Základná umelecká škola Irkutská 1, 040 12 Košice

P.č. Vystavená Dodávateľ IČO Cena Popis Zodpovedná: Funkcia Zverejnené dňa
01.  13.01.2022 Up Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.060,80  stravenky 01/22 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy 13.01.2022
02.  18.01.2022 BP mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, KE  44518684  300,- výmena batérií na studenú vodu Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.01.2022
03.  09.02.2022 Up Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.094,40 stravenky 02/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  09.02.2022
04.  18.02.2022 Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, BA  35730129 148,78 Smernica a org.pokyny pre školy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.02.2022
05.  07.3.2022 BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13  44518684  50,-  Spracovanie vyúčtovania prev.náklad. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  07.3.2022
06.  09.3.2022 UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova  23/D, BA  53528654  1.262,40 stravenky 3/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  09.3.2022
07.  14.3.2022 NOVES s.r.o. Žižkova 1875/12, 040 01 Košice  36189308 150,- dodanie a montáž elektrozámku Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  14.3.2022
08.  22.3.2022 DERATEX-EKO, Daniel Repka, Čárskeho 7, Košice 44341865 50,- deratizácia priestorov ZUŠ Irkutská 1 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  25.3.2022
09.  31.3.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.046,40 stravenky 4/2022  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  31.3.2022
10.  28.4.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  53528654 1.180,80 stravenky 5/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  28.4.2022
11.  02.5.2022  BP mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, KE  44518684  100,-  vypracovanie nového zálohového predpisu Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  02.5.2022
12.  16.5.2022 Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice  48066257  482,40 tonery, servis  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  16.5.2022
13.  17.5.2022  EK Plast s.r.o. Palackého 21, Košice  36187402 585,43  PVC  na linoryt Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  17.5.2022
14.  18.5.2022  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica  31331131  110,53  tlačivá Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.5.2022
15.  18.5.2022 SOLUS Košice s.r.o., Gagarinovo nám.1462/5, Košice  36598330 99,-  obálky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.5.2022
16.  31.5.2022  KOHOR s.r.o. Koš.Olšany247,  044 42  36595845  2.200,-  revízie vypaľovacích pecí Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  31.5.2022
17.  31.5.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  53528654 1.209,60  stravenky 6/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  31.5.2022
18.  01.6.2022 PROFI-KANÁL s.r.o. Južná tr. 82, Košice  44656068  98,90 preverenie kanálu kamerou Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  01.6.2022
19.  06.6.2022  Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice  48066257  108,-  renovácia tonerov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  06.6.2022
20.  09.6.2022  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica  31331131  105,-  bianco listy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  09.6.2022
21.  10.6.2022  Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice  48066257 237,12 USB kľúče Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  10.6.2022
22.  13.6.2022  SOLUS Košice s.r.o., Gagarinovo nám.1462/5, Košice  36598330 16,74  papierové tašky malé Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  13.6.2022
23.  28.6.2022  Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA  53528654  1.099,20 stravenky 7/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  28.6.2022
24.  04.7.2022  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13, Košice   44518684  250,-  oprava oplotenia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  04.7.2022
25.  04.7.2022 SOLUS KE s.r.o. Gag.nám.5/1462, 040 12 Košice  36598330 40,50 papierové tašky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  04.7.2022
26.  27.7.2022 Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA  53528654  1.204,80  stravenky 8/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  27.7.2022
27.  30.8.2022  Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA  53528654  1.132,80 stravenky 9/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  30.8.2022
28. 08.9.2022  Polygra Plus, Kristián Petro, Uralská 1493/15, Košice  48066257  225,- renovácia tonerov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  08.9.2022
29.  12.9.2022  SOVMONT, Ján Sovič, Dúbravská 78, 080 01 Prešov  10733892  186,-  oprava MaR hydraulickej regulácie Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  12.9.2022
30.  21.9.2022  KOHOR s.r.o., 044 42 Košické Olšany 247  36595845  1.500,-  revízia elektroinštalácie budovy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  21.9.2022
31.  23.9.2022  ERMO plus s.r.o. Sp.nám.1, 040 12 Košice  45643059  1.000,-  prístrešok nad vstup do budovy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  23.9.2022
32.  23.9.2022  ERMO plus s.r.o. Sp.nám.1, 040 12 Košice  45643059  250,-  sklo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  23.9.2022
33.  27.9.2022 UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/A, 821 01 Bratislava  53528654  1.185,60 stravenky 10/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  27.9.2022
34.  27.9.2022 PhDr. Marta Šamová-MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice  17167078  163,44 akrylové farby a štetce Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  27.9.2022
35.  27.9.2022  PhDr. Marta Šamová-MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice  17167078  277,72  školské a kancelárske potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  27.9.2022
36. 03.10.2022 

 LYNX s.r.o., Gavlovičova 9

040 17 Košice

 00692069  300,-  antivírový program ESET Proteckt, 2 roky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy 03.10.2022 
37.  06.10.2022  BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 042 19  44518684  100,-  revízia hasiace prístroje Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy 06.10.2022
38.  19.10.2022

Nibiru s.r.o. Ždiarska 4

040 12 Košice

 50871340 350,- vyčistenie odkvapových žľabov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  19.10.2022
39.  24.10.2022

