Por.č.

faktúry


Dodávateľ

IČO

Číslo faktúry

Suma na úhradu

Deň kedy faktúra

Za obdobie

Predmet fakturácie
došla Je splatná
01 Slovak telekom a.s. BA 35763469 9769549779 39,60 9.1. 19.1. 12/14 tel.poplatky
02 Slovak telekom a.s. BA 35763469 6769549796 21,48 9.1. 19.1. 12/14 tel.poplatky
03 VEMA s.r.o. BA 31355374 720150224 446,40 9.1. 25.1. 2015 softwér
04 CWS Boco s.r.o. Hlohovec 31411045 143110676 9,46 9.1. 13.1. 12/14 výmena rohoží
05 Mediaprint a.s. BA 35792281 953669 84,- 9.1. 16.1. 2/15-1/16 predplatné ART
06 KR PZ SR KE 00735868 93515061 9,02 2011 10.1. 01/15 signalizácia
07 KR PZ SR KE 00735868 93515062 3,98 2011 10.1. 01/15 signalizácia
08 Mesto Košice 00691135 231262009 264,08 2009 15.1. 01/15 prenájom
09 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.1. 01/15 prenájom
10 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. BA 31396674 8501005758 1.071,20 14.1. 21.1. 01/15 stravenky
11 PROCARE a.s. BA 35890568 011148937 30,60 14.1. 22.1. 12/14 zdr.služba
12 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1400577001 2.416,96 16.1. 21.1. 12/14 teplo
13 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7500392744 99,36 19.1. 03.2. 1512-1401 tel.poplatky
14 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7500385764 91,67 19.1. 03.2. 1512-1401 tel.poplatky
15 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7500392745 36,98 19.1. 03.2. 1512-1401 tel.poplatky
16 VSE a.s. KE 36211222 2220094044 -142,04 20.1. 26.1. 2014 dobropis
17 Poradca podnik.s.r.o.ZA 36371271 5041403920 48,86 20.1. 27.1. 2014 FS nedopl.2014
18 Verlag Dashofer s.r.o. 35730129 15950383 149,76 27.1. 10.02. 3-15/3-16 škola efektívne
19 LE CHEQUE Dejeuner 31396674 0115501338 1.071,20 02.02. 02.02. 02/15 stravenky
20 CWS BOCO s.r.o. 31411045 153100832 9,46 02.02. 17.02. 02./15 rohože
21 KR PZ SR KE 00735868 9351561061 9,02 2011 10.02. 02/15 signalizácia
22 KR PZ SR KE 00735868 9351561062 3,98 2011 10.02. 02/15 signalizácia
23 Mesto Košice 00691135 03012008

504,81

2008 25.02. 02/15 prenájom
24 CVČ Domino, Košice   231262009 264,08 2009 15.02. 02/15 prenájom
25 ILLE s.r.o. Tr.Teplá 36226947 15001938 178,80 06.02. 20.02. 1-2/15 hyg,potreby
26 ILLE s.r.o. Tr. Teplá 36226947 15001933 233,28 06.02. 20.02. 1-2/15 hyg.potreby
27 SSŠ Tr.SNP 48/A KE 35540419 15043 135,- 10.02. 19.02. 01/15 služby
28 ŠEVT a.s. B.B. 31331131 1152200426 88,36 10.02. 19.02. 2015 tlačivá
29 Slovak telekom a.s. BA 35763469 1770503991 20,58 10.02. 17.02. 01/15 tel.popl.
30 Slovak telekom a.s. BA 35763469 4470503967 31,69 10.02. 17.02. 01/15 tel.popl.
31 VSE a.s. Košice 36211222 2220094044 558,- 11.02. 16.02. 01-3/15 el.energia
32 Procare a.s. BA 35890568 011150340 30,60 11.02. 18.02. 01/15 zdr.služba
33 Antik s.r.o. Košice 36191400 36152808 29,87 11.02. 14.02. 02/15 internet
34 Antik s.r.o. Košice 36191400 26850233 17,92 11.02. 14.02. 02/15 internet
35 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1500577001 1.405,06 17.02. 19.02. 01/15 teplo
36 RAABE s.r.o. BA 35908718 21501872 41,20 17.02. 25.02. 02/15 ZUŠ 02/15
37 CVČ Domino, KE 35542781 2312620009 264,08 2009 15.02. 02/15 prenájom
38 BP mesta Košice s.r.o. 44518684 5111500022 80,- 17.02. 10.02. 1-3/15 BOZP, PO
39 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 36371271 5041500327 64,93 18.02. 26.02. 2014 nedopl. Z .z.
