Milí rodičia, ponúkame Vám možnosti rozšíreného vyučovania pre Vaše deti na prvom i druhom stupni:

 • kresba
 • keramika
 • drevorezba
 • animovaný film
 • počítačová grafika
 • textil
 • výtvarná príprava v ANGLICKOM JAZYKU

INFO na t. č. 0903 728 190

Prosíme rodičov, aby najneskôr do 12. 9. 2019 vyplnili tieto tlačivá:

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte 0903 728 190.

1. Počítačová grafika

V školskom roku 2019/2020 otvárame rozšírené vyučovanie počítačovej grafiky pre začiatočníkov.

Žiaci budú pracovať s vektorovou a rastrovou grafikou v programe Corel.  Vyučovanie bude prebiehať v stredu od 16:30 – do 18:45 s pani učiteľkou PhDr. E. Gavulovou. Počet žiakov v skupine: 3 až 5. Kurz je určený pre žiakov od 4. ročníka ZŠ (vrátane) a vyššie a uskutoční sa iba v prípade, ak sa prihlásia minimálne 3 záujemcovia. Prihlásiť sa môžete u riaditeľky školy alebo u vyučujúcej.

2. Animovaný film

V školskom roku 2019/2020 opäť otvárame rozšírené vyučovanie animovaného filmu.

Žiaci budú použitím rozmanitých výtvarných techník pracovať metódou stop-motion animácie a naučia sa celý proces výroby animovaného filmu od fotografovania, cez strihanie v počítači, až po zvučenie a publikovanie filmu. Podľa záujmu sa bude otvárať jedna alebo dve skupiny. Vyučovanie bude prebiehať v stredy alebo štvrtky od 16:30 – do 18:45 s Bc. B. Šturmankinom. Počet žiakov v skupine: 3 až 5. Kurz je určený pre žiakov od 4. ročníka ZŠ (vrátane) a vyššie a uskutoční sa iba v prípade, ak sa prihlásia minimálne 3 záujemcovia. Prihlásiť sa môžete u riaditeľky školy alebo u vyučujúceho.

3. Textilná tvorba

4. Keramika

5. Drevorezba

Základná umelecká škola Irkutská 1 , 040 12 Košice

Riaditeľka ZUŠ Irkutská 1 , 040 12 Košice v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č.245/2011 Z.z. vyhlasuje

prijímacie skúšky do výtvarného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2019/2020

Termín konania prijímacích skúšok: 14. - 16. máj 2019

Náhradný termín konania prijímacích skúšok: 22.(Ťahanovce, Barca) a 23. máj (Irkutská, Ťahanovce, Maurerova) 2019

Miesto a čas:

14.5. a 16.5. 2019 - ZUŠ Irkutská 1 - 15.00 hod

15.5. 2019 - pobočka v ZŠ Abovská, Barca - 15.00 hod

14.5 a 15.5. 2019 - pobočka v budove CVČ Juhoslov.,Ťahanovce - 15.00 hod

16.5. 2019 - pobočka v ZŠ Maurerova, Furča - 15.00 hod

Tlačivá k prijímacím pohovorom

K prijímacím pohovorom je potrebné priložiť vyplnené tieto tlačivá:

-prihláška na štúdium, čestné vyhlásenie pre zber údajov a informovaný súhlas.

Tieto tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo vyzdvihnúť osobne na ZUŠ Irkutská 1, Košice. Vyplnené tlačivá prineste k prijímacím pohovorom, alebo pošlite na adresu školy. Zákonný zástupca dieťaťa môže prihlášku i ostatné tlačivá vyplniť aj počas talentových skúšok.

K prijímacím pohovorom je potrebné priniesť k nahliadnutiu domáce práce, ceruzku a gumu.

Vážení priaznivci ZUŠ Irkutská 1 v Košiciach,
ak by ste chceli pomôcť škole prispením Vašich 2 percent z daní, potrebný dokument si môžete stiahnuť aj z našej stránky na tejto adrese.
Za každý príspevok ďakujeme!

Zoznam prijatých žiakov na školský rok 2019/2020,
ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku vo výtvarnom odbore na ZUŠ Irkutská 1 v Košiciach

Irkutská

 • Balážová Ema 1.1./I./1.r.
 • Eliášová Diana 1.1./I./1.r.
 • Fabišíková Nina 1.1./I./1.r.
 • Fabriciová Tamara 1.1./I./1.r.
 • Havrišáková Sára 1.1./I./1.r.
 • Javorská Lenka prípravný ročník
 • Krištofová Klaudia 1.1./I./1.r.
 • Leško Lukáš 1.1./I./1.r.
 • Martišek Matúš 6.1./I./6.r.
 • Martišek Michal 1.1./I./1.r.
 • Milčák Dávid 1.1./I./1.r.
 • Mizia Patrik 1.1./I./1.r.
 • Nemcová Sára 3.1./I./3.r.
 • Rajan Adede Anna 1.1./I./1.r.
 • Semanová Hana 4.1./I./4.r.
 • Schwiria René 1.1./I./1.r.
 • Sterančák Jakub 1.1./I./1.r.
 • Strelková Kristína 1.1./I./1.r.
 • Špirková Sofia 1.1./I./1.r.
 • Vargová Liliana 1.1./I./1.r.
 • Vargová Zoe 4.1./I./4.r.
 • Vasiľová Ella 1.1./I./1.r.
 • Weagová Mária 1.2./I./5.r.

EP Maurerova

 • Benedek Jakub Peter 1.1./I./1.r.
 • Hrušková Soňa 1.1./I./1.r.
 • Marenčík Oliver 1.1./I./1.r.
 • Petrešová Simona 4.1./I./4.r.
 • Sesenová Viktória 4.1./I./4.r.
 • Tomášová Simona 1.1./I./1.r.
 • Töröková Stela 4.1./I./4.r.

V náhradnom termíne

 • Džupinková Valentína 2.1.I./2.r.
 • Nemergutová Kristína 1.1.I./1.r.
 • Szászfaiová Petra prípravný ročník
 • Valisková- Tmečková Nina prípravný ročník

17. 4. 2019 sa na ZUŠ Irkutská konal Metodický deň, ktorého sa zúčastnili aj naši kolegovia z košických základných umeleckých škôl. Prednášala PhDr. Eva Gavulová a bývalá dlhoročná riaditeľka ZUŠ Irkutská PhDr. Ľudmila Hegyesyová. Fotogalériu k akcii si môžete pozrieť v našej Galérii alebo tu (externý odkaz).

V týždni od 18. 2. do 22. 2. budú aj na ZUŠ Irkutská jarné prázdniny. Prajeme Vám príjemne strávený čas!

f t g