DODÁVAŤEĽ

ČÍSLO FAKTÚRY

SUMA

SPLATNOSŤ

PREDMET ZÁKAZKY

KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.1.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.1.2013 signalizácia
Telekom a.s. BA 1745997446 21,22 17.1.2013 tel.
Telekom a.s. KE 7745997433 32,59 17.1.2013 tel.
Antik s.r.o. KE 26850233 17,92 14.2.2013 ineternet
Antik s.r.o. KE 36152808 29,87 14.2.2013 internet
ZŠ Juhoslovanská 2, KE 231262009 264,08 15.1.2013 nájomné
SODEXO s.r.o. BA 0330001570 1.080,26 16.1.2013 strav enky
Poradca pod. s.r.o. Žilina 5041200861 11,30 22.1.2013 doplatok Fin.spravodajca
ŠEVT a.s. B.Bystrica 1132201258 88,81 28.1.2013 vysvedčenia
Slovak telekom a.s. BA 7300510220 220,56 3.2.2013 tel.
Slovak telekom a.s. BA 7300520770 85,88 3.2.1013 tel.
Slovak telekom a.s. BA 7300517962 46,14 3.2.2013 tel.
VES a.s. Košice 2220094044 308,36 29.1.2013 doplatok el.2012
TEHO s.r.o. Košice 1200577001 2372,- 22.1.2013 teplo
VEMA s.r.o. BA 720130243 423,60 04.2.2013 program
Bytový podnik s.r.o. Košice 5111200974 37,80 29.1.2013 revízia hasiace
eM commerce R.Miščík, Košice 20130006 186,96 05.2.2013 servis kopírky
MMK Tr.SNP 48/A Košice 03012008 504,81 25.1.2013 prenájom
ŠEVT a.s. B.Bystrica 1132201592 93,84 11.2.2012 tlačivá
VSE a.s. Košice 2220094044 734,- 08.2.2013 el.energia
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13003001 178,80 18.2.2013 hyg.potreby
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13003013 237,70 18.2.2013 hyg.potreby pobočka
ZŠ Juhoslovanská 2 Košice 231262009 264,08 15.2.2013 prenájom
MMK Tr.SNP 48/A Košice 03012008 504,81 25.2.2013 prenájom
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.2.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.2.2013 signalizácia
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.3.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.3.2013 internet
CWS Boco s.r.o. Hlohovec 133100679 18,- 08.2.2013 výmena rohoží
Telekom a.s. BA 5746975384 33,98 17.2.2013 tel.
Telekom a.s. BA 1746975395 20,46 17.2.2013 tel.
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13037 135,- 21.2.2013 služby
Byt.podnik mesta Košice 5111300022 80,- 18.2.2013 BOZP,PO
Byt.podnik mesta Košice 5111300032 18,- 18.2.2013 non-stop služby
IPEKO, vzdel.agent.Zvolen 070313 33,- 04.3.2013 školenie
Sodexo Pass Bratislava 0332000724 1.037,22 13.2.2013 stravenky
Byt.podnik Košice 511300070 348,36 25.2.2013 revízie
TEHO s.r.o. Košice 305700101 2.392,32 19.2.2013 teplo
Telekom a.s. Bratislava 7301646995 46,38 3.3.2013 telefón
Telekom a.s. Bratislava 7301633752 203,30 3.3.2013 telefón
Telekom a.s. Bratislava 7301647132 83,96 3.3.2013 telefón
Východ.vodár.spol. a.s. Košice 2116888100 324,17 11.3.2013 vodné, stočné
RAABE s.r.o. Bratislava 21300845 41,20 8.2.2013 personalistika
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina 5041300080 12,06 05.3.2013 doplatok Zb.z. 2012
KR PZ SR Košice 9,02 9351561061 10.3.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 3,98 9351561062 10.3.2013 signalizácia
Antik s.r.o.Košice 17,92 26850233 14.4.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 29,87 36152808 14.4.2013 internet
Asertiv, Timková Košice 40,- 422013 14.3.13 školenie VO
MMK Tr.SNP 48/A Košice 03012008 504,81 25.3.2013 nájomné
ZŠ Juhoslovanská 2, Košice 231262009 264,08 15.3.2013 nájomné
CWS Boco s.r.o. Hlohovec 133101557 18,- 8.3.2013 výmena rohože
Telekom a.s. BA 0747958202 32,57 17.3.2013 tel.