40 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7501356561 38,99 19.02. 03.3. 1501-142 tel.popl.
41 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7501356509 89,65 19.02. 03.3. 1501-142 tel.popl.
42 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7501353319 90,62 19.02. 03.3. 1501-142 tel.popl.
43 VVS a.s. KE 36570460 2119531443 322,23 23.02. 09.3. 261114-160215 vodné,stočné
44 LE CHEQUE Dejeuner 31396674 8501018538 1.178,32 26.02. 05.3. 3/2015 stravenky
45 CWS BOCO s.r.o. 31411045 153101717 18,91 02.3. 20.3. 02/15 výmena rohoží
46 CVČ Domino, KE 35542781 231262009 264,08 2009 15.3. 3/2015 prenájom
47 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2009 25.3. 3/2015 prenájom
48 Antik s.r.o. Košice 36191400 0036152808 29,87 04.3. 14.3. 3/2015 internet
49 Antik s.r.o. Košice 36191400 0026850233 17,92 04.3. 14.3. 3/2015 internet
50 RVC Košice 31268560 2015 46,80 27.01. 28.02. 2015 členské
51 Procare a.s. Bratislava 35890568 011151547 30,60 10.3. 20.3. 02/15 zdr.služba
52 Slovak telekom a.s. 35763469 9771478429 30,59 10.3. 17.3. 02/15 tel.popl.
53 Slovak telekom a.s. 35763469 9771478450 20,58 10.3. 17.3. 02/15 tel.popl.
54 KR PZ SR Košice 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.3. 02/15 signalizácia
55 SSŠ Košice 35540419 15087 135,- 11.3. 06.3. 02/15 služby
56 TEHo s.r.o. KE 31679692 1500577001 1.709,99 16.3. 19.3. 02/15 teplo
57 TEHO s.r.o. KE 31679692 1400577001 -76,22 16.3. 24.3. 2014 teplo vyúčtovanie
58 BP mesta Košice 44518684 5111500096 18,- 19.3. 24.3. 2/15 nonstop sl.
59 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7502327330 36,98 19.3. 3.4. 152-143 tel.popl.
60 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7502318919 90,52 19.3. 3.4. 152-143 tel.popl.
61 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7502324255 88,52 19.3. 3.4. 152-143 tel.popl.
62 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 15006990 233,28 30.3. 13.4. 4-5/45 hyg.potr.
63 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 15006996 178,80 30.3. 13.4. 4-5/15 hyg.potr.
