Základná umelecká škola Irkutská 1 , 040 12 Košice

Riaditeľka ZUŠ Irkutská 1 , 040 12 Košice v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č.245/2011 Z.z. vyhlasuje

prijímacie skúšky do výtvarného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2019/2020

Termín konania prijímacích skúšok: 14. - 16. máj 2019

Náhradný termín konania prijímacích skúšok: 22.(Ťahanovce, Barca) a 23. máj (Irkutská, Ťahanovce, Maurerova) 2019

Miesto a čas:

14.5. a 16.5. 2019 - ZUŠ Irkutská 1 - 15.00 hod

15.5. 2019 - pobočka v ZŠ Abovská, Barca - 15.00 hod

14.5 a 15.5. 2019 - pobočka v budove CVČ Juhoslov.,Ťahanovce - 15.00 hod

16.5. 2019 - pobočka v ZŠ Maurerova, Furča - 15.00 hod

Tlačivá k prijímacím pohovorom

K prijímacím pohovorom je potrebné priložiť vyplnené tieto tlačivá:

-prihláška na štúdium, čestné vyhlásenie pre zber údajov a informovaný súhlas.

Tieto tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo vyzdvihnúť osobne na ZUŠ Irkutská 1, Košice. Vyplnené tlačivá prineste k prijímacím pohovorom, alebo pošlite na adresu školy. Zákonný zástupca dieťaťa môže prihlášku i ostatné tlačivá vyplniť aj počas talentových skúšok.

K prijímacím pohovorom je potrebné priniesť k nahliadnutiu domáce práce, ceruzku a gumu.

17. 4. 2019 sa na ZUŠ Irkutská konal Metodický deň, ktorého sa zúčastnili aj naši kolegovia z košických základných umeleckých škôl. Prednášala PhDr. Eva Gavulová a bývalá dlhoročná riaditeľka ZUŠ Irkutská PhDr. Ľudmila Hegyesyová. Fotogalériu k akcii si môžete pozrieť v našej Galérii alebo tu (externý odkaz).

Vážení priaznivci ZUŠ Irkutská 1 v Košiciach,
ak by ste chceli pomôcť škole prispením Vašich 2 percent z daní, potrebný dokument si môžete stiahnuť aj z našej stránky na tejto adrese.
Za každý príspevok ďakujeme!

Vážení rodičia, študenti, záujemci o štúdium a priaznivci ZUŠ Irkutská,

Nižšie si môžete pozrieť výsledok animačnej dielne.