Faktúry 2019

 P.č. Dodávateľ VS Suma Došla Splatná za obdobie Predmet fakturácie Zodpovedný Zverejnené
 01  RAABE s.r.o. BA  21830286  41,45 04.1.  19.1.  12/18  zuš  Mgr. Jana Petreková 14.1.
 01  RAABE s.r.o. BA  21830286  41,45 04.1.  19.1.  12/18  zuš  Mgr. Jana Petreková 14.1.
 02  KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.1.  1/19  signalizácia  Mgr. Jana Petreková  14.1.
 03  Up Slovensko s.r.o. BA  1119500732  1.104,-  14.1.  21.1.  1/19  stravenky  Mgr. Jana Petreková  14.1.
 04  Poradca podn. ZA  5041801155  14,90  14.1.  25.1.  2018  FS vyúčtovanie  Mgr. Jana Petreková  14.1.
 05  Slovak tel.a.s. BA  8224018920  40,-  14.1.  18.1.  12/18  tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  14.1.
 06  Slovak tel. a.s. BA  8224018935  30,-  14.1.  18.1.  12/18  tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  14.1.
 07  Antik s.r.o. KE  26850233  17,92  14.1.  14.1.  12/18  internet  Mgr. Jana Petreková  14.1.
 08  Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  14.1.  14.1.  12/18  internet  Mgr. Jana Petreková  14.1.
 09  CVČ Domino KE  231262009  156,21  2009  15.1.  1/19  prenájom, prev.  Mgr. Jana Petreková  14.1.
 10  Mesto KE  03012008  504,81  2008  25.1.  1/19  prenájom  Mgr. Jana Petreková  14.1.
 11  VSE a.s. KE  2290108187 218,68  14.1.  21.1.  12/18  el.energia  Mgr. Jana Petreková  14.1.
 12  TEHO s.r.o. KE  1800577001 1.853,98 17.1. 21.1. 12/18 teplo Mgr. Jana Petreková 17.1.
 13  Slovak tel.a.s. BA  8225394266  45,-  18.1.  31.1.  151218-14119  tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  18.1.
 14  Slovak tel.a.s. BA  8225394291  61,49  18.1.  31.1.  151218-14119  tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  18.1.
 15  Slovak tel.a.s. BA  8225394313  70,96  18.1.  31.1.  151218-14119  tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  18.1.
 16  VEMA s.r.o. BA 720191488  592,32 18.1.  30.1. 2019  verzia pre PaM  2019  Mgr. Jana Petreková  18.1.
 17 Ille s.r.o.  19002058 144,77 28.1. 10.2.    hyg.potreby  Mgr. Jana Petreková  28.1.
 18  Ille s.r.o.  19002046  121,06  28.1.  10.2.   hyg.potreby  Mgr. Jana Petreková  28.1.
 19 Up Slovensko 119501260 960,- 04.2. 05.2. 02/19 stravenky  Mgr. Jana Petreková  05.2.
 20  KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.2.  02/19  signalizácia  Mgr. Jana Petreková  05.2.
 21  Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  05.2.  14.2.  01/19  internet  Mgr. Jana Petreková  05.2.
 22  CWS Boco s.r.o  193101112  6,12  05.2.  21.2.  01/19  výmena rohoží  Mgr. Jana Petreková  05.2.
 23  BP mesta KE  5111900028  80,-  05.2.  12.2.  1-3/2019  BOZP, PO  Mgr. Jana Petreková  05.2.
 24  BP mesta KE  5111900031  18,-  05.2.  12.2.  2019  nonstop služba  Mgr. Jana Petreková  05.2.
 25  Slovak tel. BA 8226046100  43,90 8.2.  18.2. 01/19  tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  8.02.
 26  Slovak tel. BA  8226046112 30,-  8.2.  18.2.  01/19 tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  8.02.
 27 RVC KE  1502  36,-  8.2. 13.2.   FK od 1.1.19  Mgr. Jana Petreková 11.02.
 28 CVČ Domino  231262009 156,21 2009 15.2. 02/19  prenájom  Mgr. Jana Petreková  13.02.
 29  Mesto Košice  03012008  504,81  2008  25.2.  02/19 prenájom  Mgr. Jana Petreková 13.02.
 30  Slovak tel.BA  8227433447  64,74  18.2.  01.3.  1501-140219  tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  18.02.
 31  Slovak tel. BA  8227433404  45,-  18.2.  01.3.  1501-140219  tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  18.02.
 32  Slovak tel. BA  8227433424  52,29  18.2. 01.3.  1501-140219  tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  18.02.
 33  VSE Košice 2290108187 257,30 18.2. 22.2. 01/19 el.energia  Mgr. Jana Petreková  18.02.
 34  VVs a.s KE 2124755874 355,76 18.2. 04.3. 281118-060219  vodné,stočné  Mgr. Jana Petreková  18.02.
 35  RAABE, BA 21902292  44,65 18.2.  01.3. 02/19  zuš  Mgr. Jana Petreková  18.02.
 36  TEHO s.r.o.KE  1900577001  2.221,36  18.2. 21.2.  01/19 teplo  Mgr. Jana Petreková 18.02.
