Školský rok 2017/2018

P.č.

Vystavená

Dodávateľ

Cena v €

Popis

Zodpovedná:

Funkcia

Zverejnené dňa

01.

15.01.2018

Up Slovensko s.r.o. BA

1.178,32

Stravenky 01/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 15.01.2018

02.

22.01.2018

ERMO Plus s.r.o. KE

410,-

Výmena rozbitých skiel na pobočke

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 22.01.2018

03.

08.02.2018

Up Slovensko s.r.o. KE

1.071,20

Stravenky 02/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 08.02.2018

04.

07.3.2018

Up Slovensko s.r.o. KE

1.124,76

Stravenky 3/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 07.3.2018

05.

16.3.2018

ELDO Plus s.r.o. Olšovany

300,-

Oprava elektroinštalácie

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 16.3.2018

06.

28.3.2018

UP Slovensko s.r.o. BA

1.032,-

Stravenky 4/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 28.3.2018

07.

18.4.2018

LK-servis s.r.o. Košice

1.530,94

Výmena okien HO

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 18.4.2018

08.

18.4.2018

BP mesta Košice s.r.o.

100,-

Privarenie poklopu na šachte

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 18.4.2018

09.

24.4.2018

BP mesta Košice s.r.o.

25,-

Vyúčtovanie nákladov za rok 2017

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 24.4.2018

10.

02.5.2018

UP Slovensko s.r.o. BA

1.034,12

Stravenky 5/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 02.5.2018

11.

09.5.2018

Deratex-Eko, Košice

50,-

deratizácia

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 09.5.2018

12.

21.5.2018

INTERNET SKs.r.o. BA

14,28

Predĺženie domény

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 21.5.2018

13.

23.5.2018

Peter Auer, Košice

1.389,50

Maliarske a natieračské práce

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 23.5.2018

14.

23.5.2018

BP mesta Košice s.r.o.

120,-

Oprava WC

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 23.5.2018

15.

24.5.2018

Verlag Dashofer s.r.o. BA

147,-

Smernice pre školstvo

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 24.5.2018

16.

29.5.2018

Up Slovensko s.r.o. KE

996,-

Stravenky 6/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 29.5.2018

17.

05.6.2018

BP mesta Košice s.r.o.

120,-

Oprava WC, ventily (HO)

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 05.6.2018

18.

8.6.2018

ŠEVT a. s. B.B.

140,-

Vysvedčenie, potvrdenia

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 08.6.2018

19.

26.6.2018

BP mesta Košice s.r.o.

200,-

Výmena potrubia na kúrení riad.

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 26.6.2018

20.

26.6.2018

UP Slovensko s.r.o. BA

840,-

Stravenky 7/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 26.6.2018

21.

30.7.2018

UP Slovensko s.r.o. BA

880,-

Stravenky 8/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 30.7.2018

22.

13.8.2018

ELUKO s.r.o. Košice

170,-

Rebríky 2 ks, skrutky, lepidlá

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 13.8.2018

23.

03.9.2018

UP Slovensko s.r.o. BA

800,-

Stravenky 9/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 30.7.2018

 24..

21.9.2018

ŠEVT a.s.

65,-

vysvedčenie, kat.listy

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 21.9.2018

 25.

 28.9.2018

Up Slovensko

1.104,-

stravenky 10/18

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 28.9.2018

 26.

 01.10.2018

L-K servis s.r.o.

930,79

 výmena dverí

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 01.10.2018

 27.

 16.10.2018

BP s.r.o. KE

300,-

výmena a oprava WC

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 16.10.2018

 28.

 18.10.2018

BP s.r.o. KE

100,-

revízia hasiacich prístr.

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 18.10.2018

 29.

 23.10.2018

SMZ KE

928,04

orez drevín

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 23.10.2018

 30.

23.10.2018

LYNX s.r.o.

Košice

 180,-

 antivírový program 2 roky

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

23.10.2018

 31.

29.10.2018

UP Slovensko

1008,-

stravenky 11/18

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 29.10.2018

 32.

07.11.2018

Keramika Biela Hora

288,-

svetlá točiarenská hmota

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 07.11.2018

 33. 13.11.2018 Alarmtel s.r.o. Ždaňa 100,- revízia signalizácie Mgr. Jana Petreková riad.školy  13.11.2018
 34. 13.11.2018 Polygra Plus, KE 460,- servis PC, kopírky Mgr. Jana Petreková riad.školy  13.11.2018
 35. 19.11.2018 D&D Košice 1.500,- čistiace potreby  Mgr. Jana Petreková  riad.školy  19/11/2018
 36. 23.11.2018 Senzio s.r.o. V.Uherce 936,- licencia iZUŠ 2019 Mgr. Jana Petreková riad.školy  23/11/2018
 37. 28.11.2018  Up Slovensko s.r.o. BA  768,-  stravenky 12/2018 Mgr. Jana Ptereková  riad.školy  28/11/2018
 38. 03.12.2018 KOHOR s.r.o. K.Olšany 1.191,36 revízia prenosné el. Mgr. Jana Petreková riad.školy  03/12/2018
 39. 11.12.2018 Planeo elektro, KE

772,04

vysávač, žehličky  Mgr. Jana Petreková riad.školy  11/12/2018
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
f t g