Vianočné prázdniny v školskom roku 2018/2019 začínajú v sobotu 22. 12. 2018.
Na piatok 21. 12. 2018 ZUŠ Irkutská vypisuje riaditeľské voľno.
Výuka pokračuje od utorka 8. 1. 2019.
Celý zbor ZUŠ Irkutská Vám želá príjemne strávené sviatky!

Vážení rodičia, študenti, záujemci o štúdium a priaznivci ZUŠ Irkutská,

Nižšie si môžete pozrieť výsledok animačnej dielne.

V školskom roku 2018/2019 otvárame rozšírené vyučovanie počítačovej grafiky pre začiatočníkov.

Žiaci budú pracovať s vektorovou a rastrovou grafikou v programe Corel.  Vyučovanie bude prebiehať v stredu od 16 30 – do 18 45 s pani učiteľkou PhDr. E. Gavulovou. Počet žiakov v skupine: 3 až 5. Kurz je určený pre žiakov od 4. ročníka ZŠ (vrátane) a vyššie a uskutoční sa iba v prípade, ak sa prihlásia minimálne 3 záujemcovia. Prihlásiť sa môžete u riaditeľky školy alebo u vyučujúcej.

V školskom roku 2018/2019 opäť otvárame rozšírené vyučovanie animovaného filmu.

Žiaci budú použitím rozmanitých výtvarných techník pracovať metódou stop-motion animácie a naučia sa celý proces výroby animovaného filmu od fotografovania, cez strihanie v počítači až po zvučenie a publikovanie filmu. Vyučovanie bude prebiehať v stredu od 16 30 – do 18 45 s Bc. B. Šturmankinom. Počet žiakov v skupine: 3 až 5. Kurz je určený pre žiakov od 4. ročníka ZŠ (vrátane) a vyššie a uskutoční sa iba v prípade, ak sa prihlásia minimálne 3 záujemcovia. Prihlásiť sa môžete u riaditeľky školy alebo u vyučujúceho.

f t g