Objednávky 2021

P.č. Vystavená  Dodávateľ Cena v  Popis Zodpovedná: Funkcia Zverejnené dňa
01.  15.01.2021 Up Slovensko s.r.o.Tomášikova 23/D, Bratislava  955,20  stravenky 01/2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   riad.školy  15.01.2021
02.  18.01.2021 Petro Kristián-Polygra Plus, Uralská 15, KE   16,80  toner HP CB435A/285A Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  18.01.2021 
03.  24.01.2021 Solitea Vema a.s. Plynárenská 7/C, BA   24,-  Programové vybavenie VEMA HX0071  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy  24.01.2021 
04.  10.02.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava  1.017,60  stravenky 02/2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  10.02.2021 
05.  12.02.2021 Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13,Bratislava  178,20  Smernice a org.pokyny pre školy  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  12.02.2021 
06.  10.3.2021 Up Slovensko s.r.o. , Tomášikova 23/DBratislava  1.060,80  Stravenky 03/2021 Mgr. Zuzana Uhrhinová Hegyesyová   riad.školy 10.3.2021 
07.  18.3.2021 Internet CZ a.s. Ktíž 2, 384 03  11,40  doména bienále portrér 2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  18,3,2021 
08.  19.3.2021  ELDO PLUS Olšovany 67, 044 19 324,-   oprava havarijného stavu elektroinštalácie Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  19.3.2021 
09.  31.3.2021 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D,  Bratislava 974,40 stravenky 4/2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  31.3.2021 
10. 19,4,2021
 Aj Produkty, Galvaniho 7, BA  704,40  skriňa, registračka, kábel  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  19.4.2021
11.  20.4.2021  Eldo Plus s.r.o. Olšovany 67, 044 19  355,20  výmena el.zvončeka  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  20.4.2021
12.  23.4.2021  Polygra Plus s.r.o. Kristián Petro, Uralská 15, KE  105,-  tonery  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  23.4.2021
13.  28.4.2021 Up Slovensko s.r.o.Tomášikova 23/D, BA  1.041,60 stravenky 5/21 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 28.4.2021
14.  29.4.2021 BP mesta Košice s.r.o. 350,- výmena a oprava toaliet Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 29.4.2021
15.  05.5.2021 FOCUS computer s.r.o. Dominikánske nám.580, Košice 140,80 disk SSD 256 GB  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 05.5.2021
16.  07.5.2021
 LIKES- Lipai, Makar.5, MI  330,- keramická hlina  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 07.5.2021
17.  13.5.2021 Medipea s.r.o. Spišské nám.2, KE 200,- jednorázové rúška Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 13.5.2021
18.  18.5.2021 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, B.Bystrica 144,28  bianco listy so št.znakom, záverečné vysvedčenia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 18.5.2021
19.  18.5.2021 IKEA BA s.r.o. Ivánska cesta 18 922,66 stoly do ateliérov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 18.5.2021
20.  21.5.2021 Polygra Plus Kristián Petro, Uralská 15, KE 180,-  renovácia tonerov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 21.5.2021
21.  25.5.2021 Polygra Plus s.r.o. Petro Kristián, Uralská 15, KE 100,- renovácia tonerov  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 25.5.2021
22.  31.5.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  1.104,- stravenky 6/21 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 31.5.2021
23.  10.6.2021 ELDO Plus s.r.o. Olšovany 67, 044 19  151,20 elektromontážne práce  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 10.6.2021
24.  21.6.2021  Polygra Plus s.r.o. Petro Kristián, Uralska 15, KE  98,.  Oprava hlavy tlačiarne Lexmark  Mgr. Zuzana Uhrinova  riad.školy   21.6.2021
25.  02.7.2021 Up Déjeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D BA  1.012,80  stravenky 7/2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.7.2021 
26.  02.7.2021 Martina Švarc, Beniakovce 240, 044 42  100,-  školenie modelovania a práce na kruhu  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.7.2021 
27. 22.7.2021  Kristián Petro, Polygra Plus s.r.o. Uralská 15, KE  106,80 oprava kopírky Konica Minolta  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.7.2021 
28.  29.7.2021 Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA   1.032,-  stravenky 8/21 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy  29.7.2021 
29.  26.8.2021  Martina Švarc, Beniakovce 240 044 42  100,-  aktualizačné vzdelávanie- hrnč.kruh, modelovanie  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 26.8.2021
30.  26.8.2021 KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE  205,20 VOK (pr. A48) Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 26.8.2021
31.  26.8.2021 REKO-DOP s.r.o., Meteorova 1, Košice  250,- maľba ateliéru Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 26.8.2021
32.  02.9.2021 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, BA  1.046,40  stravenky 9/21 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy  02.9.2021
33.  02.9.2021 Polygra Plus- Kristián Petro, Uralská 15, KE  140,40 renovácia tonerov  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.9.2021
34.  02.9.2021 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, BA  161,-  Direktor Plus 921-1222  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.9.2021
35.  06.9.2021 Alarmtel SK s.r.o. Južná tr.82, KE  50,-  vytvorenie nových užívateľov k EZS Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 06.9.2021
36.  06.9.2021 IKEA s.r.o. Ivánska cesta 18, BA 472,69 stoly, stoličky zásuvkový diel Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 07.9.2021
37.  13.9.2021

