PLATBA ŠKOLNÉHO

Číslo účtu pre uhradenie ŠKOLNÉHO:

č.ú.: 494463004/5600

SK44 5600 0000 0004 9446 3004

prípravka 7eur/mesiac

1. a 2. supeň základného štúdia 8eur/mesiac 

VS: mesiac/rok

KS: 0179

 

PLATBA RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU NA ROK 2016

Číslo účtu pre uhradenie RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU:

5050777232/0900

IBAN SK79 0900 0000 0050 5077 7232

15eur/kalendárny rok

 

Srdečne Vás všetkých pozývame na výstavu výtvarných prác žiakov našej školy na tému Krajina do nášho spriazneného Výmenníka Važecká !!! 

    Navštevuje Vaše dieťa našu Základnú umeleckú školu a vyzerá to tak, že u neho záujem o výtvarno rastie? Navštívte spolu s ním akciu, ktorú sme pre Vás s našimi partnermi pripravili a využite možnosť urobiť si predstavu o ďalšom možnom štúdiu Vášho dieťaťa...

 

 

Výšku poplatku určuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Košice

Číslo účtu pre uhradenie ŠKOLNÉHO:

č.ú.: 494463004/5600

SK44 5600 0000 0004 9446 3004

prípravka 7eur/mesiac

1. a 2. supeň základného štúdia 8eur/mesiac

VS: mesiac/rok

KS: 0179

Číslo účtu pre uhradenie RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU:

5050777232/0900

IBAN SK79 0900 0000 0050 5077 7232

15eur/kalendárny rok

f t g