Profil školy

Možnosti štúdia

História školy

Zoznam pracovísk

Archív aktualít

Pedagógovia

  • Mgr. Jana Petreková - výtvarný odbor

  • Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová - výtvarný odbor

  • Mgr. Andrea Luxová - výtvarný odbor

  • Mgr. Eva Gavulová - výtvarný odbor, počítačová grafika

  • Mgr. Alica Šafáriková - výtvarný odbor

  • Akad. arch. Pavol Bratský - výtvarný odbor

  • Mgr. Viktor Kvoriak - výtvarný odbor

  • Branislav Šturmankin - animovaný film

  • Nepedagogickí pracovníci

Kontakt

f t g