Aj Produkty a.s. Galvaniho 7/B

Bratislava 

51,30  zarážky, odkladače, závesné dosky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  13.9.2021 
38.  13.9.2021   MASA, Važecká 2, Košice   263,14  farba na plot  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   riad.školy   13.9.2021
39.  01.10.2021 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava  1.052,-  stravenky 10/2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  01.10.2021 
40.  04.10.2021 SMSZ príspevková org., Rastislavova 79, Košice  980,-  orez stromov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 04.10.2021
41.  06.10.2021 PEGU s.r.o. Ostravská 8, Košice 627,60 elektroinštalačné práce, kabeláž v PC miestnosti Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 06.10.2021
42.  06.10.2021 Maal Internet Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, BA 560,- ÚV germicídne lampy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 07.10.2021
43.  06.10.2021 MAŠA- Šamová Marta, PhDr., Važecká 2, Košice 185,20 farby, štetce Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 11.10.2021
44.  12.10.2021 NIBIRU s.r.o., Ždiarska 1, Košice 350,-  vyčistenie strešných žľabov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 12.10.2021
45.  12.10.2021 Tonersyp s.r.o. Lafayettova 42/14, Olomouc 29,95 pásky doDymo 40913 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 12.10.2021
46.  13.10.2021 Sténia a.s. Poštova 11, Košice 98,60 hlava do kosačky, olej, silon Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 13.10.2021
47.  15.10.2021 Obalex Košice s.r.o. Jarmočná 3  28,26  obaly  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  15.10.2021 
48.  19.10.2021 Deratex- Daniel Repka, Čárskeho 7, KE  50,- deratizácia 2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 19.10.2021
49. 27.10.2021  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  1.089,60  stravenky 11/2021  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy  27.10.2021 
50. 27.10.2021  Ing.Dzurňák Tomáš, Južná tr. 78, KE  1.416,88  čistiace, dezinfekčné potreby  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  27.10.2021 
51.  02.11.2021  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13  100,-  revízia hasiacich prístrojov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 02.11.2021
52.  02.11.2021 Alarmtel SK s.r.o., Južná tr.82, KE 140,-  revízia EZS Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 02.11.2021
53.  02.11.2021 MEDIPEA s.r.o. Sp. nám. 2, KE  550,- rúška, respirátory a obuv Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 02.11.2021
54.  09.11.2021  AjProdukty a.s. Galvaniho 7/B, BA  549,60  kovové skrine Style  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   riad.školy   09.11.2021
55.  09.11.2021  IKEA s.r.o. Ivanska cesta 18, BA  214,70  Stoličky, zásuvkový diel   Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   riad.školy   09.11.2021
56.  29.11.2021 SENZIO s.r.o. Veľké Uherce 137, 958 41 936,- iZUŠ Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 29.11.2021
57.  02.12.2021 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 1.206,- stravné Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 02.12.2021
58.  08.12.2021 KOHOR s.r.o. Košické Olšany 247, 044 42  1.198,94 revízia prenosných elektrospotrebičov  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  08.12.2021
59.  08.12.2021 PhDr.Šamová Marta, MAŠA, Važecká 2, KE  299,03  balakrylové farby, štetce Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 08.12.2021
60.  08.12.2021 PhDr. Marta Šamová, MAŠA, Važecká 2, KE 300,- pracovné odevy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 08.12.2021
61.  15.12.2021 Copyvait s.r.o. Zupkova 29, Košice 1.337,44 tlač katalógu, diplomov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 15.12.2021
62.  15.12.2021 MEDIPEA s.r.o Sp.nám. 2, KE  380,-  respirátory  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  15.12.2021 
63.  15.12.2021  EL-COM, Spišské nám.3, Košice  194,98  mikrovlnky pre pobočky  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 15.12.2021 
64.  17.12.2021 Flying Tiger, Staničné nám.11, Košice  606,-  ocenenia Bienále Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 17.12.2021
65.  21.12.2021 FOCUS-computer s.r.o., Dominik.nám.35, KE  748,-  olaptop, brašne, myš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  21.12.2021
66..              
67..              
68.              
69..              
70.              
71.              
72.              
73.              
74.              
75.              
76.              
77.              
78.              
79.              
80.              
81.              
82.              
83.              
84.              
85.              
86.              
87.              
88.              
89.              
90.              
f t g