Školský rok 2017/2018

P.č.

Vystavená

Dodávateľ

Cena v €

Popis

Zodpovedná:

Funkcia

Zverejnené dňa

01.

15.01.2018

Up Slovensko s.r.o. BA

1.178,32

Stravenky 01/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

02.

22.01.2018

ERMO Plus s.r.o. KE

410,-

Výmena rozbitých skiel na pobočke

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

03.

08.02.2018

Up Slovensko s.r.o. KE

1.071,20

Stravenky 02/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

04.

07.3.2018

Up Slovensko s.r.o. KE

1.124,76

Stravenky 3/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

05.

16.3.2018

ELDO Plus s.r.o. Olšovany

300,-

Oprava elektroinštalácie

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

06.

28.3.2018

UP Slovensko s.r.o. BA

1.032,-

Stravenky 4/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

07.

18.4.2018

LK-servis s.r.o. Košice

1.530,94

Výmena okien HO

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

08.

18.4.2018

BP mesta Košice s.r.o.

100,-

Privarenie poklopu na šachte

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

09.

24.4.2018

BP mesta Košice s.r.o.

25,-

Vyúčtovanie nákladov za rok 2017

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

10.

02.5.2018

UP Slovensko s.r.o. BA

1.034,12

Stravenky 5/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

11.

09.5.2018

Deratex-Eko, Košice

50,-

deratizácia

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

12.

21.5.2018

INTERNET SKs.r.o. BA

14,28

Predĺženie domény

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

13.

23.5.2018

Peter Auer, Košice

1.389,50

Maliarske a natieračské práce

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

14.

23.5.2018

BP mesta Košice s.r.o.

120,-

Oprava WC

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

15.

24.5.2018

Verlag Dashofer s.r.o. BA

147,-

Smernice pre školstvo

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

16.

29.5.2018

Up Slovensko s.r.o. KE

996,-

Stravenky 6/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

17.

05.6.2018

BP mesta Košice s.r.o.

120,-

Oprava WC, ventily (HO)

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

18.

8.6.2018

ŠEVT a. s. B.B.

140,-

Vysvedčenie, potvrdenia

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

19.

26.6.2018

BP mesta Košice s.r.o.

200,-

Výmena potrubia na kúrení riad.

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

20.

26.6.2018

UP Slovensko s.r.o. BA

840,-

Stravenky 7/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

21.

30.7.2018

UP Slovensko s.r.o. BA

880,-

Stravenky 8/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

22.

13.8.2018

ELUKO s.r.o. Košice

170,-

Rebríky 2 ks, skrutky, lepidlá

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

23.

03.9.2018

UP Slovensko s.r.o. BA

800,-

Stravenky 8/2018

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Petreková

riad.školy

 

f t g