Telekom a.s. BA 2747958217 20,46 17.3.2013 tel.
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13080 135,- 19.3.2013 služby
RAABE s.r.o. Žilina 21301527 40,88 11.2.2013 person.
SODEXho s.r.o. Bratislava 0332000815 943,28 25.3.2013 stravenky
TEHO s.r.o. Košice 1300577001 1.999,30 20.3.2013 teplo
Slovak telekom a.s. Bratislava 7302766769 221,58 03.4.2013 telefón
Slovak telekon a.s. Bratislava 7302779391 84,12 03.4.2013 telefón
Slovak telekom a.s. Bratislava 7302783627 46,44 03.4.2013 telefón
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 5913013621 50,- 01.4.2013 Zb.z. predd.
SODEHO s.r.o. BA 0330002257 1.201,60 02.4.2013 stravenky
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.4.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.4.2013 signalizácia
ZŠ Juhoslovanská 2 Košice 231262009 264,08 15.4.2013 prenájom
ZŠ Ľ.Fullu Košice 238122012 121,37 15.4.2013 prenájom
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.5.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.5.2013 internet
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A 03012008 504,81 25.4.2013 prenájom
Ille s.r.o Tr.Teplá 13008416 237,70 16.4.2013 hyg.potreby
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13008404 178,80 16.4.2013 hyg.potreby
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13123 135,- 16.4.2013 služby
Komunálna poisťovňa a.a.s Košice 5003232854 278,70 02.5.2013 poistné
IPEKO Zvolen 240413 33,- 22.4.2013 školenie archív
Bytový podnik s.r.o. Košice 5111300147 80,- 18.4.2013 služby PO, BOZP
Slovak telekom a.s. BA 8748937918 20,46 17.4.2012 telefón
Slovak telekom a.s. BA 6748937903 30,13 17.4.2013 telefón
CWS Boco Hlohovec 133102411 18,- 05.4.2013 rohože výmena
TEHO s.r.o. Košice 1300577001 1.861,92 18.4.2013 teplo
Raabe s.r.o. Bratislava 21307985 41,20 25.4.2013 zuš
Slovak telekom a.s.BA 7303900804 85,32 03.5.2013 tel.
Slovak telekom a.s. BA 7303891684 142,81 03.5.2013 tel.
Slovak telekom a.s. BA 7303910581 52,98 03.5.2013 tel.
Slovenský ČK Košice 13068 50,- 03.5.2013 kurz prvej pomoci
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.6.2013 internet
Raabe s.r.o. Bratgislava 21308553 41,20 03.5.2013 personalistika aktualizácie
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.6.2013 internet
MMK Tr.SNP 48/A KE 03012008 504,81 25.5.2013 prenájom
ZŠ Juhoslovanská 2 KE 231262009 264,08 15.5.2013 prenájom
KR PZ SR KE 9351561061 9,02 10.5.2013 signalizácia
KR PZ SR KE 9351506102 3,98 10.5.2013 signalizácia
SODEHho s.r.o. BA 0332001008 1.131,15 02.5.2013 stravenky
CWS Boco s.r.o. Hlohovec 133103174 9,- 10.5.2013 výmena rohože
VSE a.s. Košice 2220094044 734,- 09.5.2013 el.energia
SSŠ Tr.SNP 48/A KE 13166 135,- 9.5.2013 služby
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A 3203130012 245,19 13.5.2013 nedoplatok prenájom
Slovak telekom a.s. BA 6749924180 24,31 17.5.2013 tel.
Slovak telekom a.s. BA 5749924208 16,98 17.5.2013 tel.
RVC Košice 2013 63,- 14.5.2013 členské vzdelávanie
Mesto Košice 3413094666 360,36 31.5.2013 odpad
TEHo s.r.o. Košice 1300577001 1.338,38 21.5.2013 teplo 4/2013
eM cmmerce R.Miščík Košice 20130034 314,70 24.5.2013 tonery
Slovak telekom a.s. BA 7305035861 85,02 3.6.2013 tel.