64 CWS BOCO s.r.o. Hlohovec 31411045 153102526 18,91 30.3. 17.4. 3/15 výmena rohoží
65 LE CHEQUE Dejeuner 31396674 8501029076 1.170,20 30.3. 01.4. 4/15 stravenky
66 ZŠ Ľ.Fullu, Košice 35546841 23892014 133,02 2014 15.4. II.polrok14/15 prenájom
67 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.4. 4/15 prenájom
68 CVČ Domino, KE 35542781 231262009 264,08 2008 15.4. 4/15 prenájom
69 KR PZ SR KE 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.4. 4/15 signalizácia
70 Slovak telekom a.s. 35763469 5772457261 30,59 7.4. 17.4. 3/15 tel.popl.
71 Slovak telekom a.s. 35763469 00772457273 20,58 7.4. 17.4. 3/15 tel.popl.
72 SSŠ, Tr.SNP 48,KE 35540419 15131 135,- 7.4. 16.4. 3/15 služby
73 CWS BOCO s.r.o. 31411045 153102526 18,91 7.4. 17.4. 3/15 výmena rohoží
74 Komunálna poisť.a.s. 31595545 5003232854 278,70 7.4. 02.5. 2015 poistné
75 Procare a.s. BA 35890568 011152234 30,60 09.4. 23.4. 3/15 prac.služba
76 Poradca podnikateľa 36371271 5915013856 72,- 07.4. 13.4. 2015 predd.Z.z.
77 Antik s.r.o. KE 36191400 0026850233 17,92 7.4. 14.4. 4/15 internet
78 Antik s.r.o. KE 36191400 0036152808 29,87 7.4. 14.4. 4/15 internet
79 TEHO s.r.o. KE 31679692 1500577001 1.334,14 15.4. 21.4. 3,/15 teplo
80 Slovak telekom a.s. 35763469 7503283693 92,44 20.4. 4.5. 153-144 tel.popl.
81 Slovak telekom a.s. 35763469 7503286771 88,37 20.4. 4.5. 153-144 tel.popl.
82 Slovak telekom a.s. 35763469 7503288120 37,14 20.4. 4.5. 153-144 tel.popl.
83 Detatex- Eko, Košice 10689877 15171 36,- 21.4. 28.4. 2015 deratizácia objektu
84 RAABE s.r.o. BA 35908718 21506535 41,35 21.4. 01.5. 4/15 ZUŠ
85 Bytový podnik KE 44518684 5111500203 34,87 23.4. 29.4. 3/15 oprava wc
86 CWS Boco s.r.o. 314110045 153103309 9,46 27.4. 12.5. 4/15 výmena rohoží
87 Mesto Košice 00691135 3415086699 360,36 27.4. 11.5. 1-4/15 odpad
88 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o. 31396674 8501037411 1.017,64 28.4. 04.5. 5/15 stravenky
89 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.5. 5/15 prenájom
90 CVČ Domino, Košice 35542781 231262009 264,08 2009 15.5. 5/15 prenájom
91 KR PZ SR KE 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.5. 5/15 signalizácia
92 Mesto Košice 00691135 3203150005 280,52 30.4. 07.5. 2014 nedopl.prenájom
93 Antik s.r.o. Košice 36191400 0036152808 29,87 5.5. 14.5. 5/15 internet
94 Antik s.r.o. Košice 36191400 0026850233 17,92 5.5. 14.5. 5/15 internet
95 VSE a.s. Košice 36211222 2220094044 558,- 13.5. 15.5. 1.3.-31.5.15 predd.el.energia
96 Slovak telekom a.s. BA 35763469 0773385777 30,59 13.5. 18.5. 4/15 tel.poplatky
97 Slovak telekom a.s. BA 35763469 3773385798 20,58 13.5. 18.5. 4/15 tel.poplatky
98 Procare a.s. BA 35890568 011153247 30,60 13.5. 20.5. 4/15 zdr.služba
99 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7504255489 36,98 18.5. 03.6. 1504-1405 tel.popl.
100 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7504251267 91,92 18.5. 03.6. 1504-1405 tel.popl.
101 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7504259473 93,32 18.5. 03.6. 1504-1405 tel.popl.
102 TEHO s.r.o. KE 31679692 1500577001 1.080,67 18.5. 21.5. 4/15 teplo
103 SSŠ Košice 35540419 15175 135,- 18.5. 14.5. 4/15 služby
104 BP mesta KE 44518684 5111500238 25,83 18.5. 26.5. 4/15 oprava WC
105 CVČ Domino Košice 35542781 231262009 264,08 2009 15.6. 6/15 prenájom
106 LE Cheque Dejeuner, BA 3139674 8501046010 1.178,32 29.5. 01.6. 6/15 stravenky
107 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.6. 6/15 prenájom
108 KR PZ SR Košice 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.6. 6/15 signalizácia
109 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 15011499 174,96 25.5. 08.6. 6-7/15 hyg.potreby
110 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 15011505 134,10 25.5. 08.6. 6-7/15 hyg.potreby
