Objednávky 2019

 P.č.

Vystavená Dodávateľ Cena v EUR Popis Zodpovedná Funkcia Zverejnené
 1  14.1.19 Up Slovensko s.r.o. BA 1.104,- stravenky za 1/19 Mgr. Jana Petreková riaditeľka 14.1.19
 2 29.1. 19  Up Slovensko s.r.o. BA 960,-  stravenky za 02/19  Mgr. Jana Petreková riaditeľka 29.1.19
 3 20.2.19  VEMA s.r.o.BA  128,40 modul HF 0010  Mgr. Jana Petreková pov.vedením  20.2.19
 4 07.3.19 Kontrakt s.r.o.KE  100,-  monitoring potrubia  Mgr.Jana Petreková  pov.vedením 07.3.19
 5  07.3.19  Up Slovensko 1.123,20  stravenky 3/19  Mgr. Jana Petreková pov.vedením  07.3.19
 6.  29.3.19  Up Slovensko s.r.o. BA  1.056,-  stravenky 4/19  Mgr. Jana Petreková pov.vedením  29.3.19 
 7. 04.4.19 Poradca podn.s.r.o. Žilina  15,50 ZP s komentárom  Mgr. Jana Petreková  pov.vedením  04.4.19
 8.  18.4.19  NOVES okná, KE 239,40  okno bez skla  Mgr. Jana Petreková  pov.vedením  18.4.19
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
f t g