Slovak telekom a.s. BA 7305040161 46,14 3.6.2013 tel
Slovak telekom a.s. BA 7305032094 203,98 3.6.2013 tel.
Bytový podnik s.r.o. Košice 511300251 44,99 29.5.2013 oprava hyg.zariadení
RAABE s.r.o. Bratislava 21312441 41,19 6.6.2013 dodatky zuš
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13013653 111,76 10.6.2013 hyg.potreby
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13013649 148,56 10.6.2013 hyg.potreby
Východ.vodár.spol.a.s. Košice 2117212492 366,67 10.6.2013 vodné, stočné
Asociácia ZUŠ, Bratislava 35540443 50,- 27.5.2013 členské
Sodeho s.r.o. Bratislava 0332001107 1.080,26 03.6.2013 stravenky
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.6.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.6.2013 signalizácia
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13209 135,- 14.6.2013 služby
RVC Košice 131406 107,- 06.6.2013 školenie
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.7.2013 internet
Anteik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.7.2013 internet
ZŠ Juhoslovanská 2 Košice 231262009 264,08 15.6.2013 prenájom
Mesto Košice 03012008 504,81 25.6.2013 prenájom
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13014881 98,64 25.6.2013 hyg.potreby
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13014880 6,86 25.6.2013 hyg.potreby
Internet SK Bratislava 2113012533 19,32 16.6.2013 obnovenie domény
CWS BOCO s.r.o. Hlohovec 133104502 9,- 10.6.2013 výmena rohože
Slovak telekom a.s. Bratislava 8750887290 25,36 17.6.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 3750887305 17,38 17.6.2013 tel.
Mesto Košice Tr.SNP 48/A 3413094666 360,36 30.6.2013 odpad
Teho s.r.o. Košice 1300577001 833,47 19.6.2013 teplo
Slovak telekom a.s. Bratislava 7306177649 171,72 03.7.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 73061172790 103,97 03.7.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7306189494 46,18 03.7.2013 tel
ZŠ Abovská 36 Košice - Barca 282013 44,- 15.7.2013 prenájom
CWS Boco, Hlohovec 133104828 9,- 28.6.2013 výmena rohoží
Raabe s.r.o. Bratislava 21315065 42,55 03.7.2013 personalistika
eMcommerce,R.Miščík, Košice 20130051 133,30 04.7.2013 tonery
eM commerce, R.Miščík, Košice 20130052 67,80 04.7.2013 kábel pc, servis
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.7.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.7.2013 signalizácia
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.8.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.8.2013 internet
ZŠ Juhoslovanská 2, Košice 231262009 264,08 15.7.2013 prenájom
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, KE 03012008 504,81 25.7.2013 prenájom
Mediaprint Kapa, Bratislava 949259 30,- 18.7.2013 Historická revue
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13257 135,- 16.7.2013 služby
Bytový podnik Košice s.r.o. 5111300328 80,- 17.7.2013 služby PO, BOZP
Bytový podnik Košice s.r.o. 5111300317 49,60 16.7.2013 oprava
Slovak telekom a.s. Bratislava 5751819318 24,64 17.7.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 1751819329 17,89 17.7.2013 tel.
Bytový podnik mesta Košice 5111300364 20,40 26.7.2013 oprava
SODEHo s.r.o. Bratislava 0332001299 1.232,92 16.7.2013 stravenky
TEHO s.r.o. Košice 1300577001 680,71 18.7.2013 teplo
ŠEVT a.s. Banská Bystrica 2132205067 84,06 25.7.2013 tlačivá
Slovak telekom a.s. Bratislava 7307354695 46,49 03.8.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7307337367 226,32 03.8.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7307337066 84,37 03.8.2013 tel.
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 5913041161 60,- 06.8.2013 pred.Zb.z. 2013
ZŠ Juhoslovanská 2, Košice 231262009 264,08 15,.8.2013 prenájom
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.8.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.8.2013 signalizácia
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 15.9.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 15.9.2013 internet
Mesto Košice 03012008 504,81 25.8.2013 prenájom
Slovak telekom a.s. Bratislava 6752813862 19,56 17.8.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 4752813840 27,20 17.8.2013 tel.
Poradca úpodnikateľa s.r.o. Žilina 1302803000 112,86 21.8.2013 zb.z.2014
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 1302803100 19,98 21.8.2013 finančný sprav.2014
Slovak telekom a.s. Bratislava 7308503492 159,46 03.9.2013 tel.