111 CWS Boco s.r.o. Hlohovec 31411045 153103767 9,46 01.6. 12.6. 5/15 výmena rohoží
112 VVS a.s. Košice 36570460 2119954371 523,90 01.6. 16.6. 1702-265/15 vodné,stočné
113 Antik s.r.o. KJošice 36191400 0026850233 17,92 3.6. 14.6. 6/15 internet
114 Antik s.r.o. Košice 36191400 0036152808 29,87 3.6. 14.6. 6/15 internet
115 Internet SK s.r.o.   2115011115 19,32 9.6. 19.6. 2014-2015 doména
116 PM Solutions s.r.o. 36594415 10150603 30,12 16.6. 16.6.   oprava pc, tonery...
117 Procare a.s. Bratislava 35890568 011153721 30,60 15.6. 16.6. 6/15 zdr.služba
118 Slovak telekom a.s. BA 35763469 5774338278 20,58 15.6. 18.6. 5/15 tel poplatky
119 Slovak telekom a.s. BA 35763469 3774338263 30,59 15.6. 18.6. 5/15 tel.poplatky
120 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1500577001 715,56 16.6. 17.6. 5/15 teplo
121 SSŠ Košice 35540419 15222 135,- 15.6. 19.6. 5/15 služby
122 CWS Boco s.r.o. 31411045 153103767 9,46 15.6. 12.6. 5/15 výmena rohoží
123 Slovak telekom a.s. BA 35763469 750225348 95,52 19.6. 03.7. 1405-1506 tel.poplatky
124 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7505224112 89,29 19.6. 03.7. 1405-1506 tel.poplatky
125 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7505231074 36,98 19.6. 03.7. 1405-1506 tel.poplatky
126 ASC agenda, BA   9150001007 199,- 22.6. 06.7. 2015 licencia
127 Poradca podn.s.r.o. 36371271 5915027562 72,- 24.6. 22.6. 2015 dopl.Zb.z.
128 Poradca podn.s.r.o. 36371271 84104109 49,80 24.6. 07.7. 2015 Poradca 2016
129 LE Cheque Dejeuner s.r.o. BA 3139674   1.231,88 30.6. 01.7. 7/15 stravenky
130 ŠEVT a.s. B.B. 31331131   31,31 30.6. 10.7. 2015 tlačivá
131 RAABE s.r.o. BA 35908718 21511943 41,35 01.7. 06.7. 6/2015 ZUŠ aktual.
132 KR PZ SR KE 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.7. 7/15 signalizácia
133 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.7. 7/15 prenájom
134 CVČ Domino, KE 35542781 231262009 264,08 2009 15.7. 7/15 prenájom
135 CWS BOCO s.r.o. 31411045 153105095 9,46 03.7. 21.7. 6/15 výmena rohoží
136 Antik s.r.o. KE 36191400 0026850233 17,92 03.7. 14.7. 7/15 internet
137 Antik s.r.o. KE 36191400 0036152808 29,87 03.7. 14.7. 7/15 internet
138 Pracare a.s. BA 35890568 011155185 30,60 14.7. 21.7. 7/15 zdrav.starostl.
139 Slovak telekom a.s. BA 35763469 677288333 23,71 14.7. 17.7. 6/15 tel.poplatky
140 Slovak telekom a.s. BA 35763469 5775288310 30,59 14.7. 17.7. 6/15 tel.poplatky
141 Mesto Košice 00691135 3203150036 -1.442,22 09.7. 17.7. 2014 dobropis prepl.Oštepova
142 Mesto Košice 00691135 34150866990 360,36 27.4. 30.6. 5-8/15 odpad
143 TEHO s.r.o. KE 31679692 1500577001 635,45 17.7. 21.7. 6/2015 teplo
144 SSŠ, Košice 35540419 1526 135,- 17.7. 21.7. 6/15 služby
145 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7506207497 37,28 19.7. 03.8. 156-1407/15 tel.poplatky
146 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7506196702 92,20 19.7. 003.8. 156-1407/15 tel.poplatky
147 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7506195559 88,92 19.7. 03.8. 156-1407/15 tel.poplatky