Deratex-Eko, Daniel Repka, Čárskeho 7

040 01 Košice

 10689877 60,- vykonanie deratizácie Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  24.10.2022
40.  26.10.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.132,80 stravenky 11/2022  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  26.10.2022
41.  31.10.2022 FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske nám.35, 040 01 Košice  36188778  270,-  minitory Philips LED Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  31.10.2022
42.  15.11.2022  D&D Ijg. Dzurňák Tomáš, Juž.tr.78, 040 01 Košice  14382857  1.299,46 čistiace a dezinfekčné potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
43.  15.11.2022  Alarmtel SK s.r.o. Južná tr.82, 040 01 Košice  36182010  200,-  revízia EZS Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
44.  15.11.2022  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany 247  36595845  1.200,- revízia prenosné elektrospotrebiče Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
45.  15.11.2022  EL-COM Ing. Ondráš Miroslav Sp.nám 3, 040 12 Košice  10814892 818,53  práčka, variče, žehličky, konvice Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
46.  15.11.2022 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  31348262  169,-  predplatné TOP Direktor 2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
47.  28.11.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 05 BA  53528654  1.195,20 stravné 12/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  28.11.2022
48.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
49.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
50.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
51.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
52.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
53.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  
P.č. Dodávateľ VS Suma v EUR Došla Splatná Za obdobie Predmet fakturácie IČO Zodpovedná Zverejnené
1 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 9801241815 13,- 2015 10.01. 1/22  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.01.2022
2  KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE 112117497 22,56 05.01.  19.01.  12/21 odvoz tr.odpadu  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
3  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE  0036152808  29,63  05.01.  16.01.  12/21  internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
4  VSE a.s. Mlynská 31, KE  229010108187  551,12  07.01.  21.01.  12/21  el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
5  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, BA  1122001233  1.060,80  13.01.  27.01.  01/22  stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
6  Poradca podn. s.r.o. Žilina  5042101521  12,05  13.01.  26.01.  2021  FS doplatok  31592503 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
7  TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, KE  1900577001 2.86,18  14.01. 21.01.  12/21 teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
8  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8297786288  97,62  17.01.  31.01.  151221-14122  tel.popl.  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
9  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8297786189  45,75  17.01.  31.01.  151221-14122  tel.popl.  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
10  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8297786237  89,23  17.01.  31.01.  151221-14122  tel.popl.  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
11  Solitea Slovensko a.s., Plynárenská 7/C, BA 8412200203 699,48 18.01.  31.01.  2022 VEMA 36237337 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.01.2022
12  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica 22001251 76,8 20.01. 03.02. 2022 dezinfekcia 36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.01.2022
13  BP mesta KE s.r.o. Juž.n.13  512200039 18,- 31.01. 08.02.  2022 nonstop služba 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.01.2022
14  RVC Prešov, Nám.mieru 1  09110222  292,-  31.01.  09.02.  2022  školenie  31954120 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   31.01.2022
15 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 9801241815 13,- 2015 10.02. 2.22 signalizácia 151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   02.02.2022
16  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice 112200168 22,56 04.02. 17.02. 1.22 tr. odpad 36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.02.2022
17  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808  29,63  07.02. 16.02. 1.22  internet  36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.02.2022
18  Up Dejeuner s.r.o.  Tomášikova 23/D, BA  1122002976 1.094,40 09.02. 23.02. 2.22 stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   10.02.2022
19  VSE a.s. Mlynská 31, KE  2290108187  691,30 10.02. 23.02. 1.22 el.energia 44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   10.02.2022
20  Inštitút celoživ.vzdel.KE n.o. Družstevná 232/2 KE  22022  30,-  10.02. 25.2 2022 školenie FK 51424266 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   11.02.2022
21  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13 512200104 120,- 14.02.  21.02.  1-3/22 PO, BOZP 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   14.02.2022
22  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001 2.207,50 15.02. 22.02. 1.22 teplo 31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.02.2022
23  SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice 22053  135,-  15.02. 23.02.  01/2022  skužby  35540419   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.02.2022
24  Slovak tel.a.s. Bajkal.28, BA  8300305019  45,75  21.02.  01.3.  151-14222  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.02.2022
25  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8300305049  89,23  21.02.  01.3.  151-14222  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.02.2022
26  Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, BA  22950138  148,78  21.02.  05.3.  2022  Smernice a org.pokyny  35730129 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.02.2022
27  INTERNET.CZ Ktíž 2  2122004723  22,80  21.02.  27.02.  2022  bienaleportretu  26043319 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.02.2022
28  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8300305073  98,75  21.02.  01.3.  141-15222  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.02.2022
29  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica 22003142 248,54 16.02. 02.3. 2022 hyg.potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   22.02.2022
30 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.3.  3/2022 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyoví   01.3.2022
31  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice  112201791  22,56  03.3. 17.3. 2.22  triedený odpad  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.3.2022
32  INTERNET CZ a.s.,  Ktíž 2, 384 03 2122005878  18,-  07.3. 16.3.   24322-23323  Webhosting domény 26043319  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   07.3.2022
33  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808  29,63  07.3. 15.3.  02/2022   internet 36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.3.2022 
34  VSE a.s. Mlynská 31, Košice 2290108187   605,46 07.3.  21.3.  02/2022  el.energia   44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.3.2022 
35  UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 1122004757  1.262,40 09.3. 23.3. 3.22 stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.3.2022
36  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.01.  01./2022  prevádzka  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    09.3.2022
37  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.02.  02/2022  prevádzka  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.3.2022
38  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.3.  03/2022  prevádzka  35540435 Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.3.2022
39  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001 1.739,17 15.3. 22.3. 2.22 teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.3.2022
40  SSŠ, Tr.SNP 48/A, Košice  22123  135,-  16.3. 17.3. 2.22 služby  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
41  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8302162388  95,75  16.3.  31.3.  152-14322  tel. poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
42  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8302162363  89,80  16.3.  31.3.  152-14322  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
43  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8302162338  45,75  16.3. 31.3.  152-14322  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
44  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica  22005226  76,80 18.3. 01.4. 2022 dezinfekcia  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.3.2022
45  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice  23832021  777,55  2021 15.4. 1.6.2022  prenájom  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.3.2022
46  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001   -265,40 28.3.  12.4.  2021  prepl.teplo  31679692   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.3.2022
47  SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice 22202  135,-  30.3.  28.3.  02/2022  služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.3.2022 
48  NOVES Okná Košice s.r.o. Žižkova 12, 040 01 Košice  220037  130,80 30.3. 31.3.  2022  oprava dvere  36189308  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.3.2022 
49  Deratex-Eko, Daniel Repka, Pokroku 16, Košice 220188  42,-  30.3.  11.4.  I.Q.2022  deratizácia  10689877  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   30.3.2022
50  UP Dejeuner s.r.o., Tomáš.23/D, BA 1122006070  1.046,40  31.3.  14.4.  4/2022 stravenky  53528654  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.3.2022
51 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015 10.4.  4/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   31,3,2022
52  Kosit a.s. Rastislavova 98, Košice  112203546  22,56 04.4. 17.4. 3.22 odvoz tr.odpadu  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.4.2022
53  CUBS s.r.o. Mudroňova 29, Košice 2522022 68,4 04.4. 14.4. 1.3.2022 služby CUBS-u 46943404 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.4.2022
54  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice  23832021  1,-  2021 15.12.2021 2021/2022  prenájom  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   05.4.2022
55  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808 29,63 07.4. 17.4. 3.22 internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   07.4.2022
56  VSE energetika a.s., Mlynská 31, Košice  2290108187  637,54  08.4. 21.4.   3/2022 el.energia   44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   08.4.2022
57  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001 1.579,93 14.4. 21.4. 3.22 teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.4.2021
58  Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group a.s. Štefánikova 17, Bratislava 5003232854 278,7 14.4. 02.5. 022022-012023  poistné  31595545  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.4.2022
59  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava  8304020649  45,75  19.4.  29.4.  153-1442022  tel.poplatky  35763469  Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová  19.4.2022
60  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava  8304020685  90,23  19.4.  29.4.  153-1442022  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   19.4.2022
61  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava  8304020730 95,75  19.4. 29.4.  153-1442022  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2022
62  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica  22007448  266,47  19.4. 03.5. 36226947 hyg.potreby   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2022
63  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.č.13, Košice  512200494  120,-  19.4.  26.4.  II.Q. 2022  služby PO, BOZP  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2022
64 BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr. č.13, Košice  512200479  448,12  19.4.  26.4.  2022  výmena batérií, armatúry  44518684  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.4.2022 
65  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30 26.5.2021  15.4.  4/2022 prevádzkové náklady Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.4.2022
66  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava  202202084 45,35 22.4. 02.3. 02/2022 zuš 35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.4.2022
67  REKODOP s.r.o. Meteorova 2, Košice  00122 774,-  27.4. 15.2. 2022 maľba elokované pracovisko  50902792 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.4.2022
68  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  1122008062  1.180,80  28.4. 12.5. 5/2022 stravné  1122004757 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2022
69 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 9801241815 13,- 2015 10.5. 5/2022 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2022
70  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.5.  5/2022 prevádzka Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2022
71  Kosit a.s., Rastislavova 98, Košice   112205198  22,56  04.5.2022  18.5.  4/2022  triedený odpad  2020061461 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.5.2022
72  BP mesta Košice  s.r.o.Juzne nábrežie  13, Košice   512200567  38,66  04.5.2022  12.5.2022  2022  spracovanie.prev.nakladov 2021  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.5.2022
73  Antik s.r.o., Čárskeho 10, Košice   36152808  29,63  06.5.  16.5.  4/2022  internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.5.2022
74  VSE a.s.Mlynská 31, Košice   2290108187  498,34  06.5.  19.5.  4/2022 el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.5.2022
75  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice  1900577001 1.246,48 12.5. 19.5.  4/2022  teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.5.2022
76  SSŠ, Trieda SNP 48/A, Košice  22265 135,- 18.5. 18.5. 4/2022 služby  
35540419 
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
77  Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice  20220197  482,40  17.5. 31.5.  2022  tonery  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
78  Internet CZ a.s. Ktíž 2  2122011223  11,90  17.5. 26.5. 17621-16622 predĺženie domény  26043319 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
79  EK Plast s.r.o., Palackého 21, Košice  20221089 585,43 17.5. 27.5. 2022 PVC na linoryt  36187402 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
80  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8305879989  46,68  17.5.  31.5.  154-14522  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
81  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8305880029  91,17  17.5.  31.5.  154-14522  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
82  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8305880071  98,08  17.5.  31.5.  154-14522  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
83  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica  2222203134  110,53  19.5. 02.6. 2022 tlačivá  31331131 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
84  ILLE s.r.o. Lichardova 16,Skalica  22009350  76,80  12.5. 26.5. 2022 dezinfekcia  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
85  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava 202207365  45,75 19.5. 25.5. 4/2022 zuš  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
86  SOLUS Košice s.r.o. Gagar.nám. 5/1462, Košice  1020220028  99,- 24.5. 07.6. 2022 bublinkové obálky  36598330 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.5.2022
87  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr. 13  512200693  40,46  26.5. 03.6.  2022  výpočet prev.nákladov 2022 Jantárova 6  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.5.2022
88  VVS a.s. Košice Komenského 50  2500536315  687,53  26.5. 09.6. 181121-18522  vodné, stočné  36570460 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.5.2022
89  Kantorka n.o. Bazalkova 7, Košice  06062022  78,- 26.5. 03.6.  06/2022  školenie  45740313 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.5.2022
90  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, Bratislava  1122010062  1.209,60  31.5. 14.6. 06/2022  stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.5.2022
91  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,- 2015 10.6. 06/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.5.2022
92  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice  112206884 22,56  01.6. 16.6. 05/2022 triedený odpad  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.6.2022
93  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808 29,63  06.6.  15.6.  05/2022  internet  36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.6.2022
94  Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, 010 01 Žilina  89975788  16,50 07.6.  21.6.  2022  Zákonník práce  36371271 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.6.2022
95  Profi-kanál s.r.o. Južná tr. 82, 040 01 Košice  20220204  98,40  07.6.  15.6.  2022  použitie kamerového systému na záhrade  44656068 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.6.2022
96  Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/5, Košice  20220223 108,- 08.6. 22.6. 2022 renovácia tonerov  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.6.2022
97  VSE a.a. Mlynská 31, Košice  22901081087  351,28 08.6. 21.6. 5/2022 el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.6.2022
98  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  22328  135,- 09.6. 21.6.  5/2022 služby 35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.6.2022
99  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  1222203599 159,-  10.6.  23.6.  2022  vysvedčenia   31331131 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.6.2022
100  Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice  20220227  237,12 10.6. 24.6. 2022 USB kľúče  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.6.2022
101  SOLUS Košice s.r.o. Gagar.nám. 5/1462, Košice  1020220034  16,74  13.6. 27.6. 2022 papierové tašky malé  36598330 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.6.2022
102  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany 247  20220026  1152,-  13.6. 24.6. 2022 revízie vypaľovacích pecí  36595845 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.6.2022
103  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22011664  102,08  13.6.  27.6. 2022 hygienické potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.6.2022
104  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava  202209168  45,75  15.6.  27.6.  6/2022  zuš  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.6.2022
