DODÁVAŤEĽ

ČÍSLO FAKTÚRY SUMA SPLATNOSŤ PREDMET ZÁKAZKY

SODEXO s.r.o. BA

0322001455 623,20 01. 8. 2012 stravenky
SSŠ N.Úvrať 26, KE 12296 135,00 17.8.2012 Služby
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 1206322800 112,86 16.8.2012 Zb.zákonov 2013 záloha
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 1206322900 19,98 15.8.2012 Finančný spravodajca 2013
JUDr.Habiňák, Košice 2012030804 100,00 17.8.2012 Právne služby
VSE a.s.Košice 2220094044 711,00 31.8.2010 el. 01.6.-31.8.2012
Telekom a.s. BA 3741053083 20,46 17.8.2012 tel.
Telekom a.s. BA 9741053070 32,26 17.8.2012 tel.
Antik s.r.o. Košice 0036152808 29,87 14.9.2012 internet
Antik s.r.o. Košice 0026850233 17,92 14.9.2012 internet
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.8.2012 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.8.2012 signalizácia
MMK Tr.SNP 48/A Košice 03012008 504,81 25.8.2012 nájomné
ZŠ Juhoslovanská 2 Košice 231262009 264,08 15.8.2012 nájomné
Asociácia ZUŠ, BA 35540443 50,00 8.2012 členské
TEHO s.r.o. Košice 1200577001 549,83 21.8. teplo
Telekom a.s. BA 7208617444 26,11 3.9.2012 tel.
Telekom a.s. BA 7208609844 69,56 3.9.2012 tel.
Telekom a.s. 7208601675 130,40 3.9.2012 tel.
Všeobecná zdravotná poisťovňa 1265129917 31,20 10.10.2012 nedoplatok poistné
SODEXO s.r.o. BA 0320003898 246,59 03.9.2012 stravenky
Východ.vodárenská spol.a.s. KE 2116343911 440,21 17.9.2012 vodné,stočné, výmena vodomera
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.9.2012 signalizácia
KR PZ SR Košice 935156062 3,98 10.9.2012 signalizácia
Antik s.r.o. KE 36152808 29,87 15.10.2012 internet
Antik s.r.o. KE 26850233 17,92 15.10.2012 internet
MMK, Tr.SNP 48/A KE 03012008 504,81 25.9.2012 prenájom
ZŠ Juhoslovanská 2, KE 231262009 264,08 15.9.2012 prenájom
Telekom a.s. Košice 3742042897 32,81 17.9.2012 tel.
Telekom a.s. Košice 7742042927 20,46 17.9.2012 tel.
SSŠ Nižná Úvrať 26, KE 12339 135,00 19.9.2012 služby
eM commercy R.Miščík, KE 20120077 1.120,55 19.9.2012 tonery
TEHO s.r.o. Košice 1200577001 511,75 19.9.2012 teplo
Telekom a.s.BA 7209561547 153,44 03.10.2012 tel.
Telekom a.s. BA 7209590818 77,46 03.10.2012 tel.
Telekom a.s. BA 7209576802 36,06 03.10.2012 tel.
VVS a.s. Košice 90191664 8,35 08.10.2012 vyhľadávanie poruchy
Procare a.s. BA 011126648 1584,- 01.10.2012 zdravotná starostlivosť
Šamaj Filip,Vodná 6,KE 702012 90,- 05.10.2012 BOZP
JUDr.Habiňák, Hviezd.7, KE 2012170902 150,- 01.10.2012 právne služby
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 5912046811 50,- 06.10.2012 predd.Zb.z.2012
CWS Boco, Hlohovec 123104225 18,- 30.9.2012 rohož
CWS Boco Hlohovec 123102526 18,- 9.4.2012 rohož
Sodeho s.r.o.BA 0330000324 1342,51 01.10.2012 stravenky
ZŠ Juhoslovanská 2, KE 231262009 264,08 15.10.2012 nájomné
MMK, Tr.SNP 48/A Košice 0301208 504,81 25.10.2012 nájomné
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.10.2012 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.10.2012 signalizácia