 37 VEMA s.r.o. BA  720191970  128,40 20.2. 06.3.  2019 modul HF 0010  Mgr. Jana Petreková  20.2.
 38  CWS BOCO s.r.o.  193101555  12,25  21.2.  16.3. 02/19  výmena rohoží  Mgr. Jana Petreková  21.2.
 39 SSŠ KE 19045 135,- 25.2. 25.2. 01/19 služby Mgr. Jana Petreková  25.2.
 40 Internet.SK 2119005691  21,60 01.3. 12.3. 20319-19320  webhosting  Mgr. Jana Petreková  04.3.
 41 KR PZ SR,KE 9801241815 13,- 2015 10.3. 03/19 signalizácia  Mgr. Jana Petreková  04.3.
 42  CVČ Domino 231262009 156,21 2009 15.3. 03/19 prenájom, 630  Mgr. Jana Petreková  04.3.
 43  Mesto Košice  03012008 504,81 2008 25.3. 03/19  prenájom  Mgr. Jana Utľaková 04.3.
 44 Antik s.r.o. KE 36152808 29,87 05.3. 14.3. 02/19 internet  Mgr. Jana Petreková  05.3.
 45 Slovak tel.a.s. BA  8228090488 30,- 06.3.  18.3.  02/19  tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  06.3.
 46  Slovak tel. a.s. BA  8228090468  40,-  06.3.  18.3.  02/19  tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  06.3.
 47 Up Slovensko s.r.o.  7901021555  1.123,20  07.3. 14.3. 3/19 stravenky  Mgr. Jana Petreková 07.3.
 48 ZŠ Maurerova 238112018 368,79 2018 15.4. 1-6/19 prenájom Mgr. Jana Petreková 11.3.
 49 SSŠ Košice 19099 135,- 13.3. 20.3. 02/19 služby  Mgr. Jana Petreková 13.3.
 50  VSE a.s. KE  2290108187  210,76  18.3.  25.3.  02/19  el.energia  Mgr. Jana Petreková  18.3.
 51  TEHo s.r.o. KE  1900577001  1.792,67  18.3.  21.3.  02/19  teplo  Mgr.Jana Petreková  18.3.
 52  Slovak tel.a.s. BA  8229488950  62,99  18.3.  29.3.  1502-14319  tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  18.3.
 53  Slovak tel.a.s. BA  8229488927  62,29  18.3.  29.3.  1502-14319  tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  18.3.
 54  Slovak tel.a.s. BA  8229488903 45,-  18.3. 29.3.  1502-14319  tel.popl.  Mgr. Jana Petreková  18.3.
 55 CWS Boco s.r.o.  193102953  6,13  26.3.  09.4.  3/19  výmena rohože   Mgr. Jana Petreková  27.3.
56   ILLE s.r.o. Tr.Teplá  19006586  121,06  25.3.  08.4.    hyg.potreby  Mgr. Jana Petreková 27.3. 
57  ILLE s.r.o. Tr.Teplá  19006585  144,77  25.3.  08.4.    hyg.potreby  Mgr. Jana Petreková  27.3. 
58   TEHO s.r.o. KE 1800577001  -201,68   25.3. 03.4.   2018 dobropis vyúčtovanie teplo 2018  Mgr. Jana Petreková  27.3. 
 59  Up Slovensko  119503152  1.056,-  29.3. 05.4.  stravenky  4/19  Mgr. Jana Petreková  29.3.
 60  KR PZ SR  9801241815  13,-  2015  10.4.  signalizácia  4/19  Mgr. Jana Petreková  2015
 61  Mesto KE  03012008  504,81  2008  25.4.  prenájom  4/19  Mgr. Jana Petreková 01.4.
 62  CVČ Domino,KE  231262009  156,21  2008  15.4.  prenájom  4/19  Mgr. Jana Petreková  01.4.
 63 ZŠ Barca, KE  216062016 20,81  2018  26.6. prevádzka  1-6/19  Mgr. Jana Petreková  01.4.
 64 Antik s.r.o. KE 36152808 29,87 04.4. 14.4. internet 3/19 Mgr. Jana Petreková  04.4.
 65 SSŠ KE 19172 135,- 05.4. 16.4. služby 3/19 Mgr. Jana Petreková 05.4.
 66 Kontrakt s.r.o. KE 20190205 135,84 09.4. 12.4. monitoring potrubia 2019  Mgr. Jana Petreková 09.4.
 67 CWS boco 19310446 6,12 10.4.  15.4.  výmena rohoží  4/19  Mgr. Jana Petreková  11.4.
 68 Slovak tel.a.s. BA  8230153882  30,-  10.4.  18.4.  tel.popl.  3/19  Mgr. Jana Petreková  11.4.
 69  Slovak tel.a.s. BA  8230153859  40,-  10.4.  18.4.  tel.popl.  3/19  Mgr. Jana Petreková  11.4.
 70  Poradca s.r.o. BA  89962364

 15,50

 10.4. 29.4.  ZP po novele  2019  Mgr. Jana Petreková  11.4.
 71 RAABe s.r.o. BA 21905981  48,95  11.4. 25.4. zus ZD 2019 Mgr. Jana Petreková 11.4.
 72 VSE a.s. KE 2290108187  243,84  11.4. 23.4. el.energia 3/19  Mgr. Jana Petreková 11.4.
 73 Komunálna poisťovňa 5553232854 278,70 12.4. 02.5. poistné 02519-01520 Mgr. Jana Petreková 12.4.
74  TEHO s.r.o. KE  1900577001  1.475,23 16.4.  19.4. teplo  3/19  Mgr. Jana Petreková  18.4.
 75  Slovak tel.a.s. BA  8231561218  62,99  17.4.  30.4.  tel.popl.  153-14419  Mgr. Jana Petreková  18.4.
 76  Slovak tel.a.s. BA  8231561202  61,49  17.4.  30.4.  tel.popl.  153-14419  Mgr. Jana Petreková  18.4.
 77  Slovak tel.a.s. BA  8231561185 45,-  17.4. 30.4.  tel.popl.  153-14419  Mgr. Jana Petreková  18.4.
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
f t g