105  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice  1900577001  602,05  15.6. 22.6.  5/2022  teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.6.2022
106  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8307735970  92,23 20.6.  30.6.  155-14622   tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.6.2022
107  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8307735930  45,75  20.6.  30.6. 155-14622  tel.poplatky   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.6.2022 
108  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8307736010  100,75 20.6.  30.6.  155-14622  tel.poplatky   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.6.2022 
109  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  24.6. 15.6. 6/2022 prevádzka Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.6.2022
110  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, Bratislava 1122012363  1.100,- 28.6. 12.7. 7/2022 stravenky  45740313 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.6.2022
111  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,- 2015 10.7.  7/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.6.2022
112  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021 83,23  24.6. 15.7. 7/2022 prenájom Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.6.2022
113  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 29,63 06.7. 15.7. 06/2022  internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.7.2022
114  CUBS plus s.r.o. Mudroňova č.29, 040 01 Košice  05392022  68,40 06.7. 14.7. 4-6/2022 služby  46943404 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.7.2022
115  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 112208636  22,56  07.7.  22.7.  6/2022  triedený odpad  36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 07.7.2022
116  SOLUS Košice s.r.o., Gag.nám. 5/1462, Košice  1020220040 40,50 07.7. 21.7. 2022 paierové tašky  36598330 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.7.2022
117  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22013614  76,80 08.7. 22.7. 2022 dezinfekcia  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.7.2022
118  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  2290108187 216,58 11.7. 22.7. 6/2022 el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.7.2022
119  TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, 040 01 Košice 1900577001 564,59 14.7. 21.7. 06/2022 teplo 31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.7.2022
120  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 22402  135,-  14.7.  25.7.  06/2022  služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.7.2022
121  Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Južné nábr. 13, 042 19 Košice  512200968  120,-  14.7.  23.7.  III.Q.2022  PO, BOZP služby  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.7.2022 
122 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8309595128  100,75  18.7.  29.7.  156-14722  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.7.2022
123  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8309595086  92,23  18.7.  29.7.  156-14722  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.7.2022
124  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8309595053  47,75  18.7. 29.7.  156-14722  tel.polatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.7.2022
125  Mesto Košice,. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  3422096480  533,86  21.7. 05.8.  I.splátka 2022  odpad   00691135 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.7.2022
126  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  26.5.21  15.8.  8/2011  prenájom Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.7.2022
127  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.8.  8/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.7.2022
128  Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  3422096480  533,86  21.7.  31.8.  II.splátka 2022 odpad  00691135 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.7.2022
129  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice 512201051  261,25 27.7. 03.8. oprava oplotenia 2022 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.7.2022
130  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 1122014074  1.204,80  27.7.  10.8. stravenky  8/2022  45740313 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.7.2022
131  SSŠ Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  22425 135,- 01.8. 15.8.  služby  7/2022 35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.8.2022
132  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112210255  22,56  02.8.  17.8.  odvoz tr.odpadu  7/2022  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.8.2022
133  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 KE  0036152808  29,63 02.8. 15.8. internet 7/2022  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.8.2022
134  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
2290108187  97,72  05.8.  19.8.  el.energia  7/2022  44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.8.2022
135  TEHO s.r.ro. Komenského 7, 040 01 Košice  1900577001  564,59  11.8.  18.8.  teplo  7-2022  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.8.2022
136   Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8311465695 100,75   18.8.  31.8.  tel.popl.  157-14822 35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.8.2022 
137   Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 8311465653  92,23  16.8 . 31.8.  tel.popl.  157-14822 35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.8.2022 
138   Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 8311465630   47,75  16.8. 31.8.  tel.popl.   157-14822
35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.8.2022
139  Alianz a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 511076399 100,-  26.8.  06.9.  poistné inter.tabuľa  06922-05923  00151700 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.8.2022
140  Poradca Podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina  2204216500  26,40  26.8.  29.8.  Finančný sravodajca  2023  31592503 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.8.2022
141  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, BA  7211008381 1.132,80 30.8. 13.9. stravvenky 9/2022  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.8.2022
142  Mesto Košice,. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  3422096480  533,88  21.7. 30.9   odpad  III-splátka  00691135 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.8.2022
143 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.9. signalizácia  9/2022    00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 30.8.2022 
144  ZUŠ Jantárova 6,040 01 Košice
 32021  83,23  26.5.21  15.9.  prenájom  9/2022  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 30.8.2022 
145  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 112212034 22,56 06.9. 22.9. odvoz tr.odpadu 8/2022  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.9.2022
146  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 KE  0036152808 29,63 06.9.  16.9. internet 8/2022  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.9.2022
147  VSE a.s. Mlynská 31, KE  2290108187 89,87 08.9. 22.9. el.energia 8/2022  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.9.2022
148  ILLE s.r.o. Lichardova 16,Skalica  22017281 76,80 08.9. 22.8. dezinfekcia 2022  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.9.2022
149  SSŠ, Trieda SNP 48/A, Košice  22551 135,- 12.9. 21.9. služby 8/2022  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.9.2022
150  Rada ZO OZ Košice I.  4102022 280,- 12.9.  23.9.  školenie  2022  42104220 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.9.2022
151  RAABE s.r.o., Heydukova 12-14, BA  202214193  45,75 12.9. 21.9.  zuš 9/2022  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.9.2022
152  TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, KE  1900577001 564,59  14.9. 21.9. teplo 8/2022  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.9.2022
153 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8313311052  47,75  16.9. 30.9.  tel.poplatky   158-14922  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.9.2022 
154  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8313311094  92,23  16.9.  30.9.  tel.poplatky  158-14922  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.9.2022 
155  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8313311131  101,53 16.9.  30.9.   tel.poplatky 158-14922   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.9.2022
156  Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice  20220352 225,- 19.9. 03.10. renovácia tonerov 2022  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.9.2022
157  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice  23852022  1,-  16.9. 15.11.  nájomné  2022/2023  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.9.2022
158  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice  23852022 379,76  16.9.  15.11.  prevádzkové náklady  9-12/2022  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.9.2022
159  UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  1122017688  1.185,60  27.9.  11.10. stravenky 10/2022  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.9.2022
160  MAŠA-PhDr.Marta Šamová, Važecká 2, Košice 2022279  377,72  28.9.  11.10. kancelárske potreby  2022  17167078 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.9.2022
161  MAŠA-PhDr.Marta Šamová, Važecká 2, Košice  2022280  163,44  28.9. 11.10.  farby a štetce  2022  17167078 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.9.2022
162  ERMO plus s.r.o. Uralská 6, 040 12 Košice  10220022  250,08 28.9. 04.10. sklo  2022  45643059 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.9.2022
163  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické OLšany 247  20220043 1.519,20 28.9. 12.10.  revízia elektroinštalácie budovy  2022  36595845 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.9.2022
164  ERMO Plus s.r.o. Uralská 6, 040 12 Košice  10220023  1.000,- 29.9. 06.10. prístrešok nad vchod  2022  45643059 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2022
165  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815 13,- 2015 10.10. signalizácia  10/2022  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2022
166  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  26.5.2021  15.10.  prevádzka Aténska  10/2022  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2022
167  KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE  112213767  22,56  30.9. 16.10. odvoz tr.odpadu 9/22  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.9.2022
168  CUBS s.r.o. Mudroňova29, 040 01 Košice  08172022  68,40  03.10. 14.10.  služby zodpovedná osoba   7-9/2022 46943404  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 03.10.2022 
169  ILLE s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica 22019786  266,47  03.10.  17.10.  hygienické potreby  2022   36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.10.2022
170  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 0036152808  29,63   04.10. 16.10.  internet  9/2022   36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.10.2022 
171  VSE a.s. Mlynská 31, Košice
 2290108187  307,07  10.10.  21.10.  el.energia  9/2022  44483767
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.10.2022
172  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  22619 135,- 13.10.  17.10.  služby  9/2022  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.10.2022
173  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.č.13, Košice  512201461  563,15 13.10.  24.10.  zabezpečenie regulácií médií  2022  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.10.2022
174  SOVMONT, Ján Sovič, Dúbravská 78, 080 01 Prešov  762022  186,-  13.10.  12.10.  oprava MaR merača vonk.tepl.objek.regulácie  2022  10733892 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.10.2022
175  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.č.13, Košice  512201422  120,-  13.10.  19.10.  služby BOZP, PO  IV.Q.2022  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.10.2022
176  TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 1900577001 709,46 14.10. 21.10. teplo 9/2022  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.10.2022
177  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8315151928  47,75  17.10. 31.10.   telefónne poplatky  159-141022  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.10.2022
178  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 8315151955  92,23  17.10.  31.10.  telefónne poplatky  159-141022  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.10.2022 
179  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 8315151985  105,55  17.10.  31.10.  telefónne poplatky  159-141022  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.10.2022 
180  LOMTEC -com a.s. Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava  35795174  350,-  19.10.  04.11. informačný systém Active Registratura  10-12/22, 9-10/23  35795174 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2022
181  PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, Bratislava  9002200857 2.400,- 17.10. 20.10. zdravotná starostlivosť  102022-92022  35890568 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.10.2022
182  UP Dejeneur s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava  7211010818  1.132,80 27.10.  09.11. stravenky   11/2022  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.10.2022
183  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 22021740 76,80 27.10.  09.11. dezinfekcia  2022  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2022
184  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  22679  135,- 02.11.  09.11.  služby   10/2022  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.11.2022
185  KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE  112215628 22,56  04.11. 20.11.  odvoz tr.odpadu   10/2022 36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.11.2022
186  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 29,63  07.11.  16.11.  internet   10/2022  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.11.2022
187  FOCUS-computer s.r.o. Dominik.nám.35, 040 01 Košice  220102059  270,-  07.11. 09.11.  LED monitory Philips  2022 36188778 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.11.2022
188  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  26.5.2021 15.11.  prenájom  Aténska 11/2022  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.11.2022
189  MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015 10.11.  signalizácia  11/2022  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.11.2022
190  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  2290108187  427,80  09.11. 22.11.  elektrická energia  10/2022  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.11.2022
191  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 1900577001 1.169,78 14.11. 21.11. teplo 10/2022  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.11.2022
192  Deratex-EKO, Daniel Repka, Pokroku 16, 040 11 Košice 221015 54,-  14.11 21.11. deratizácia  III.Q.2022  10689877 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.11.2022
193  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava  202218309  45,75  14.11. 26.11.  zuš  11/2022  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.11.222
194  PROCARE a.s. Eisnteinova 23-25, 851 01 Bratislava  0902402200080 -600,-  14.11. 10.11. dobropis   zdr.starostlivosť  102022-92023  35890568 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.11.2022
195  EL-COM Ing. Miroslav Ondráš, Sp.nám.3, 040 12 Košice  1020220016  818,53  16.11. 29.11. práčka, variče, žehličky  2022 UP 10814892 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.11.2022
196  D&D, Ing. Dzurňák Tomáš, Južná tr.78, 040 01 Košice  2201020789  1.299,46  16.11  07.12.  čistiace, dezinfekčné potreby  2022  14382857 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.11.2022
197  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  BA  8316988388 47,75   18.11. 30.11.   telefónne poplatky  1510-141122  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.11.2022
198  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,817 62  BA  8316988416  92,23  18.11  30.11.  telefónne poplatky 1510-141122  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.11.2022 
199  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8316988 437 100,75  18.11.  30.11.   telefónne poplatky 1510-141122  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.11.2022 
200  LYNX s.r.o. Jelačičova 8A, 821 08 Bratislava  11220629  302,40  21.11 06.12. antivírový progra. ESET 112022-102024  00692069 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.11.2022
201  RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice  291122  39,- 21.11. 29.11. školenie Vedenie pokladnice  2022  31268650 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.11.2022
202  Magnet Press s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava  8858507966  25,30 23.11. 05.12. predplatné Golem, Amos 1-4/2023    31356958 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  23.11.2022
203  Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  3032706115  169,- 24.11. 05.12. predplatné Direktor Top 2023  31348262 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.11.2022
204  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany  20220053 1.190,28 24.11. 08.12. revízia prenosné elektrospotrebiče  2022  36595845 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.11.2022
205  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22023671  292,20  28.11. 12.12.  hygienické potreby  2022  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.202
206  UP Dejeneur s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava  1122022358  1.195,20  28.11.  12.12.  stravenky  12/2022  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
207  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,27  26.5.2021  15.12.  prevádzka Aténska  12/2022  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
208  MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015 10.12.  signalizácia  12/2022  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
209  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22024204  9,72  28.11.  12.12. hyg potreby  doplatok  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
210  VVS a.s. Komenského 50, 040 01 Košice  2500654332  725,44  28.11. 12.12.  vodné, stočné  19522-231122  36570460 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
211                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
212                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
213                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
214                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
215                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
216                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
217                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  