148 Poradca podnikateľa 36371271 5915034485 124,15 19.7. 29.7. 2016 1.predd.Z.z.2016
149 Le Cheque Dejeuner 31396674 8501066317 1.124,76 30.7. 03.8. 8/15 stravenky
150 KR PZ SR KE 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.8. 8/15 signalizácia
151 CVČ Domino Košice 35542781 231262009 264,08 2009 15.8. 8/15 prenájom
152 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.8. 8/15 prenájom
153 Poradca podnikateľa s.r.o. 36371271 1503131900 26,40 03.8. 12.8. 2016 Finančný spravodajca
154 BP mesta Košice s.r.o 44518684 5111500404 80,- 03.8. 29.7. 4-6/15 BOZP, PO
155 Antik s.r.o. Košice 36191400 0026850233 17,92 04.8. 14.8. 8/15 internet
156 Antik s.r.o. Košice 36191400 0036152808 29,87 04.8. 14.8. 8/15 internet
157 SSŠ Košice 35540419 15310 135,- 10.8. 19.8. 7/15 služby
158 D&D Košice 14283857 1501020741 97,39 12.8. 30.8. podľa zmluvy čistiace prostr.
159 TEHO s.r.o. KE 31679692 1500577001 635,45 17.8. 20.8. 7/15 teplo
160 Slovak telekom a.s., BA 35763469 4776241209 20,58 17.8. 18.8. 7/15 tel.poplatky
161 Slovak telekom a.s. BA 35763469 8776241195 30,59 17.8. 18.8. 7/15 tel.poplatky
162 VSE a.s. Košice 362111222 2220094044 558,- 17.8. 31.8. 01.6.-31.8.15 el.energia
163 Procare a.s. BA 35890568 011155687 30,60 17.8. 18.8. 7/15 zdr.služba
164 Alianz a.s. KE 151700 511076399 100,- 17.8. 06.9. 915-816 poistné
165 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7507176398 38,74 20.8. 03.9. 1507-140815 tel.poplatky
166 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7507167759 89,99 208. 03.9. 1507-140815 tel.poplatky
167 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7507162845 95,46 21.8. 03.9. 1507-140815 tel.poplatky
168 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.9. 9/15 prenájom
169 CVČ Domino KE 35542781 231262009 264,08 2009 15.9. 9/15 prenájom
170 KR PZ SR KE 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.9. 9/15 signalizácia
171 Mesto Košice 00691135 3415086699 360,36 27.4. 30.9. 2015 odpad
172 Le Cheque s.r.o. 31396674 0115508354 1.071,20 27.8. 02.9. 9/15 stravenky
173 SSŠ, Košice 35540419 15359 135,- 9.9. 21.9. 8/15 služby
174 BP mesta Košice 44518684 5111500466 80,- 9.9. 16.9. 7-9/15 PO, BOZP
175 Poradca podn.s.r.o 36371271 5915041915 60,- 9.9. 8.9. 4.dopl. Z.z.
176 VVS a.a. Košice 36570460 2120277080 430,67 9.9. 16.9. 27.5.-25.8.15 vodné, stočné
177 Antik s.r.o. KE 36191400 0026850233 17,92 9.9. 14.9. 9/15 internet
178 Antik s.r.o. KE 36191400 0036152808 29,87 9.9. 14.9. 9/15 internet
179 Slovak telekom a.s. BA 35763469 6777192348 20,58 9.9. 18.9. 8/15 tel.poplatky
180 Slovak telekom a.s. BA 35763469 9777192338 30,59 9.9. 18.9. 8/15 tel.poplatky
181 Procare a.s. BA 35890568 011157121 30,60 16.9. 22.9. 8/15 zdrav.služba
182 TEHO s.r.o. KE 31679692 15005770001 635,45 16.9. 17.9. 8/15 teplo
183 Ille s.r.o.Tr.Teplá 36226947 15020539 182,35 21.9. 05.10. 8-10/15 hyg.potreby
184 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 15020540 237,98 21.9. 05.10. 8-10/15 hyg.potreby
185 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7508138071 88,37 21.9. 05.10. 1508-140915 tel.poplatky
186 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7508132121 99,22 21.9. 05.10. 1508-140915 tel.poplatky
