,40 28.3.  12.4.  2021  prepl.teplo  31679692   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.3.2022
47  SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice 22202  135,-  30.3.  28.3.  02/2022  služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.3.2022 
48  NOVES Okná Košice s.r.o. Žižkova 12, 040 01 Košice  220037  130,80 30.3. 31.3.  2022  oprava dvere  36189308  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.3.2022 
49  Deratex-Eko, Daniel Repka, Pokroku 16, Košice 220188  42,-  30.3.  11.4.  I.Q.2022  deratizácia  10689877  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   30.3.2022
50  UP Dejeuner s.r.o., Tomáš.23/D, BA 1122006070  1.046,40  31.3.  14.4.  4/2022 stravenky  53528654  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.3.2022
51 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015 10.4.  4/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   31,3,2022
52  Kosit a.s. Rastislavova 98, Košice  112203546  22,56 04.4. 17.4. 3.22 odvoz tr.odpadu  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.4.2022
53  CUBS s.r.o. Mudroňova 29, Košice 2522022 68,4 04.4. 14.4. 1.3.2022 služby CUBS-u 46943404 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.4.2022
54  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice  23832021  1,-  2021 15.12.2021 2021/2022  prenájom  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   05.4.2022
55  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808 29,63 07.4. 17.4. 3.22 internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   07.4.2022
56  VSE energetika a.s., Mlynská 31, Košice  2290108187  637,54  08.4. 21.4.   3/2022 el.energia   44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   08.4.2022
57  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001 1.579,93 14.4. 21.4. 3.22 teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.4.2021
58  Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group a.s. Štefánikova 17, Bratislava 5003232854 278,7 14.4. 02.5. 022022-012023  poistné  31595545  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.4.2022
59  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava  8304020649  45,75  19.4.  29.4.  153-1442022  tel.poplatky  35763469  Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová  19.4.2022
60  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava  8304020685  90,23  19.4.  29.4.  153-1442022  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   19.4.2022
61  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava  8304020730 95,75  19.4. 29.4.  153-1442022  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2022
62  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica  22007448  266,47  19.4. 03.5. 36226947 hyg.potreby   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2022
63  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.č.13, Košice  512200494  120,-  19.4.  26.4.  II.Q. 2022  služby PO, BOZP  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2022
64 BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr. č.13, Košice  512200479  448,12  19.4.  26.4.  2022  výmena batérií, armatúry  44518684  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.4.2022 
65  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30 26.5.2021  15.4.  4/2022 prevádzkové náklady Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.4.2022
66  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava  202202084 45,35 22.4. 02.3. 02/2022 zuš 35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.4.2022
67  REKODOP s.r.o. Meteorova 2, Košice  00122 774,-  27.4. 15.2. 2022 maľba elokované pracovisko  50902792 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.4.2022
68  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  1122008062  1.180,80  28.4. 12.5. 5/2022 stravné  1122004757 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2022
69 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 9801241815 13,- 2015 10.5. 5/2022 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2022
70  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.5.  5/2022 prevádzka Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2022
71  Kosit a.s., Rastislavova 98, Košice   112205198  22,56  04.5.2022  18.5.  4/2022  triedený odpad  2020061461 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.5.2022
72  BP mesta Košice  s.r.o.Juzne nábrežie  13, Košice   512200567  38,66  04.5.2022  12.5.2022  2022  spracovanie.prev.nakladov 2021  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.5.2022
73  Antik s.r.o., Čárskeho 10, Košice   36152808  29,63  06.5.  16.5.  4/2022  internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.5.2022
74  VSE a.s.Mlynská 31, Košice   2290108187  498,34  06.5.  19.5.  4/2022 el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.5.2022
75  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice  1900577001 1.246,48 12.5. 19.5.  4/2022  teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.5.2022
76  SSŠ, Trieda SNP 48/A, Košice  22265 135,- 18.5. 18.5. 4/2022 služby  
35540419 
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
77  Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice  20220197  482,40  17.5. 31.5.  2022  tonery  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
78  Internet CZ a.s. Ktíž 2  2122011223  11,90  17.5. 26.5. 17621-16622 predĺženie domény  26043319 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
79  EK Plast s.r.o., Palackého 21, Košice  20221089 585,43 17.5. 27.5. 2022 PVC na linoryt  36187402 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
80  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8305879989  46,68  17.5.  31.5.  154-14522  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
81  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8305880029  91,17  17.5.  31.5.  154-14522  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
82  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8305880071  98,08  17.5.  31.5.  154-14522  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
83  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica  2222203134  110,53  19.5. 02.6. 2022 tlačivá  31331131 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
84  ILLE s.r.o. Lichardova 16,Skalica  22009350  76,80  12.5. 26.5. 2022 dezinfekcia  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
85  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava 202207365  45,75 19.5. 25.5. 4/2022 zuš  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
86  SOLUS Košice s.r.o. Gagar.nám. 5/1462, Košice  1020220028  99,- 24.5. 07.6. 2022 bublinkové obálky  36598330 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.5.2022
87  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr. 13  512200693  40,46  26.5. 03.6.  2022  výpočet prev.nákladov 2022 Jantárova 6  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.5.2022
88  VVS a.s. Košice Komenského 50  2500536315  687,53  26.5. 09.6. 181121-18522  vodné, stočné  36570460 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.5.2022