 

P.č. Dodávateľ VS Suma v EUR Došla Splatná Za obdobie Predmet fakturácie Zodpovedná Zverejnené
1  KR PZ SR,KE  9801241815 13,-   2015 10.01.   01/21 signalizácia   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.01.2021
2 Antik s.r.o. KE  36152808  29,63  06.01.  15.01.  12/20  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.01.2021 
3 VSE a.s. KE  2290108187  557,36  08.01.  22.01.  12/20  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.01.2021 
4 Solitea VEMA a.s. BA  8412101564  671,16  12.01.  26.01.  2021  verzia programu  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.1.2021
5 Teho s.r.o. KE  1900577001  1.699,73  15.01.  21.01.  12/20  teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.01.2021
6 Up Slovensko s.r.o., BA  121500505  955,20  15.01.   22.01. 01/21   stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.01.2021
7  Slovak tel.a.s. BA  8275577294  45,75  16.01.  29.01.  151220-14121  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.01.2021
8 Slovak tel.a.s. BA  8275577356  91,75  16.01  29.01.  151220-14121  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.01.2021 
9 Slovak tel.a.s. BA  8275577323  90,73  16.01.  29.01.  151220-14121  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.01.2021 
10  Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 5042001860  16,39  18.01.  29.01.  2020  dopl. Fin.spravodajca  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.01.2021 
11  SMSZ prísp.org. KE 20201755   119,99 19.01.  15.01.  2020   vizuálne posúdenie drevín Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.01.2021 
12  Poradca podn.s.r.o. Žilina  5042001860  16,80  19.01.  02.02.  2021  toner Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.01.2021 
13  ILLE s.r.o. Skalica 21001503  248,54  25.01. 11.02 2021 hyg.a dezinf.potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 25.01.2021
14  Akad.vzdelávania s.r.o. Svidník  2290121  9,90  27.01. 29.01.  2021  webinár, Plán profesijného rozvoja Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.01.2021 
15  Solitea Vema a.s. BA 8412102214  24,-  27.01.  11.02.  2021  prog.vybavenie VEMA HX0071  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.01.2021 
16  KR PZ SR KE  9801241815 13,-   2015 10.02. 02/21  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.02.2021 
17  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE  36152808  29,63  05.02. 15.02.  01/21  internet   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 05.02.2021 
18  VSE a.s. Košice  2290108187  495,77 05.02.  19.02.  01/21  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.02.2021 
19  OZ Nervuška-art, Bratislava  2021007 25,-  09.02.  15.02.  2021  školenie  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.02.2021 
20  Up Slovensko s.r.o. Tomáš.23/D, BA 121501100 1.017,60  11.02.  18.02.  02/2021  stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.02.2021 
21  Verlag Dashofer s.r.o. Žel.13, BA 21001041  178,20  12.02.  25.02.  2021  Smernice a org.pokyny pre školy  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.02.2021 
22  Slovak tel.a.s. BA  8277437089  45,75  17.02. 01.3.   151-14221  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   17.02.2021
23 Slovak tel. a.s. BA  8277437144  101,42  17.02.  01.3.  151-14221  tel.popl.   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.02.2021 
24 Slovak tel.a.s. BA  8277437202  91,75  17.02.  01.3.  151-14221  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.02.2021 
25  TEHO s.r.o. KE 1900577001  1.830,59  17.02.  19.02.  01/2021  teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.02.2021 
26  BP mesta Košice s.r.o.  512100009  80,-  15.02. 13.02.   1-3/21 BOZP, PO  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.02.202118.02.2021 
27 BP mesta Košice s.r.o.   512100018  18,- 15.02,  13.02.   2021 paušálny popl.   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.02.2021 
28 ILLE s.r.o. Skalica   21001503  76,80  18.02. 07.3.  2021   dezinf.potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.02.2021 
29  RAABE s.r.o. Bratislava 202101889  41,75  18.02.  15.3.   02/21 zuš   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.02.2021 
30  SSŠ Košice 21052  135,-  02.3.  25.2.  01/21  služby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyoví  02.3.2021 
31  KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015 10.3.   03/21  signalizcia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.3.2021 
32  REFISTAV-TRADE s.r.o. Košice 21030304  570,-  03.3.  17.3.  2021  CP na opravy  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.3.2021 
33  Antik s.r.o.Čárskeho 10, Košice  0036152808  29,63 03.3. 15.3.  02/21   internet Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.3.2021 
34  SSŠ, Tr.SNP 48/A, KE  21107 135,-  05.3.  18.3.  02/21  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.3.2021 
35  VSE a.s. Košice 2290108187  457,98  06.3.  19.3.  02/21  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.3.2021 
36  Internet Cz a.s. Ktíž 2, 384 03  3621031264  18,- 08.3.  16.3.  24321-23322  doména  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   08.3.2021 
37  ZŠ Bruselská 18, KE 3218012020  1,-   2020 2020  2020  nájomné  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.3.2021 
38  Up Slovensko s.r.o. Bratislava  121501625 1.060,80  10.3.  17.3.   3/2021 stravenky  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.3.2021 
39  TEHO s.r.o. Košice 1900577001 1.683,64  11.3.  18.3.  02/2021  teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.3.2021 
40  OZ Edusteps, Karpatská 8, Svidník  2090421 9,90  15.3.  22.3.  4/2021  Plán profesijného rozvoja školenie  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.3.2021 
41  Slovak tel.a.s. Bratislava  8279285043  45,75  16.3 31.3.   152-14321  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.3.2021 
42 Slovak tel.a.s. Bratislava  8279285087  89,23  16.3.  31.3.  152-14321  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.3.2021 
43 Slovak tel.a.s. Bratislava  8279285123  91,75  16.3.  31.3.  152-14321  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.3.2021 
44 OZ Edusteps, Karpatská 8, Svidník  2230421   9,90 16.3.  23.3.  2021  webinár  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.3.2021 
45  Internet CZ.a.s. Ktíš384 03  3621032489  11,40  18.3.  28.3.  doména bieneleportret  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.3.2021 
46  ILLE s.r.o. Skalica 21005521  248,54 22.3. 05.4. 2021 hyg.a. dezinf.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.3.2021
47  TEHO s.r.o. Košice 1900577001  -247,30  23.3.  06.4.  2020  vyúčtovanie 2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   23.3.2021
48  AZUŠ Bratislava 35540443  60,-  23.3.  31.3.  2021  členské  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.3.2021 
49  Up Slovensko s.r.o. Bratislava 121502011   974,40  01.4. 07.4.  4/2021  stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.4.2021 
50  KR PZ SR Košice  9801241815  13,-  2015  10.4.  4/2021  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 01.4.2021 
51  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE 0036152808  29,63  06.4.  15.4.  3/2021  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.4.2021 
52  CUBS s.r.o. Mudroňova 29, KE  2472021 68,40  08.4.  14.4.  1-3/21  služby ochr.osobných údajov  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.4.2021 
53  VSE a.s. Košice 2290108187  459,18  09.4.  23.4.  3/21  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.4.2021 
54 SSŠ Tr.SNP 48/A, Košice   21197 135,-  12.4.  22.4.  3/21  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.4.2021 
55  Komunálna poisťovňa a.s. BA 5003232854  278,70  14.4.  02.5.  02521-01522  poistné  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.4.2021 
56  TEHO s.r.o. Košice  1900577001 1483,13  15.4.  22.4.  3/21  teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.4.2021 
57  ILLE s.r.o. Skalica 21007351 76,80 15.4. 29.4.  4/21  dezinfekcia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.4.2021
58  Slovak tel.a.s. BA  8281128657 45,76   16.4. 30.4.   153-14421  tel.popl.  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.4.2021
59 Slovak tel.a.s. BA  8281128724  91,75  16.4. 30.4.  153-14421  tel.popl.   Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová 16.4.2021 
60 Slovak tel.a.s. BA  8281128690  110,61  16.4.  30.4.   153-14421 tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.4.2021 
61  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava 202107107 43,03 20.4. 10.5. 4/21 zuš Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.4.2021
62  ELDO PLUS s.r.o. Olšovany 67  072021 324,- 22.4. 05.5. 2021 oprava hav.stavu elektroinšt. A1 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 22.4.2021
63  Aj Produkty a.s. Galvaniho 7, BA 210869 704,40 22.4. 06.5. 2021 registračka, skriňa,polica Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 22.4.2021
64  ELDO PLUS s.r.o. Olšovany 67  092021  355,20 28.4.  10.5.  2021  elektroinšt.práce   MNgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2021
65  Polygra Plus, Petro Kristián, KE  20210146  82,20 28.4.  11.5.  2021  tonery  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2021 
66  OZ Edusteps, Karpatská 8, SK  2300421  9,90  26.4.  29.4.  2021  webinár  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2021
67  KR PZ SR KE 9801241815 13,-  2015  10.5.  5/21  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.4.2021
68  Up Slovensko s.r.o. BA  121502588 1.041,60 28.4. 05.5. 5/21 stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.4.2021
69  BP mesta Košice s.r.o. KE  512100433  80,- 05.5. 12.5. 4-6/21 BOZP, PO Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 05.5.2021
70  FOcus computer s.r.o. Dom. n.35, KE  210101413  140,80  06.5. 10.5. 2021 disk SSD 256 GB Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 06.5.2021
71  VSE a.s. Mlynská 31, KE  2290108187 379,43 07.5.  25.5.  4/21  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   07.5.2021
72  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE 0036152808  29,63  07.5.  16.5.  4/21  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.5.2021 
73  LIKESS Lipai Ľubomír, Makarenku 5, MI  202103  330,- 10.5.  24.5.  2021  keramická hlina  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.5.2021 
74  SSŠ, Tr.SNP 48/A, KE  21264  135,-  11.5. 19.5.  4/21  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.5.2021
75  TEHO s.r.o. KE 1900577001  1.223,57  12.5. 19.5. 4/21 teplo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 12.5.2021
76  Internet Cz. 384 03 Ktíž 2 a.s. 361051988  11,90  17.5.  26.5.  2021-2022  predĺženie domény  Mgr. Zuzana Uhrhinová Hegyesyová  17.5.2021 
77  Slovak telekom a.s. BA  8282974424  45,75  17.5. 31.5.   154-14521  telpopl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   17.5.2021
78 Slovak telekom a.s. BA  8282974458  89,23  17.5.  31.5.  154-14521  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.5.2021 
79 Slovak telekom a.s. BA  8282974497  91,75  17.5.  31.5.  154-14521  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.5.2021 
80  Medipea s.r.o. Sp..n. 2, Košice  20210035  200,-  17.5. 11.6. 2021 jednorázové rúška Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.5.2021
81  ŠEVT a.s. Cement.16, B.Bystrica 1212202412  144,28  19.5. 02.6.  2021 bianco listy, záverečné vysvedčenia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.5.2021
82  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica  21009656  217,48 19.5. 02.6. 2021 hyg.potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.5.2021
83  IKEA SK s.r.o. Ivánska cesta 18,Bratislava  21000000046234 922,66 18.5. 21.5. 2021 stoly do ateliérov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.5.2021
84  Kristián Petro Polygra Plus s.r.o. Košice 20210176  108,-  25.5. 08.6. 2021  renovácia tonerov, zbor.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.5.2021
85  VVS a.s. Košice 2500320858 655,39 26.5. 10.6. 261120-20521 vodné, stočné Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 26.5.2021
86  Kristián Petro Polygra Plus s.r.o. Uralská 1493/5, Košice 040 12  20210180  144,- 27.5. 10.6. 2021 renovácia tonerov PC  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 27.5.2021
87  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021 1,-  26.6.  15.12. 6-12/21  nájomné  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.5.2021
88  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5. 15.6.  6/21 prevádzka  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.5.2021
89  KR PZ SR KE 9801241815 13,- 2015 10.6. 6/21  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.5.2021
90  Up Slovensko s.r.o. Tomáš.23/D, BA 121503079  1.104,- 31.5. 07.6. 6/21 stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 31.5.2021
91  SSŠ, Tr.SNP 48/A, KE  21345 135,- 04.6. 15.6. 5/21 služby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.6.2021
92  VSE a.s. Mlynská 31, Košice  2290108187  335,22 05.6.  18.6.  5/21  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.6.2021 
93  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE 0036152808  29,63  07.6.  15.6.  5/21  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.6.2021 
94  ILLE s.r.o. Skalica 21011632 76,80 11.6. 25.6. 2021 dezinfekcia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.6.2021
95  ELDO Plus s.r.o. Olšovany 67, 044 19  152021  151,20 14.6. 30.6. 2021 elektromontážne práce  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.6.2021
96  Slovak tel.a.s. Bratislava 8284820627  45,75 17.6.  30.6. 155-14621  tel.poplatky Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.6.2021
97  Slovak tel.a.s. Bratislava  8284820666  91,03  17.6.  30.6.  155-14621  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.6.2021
98  Slovak tel.a.s. Bratislava  8284820714 91,75  17.6. 30.6.  155-14621 te. poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.6.2021
99  Polygra Plus s.r.o., Petro Kristián , KE  20210219  54.,  23.6.  7.7.  2021  Servisné práce   Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   23.6.2021
100  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE 0036152808  29,63  02.7.  15.7.  6/21  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.7.2021 
101  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32031 182,30   26.5. 15.7.  7/21    prevádzka Aténska  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 02.7.2021 
102  KR PZ SR Košice 9801241815  13,-   2015   7/21   signalizácia  Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová  02.7.2021
103  Up Déjeumer s.r.o. BA 121503660  1.012.,80 02.7.  09.7.  7/21  stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.7.2021 
104  SSŠ Košice Tr. SNP 48/A 21414  135,-   07.7. 15.7.   6/21  služby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.7.2021 
105  BP mesta KE s.r.o.  512100695 452,75  07.7.  01.7.  2021  oprava a výmena toaliet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.7.2021 
106  VSE a.s. Košice 20290108187  203,82  09.7. 22.7.  6/21  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová hegyesyová  12.7.2021
107  CUBS s.r.o. Košice  5182021  68,40  12.7.  14.7.  4-6/21  služby ochr.osob.údajov  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.7.2021
108  RAABE s.r.o. Bratislava  202111526  42,39  12.7.  01.7.  6/21  zuš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.7.2021
109  TEHO s.r.o. Komenského 7, KE 1900577001  719,56  14.7.  21.7.  6/21  teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.7.2021 
110  Slovak tel.a.s. Bratislava  8286667549 91,75 16.7.  30.7.  156-14721  tel.poplatky   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.7.2021 
111 Slovak telekom a.s. Bratislava  8286667459  45,75  16.7.  30.7.  156-14721  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.7.2021 
112 Slovak tel.a.s. Bratislava  8286667505  91,23  16.7.  30.7.  156-14721  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.7.2021 
113  Martina Švarc, Beniakovce 240, 044 42  210210006  100,-  21.7.  31.7. 2021  školenie-modelovanie, kruhy  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.7.2021 
114  KOSIT Rastislavovava 68, KE  112109054  22,56 22.7.  29.7.  6/21  triedený odpad odvoz  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  23.7.2021 
115  Kristián Petro, Polygra Plus s.r.o. Uralská 15, KE 20210247 106,80 26.7. 06.8. 2021 oprava kopírky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 26.7.2021
116  KR PZ SR KE 9801241815 13,- 2015 10.8. 8/21 signalizácia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.7.2021
117  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30 26.5.2021 15.8. 8/21  prevádzka Aténska  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.7.2021
118  UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA 121504138 1.032,-  29.7.  05.8.  8/21  stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová hegyesyová  29.7.2021 
119  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808 29,63  04.8.  16.8.  7/21  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.8.2021 
120  VSE a.s. Mlynská 31, Košice  2290108187  100,03  06.8, 19,8,  7/21  el.energia  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová   06.8.2021
121  Ille s.r.o. Lichardova 16, Skalica  21015737 76,80  09.8.  23.8.   8/21 dezinfekcia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.8.2021 
122  SSŠ, Tr.SNP 48/A, KE  21499 135,-  11.8.  25.8.  7/21  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.8.2021 
123  TEHo s.r.o. Kumenského 7, KE 1900577001  719,56  12.8.  19.8.  7/21  teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.8.2021 
124  Slovaik tel.a.s. Bratislava  8288515606  91,75  16.8. 31.8.  157-14821  tel.popl.   Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.8.2021
125 Slovak tel.a.s. Bratislava  8288515574  89,23  16.8.  31.8.  157-14821  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.8.2021 
126 Slovak tel.a.s. Bratislava  8288515542  45,75  16.8.  31.8.  157-14821  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.8.2021 
127  Kosit a.s. Rastislavova 68, KE  112110768  16,56 17.8.  28.8.  7/21  tr.odpad (prenájom a odvoz)  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.8.2021 
128 Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusac 23A,Žilina   0421080400  26,40  17.8.  26.8.  2022  Finančný spravodajca   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.8.2021 
129  Alianz a.s  Slov.poisťovňa, BA  511076399 100,- 23.8. 06.9. 2022 poistné interaktívna tabuľa  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.8.221
130  BP mesta Košice s.r.o. KE 512101018 80,- 25.8. 30.8. 7-9/2022 BOZP, PO Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.8.2021
131  KR PZ SR Košice 9801241815 13,-  2015  10.9. 9/21 signalizácia Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová 02.9.2021
132  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30 26.5. 15.9. 9/21  prevádzka Aténska  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.9.2021
133  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova23/D, BA  121504603  1.046,40 02.9. 09.9. 9/21 stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 02.9.2021
134 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, BA 1027158617  161.- 06.9. 15.9. 2021 Direktor Top 921-1222  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 06.9.2021
135  IKEA s.r.o. Ivánska cesta 18, BA  22000000003441  472,69 06.9.  06.9. 2021  nábytok do ateliéru Aténska 1  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.9.2021
136  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE  0036152808  29,63  07.9.  16.9.  8/21  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.9.2021
137  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica  21018115  248,54  07.9.  20.9.  2021  hygienické potreby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.9.2021
138  Martina Švarc, Beniakovce 240, 044 42 20210007  100,-  06.9. 13.9.  2021 aktualizačné vzdelávanie  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.9.2021
139  Kristián Petro-Polygra Plus s.r.o. Uralská 15, Košice  20210300 140,40 08.9. 22.9. 2021 servisné práce a tonery Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 08.9.2021
140  VSE a.s.Mlynská, KE  2290108187 122,38 08.9. 22.9. 8/21 el.energia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 08.9.2021
141  ZO OZ prac.školstva a vedy KE  5102021  220,-  13.9. 24.9. 2021 školenie riad.a predsedov OZ Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 13.9.2021
142  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice  1900577001 719,56  14.9.  21.9.   8/21 teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.9.2021 
143  Slovak tel.a.s. BA  8290362722  91,91  17.9.  30.9.  158-149 tel.popl.   Mgr.Zuzana Uhrinová  Hegyesyová   20.9.2021
144  Slovak tel.a.a. BA  8290362677  89,73  17.9.  30.9.  158-14921  tel.popl.  Mgr.Zuzana Uhrinová  Hegyesyová   20.9.2021
145  Slovak tel.a.s. Bratislava  8290362641  45,75  17.9.  30.9.   158-14921  tel.popl.  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   20.9.2021
146  SSŠ, Tr.SNP 48/A, Košice   21576  135,-  20.9.  24.9.  8/21  sluzby  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   20.9.2021
147  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nabr. 13  512101089  492,19  20.9.  22.9.  2021  služby energetika  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   20.9.2021
148  RAABE s.r.o.Heydukova 12-14, BA  202116745  41,75  21.9.  30.9.  9/21  zus   Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.9.2021
149  Alarmtel SS s.r.o.,Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa   21180  36,-  21.9.  24.9.  2021  servisné práce na EZS  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.9.2021
150  PhDr.Marta Samova-MASA,  Važecká 2, KE  2021241  263,14  22.9.  04.10.  2021  farba na plot  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   22.9.2021
151  Aj Produkty a.s., Galvaniho 7/B, BA  202108758  61,56  22.9.  05.10.  2021  závesné  dosky, zarážky,  odkladače   Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   22.9.2021
152  UP Dejeuner s.r.o. Galvaniho 23/D, BA 7111011353  1.052,-  01.10.  15.10.  10/2021  stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.10.2021 
153  KR PZ SR Košice 9801241815  13,-  20215  10.10.  10/21  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.10.2021 
154  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021 182,30 26.5.  15.10.  10/21  prenájom Aténska  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.10.2021 
155  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice 0036152808 29,63 6.10. 16.10. 9/21 internet Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 06.10.2021
156  CUBS s.r.o. Mudroňova 29, Košice 7902021 68,40 06.10. 14.10. 7-9/21 služby zodp.osoby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 06.10.2021
157  Ille s.r.o. ,Lichardova 16, Skalica  21020367  76,80  01.10. 15.10. 2021 dezinfekcia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 07.10.2021
158  LOMTEC . com.a.s., Líščie údolie5, BA  22110042  600,- 07.10.  30.10.  2022  Active registratúra  Mgr. Zuzana UHrinová Hegyesyová  07.10.2021
159  Maal Internet Slovakia, Galvaniho 6, BA  8055006961  560,-  07.10. 07.10.  2021  ÚV dermicídne lampy  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.10.2021
160  Procare a.s. Einsteinova 23-25, BA  213902602 1.716,- 11.10. 21.10. 1021-922 zdr.starostlivosť  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.10.2021
161  BP mesta Košice, s.r.o. Juž.n.13 512101280 80,- 11.10. 22.10. 10-12/21 fPO, BOZP Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 11.10.2021
162  MAŠA, Važecká 2, Košice  2021275  185,20  11.10. 25.10.  2021  farby, štetce  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 11.10.2021
163  Tonersyp s.r.o. Lafayettova 42/14, Olomouc 21104458  29,95  12.10. 12.10  2021  pásky do Dymo 40913  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.10.2021
164  STÉNIA a.s., Poštova 11, Košice 2130100147  98,60 13.10. 20.10. 2021 hlava do kosačky, olej, silon Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 13.10.2021
165  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice  1900577001 795,97 14.10. 21.10. 9/21 teplo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.10.2021
166  Obalex  Košice s.r.o., Jarmočná 3 20210404  28,26   15.10.  22.10. 2021  obaly  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.10.2021 
167  SSŠ Košice , Tr. SNP 48/A  21656  135,-  18.10.  22.10. 9/21  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.10.2021 
168  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8292214343  45,75 18.10.  29.10. 159-141021  tel.ppl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2021
169  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8292214393  89,23  18.10.  29.10.  159-141021  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2021
170  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8292214437 91,75  18.10. 29.10.  159-141021  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2021
171  Mesto Košice, Tr.SNP 48/A  3421100630 800,80 15.10. 30.10. 1.splátka 2021 odpad Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.10.2021
172  COM-TRADE s.r.o. Liptovský Mikuláš 2021100043  50,- 20.10. 20.10.  2021  sms brána  iZUŠ  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.10.2021
173  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice 112112658 22,56 26.10. 20.10. 9/21 triedený odpad Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 26.10.2021
174  KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE  112112720  267,24  26.10.  22.10. 2021 odvoz vyradeného nábytku Mgr. Zuzana Uhnrinová Hegyesyová 26.10.2021
175  DERATEX-EKO, Čárskeho 7, KE  210882  42,-  27.10.  08.11.  2021  deratizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2021
176 Up Dejeuner s.r.o. Bajkalská 23/D, BA 7111012344 1.089,60 27.10.  10.11..  11/2021 stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2021 
177  Ing. Tomáš Dzurňák, D&D, Južná tr.78, KE 2101020694 1.416,88 27.10. 17.11. 2021 čistiace, dezinfekčné potreby Mgr. Zuzazana Uhrinová Hegyesyová 27.10.2021
178  KR PZ SR KE 9801241815 13,- 2015 10.11. 11/2021 signalizácia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 02.11.2021
179  Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 3421100630