Sodeho s.r.o. Bratislava 0332001403 532,30 19.8.2013 stravenky
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13300 135,- 16.8.2013 služby
Slovak telekom a.s. Bratislava 7308514862 48,17 03.9.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7308510317 86,08 03.9.2013 tel.
Teho s.r.o. Košice 1300577001 687,05 19.8.2013 teplo
Raabe s.r.o. Žilina 21318675 41,20 02.9.2013 person.v práci riad.
SODEXO s.r.o. Bratislava 0342000013 395,32 02.9.2013 stravenky
Cassovia Expres s.r.o. Košice 2013139 110,- 02.9.2013 prepravné
Mesto Košice Tr.SNP 48/A Košice 03012008 504,81 25.9.2013 prenájom
ZŠ Juhoslovanská 2, Košice 231262009 264,08 15.9.2013 prenájom
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.9.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.9.2013 signalizácia
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.10.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.10.2013 internet
ZŠ Abovská 36 Barca 216012013 50,- 15.7.2013 prenájom
BP mesta Košice s.r.o. 13343 135,- 17.9.2013 služby
Vých.vod.spoločnosť a.s. Košice 2117632835 410,53 19.9.2013 vodné,stočné
Slovak telekom a.s. Bratislava 3553771102 19,37 17.9.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 3553771085 24,32 17.9.2013 tel.
RAABE s.r.o. Bratislava 21321041 41,52 20.9.2013 škola zuš
TEHO s.r.o. Košice 1300577001 668,22 19.9.2013 teplo
ASC agenda 9130003405 96,- 30.9.2013 školská agenda
PROCARE a.s. Bratislava 011135442 1.584,- 01.10.2013 zdravotná starostlivosť
ILLE s.r.o. Tr.Teplá 13024164 178,80 02.10.2013 hyg.potreby
ILLE s.r.o. Tr.Teplá 13024160 231,84 02.10.2013 hyg.potreby
Slovak telekom a.s. Bratislava 7309698534 84,58 03.10.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bartislava 7309701048 46,88 03.10.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7309686129 157,46 03.10.2013 tel.
Poradca s.r.o.Žilina 84051213 49,80 08.10.2013 Poradca 2014
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.10.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.10.2013 signalizácia
ZŠ Juhoslovanská 2, Košice 231262009 264,08 15.10.2013 prenájom
Mesto Košice 03012008 504,81 25.10.2013 prenájom
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.11.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.11.2013 internet
Sodeho s.r.o Bratislava 0342000117 1.201,60 01.10.2013 stravenky
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 0413100239 80,- 04.10.2013

4 dopl Zb.z.

 

Ekona s.r.o. Košice 07102013 32,- 07.10.2013 školenie VO
Stredisko služieb škole, Košice 13385 135,- 15.10.2013 služby
Poradca podnikateľa s..o. Žilina 89932681 3,11 14.10.2013 Zákony 2013
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 5111300519 80,- 19.10.2013 služby PO a BOZP
Slovak telekom a.s. Bratislava 2754728629 19,44 19.10.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 4754728610 31,61 19.10.2013 tel.
CWS Boco s.r.o. Hlohovec 133107518 18,53 07.10.2013 výmena rohože
Teho s.r.o. Košice 1300577001 771,70 18.10.2013 teplo
Keramika Bieha Hora s.r.o. Michalovce 130087 300,19 29.10.2013 modelovacia hmota(hlina)
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 5111300555 137,40 28.10.2013 oprava wc, výmena batérií
Slovak telekom a.s. Bratislava 7310877613 137,92 03.11.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7310885349 86,53 3.11.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7310889898 52,56 3.11.2013 tel.