187 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7508143096 38,46 21.9. 05.10. 1508-140915 tel.poplatky
188 Procare a.s. BA 35890568 011157200 1.635,- 21.9. 01.10. 27915-26916 zdr.starostlivosť
189 RAABE s.r.o. BA 35908718 21517086 41,99 21.9. 02.10. 9/15 ZUŠ
190 LE CHEQUE 31396674 0115509453 1.178,32 28.9. 01.10. 10/15 stravenky
191 KR PZ SR Košice 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.10. 10/15 signalizácia
192 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.10. 10/15 prenájom
193 CVČ Domino, KE 35542781 231262009 264,08 2009 15.10. 10/15 prenájom
194 CWS BOCO s.r.o. 31411045 153107592 9,46 01.10. 19.10. 9/15 výmena rohoží
195 Antik s.r.o.KE 36191400 36152808 29,87 6.10. 14.10. 10/15 internet
196 Antik s.r.oKE 36191400 26850233 17,92 6.10. 14.10. 10/15 internet
197 SSŠ Košice 35540419 15403 135,- 07.10.15 14.10.15 9/15 služby
198 SSŠ Košice 35540419 15411 200,- 09.10.15 22.10.15   VO
199 Procare a.s. BA 35890568 011157581 30,60 13.10.15 19.10.15 9/15 zdr.služba
200 Slovak telekom a.s.BA 35763469 8778141592 33,19 13.10.15 19.10.15 9/15 tel.poplatky
201 Slovak telekom a.s.BA 35763469 5778141612 20,58 13.10.15 19.10.15 9/15 tel.poplatky
202 EaCP s.r.o.KE 47894431 2015007 141,60 05.10.15 01.11.15   stavebný dozor
203 Brolstav s.r.o.KE 36574066 2015012 13.896,84 05.10.15 15.10.15   oprava strechy
204 TEHO s.r.o. KE 31679692 1500577001 635,45 14.10.15 19.10.15 9/15 teplo
205 Slovak tel.a.s.BA 35763469 7509109943 36,98 18.10.15 03.11.15 1509-1410/15 tel. poplatky
206 Slovak tel.a.s.BA 35763469 7509098303 95,54 18.10.15 03.11.15 1509-1410/15 tel. poplatky
207 Slovak tel.a.s.BA 35763469 7509093922 92,26 18.10.15 03.11.15 1509-1410/15 tel.poplatky
208 Keramika Biela Hora, MI 36176460 150051 394,08 21.10. 04.11. 2015 modelovacia hmota
209 Deratex-Eko, Košice 10689877 15586 48,- 23.10. 04.11. 2015 deratizácia
210 ZŠ Ľ.Fullu, KE   23832015 76,61 23.10. 15.12. 9-12/15 prenájom
211 ERMO Plus s.r.o. KE 45643059 10150035 261,- 27.10. 02.11. 2015 oprava pergoly
212 Le Cheque s.r.o. 31396674 8501093294 1.071,20 27.10. 02.11. 11/2015 stravenky
213 CWS BOCO s.r.o., Hlohovec 31411045 153108335 11,76 02.11. 16.11. 10/15 výmena rohoží
214 CVČ Domino,KE 35542781 231262009 264,08 2009 15.11. 11/15 prenájom
215 KR PZ SR KE 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.11. 11/15 signalizácia
216 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.11. 11/15 prenájom
217 Rada ZO OZ   35540443 170,- 26.10. 09.11. 2015 školenie
218 Mediaprint, BA   955258 42,- 06.11. 20.11. 2015-2016 predplatné
219 Procare a.s.,BA 35890568 011158536 30,60 06.11. 18.11. 10/15 zdr.starostlivosť
220 Ille s.r.o. 36226947 15025696 237,98 10.11. 24.11. 11-12/15 hyg.potreby
221 Ille s.r.o. 36226947 15025702 182,35 10.11. 24.11. 11-12/15 hyg.potreby
222 VSE a,.a. KE 36211222 2220094044 558,- 10.11. 16.11. 01.9.-30.11.15 elektrika
223 Slovak telekom a.s. 3576469 7779125446 30,59 10.11. 18.11. 10/15 tel.poplatky
224 Slovak telekom a.s. 3576469 7779125460 20,58 10.11. 18.11. 10/15 tel.poplatky
225 Antik s.r.o.KE 36191400 29850233 17,92 10.11. 14.11. 11/15 internet
226 Antik s.r.o.KE 36191400 36152808 29,87 10.11. 14.11. 11/15 internet
227 SSŠ, Košice 35540419 15457 135,- 12.11. 13.11. 10/15 služby
228 PROEKO, BA   4122015 69,- 12.11. 19.11.   školenie