 800,80

15.10. 30.11. 2021 2.splátka odpad  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.11.2021
180  ZUŠ Jantárova 6, Košice 32031 182,30 26.5. 15.11. 11/2021 prevádzka Aténska   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.11.2021
181  PEGU s.r.o. Ostravská 1014/8, Košice  1020210057  627,60 02.11. 11.11. 2021 internetové pripojenia A3  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.11.2021
182  ProCare a.s. Einsteinova 23-25, BA  216909003  1.068,-  03.11. 11.11. 2021 reaudit PZS  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.11.2021
183  KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE  112114284  22,56 04.11. 18.11. 10/21 triedený odpad Mgr. Zuzana Hegyesyová 04.11.2021
184  MEDIPEA s.r.o. Sp. nám.2, KE  20210089 550,- 04.11. 04.12. 2021 rúška, respirátory a prac.obuv Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.11.2021
185  Antik s.r.o.Čárskeho 10, KE  0036152808  29,63  05.11.  15.11.  10/21  internet  Mgr.Zuzana Uhrinova Hegyesyová   08.11.2021
186  VSE a.s. Mlynská,  KE  2290108187  443,62  05.11.  22.11.  10/21  el.energia  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   08.11.2021
187  IKEA a.s. Ivanska cesta 18, BA  220000000054936  214,70  11.11.  11.11.  2021  stoličky, zásuvky diel  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.11.2021
188  TEHO s.r.o Komenskeho 7, KE  1900577001  1.355,17  12.11.  19.11.  10/21  teplo  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.11.2021
189  AjProdukty, Galvaniho 7/B, BA  202110793  549,60  15.11.  28.11.  2021  kovové skrine  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.11.2021
190  Slovak tel.a.s., Bajkalská 18, BA  8294068740  89,39  16.11.  30.11.  1510-141121  tel.poplatky  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.11.2021
191  Slovak tel.a.s. Bajkalská 18, BA  8294068700  45,75  16.11.  30.11.  1510-141121  te.polpatky  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.11.2021
192  Slovak tel.a.s. Bajkalská 18, BA  8294068791  91,75  16.11.  30.11.  1510-141121  tel.poplatky  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.11.2021
193  Alarmtel SK a.s. Krátka 367/5, Ždaňa  21244  135,60 23.11. 24.11. 2021 revízia EZS Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 23.11.2021
194  RVC , Hlavná 68, Košice 261121 15,- 24.11. 17.12. 2021 školenie stravné od 01.1.2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.11.2021
195  SSŠ Tr. SNP 48/A, Košice 21741 135,- 24.11. 23.11. 10/21 služby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.11.2021
196  REKO DOP s.r.o. Meteorova 1, Košice 00221 188,64 25.11. 21.10. 2021 preprava Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová 25.11.2021
197  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica  21024880  76,80 25.11.  09.12. 11/21 dezinfekcia  Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová 25.11.2021
198  KR PZ SR KE  9801241815 13,- 2015 10.12. 12/21 signalizácia Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová 29.11.2021
199  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,27  26.5. 15.12.  12/21  prevádzka  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.11.2021
200 Raabe s.r.o. Heydukova 12-14, BA  202122621  35,-  30.11.  06.12.  12/21 zuš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.11.2021
201  SENZIO s.r.o. Veľké Uherce 13  2100141  936,-  30.11. 15.12.  2022  iZUŠ program  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.11.2021
202  VVS a.s. Komenského 50, Košice 2500437480 691,16 01.12.  13.12.  215-241121  vodné, stočné  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2021
203  Magnet Press Slovakia, BA 8868477376  20,60  01.12.  12.12.  2022  predplatné GOLEM,  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2021
204  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava  202121965  41,75  01.12. 02.12.  11/21  zuš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2021
205  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 1121022276 1.206,- 02.12. 16.12. 12/21 stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 02.12.2021
206  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice  112115839  22,56  02.12. 17.12. 11/21  triedený odpad  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.12.2021
207  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica 21025240 248,54 02.12. 16.12. 2021 hyg.potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 02.12.2021
208  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE  0036152808 29,63 06.12. 16.12. 11/21 internet Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 06.12.2021
209  SMSZ príspevková org., Rastislavova 79, Košice 20211642 968,56 06.12. 15.12.  2021 výrub a orez  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2021
210  CUBS s.e.o. Mudroňova 29, KE 10602021 68,40 06.12. 15.12. 10-12/21 služby, zod.osoba  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2021
211  SSŠ Tr. SNP 48/A, Košice  21819  135,-  6.12.  15.12.  11/21  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2021
212  SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice  21899  135,-  06.12.  17.12.  12/21 služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2021
213  BP mesta Košice, Južné nábr.13, KE  512101594 94,02 06.12. 16.12  2021 revízia hasiace prístroje  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2021
214  VSE a.s. Mlynská 31, KE 2290108187 518,96 08.12. 21.12. 11/21 elektrická energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 13.12.2021
215  KOSIT a.s. rastislavova 98, KE  112112026  22,56  13.12.  29.9.    tiredený odpad  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.12.2021
216  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, KE  23832021  363,92  13.12.  15.12.    prenájom Maurerova  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.12.2021
217  KOHOR s.r.o.Košické Olšany s.r.o. 247  20210060  1.198,94  13.12.  24.12.    revízia prenosné elektrospotrebiče  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.12.2021
218  NIBIRU s.r.o. Ždiarska 1, 040 12 Košice  2021003  297,- 14.12. 28.12. 2021 čistenie odkvapových žľabov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.12.2021
219  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, BA  202124125 35,-  15.12.  23.12. 12/21  zuš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.12.2021
220  TEHO s.r.o. Komenského 7, KE 1900577001  1.711,19  15.12. 22.12.  11/21 teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 15.12.2021
221  PhDr. Šamová Marta-MAŠA, Važecká 2, KE 2021243 299,03 15.12. 28.12. 2021 balakrylové farby, štetce Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 15.12.2021
222  Copyvait s.r.o. Zupkova 29, Košice 210101150  1.337,44 15.12. 22.12. 2021 tlač katalógu Bienále , diplomov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.12.2021
223  PhDr.Šamová Marta-MAŠA, Važecká 2, KE 2021431  300,-  16.12.  29.12.  2021  OOPP  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2021 
224  EL-COM, Spišské nám.2, Košice  1020210026  194,98  16.12. 23.12.   2021  mikrovlnky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.12.2021 
225 Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8295931101  45,75  16.12.  31.12.  1511-141221  tel.poplatky  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2021 
226 Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8295931148  89,23  16.12.  31.12.  1511-141221  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2021 
227 Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8295931190  91,75  16.12.  31.12.  1511-141221  tel.popl.   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.12.2021 
228  MEDIPEA s.r.o. Sp. nám.2, Košice 20210104 379,80 17.12. 15.1.22 2021 respirátory Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.12.2021
229  REKO DOP s.r.o. Meteorova 1, KE  00121  736,08  20.12.  20.10.  2021  maľba Aténska a doprava  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.12.2021
230  Flying Tiger, Stan.nám.11, KE  96021  606,-  20.12. 20.12.  2021 ocenenia Bienále Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.12.2021
231  ILLE s.r.o Lichardova 16, Skalica 21026897 248,54 21.12. 04.1.22  2021  hyg.potreby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.12.2021
232 FOCUS-computer s.r.o., Domin.nám.35, Košice 210103375  748,-  21.12.  26.12.  2021  laptop, brašne, myš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.12.2021 
233                  
234                  
235                  
236                  
237                  
238                  
239                  
240                  