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.11.2012 internet
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.11.2012 internet
TEHO s.r.o. Košice 1200577001 533,92 19.10.2012 teplo
Telekom a.s. BA 3743030341 20,46 17.10.2012 tel.
Telekom a.s. BA 5743030332 40,62 17.10.2012 tel.
Ille s.r.o. Tr.Teplá 828519 178,80 30.10.2012 hyg.potreby
Ille s.r.o. Tr.Teplá 8285517 237,70 30.10.2012 hyg.potreby
SSŠ N.Úvrať 26, KE 12382 135,- 18.10.2012 služby
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 5111200691 80,10 25.10.2012 regulácia
Brolstav s.r.o., Košice 2012012 15.583,64 17.10.2012 oprava strechy
Telekom a.s. Bratislava 7210720276 118,66 03.11.2012 tel.
Telekom a.s. Bratislava 7210733474 54,40 03.11.2012 tel.
CWS Boco s.r.o. Hlohovec 123108018 18,- 09.11.2012 výmena rohoží
LYNX s.r.o. Košice 11120871 204,- 29.10.2012 NOD ESET
Sodeho s.r.o. BA 0332000257 1.213,34 02.11.2012 stravenky
ZŠ Juhoslovanská Košice 231262009 264,08 15.11.2012 prenájom
MMK, Tr.SNP 48/A Košice 03012008 504,81 25.11.2012 prenájom
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.12.2012 internet
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.12.2012 internet
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.11.2012 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.11.2012 signalizácia
RAABE s.r.o. BA 21227669 39,35 09.11.2012 personalistika
ZŠ Ľ.Fullu, Košice 238122012 121,37 15.11.2012 prenájom
VSE a.s. Košice 2220094044 711,- 08.11.2012 elektrika
WEB HOUSE Trnava 124558 49,10 19.11.2012 doména
Telekom a.s. Košice 4744018244 36,20 17.11.2012 tel.
Telekom a.s. Košice 0744018255 20,46 17.11.2012 tel.
KOHOR s.r.o. Koš.Olšany 20120046 356,16 14.11.2012 oprava elektroinštalácie
SSŠ Nižná Úvrať 26, Košice 12424 135,- 20.11.2012 služby PaM a účtovníctvo
D&D Dzurňák, Južná tr.78, Košice 1249772012 1.434,66 28.11.2012 čistiace prostriedky
KOHOR s.r.o. Koš.Olšany 20120047 347,28 14.11.2012 oprava osvetlenia
ASC Applied s.r.o. BA 912000359 175,- 21.11.2012 ASC agenda školy
eM-commerce, Miščík, Košice 20120096 54,- 16.11.2012 tonery-kopírka
RAABE a.r.o. Bratislava 21228417 38,71 21.11.2012 aktualizácie ZUŠ
TEHO s.r.o. Košice 1200577001 1.399,70 21.11.2012 teplo
Mediaprint s.r.o. BA 947866 80,- 02.01.2013 ART
Tlačiareň JUH, Košice 1120209 988,20 25.12.2012 poukážky, kalendáre,novoročenky
Alarmtel p.Šurila, Rovné,okr.HN 1212012 102,- 26.12.2012 revízia signalizácia
eMcommerce,Miščík, Košice 20120117 1.201,39 26.12.2012 papier
Telekom a.s. Ba 7212905566 45,98 03.01.2013 telefón
Telekom a.s. BA 7212891952 195,43 03.01.2013 telefón
eMcommerce, Miščík, Košice 20120118 1.504,78 26.12.2012 kancelárske potreby
Telekom a.s. BA 7212897986 84,47 03.01.2013 telefón
eMcommerce, Miščík, Košice 20120120 1.314,- 27.12.2012 windows,usb,čistiaca sada
BOCO CWS s.r.o. Hlohovec 123109832 9,- 21.12.2012 výmena rohoží
Ramko, Košice 2012060 1.598,90 21.12.2012 školské výtvarné potreby
eMcommerce R.Miščík, Košice 20120128 240,- 27.12.2012 servisné služby

 

 

f t g