229 TEHO s.r.o.KE 31679692 1500577001 1.454,96 16.11. 19.11. 10/15 teplo
230 Slovak telekom a.s. 35763469 7510061158 88,67 18.11. 03.12. 1510-1411 tel.poplatky
231 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7510073358 36,98 18.11. 03.12. 1510-1411 tel.poplatky
232 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7510056187 90,52 18.11. 03.12. 1510-1411 tel.poplatky
233 KOHOR s.r.o. 36595845 20150034 1.191,36 20.11. 02.12. 2015 revízia
234 Magnet Press s.r.o. BA 31356958 8837321338 22,80 23.11. 03.12. 2015 predplatné
235 KR PZ SR Košice 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.12. 12/15 signalizácia
236 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.12. 12/15 prenájom
237 CVČ Domino, KE 35542781 231262009 264,08 2009 15.12. 12/15 prenájom
238 LE CHEQUE s.r.o. BA 31396674 0115511524 1.124,76 26.11. 01.12. 12/15 starvenky
239 RAABE s.r.o. BA 35908718 21523733 41,99 30.11. 08.12. 11/15 ZUŠ
240 D&D Košice s.r.o. 14283857 1501021120 1.341,30 01.12. 21.12. 2015 čistiace potreby
241 CWS Boco s.r.o. Hlohovec 31411045 153109364 11,76 02.12. 21.12. 11/15 výmena rohože
242 ZŠ Abovská 36, Košice 31263160 216032015 50,- 7.12. 15.12. 2015/2016 prenájom
243 Antik s.r.o KE 36191400 0026850233 17,92 7.12. 14.12. 12/15 internet
244 Antik s.r.o. KE 36191400 0036152808 29,87 7.12. 14.12. 12/15 internet
245 VVS a.s. KE 36570460 2120594164 443,36 7.12. 21.12. 26.8.-26.11.15 vodné, stočné
246 Procare a.s. BA 35890568 011159518 30,60 7.12 17.12. 11/15 zdrav.starostlivosť
247 KOHOR s.r.o. 36595845 20150039 180,12 .7.12. 18.12. - oprava elektroinštalácie
248 Talpaš, Košice   12015 120,- 8.12. 31.12. - vyčistenie odkvapu
249 Slovak telekom a.s. 35763469 8780035218 20,58 9.12. 18.12. 11/15 tel.poplatky
250 Slovak telekom a.s. 35763469 8780035201 30,59 9.12. 18.12. 11/15 tel.poplatky
251 Alarmtel SK 36182010 2015108 90,- 9.12. 18.12. 2015 revízia signalizácie
252 Eluko s.r.o.KE   1500252 122,40 10.12. 21.12. 2015 sudy na hlinu
253 TEHo s.r.o.KE 31679692 1500577001 1.422,13 14.12. 17.12. 11/15 teplo
254 SSŠ, Košice 35540419 15550 135,- 14.12. 24.12. 12/12 služby
255 SSŠ Košice 35540419 15507 135,- 14.12. 18.12. 11/15 služby
256 BP Košice 44518684 5111500666 351,47 15.12. 21.12. 2015 služby energetika
257 Bytový podnik Košice 44518684 5111500700 80,- 17.12. 28.12. 10-12/15 BOZP
258 IPEKO s.r.o.Zvolen   210116 35,- 17.12. 29.12. 2016 školenie archív
259 BP Košice s.r.o 44518684 5111500740 37,80 17.12. 29.12. 2015 revízia hasiace
260 SOLUS, KE   20150453 1.394,38 18.12. 31.12. 2015 kancel.školské potreby
261 Slovak tel. a.s. BA 35763469 7511034238 36,98 21.12. 30.12. 1511-1412/15 tel.poplatky
262 Slovak tel. a.s.BA 35763469 7511019342 88,37 21.12. 30.12. 1511-1412/15 telpoplatky
263 Slovak tel.a.s.BA 35763469 7511020464 93,92 21.12. 30.12. 1511-1412/15 tel.poplatky
264 ŠEVT a.s. BB   1152209638 98,30 21.12. 31.12. 2015 tlačivá vysvedčenia
265 ELUKO s.r.o.KE   1500270 299,50 23.12. 31.12. 2015 materiál dielňa
266 PM Solutions,KE 36594415 10151217 1.331,16 23.12. 30.12. 2015 PC
267 PM Solutions, KE 36594415 10151218 1.778,38 23.12. 30.12. 2015 tonery, CD
268 CWS Boco s.r.o. Hlohovec 31411045 153110166 11,76 29.12. 11.01.16 12/15 výmena rohože
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
f t g