Na stránke sa pracuje

 Faktúry 2020

 

P.č  . Dodávateľ VS Suma v EUR Došla Splatná Za obdobie Predmet fakturácie Zodpovedná Zverejnené
1  Antik sro KE 36152808  29,87  07.01.  14.01.  19.12  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2020
2  KR PZ SR KE 9801241815  13, -  2015  10.01.  01/20  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2020
3  Slovak telekom ako BA  8249522707  40, -  10.01. 20.01.   19.12  tel.poplatky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2020
4  Up Slovensko sro BA 120500673  1209,60 13.01. 20.01. 1.20 stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.01.2020
5  Poradca podnikateľa sro ZA  5041902080  32,57  14.01.  27.01. 2019  dopl.FS  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.01.2020
6  VSE ako KE  2290108187  420,55 15.01.  22.01.  19.12  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.01.2020
7  VEMA sro BA 720201401  646,56  16.01.  29.01.  2020   program Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.01.2020
8  TEHo sro KE  1900577001  1 866,67  17.01.  22.01.  19.12  teplo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.01.2020
9  Slovensky tel.as BA  8251027285  61,99  17.01.  31.01.  151219-140120  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.01.2020
10  Slovensky tel.as BA  8251027259  45, -  17.01.  31.01.  15121-140120  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.01.2020
11  Slovensky tel.as BA  8251027325  66,29  17.01.  31.01.  151219-140120  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.01.2020
12  BP mesta Košice sro 5112000027  80, -  27.01.  05.02.  1-3 / 2020   BOZP, PO Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.01.2020
13  Up Slovensko sro BA 120501302  1152, - 30.01.  03.02.   20/20 stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.02.2020
14  KR PZ SR KE  9801241815 13, -   2015 10.02.  20/20  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 03.02.2020
15  Antik sro Košice 0036152808  29,87  06.02.  14.02.   01/20 internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.02.2020
16  BP mesta KE sro 5112000036   18, - 06.02.  11.02.   2020  nonstop služba Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.02.2020
17 RAABE sro BA   202001526 41,75  10.02. 21.02.  20/20 zuš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.02.2020
18 Slovensky tel.as BA  8251734437  40, - 10.02.  18.02.  01/20  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 11.02.2020
19  VSE as Košice 2290108187  505,25  13.02.  21.02.   01/20 elektrická energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.02.2020
20  Slovensky tel.as BA  8253272794  72,13  17.02.  02.3.  1501-140220  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.02.2020
21 Slovensky tel.as BA  8253272716  45, -  17.02.  02.3.  1501-140220  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.02.2020
22 Slovensky tel.as BA  8253272749  77,09  17.02.  02.3.  1501-140220  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.02.2020
23  ELDO PLUS sro Olšovany  042020  270, - 17.02.   27.02.  2020 montáž osvetlenia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.02.2020
24 TEHO sro KE  1900577001   2,187,02 17.02.  21.02.   01/2020 teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.02.2020
25  ILLE sro Skalica 20004262  248,54  24.02.  09.3.  1.štvr, 2020  hyg.potreby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.02.2020
26  SSŠ Košice  20049 135, -   27.2.20 03.3.   01/2020  služby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.3.2020
27 KR PZ SR KE  9801241815  13, -  2015  10.3.  3/2020  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 03.03.2020
28  Antik sro KE 36152808  29,87  04.3.  14.3.   02/2020 internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.03.2020
29  SSŠ Košice 20105  135, -  05.3.  17.3.   02/2020 služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.3.2020
30  Slovak telekom ako BA  8253987768  30, -  10.3. 18.3.   02/2020 tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.3.2020
31  Up Slovensko sro BA  120502470 1,267,20  10.3.  17.3.   3/2020 stravné lístky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.3.2020
32 VSE as Košice  2290108187  417,83  11.3.  20.3.   2/2020 el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 11.03.2020
33  Slovensky tel.as BA  8255536161  82,29  17.3.  31.3.  1502-14320  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.3.2020
34 Slovenský tel. ako BA   8255536131 45, -  17.3.  31.3.  1502-14320  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 21.03.2020
35 Slovenský tel. ako BA  8255536210  74,49  17.3.  31.3.  1502-14320  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 21.03.2020
36  TEHO sro Košice 1900577001  1,689,37  17.3.  19.3.  02/2020   teplo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.3.2020
37  Internet SK sro Bratislava  3623030703  21,60  23.3. 23.3.   2020  doména Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  23.3.2020
38 COM-TRADE sro Liptovský Mikuláš  2020030086  50, -  26.3.  26.3.  2020 smsbrána iZUŠ  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 26.03.2020
39  Up Slovensko sro Bratislava  7001026798  1,101,54 31.3.  7.4.  4/2020  stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.4.2020
40  KR PZ SR Košice  9801241815  13, -  2015 10.4.   7/2020  signalizácia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 01.04.2020
41 ZŠ Maurerova 21, Košice  23892019  383,24   24.9.19 15.4.  01-6 / 2020   prevádzka Maurerova Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 01.04.2020
42  ILLI sro Skalica  20005880  49,92  31.3. 24.3.   2020  dezinfekcia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.4.2020
43  TEHO sro Košice  1900577001 341,04   01.4. 08.4.   2019 vyúčtovanie teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.4.2020
44  Antik sro Košice 0036122808   29,87 03.4.  14.4.   3/20 internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.4.2020
45  SSŠ Košice  20165  135, -  14.4. 20.4.  3.20  služby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.04.2020
46 Slovenská tel.aa BA  8256252687   30, - 14.4.  20.4.  3.20 tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.04.2020
47 RAABE sro BA  202007311  41,75  14.4.  21.4.  20/20 zuš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.04.2020
48 Komunálma poisťovňa ako BA  5003232854  278,70  14.4.  02.5.  20520-20521 poistné  Mgr. Zuzana 14.04.2020
Uhrinová Hegyesyová
49  Slovensky tel.as BA  8257803973  45, -  17.4.  30.4.  153-14420  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.4.2020
50 Slovensky tel.as BA  8257804009  83,76  17.4.  30.4.  153-14420  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.4.2020 
51 Slovensky tel.as BA  8257804051  77,99  17.4.  30.4.  153-14420   tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.4.2020 
52  TEHO sro Košice 1900577001  1540,37   20.4. 22.4.   3/2020 teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.4.2020
53  VSE aa Košice  2290108187  314,69  20.4.  21.4.   el.energia  Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová 21.04.2020
54 ILLE sro Skalica  20008731  248,54  20.4.  04.5.    hyg.potreby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.4.2020
55  KR PZ SR Košice  9801241815  13, -  2015 10.5.   20/20 signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.5.2020 
56  Up Slovensko sro Bratislava 120502874  1,094,40  04.5.  11.5.  20/20  stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.5.2020 
57  Antik sro Košice  0036152808  29,87  06.5. 14.5.   20/20  internet Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.5.2020
58  BP mesta KE sro  5112000320  80, -  14.5.  18.5.  4-6 / 2020  BOZP, PO Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.5.2020
59 Slovenský tel. ako Bratislava  8258523676  30, -  14.5.  18.5.  4/2020  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 15.5.2020 
60 VSE as Košice  2290108187  179,74  14.5.   25.5.  4/2020 el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 15.5.2020 
61  Slovak telekom ako BA  8260082530 45, -   18.5.  29.5.  154-14520  tel.poplatky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.5.2020
62 Slovak telekom ako BA   8260082575 83,16  18.5.  29.5.  154-14520  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.5.2020 
63 Slovak telekom ako BA  8260082606  72, -  18.5.  29.5.  154-14520  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.5.2020 
64  INTERNET SK, Bratislava  3620051825  14,28 20.6.  26.5.  2020-2021   predĺženie domény Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.5.2020
65  ILLE sro Skalica  20010523  220,73  21.5.  04.5.    hyg.a dezinfekčné potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 21.5.2020 
66 TEHO sro Košice  1900577001  847,52  21.5.  22.5.   4/2020  teplo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 21.5.2020 
67  ŠEVT ako B.Bystrica  1202202733  23, -  21.5.  04.6.  2020 karty DHNM  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.5.2020
68 MEDIPEA sro Košice  20200063  219,50  22.5.  21.6.   2020 teplomery, rúška  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 22.5.2020 
69  VVS as Košice 1500109224  751,75  26.5.  08.6.   231119-1852020  vodné, stočné Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.5.2020
70  KR PZ SR KE  9801241815  13, -  2015  10.6.  6/2020  signalizácia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.6.2020
71  Up Slovensko sro BA  120503531  1,267,20  01.6.  08.6.  6/2020  stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.6.2020
72  Mesto Košice  3203200008  907,84  01.6. 09.6.   1-6 / 2019  nedoplatok prevádzka Oštepová Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.6.2020
73  Antik sro Košice  0036152808  29,87  03.6.  14.6.  5/2020 internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.6.2020
74  SSŠ Košice  20227 135, -   05.6.  20.5.  4/2020  služby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.6.2020
75 SSŠ Košice   20292 135, -  05.6.  15..6.  5/2020  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 06.6.2020 
76  RAABE sro BA  202012995 41,75  08.6.  26.6.  6/2020  zuš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.6.2020
77  RVC Košice  131507  242, -  10.6.  01.7.  2020  školenie Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.6.2020
78  Slovak telekom ako BA  8262043633  30, -  10.6. 18.6.   5/2020  tel.poplatky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.6.2020
79  VSE as Košice  2290108187  172,31 11.6.  19.6.  5/2020  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.6.2020
80  TEHO sro KE  1900577001  708,95  15.6.  19.6.  5/2020  teplo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.6.2020
81  Slovensky tel ako BA  8262537436  68, -  17.6.  30.6.  155-14620  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.6.2020
82  Slovenský tel. ako BA  8262537355  45, -  17.6.  30.6.  155-14620  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.6.2020
83  Slovenský tel. ako BA  8262537396  92,04  17.6. 30.6.   155-14620  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.6.2020
84  AZUŠ EMU-Slovakia, BA 35540443  60, -  18.6.  31.3.  2020  člen  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.6.2020
85  ŠEVT ako B.Bystrica  2202203414 107,83   18.6. 30.6.  2019/2020  bianco listy  Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová  18.6.2020
86  KR PZ SR  9801241815  13, -  2015  10.7.  20/20 signalizácia Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová  01.7.2020
87  Up Slovensko sro BA  120504304  1,214,40  30.6.  07.7.  20/20  stravenky Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová  01.7.2020
88  SEMI sro KE  20117  160, -  02.7.  15.7.  2019/2020  prenájom priestorov (SF) Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.7.2020
89  Antik sro KE  36152808  29,87  03.7.  10.7.  20/20 internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.7.2020
90  CVČ Domino, KE  0018  210,17 08.7.  29.7.  nedopl. 2019  prenájom Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.7.2020
91  TEHO sro, KE  1900577001  707,46  16.7.  21.7.  6/2020  teplo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.7.2020
92  Slovensky tel.as, BA  8263931208  30, -  16.7.  20.7.  6/2020  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.7.2020
93  VSE as, KE  2290108187  160,84  16.7. 21.7.   6/2020  el.energia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.7.2020
94  Slovensky tel.aas BA    45, -  20.7.  31.7. 156-14720   tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.7.2020
95  Slovensky tel.as BA  8264420267  87,47  20.7.  31.7.  156-14720  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.7.2020
96  Slovensky tel.as BA  8264420298  78, -  20.7. 31.7.   156-14720  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.7.2020
97  ILLE sro Skalica  20013394  93,20  21.7.  30.6.    hyg.potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.7.2020
98  ILLE sro Skalica  20015582  92,82  21.7. 14.7.     hyg.potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.7.2020
99  SSŠ Košice 20352  135, -  22.7.  13.7.  20/20  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.7.2020
100  BP mesta KE sro  5112000482  80, - 22.7.  27.7.   7.-20  služby BOZP, PO Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.7.2020
101  Up Slovensko sro Bratislava 120505184 1,094,40  29.7.  05.8.  8/2020  stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.8.2020
102  KR PZ SR KE 9801241815   13, -  2015  10.8.  8/2020  signalizácia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.8.2020
103  STERAD vykurovacia tech., KE  200428 500,70   03.8. 30.7.   2020 batérie, bojler  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.8.2020
104  ILLE sro Skalica 20017094   76,80 03.8.  10.8.  2020  dezinfekcia, montáž  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.8.2020
105  BP mesta Košice 5112000544  32,78   03.8. 03.8.   2019 vyúč.prev.nákl.Jantárova  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.8.2020
106  Slovensky tel.as BA  8265792444  30, - 06.8.  18.8.  7/2020  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.8.2020
107  Antik sro Košice 0036152808  29,87  07.8.  14.8.  7/2020  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.8.2020
108  SSŠ Košice 20427  135, -  12.8.  18.8.  7/2020  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.8.2020
109  VSE as Košice 2290108187  96,89  14.8.  21.8.  7/2020  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.8.2020