89  Kantorka n.o. Bazalkova 7, Košice  06062022  78,- 26.5. 03.6.  06/2022  školenie  45740313 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.5.2022
90  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, Bratislava  1122010062  1.209,60  31.5. 14.6. 06/2022  stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.5.2022
91  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,- 2015 10.6. 06/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.5.2022
92  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice  112206884 22,56  01.6. 16.6. 05/2022 triedený odpad  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.6.2022
93  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808 29,63  06.6.  15.6.  05/2022  internet  36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.6.2022
94  Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, 010 01 Žilina  89975788  16,50 07.6.  21.6.  2022  Zákonník práce  36371271 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.6.2022
95  Profi-kanál s.r.o. Južná tr. 82, 040 01 Košice  20220204  98,40  07.6.  15.6.  2022  použitie kamerového systému na záhrade  44656068 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.6.2022
96  Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/5, Košice  20220223 108,- 08.6. 22.6. 2022 renovácia tonerov  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.6.2022
97  VSE a.a. Mlynská 31, Košice  22901081087  351,28 08.6. 21.6. 5/2022 el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.6.2022
98  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  22328  135,- 09.6. 21.6.  5/2022 služby 35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.6.2022
99  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  1222203599 159,-  10.6.  23.6.  2022  vysvedčenia   31331131 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.6.2022
100  Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice  20220227  237,12 10.6. 24.6. 2022 USB kľúče  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.6.2022
101  SOLUS Košice s.r.o. Gagar.nám. 5/1462, Košice  1020220034  16,74  13.6. 27.6. 2022 papierové tašky malé  36598330 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.6.2022
102  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany 247  20220026  1152,-  13.6. 24.6. 2022 revízie vypaľovacích pecí  36595845 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.6.2022
103  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22011664  102,08  13.6.  27.6. 2022 hygienické potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.6.2022
104  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava  202209168  45,75  15.6.  27.6.  6/2022  zuš  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.6.2022
105  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice  1900577001  602,05  15.6. 22.6.  5/2022  teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.6.2022
106  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8307735970  92,23 20.6.  30.6.  155-14622   tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.6.2022
107  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8307735930  45,75  20.6.  30.6. 155-14622  tel.poplatky   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.6.2022 
108  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8307736010  100,75 20.6.  30.6.  155-14622  tel.poplatky   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.6.2022 
109  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  24.6. 15.6. 6/2022 prevádzka Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.6.2022
110  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, Bratislava 1122012363  1.100,- 28.6. 12.7. 7/2022 stravenky  45740313 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.6.2022
111  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,- 2015 10.7.  7/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.6.2022
112  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021 83,23  24.6. 15.7. 7/2022 prenájom Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.6.2022
113  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 29,63 06.7. 15.7. 06/2022  internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.7.2022
114  CUBS plus s.r.o. Mudroňova č.29, 040 01 Košice  05392022  68,40 06.7. 14.7. 4-6/2022 služby  46943404 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.7.2022
115  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 112208636  22,56  07.7.  22.7.  6/2022  triedený odpad  36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 07.7.2022
116  SOLUS Košice s.r.o., Gag.nám. 5/1462, Košice  1020220040 40,50 07.7. 21.7. 2022 paierové tašky  36598330 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.7.2022
117  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22013614  76,80 08.7. 22.7. 2022 dezinfekcia  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.7.2022
118  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  2290108187 216,58 11.7. 22.7. 6/2022 el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.7.2022
119  TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, 040 01 Košice 1900577001 564,59 14.7. 21.7. 06/2022 teplo 31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.7.2022
120  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 22402  135,-  14.7.  25.7.  06/2022  služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.7.2022
121  Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Južné nábr. 13, 042 19 Košice  512200968  120,-  14.7.  23.7.  III.Q.2022  PO, BOZP služby  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.7.2022 
122  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8309595128  100,75  18.7.  29.7.  156-14722  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.7.2022
123  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8309595086  92,23  18.7.  29.7.  156-14722  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.7.2022
124  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8309595053  47,75  18.7. 29.7.  156-14722  tel.polatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.7.2022
125  Mesto Košice,. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  3422096480  533,86  21.7. 05.8.  I.splátka 2022  odpad   00691135 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.7.2022
126  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  26.5.21  15.8.  8/2011  prenájom Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.7.2022
127  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.8.  8/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.7.2022
128  Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  3422096480  533,86  21.7.  31.8.  II.splátka 2022 odpad  00691135 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.7.2022
129  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice 512201051  261,25 27.7. 03.8. oprava oplotenia 2022 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.7.2022
130  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 1122014074  1.204,80  27.7.  10.8. stravenky  8/2022  45740313 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.7.2022
