Profil školy

Možnosti štúdia

História školy

Zoznam pracovísk

Archív aktualít

Pedagógovia

 • Mgr. Jana Petreková - výtvarný odbor

 • Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová - výtvarný odbor

 • Mgr. Andrea Luxová - výtvarný odbor

 • Mgr. Eva Gavulová - výtvarný odbor, počítačová grafika

 • Mgr. Alica Šafáriková - výtvarný odbor

 • Akad. arch. Pavol Bratský - výtvarný odbor

 • Mgr. Viktor Kvoriak - výtvarný odbor

 • Ing. arch. Oleg Šuk - výtvarný odbor

 • Oto Kacvinský - drevorezba

 • Branislav Šturmankin - animovaný film

 • Róbert Egreši - výtvarný odbor

Nepedagogickí pracovníci

Kontakt

f t g