110  Slovensky tel.as BA  8266282235  45, -  17.8.  31.8.  157-14820  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.8.2020
111 Slovenský tel.a, .s. BA   8266282306 90,25  17.8.  31.8.  157-14820  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.8.2020 
112 Slovensky tel.as BA  8266282271   92,17 17.8.  31.8.  157-14820  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.8.2020 
113  TEHO sro Košice  1900577001  707,46  18.8. 21.8.   7/2020 teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.8.2020
114  Alianz ako Bratislava 11076399   100, -  18.8.  06.9.  06920-05921  poistné Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.8.2020
115  RAABE sro BA  202016845 41,75  25.8.  02.9.  zuš  8/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.8.2020
116  Alarmtel sro Ždaňa  20194  1,693,70  27.8. 07.9.  rekonštrukcie EZS  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.8.2020
117  BP mesta KE sro 5112000607  345,32  28.8.  02.9.  oprava WC  2020  Mgr. Zuzana  28.8.2020
Uhrinová Hegyesyová
118  KR PZ SR KE  9801241815  13, -  2015  10.9. signalizácia   9/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.8.2020
119  Up Slovensko sro BA  7001065824 960, -   28.8. 04.9.   stravenky 9/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.8.2020
120  Verlag dashofer sro BA 20603504  261, -  02.9.  16.9.  odmeňovanie vo verejnom záujme  16920-15921  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.9.2020
121  ILLE sro Skalica 20019949   57,60 03.9. 17.9.  dezinfekcia  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.9.2020
122  COM-TRADE sro LM  200347  50, -  03.9. 03.9.  sms brána iZUŠ  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.9.2020
123  STERAD sro Košice  200532 702,82  04.9.  11.9.  bojler, batéria, materiál  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.9.2020
124  aNTIK SRO kOšICE 0036152808  29,87  06.9.  14.9.  INTERNET  8/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.9.2020
125  RVC Košice 2409  36, -  08.9.  21.9.  školenie smernice  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.9.2020
126  VSE ako KE 2290108187  96,54  09.9.  22.9.  el.energia  8/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.9.2020
127  Slovensky tel.as BA  8267639424  30, -  10.9.  18.9.  tel.popl.  8/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.9.2020
128  CUBS sro Košice  4902020  180, -  10.9.  21.9.  aktualizácia GDPR  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.9.2020
129  Polygra Plus sro Košice  20200263 168, -   10.9. 24.9.   renovácia tonerov  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.9.2020
130  TEHO sro Košice  1900577001  707,46  16.9. 18.9.  teplo   8/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.9.2020
131  ILLE sro Skalica 20021414   33,60 16.9.  30.9.  dezinfekcia   2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.9.2020
132  Slovensky tel.as BA  8268133179  91,09  17.9.  30.9. tel.popl.   158-14920 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.9.2020
133  Slovensky tel.as BA  8268133224  78, -  17.9.  30.9.  tel.popl.  158-14920 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.9.2020
134  Slovensky tel.as BA  8268133146 45, -   17.9. 30.9.   tel.popl.  158-14920 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.9.2020
135  BP mesta KE sro  5112000684  559,33 22.9.  29.9.  montáž ohrievačov a batérií   9/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.9.2020
136  SSŠ Košice  20498  135, - 22.9.  21.9.   služby  8/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.9.2020
137  Antik sro KE  1012002659  1,995,71  29.9.  12.10.  vnútorná sieť  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2020
138  KR PZ SR, KE  9801241815  13, -  2015  10.10.  signalizácia  10/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2020
139  Up Slovensko sro BA  7001073954  1,056, -  29.9.  05.10.  stravenky  10/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2020
140  BP mesta Košice  5112000722  209,27  05.10.  08.10.  oprava plotu  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.10.2020
141  Antik sro KE  36152808  29,87  05.10.  14.10.  internet  9/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.10.2020
142  ILLE sroSkalica  20023097  248,54  05.10. 19.10.   hyg.a dezinf.prostr.  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.10.2020
143  VSE as Košice  2290108187  184,50  09.10. 22.10.   el.energia  9/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.10.2020
144  MB PRESTGE sro Bratislava  200996 306,24  09.10.  23.10.   upratovací set 2x 2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 9.10.2020 
145  Slovak telekom ako BA  8269484250  30, - 12.10.  19.10.  tel.popl.  9/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.10.2020
146  Poradca podnikateľa sro Žilina  89966507  15,99 14.10.  19.2.  zákonník práce 2020  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.10.2020
147  BP mesta KE sro  5112000739  920,48  15.10.  20.10.  montáž WC a batérií  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.10.2020
148  BP mesta KE sro  5112000745  127,24  15.10.  20.10.  dodanie a montáž-konzoly  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.10.2020
149  SSŠ Košice  20577  135, -  15.10. 19.10.   služby 9/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.10.2020
150  Antik sro Košice  1012002808  458,89  16.10. 30.10.  tel.ústredňa  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.10.2020
151 Slovensky tel.as Bratislava   8269983256  45, -  19.10. 30.10.  tel.popl.  159-141020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.10.2020 
152 Slovensky tel.as Bratislava  8,27E+09 88,72 19.10.  30.10.  tel.popl.  159-141020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.10.2020 
153  Slovensky tel.as Bratislava  8269983324  72, -  19.10.  30.10.  tel.popl.  159-141020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2020
154  TEHO sro Košice 1900577001   729,82  20.10. 22.10.   teplo 9/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.10.2020
155  LOMTEC as Bratislava  22010030 600, -  20.10.  06.11.   aktívna registratúra 2021  Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová 20.10.2020 
156 RAABE sro Bratislava  202021996  41,75  20.10.  28.10.   zuš 9/2020  Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová 20.10.2020 
157 Mesto Košice  3420099235  1,601,60  20.10.  04.11.   odpad 2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.10.2020 
158 Internet Maal, Slovensko  5057633469  189, -  20.10.  26.10.   odvlhčovač   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.10.2020 
159  OZ EDUSTEPS  2281020 9,90  21.10.  28.10.  webinár, atestačné portfólium   2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.10.2020
160  ProCare ako Bratislava 203902585   1.440, -  26.10. 21.10  zdrav.starostlivosť  26109-251021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.10.2020
161  FOCUS sro KE  200102679  17,20 26.10.  31.10.   ventilátor do PC  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.10.2020
162  Obalex sro Košice  20200419  850,15 27.10.  02.11.  papier farebný, rysy   2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2020
163  KOHOR sro Koš.Olšany 20200037  1,189,68  27.10.  06.11.  revízia bleskozvodu  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2020
164  D&D, Dzurňák, Juž.tr.78, KE  2001020861  1,971,46  28.10. 18.11.   čistiace a dezinf.potreby  2020 Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová  28.10.2020
165  KR PZ SR, KE  9801241815 13, -   2015  10.11.  signalizácia  11/2020 Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová  29.10.2020
166  Up Slovensko sro BA  120507543  1,012,80  28.10. 04.11.   stravenky  11/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.10.2020
167 IKEA, Slovensko, BA 489202024915  3,307,04  29.10. 12.11.   nábytok do ateliérov  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.11.2020
168  IM.S Holding sro Námestovo  202002328  559, -  04.11.  25.10.  hrnčiarsky kruh  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.11.2020
169  Hornbach sro Košice 91265945  969,61 05.11. 17.11.  podlahy  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.11.2020
170  Internet Maal Slovakia sro BA  8045676535  207,50  05.11.  10.11.  tašky na notebook,, yši  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 05.11.2020 
171  BP mesta Košice sro  5112000828 80, -  05.11.  10.11.   BOZP, PO 10-12/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 05.11.2020 
172  Antik sro Košice  0036152808  24,85  05.11.  15.11.  internet 10/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 05.11.2020 
173  Deratex, Pokroku 16, Košice  201033 42, -   05.11. 13.11.   deratizácia  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.11.2020
174  SETEX sro Košice  20158  3,823,51  05.11.  13.11.  dvere do záhrady  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.11.2020
175  Antik sro Čárskejo 10, Košice  0036152808  4,82  06.11. 14.11.   pripojenie do siete 64kbit  10/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.11.2020
176  VSE as Košice  2290108187  281,65  06.11.  20.11.  el.energia  10/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 06.11.2020 
177  Magnet Press Slovakia sro 8811445928   20,60 10.11.  14.11.  Golem Creative   2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.11.2020
178  Slovensky tel.as Bratislava 8271350343   63,83  10.11.  18.11.  tel.popl. 20/20  Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová  10.11.2020
179  Ogo.sk- kreatívne potreby, Mýtna 2885/19, Bratislava  3472020  182,28  11.11.  18.11.  UP   2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.11.2020
180  PECE sro Očová 20200831  179,40  12.11.  26.11.  maliarske krúžky   2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.11.2020
181  ynecom sro Košice  20200220  1,101,19  12.11.  21.11.  školské potreby  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.11.2020
182  BP mesta Košice sro  5112000904  492,19  12.11. 25.11.   služby energetika  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.11.2020
183  Poradca podnikateľa sro Žilina 420110082  26,40  12.11. 26.11.   Finančný spravodajca 2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.11.2020
184  Obalex Košice sro Jarmočná 3  20200045 1.360, -  13.11.  20.11.   temperamentný  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.11.2020
185  KOHOR sro Košické Olšany 20200039  2,034,96 16.11.   26.11.  porevízna oprava bleskozvodu  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.11.2020
186  Lynx sro Gavlovičova 9, KE  10200705 351, -  16.11.  26.11.  ESET   2021-2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.11.2020
187  Slovensky tel.as Bratislava 8271846301   45, -  18.11.  30.11.  tel.popl. 1510-141120  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.11.2020
188  Slovensky tel.as Bratislava  8271846334 86,77  18.11.  30.11.   tel.popl. 1510-141120  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.11.2020 
189  Slovensky tel.as Bratislava 8271846394   72, -  18.11. 30.11.  tel.popl.  1510-141120  Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová 18.11.2020 
190  TEHO sro Košice 1900577001   1,246,84 19.11.  19.11.  teplo  10/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.11.2020
191  Senzio sro Veľké Uherce  2000110 864, -   19.11. 15.12.   iZUŠ 2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.11.2020
192  Nibiru sro, Ždiarska1, Košice  2020006  1,337,60  20.11. 04.12.   výmena zvodov a čistenie žľabov  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.11.2020
193  Decathlon sro Bratislava 20167  209,38  23.11.  23.11.  OOPP  2020-2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  23.11.2020
194  SSŠ, Tr. SNP 48 / A, Košice  20774680  135, - 23.11.  28.11.   služba  10/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  23.11.2020
195  Interiér Invest sro Košice  20774680  316,66  23.11. 28.11.  koberec  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  23.11.2020
196  Hornbach-Baumat sro Košice  91265945  312,57  24.11.  27.11.  pokládka podlahy  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.11.2020
197  MAŠA Važecká 2, Košice  200462  365,23  25.11. 09.12.   farby, štetce, mal.potreby  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.11.2020
198  Krompaský ​​Štefan, Ružova 33 040 11 Košice  752020  1 061,99 26.11.  09.12.  stierky, maľba  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.11.2020
199 Krompaský ​​Štefan, Ružova 33, 040 11 Košice  762020  779,25  26.11.  09.12.  oprava stena, omietky, stierka, vyspádovanie terasy  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 26.11.2020 
200  Peter Mathes, Gudernova 293/10 040 11 Košice  20200013  187,58  26.11.  30.11.  pokládka koberca  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 26.11.2020 
201  Up Slovensko s.r.o. Bratislava 120508321 1.051,20  30.11.  07.12.  stravenky   12/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2020
202  KR PZ SR KE 9801241815  13,-  2015  10.12.  signalizácia  12/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2020 
203  ILLE s.r.o. Skalica  20027769  248,50  30.11.  14.12.  hyg.a dezinf.potreby  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2020 
204 KOHOR s.r.o. Koš.Olšany 20200041 1.633,94  01.12. 14.12.   revízia prenosných elektrospotr.  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   01.12.2020
205  VVS a.s. Košice 2500225040  624,34 02.12.   14.12.  vodné, stočné 195-25112020   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 02.12.2020 
206  ILLE s.r.o. Skalica 20025384 76,80 02.12. 16.12. dezinfekcia 2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 03.12.2020
207  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  2041220  9,90  02.12.  03.12.  školenie  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.12.2020
208  Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 48  1002153557  115,-  03.12.  16.12.  direktor standard  2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.12.2020
209  Krompaský Štefan, Ružová 33, 040 11 Košice  812020  973,59  03.12. 16.12.  opravy riaditeľňa  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.12.2020
210  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice 0036152808  29,63  04.12.  15.12.  internet   11/20 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.12.2020
211  SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice  20752

