Dovoľujeme si Vám predstaviť zvučku pre animovaný seriál, ktorú vytvoril tím rozšíreného štúdia Animácia.

Takúto radosť robí módna dizajnérka Jana Polak, ktorá učí na našej školičke, našim deťom :-)

12325531 10209185663662026 1224636300 o

12874125 10209185666702102 1569874728 o

12443376 10209185797225365 70930258 o

12722729 10209185797065361 1865891001 o

12873449 10209185795065311 2047845130 o

12722648 10209185794865306 874890499 o

PLATBA ŠKOLNÉHO

Číslo účtu pre uhradenie ŠKOLNÉHO:

č.ú.: 494463004/5600

SK44 5600 0000 0004 9446 3004

prípravka 7eur/mesiac

1. a 2. supeň základného štúdia 8eur/mesiac 

VS: mesiac/rok

KS: 0179

 

PLATBA RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU NA ROK 2016

Číslo účtu pre uhradenie RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU:

5050777232/0900

IBAN SK79 0900 0000 0050 5077 7232

15eur/kalendárny rok

 

Srdečne Vás všetkých pozývame na výstavu výtvarných prác žiakov našej školy na tému Krajina do nášho spriazneného Výmenníka Važecká !!! 

 

Výšku poplatku určuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Košice

Číslo účtu pre uhradenie ŠKOLNÉHO:

č.ú.: 494463004/5600

SK44 5600 0000 0004 9446 3004

prípravka 7eur/mesiac

1. a 2. supeň základného štúdia 8eur/mesiac

VS: mesiac/rok

KS: 0179

Číslo účtu pre uhradenie RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU:

5050777232/0900

IBAN SK79 0900 0000 0050 5077 7232

15eur/kalendárny rok

    Navštevuje Vaše dieťa našu Základnú umeleckú školu a vyzerá to tak, že u neho záujem o výtvarno rastie? Navštívte spolu s ním akciu, ktorú sme pre Vás s našimi partnermi pripravili a využite možnosť urobiť si predstavu o ďalšom možnom štúdiu Vášho dieťaťa...

 

f t g