131  SSŠ Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  22425 135,- 01.8. 15.8.  služby  7/2022 35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.8.2022
132  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112210255  22,56  02.8.  17.8.  odvoz tr.odpadu  7/2022  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.8.2022
133  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 KE  0036152808  29,63 02.8. 15.8. internet 7/2022  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.8.2022
134  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
2290108187  97,72  05.8.  19.8.  el.energia  7/2022  44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.8.2022
135  TEHO s.r.ro. Komenského 7, 040 01 Košice  1900577001  564,59  11.8.  18.8.  teplo  7-2022  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.8.2022
136   Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8311465695 100,75   18.8.  31.8.  tel.popl.  157-14822 35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.8.2022 
137   Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 8311465653  92,23  16.8 . 31.8.  tel.popl.  157-14822 35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.8.2022 
138   Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 8311465630   45,75  16.8. 31.8.  tel.popl.   157-14822
35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.8.2022
139                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
140                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
141                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
142                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
143                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
144                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
145                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
146                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
147                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
148                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
149                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
150                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
151                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
152                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
153                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
154                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
155                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
156                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
157                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
158                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
159                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
160                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
161                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
162                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
163                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
164                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
165                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
166                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
167                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
168                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
169                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
170                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
171                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
172                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
173                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
174                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
175                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
176                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
177                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
178                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
182                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
183                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
184                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
185                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
186                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
187                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
188                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
189                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
190                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
191                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
192                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
193                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
194                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
195                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
196                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
197                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
198                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
199                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
200                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
201                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
202                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
203                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
204                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
205                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
206                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
207                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
208                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
209                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
210                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
211                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
212                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
213                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
214                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
215                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
216                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
217                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
218                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
219                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
220                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
f t g