 135,-

 

 04.12.  16.12.  služby 11/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.12.2020
212 SSŠ Tr. SNP 48/A, Košice  20784  300,-  04.12.  17.12.  služby VO   11/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.12.2020 
213  VSE a.s. Košice, Mlynská 31  2290108187 342,77  05.12.  07.12.  el.energia   11/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   05.12.2020
214  Merkury Shop s.r.o. Pri prachárni 15, KE  2122020  150,87  05.12.  12.12.  rebríky, lepidlá  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyeysyová  05.12.2020
215  CUBS s.r.o. Masarykova 21, KE 10492020  91,20  07.12. 15.12. aktualizácie GDPR  9-12/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2020
216  Aj Produkty, Galvaniho 7/B, Bratislava  265839  1.232,40 08.12. 22.12. skrine kovové, skrinky na kľúče  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.12.2020
217  IKEA Slovakia, Bratislava  489202026378  424,45 11.12. 18.12. stoličky  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.12.2020
218  Krompaský Štefan, Ružova 33, Košice  882020  907,12  14.12.  27.12.  práce murárske  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.12.2020 
219 Panta Rhei s.r.o. Veľký Meder   3400200532 595,64  14.12.  27.12.  ocenenia pre žiakov  2020 Obrázkom proti vírusu  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   14.12.2020
220  RAABE s.r.o.Heydukova 12-14, BA 202026400  41,75 14.12. 24.12. zuš  12/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.12.2020
221  Šoltýs Alojz, Molokruh 8, Rokytov 852020  416,28  14.12. 29.12.  oprava vypaľ.pece  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.12.2020
222  SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice  20854  135,- 15.12. 28.12. služby  12/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.12.2020
223  Gasotherm Plus s.r.o. Rampová 5, KE  202041 300,- 16.12. 21.12. autorský dozor  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2020
224  Nibiru s.r.o. Ždiarska 1, KE  2020008  2.943,93  16.12. 30.12.  oprava bočného štítu strechy  2020 havária Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2020
225  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice  1900577001  1.620,83 16.12. 22.12. teplo  11/20 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2020
226  Slovak.te.a.s. Bratislava  8273709796 88,56  16.12.   04.01.21  tel.poplatky  1511-141220  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2020
227 Slovak tel.a.s. Bratislava   8273709765  46,29 16.12.  04.01.21  tel.poplatky  1511-141220  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2020 
228 Slovak tel.a.s. Bratislava  8273709830  77,88  16.12.  04.01.21  tel.poplatky  1511-141220  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2020 
229  ELUKO s.r.o. Sp.n.2, Košice  20200082  724,88  17.12. 18.12. materiál do dielne  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.12.2020
230  Krompaský Štefan, Ružova 33, Košice  892020  2.417,40  17.12. 30.12.  výmena dverí, maľba,  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.12.2020
231  ILLE s.r.o. Skalica 20029776 76,80 18.12. 24.12. dezinfekcia  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Uhrinová 21.12.2020
232  Polygra-Plus, Petro Kristián, Uralská 1493/15, KE  20200393  151,20  18.12. 04.1.21 servisné práce tonery  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.12.2020
233  BP mesta Košice s.r.o.  5112000960 44,18  22.12.  28.12.  revízia hasiace prístroje   2020 Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová   22.12.2020
234  Matúš Kočiš, Cabov 72, 094 14 0000000031 13.315,- 22.12. 16.01.21 rekonštrukcia ÚK a hydroregulácia  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 28.12.2020
235  Gasotherm s.r.o. Košice  202040  1.740,-  22.12.  04.01.21  projektová dokumentácia  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.12.2020
236  DISIG a.s. Záhradnícka 151, Bratislava  202012118  105,60  28.12. 04.01.21  služba RA+Siemens Pach Shell  2021-2023  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.12.2020
237  Consult Office s.r.o. Jantárova 30, Košice  202012009  98,-  28.12. 28.12.   token  2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.12.2020
238  Internet Maal  Slovakia s.r.o. BA  8048347871  3.309,30 28.12.  02.01.21   notebooky  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.12.2020
239  Krompaský Štefan, Ružova 33, Košice 922020   106,20  29.12. 12.1.21  fabky, kľučky   2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.12.2020
240  SOLUS Košice, Gag.nám.5/1462  1020200081 349,99 30.12. 13.1.21 kanc.potreby  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.12.2020

Objednávky 2021

P.č. Vystavená  Dodávateľ Cena v  Popis Zodpovedná: Funkcia Zverejnené dňa
01.  15.01.2021 Up Slovensko s.r.o.Tomášikova 23/D, Bratislava  955,20  stravenky 01/2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   riad.školy  15.01.2021
02.  18.01.2021 Petro Kristián-Polygra Plus, Uralská 15, KE   16,80  toner HP CB435A/285A Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  18.01.2021 
03.  24.01.2021 Solitea Vema a.s. Plynárenská 7/C, BA   24,-  Programové vybavenie VEMA HX0071  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy  24.01.2021 
04.  10.02.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava  1.017,60  stravenky 02/2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  10.02.2021 
05.  12.02.2021 Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13,Bratislava  178,20  Smernice a org.pokyny pre školy  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  12.02.2021 
06.  10.3.2021 Up Slovensko s.r.o. , Tomášikova 23/DBratislava  1.060,80  Stravenky 03/2021 Mgr. Zuzana Uhrhinová Hegyesyová   riad.školy 10.3.2021 
07.  18.3.2021 Internet CZ a.s. Ktíž 2, 384 03  11,40  doména bienále portrér 2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  18,3,2021 
08.  19.3.2021  ELDO PLUS Olšovany 67, 044 19 324,-   oprava havarijného stavu elektroinštalácie Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  19.3.2021 
09.  31.3.2021 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D,  Bratislava 974,40 stravenky 4/2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  31.3.2021 
10. 19,4,2021
 Aj Produkty, Galvaniho 7, BA  704,40  skriňa, registračka, kábel  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  19.4.2021
11.  20.4.2021  Eldo Plus s.r.o. Olšovany 67, 044 19  355,20  výmena el.zvončeka  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  20.4.2021
12.  23.4.2021  Polygra Plus s.r.o. Kristián Petro, Uralská 15, KE  105,-  tonery  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  23.4.2021
13.  28.4.2021 Up Slovensko s.r.o.Tomášikova 23/D, BA  1.041,60 stravenky 5/21 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 28.4.2021
14.  29.4.2021 BP mesta Košice s.r.o. 350,- výmena a oprava toaliet Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 29.4.2021
15.  05.5.2021 FOCUS computer s.r.o. Dominikánske nám.580, Košice 140,80 disk SSD 256 GB  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 05.5.2021
16.  07.5.2021
 LIKES- Lipai, Makar.5, MI  330,- keramická hlina  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 07.5.2021
17.  13.5.2021 Medipea s.r.o. Spišské nám.2, KE 200,- jednorázové rúška Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 13.5.2021
18.  18.5.2021 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, B.Bystrica 144,28  bianco listy so št.znakom, záverečné vysvedčenia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 18.5.2021
19.  18.5.2021 IKEA BA s.r.o. Ivánska cesta 18 922,66 stoly do ateliérov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 18.5.2021
20.  21.5.2021 Polygra Plus Kristián Petro, Uralská 15, KE 180,-  renovácia tonerov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 21.5.2021
21.  25.5.2021 Polygra Plus s.r.o. Petro Kristián, Uralská 15, KE 100,- renovácia tonerov  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 25.5.2021
22.  31.5.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  1.104,- stravenky 6/21 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 31.5.2021
23.  10.6.2021 ELDO Plus s.r.o. Olšovany 67, 044 19  151,20 elektromontážne práce  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 10.6.2021
24.  21.6.2021  Polygra Plus s.r.o. Petro Kristián, Uralska 15, KE  98,.  Oprava hlavy tlačiarne Lexmark  Mgr. Zuzana Uhrinova  riad.školy   21.6.2021
25.  02.7.2021 Up Déjeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D BA  1.012,80  stravenky 7/2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.7.2021 
26.  02.7.2021 Martina Švarc, Beniakovce 240, 044 42  100,-  školenie modelovania a práce na kruhu  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.7.2021 
27. 22.7.2021  Kristián Petro, Polygra Plus s.r.o. Uralská 15, KE  106,80 oprava kopírky Konica Minolta  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.7.2021 
28.  29.7.2021 Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA   1.032,-  stravenky 8/21 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy  29.7.2021 
29.  26.8.2021  Martina Švarc, Beniakovce 240 044 42  100,-  aktualizačné vzdelávanie- hrnč.kruh, modelovanie  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 26.8.2021
30.  26.8.2021 KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE  205,20 VOK (pr. A48) Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 26.8.2021
31.  26.8.2021 REKO-DOP s.r.o., Meteorova 1, Košice  250,- maľba ateliéru Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 26.8.2021
32.  02.9.2021 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, BA  1.046,40  stravenky 9/21 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy  02.9.2021
33.  02.9.2021 Polygra Plus- Kristián Petro, Uralská 15, KE  140,40 renovácia tonerov  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.9.2021
34.  02.9.2021 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, BA  161,-  Direktor Plus 921-1222  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.9.2021
35.  06.9.2021 Alarmtel SK s.r.o. Južná tr.82, KE  50,-  vytvorenie nových užívateľov k EZS Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 06.9.2021
36.  06.9.2021 IKEA s.r.o. Ivánska cesta 18, BA 472,69 stoly, stoličky zásuvkový diel Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 07.9.2021
37.  13.9.2021

Aj Produkty a.s. Galvaniho 7/B

Bratislava 

51,30  zarážky, odkladače, závesné dosky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  13.9.2021 
38.  13.9.2021   MASA, Važecká 2, Košice   263,14  farba na plot  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   riad.školy   13.9.2021
39.  01.10.2021 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava  1.052,-  stravenky 10/2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  01.10.2021 
40.  04.10.2021 SMSZ príspevková org., Rastislavova 79, Košice  980,-  orez stromov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 04.10.2021
41.  06.10.2021 PEGU s.r.o. Ostravská 8, Košice 627,60 elektroinštalačné práce, kabeláž v PC miestnosti Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 06.10.2021
42.  06.10.2021 Maal Internet Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, BA 560,- ÚV germicídne lampy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 07.10.2021
43.  06.10.2021 MAŠA- Šamová Marta, PhDr., Važecká 2, Košice 185,20 farby, štetce Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 11.10.2021
44.  12.10.2021 NIBIRU s.r.o., Ždiarska 1, Košice 350,-  vyčistenie strešných žľabov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 12.10.2021
45.  12.10.2021 Tonersyp s.r.o. Lafayettova 42/14, Olomouc 29,95 pásky doDymo 40913 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 12.10.2021
46.  13.10.2021 Sténia a.s. Poštova 11, Košice 98,60 hlava do kosačky, olej, silon Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 13.10.2021
47.  15.10.2021 Obalex Košice s.r.o. Jarmočná 3  28,26  obaly  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  15.10.2021 
48.  19.10.2021 Deratex- Daniel Repka, Čárskeho 7, KE