Bytový podnik s.r.o. Košice 5111300574 48,43 29.10.2013 oprava svietidla
ŠEVT a.s. B.Bystrica 2132210112 106,80 31.10.2013 tlačivá
Sodeho s.r.o. Bratislava 0340000522 1.186,56 01.11.2013 stravenky
Web house Trnava 713073719 49,10 19.11.2013 web stránka
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13428 135,- 14.11.2013 služby
ZŠ Juhoslovanská 2, Košice 231262009 264,08 05.11.2013 prenájom
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A 03012008 504,81 25.11.2013 prenájom
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.12.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.12.2013 internet
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.11.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.11.2013 signalizácia
CWS Boco s.r.o. Hlohovec 133108343 18,53 08.11.2013 výmena rohoží
VSE a.s. Košice 2220094044 734,- 08.11.2013 el.energia
Slovak telekom a.s. Bratislava 1755707310 27,98 17.11.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 2755707326 19,37 17.11.2013 tel.
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13029199 233,28 25.11.2013 hyg.potreby
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13029204 178,80 25.11.2013 hyg.potreby
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 5111300593 376,90 25.11.2013 služby-regul.tepla, vyúčt.náj.
Rada ZO OZ prac.školstva 27112013 140,- 20.11.2013 školenie riad.,predsedov ZO OZ
TEHO s.r.o. Košice 1300577001 1.133,28 21.11.2013 teplo 10/2013
Slovak telekom a.s. Bratislava 7312091422 45,98 03.12.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7312085595 159,01 03.12.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7312087653 86,53 03.12.2013 tel.
KOHOR s.r.o. Košické Olšany 20130038 1.181,40 10.12.2013 revízie Oštepová
Magnet Press Bratislava 8877254012 101,- 04.12.2013 Ateliér
Raabe s.r.o. Bratislava 21330347 41,84 06.12.2013 zuš 11/2013
JUDr.Habiňák, Košice 2013241102 200,- 08.12.2013 právne služby
ZŠ Juhoslovanská 2 Košice 231262009 264,08 15.12.2013 prenájom
Mesto Košice Tr.SNP 48/A Košice 03012008 504,81 25.12.2013 prenájom
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.12.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.12.2013 signalizácia
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.01.2014 internet
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.01.2014 internet
VVS a.s. Košice 2117963905 398,28 02.12.2013 vodné, stočné
Magnet Press s.r.o. Bratgislava 8800260183 22,80 04.12.2013 časopisy
Sodeho s.r.o. Bratislava 0340000812 1.087,68 02.12.2013 stravenky
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 5111300645 47,80 10.12.2013 revízia hasiace prístroje
Mesto Košice Tr.SNP 48/A 3413094666 360,36 30.9.2013 odpad
Mediaprint a.s. Bratislava 950985 80,- 18.12.2013 Art
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 300354974 6,- 17.12.2013 Zvesti
Slovak Telekom a.s. Bratislava 9756687479 19,37 17.12.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 6756687465 26,24 17.12.2013 tel.
Tlačiareň JUH Nižné Kapustníky KE 1130177 1.099,92 10.12.2013 novoročenky, plagáty, poukážky
KOHOR s.r.o. Košické Olšany 20130043 1.147,68 23.12.2013 revízia bleskozvod
KOHOR s.r.o. Košické Olšany 20130042 1.199,90 23.12.2013 revízia elektroinštalácia, vypaľ.pec
RAABE s.r.o. Bratislava 21328976 41,20 02.12.2013 person.
SMZ príspevková org. Košice 20131393 473,02 16.12.2013 výrub stromov
SSŠ Tr.SNP48/A Košice 13471 135,- 18.12.2013 služby
Alarmtel.s.r.o. 0922013 141,84 23.12.2013 revízia signalizácie
TEHO s.r.o. Košice 1300577001 1.452,61 19.12.2013 teplo
D&D Dzurňák, Košice 1361772014 1.400,18 07.01.2014 čistiace potreby
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13497 135,- 29.12.2013 služby
Slovak telekom a.s. Bratislava 7313304787 45,98 03.01.2014 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7313307525 86,94 03.01.2014 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7313301765 144,56 03.01.2014 tel.
eM-commerce R.Miščík, Košice 20130104 383,40 27.12.2013 servis kopíriek
eM-commerce R.Miščík, Košice 20130105 1.945,31 27.12.2013 tonery
eM-commerce R.Miščík, Košice 20130109 557,28 27.12.2013 papier xerox
em-Mcommerce R.Miščík Košice 20130108 731,86 27.12.2013 kancelárske potreby
eM-commerce R.Miščík Košice 20130110 86,68 30.12.2013 kalendáre, diáre
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
f t g