Por.č.

faktúry


Dodávateľ

IČO

Číslo faktúry

Suma na úhradu

Deň kedy faktúra

Za obdobie

Predmet fakturácie
došla Je splatná
1 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 1400080 233,28 7.1. 21.1. 1/14 hyg.potreby
2 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 1400085 178,80 7.1. 21.1. 1/14 hyg.potreby
3 Slovak telekom a.s. BA 35763469 2757665363 19,37 9.1. 17.1. 12/13 tel.
4 Slovak telekom a.s. BA 35763469 9757665342 30,56 9.1. 17.1. 12/13 tel.
5 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.1. 01/14 prenájom
6 ZŠ Juhoslova nská 2, Košice 35540826 231262009 264,08 2009 15.1. 1/14 prenájom
7 KR PZ SR Košice 00735868 9351561061 9,02 2011 10.1. 1/14 signalizácia
8 KR PZ SR Košice 00735868 9351561062 3,98 2011 10.1. 1/14 signalizácia
9 SODEHO s.r.o. BA 35728434 0342000581 976,44 15.1. 23.1. 1/14 stravenky
10 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1300577001 1.915,30 16.1. 19.1. 12/13 teplo
11 Antik s.r.o. Košice 36191400 26850233 17,92 16.1. 14.2. 01/14 internet
12 Antik s.r.o. Košice 36191400 036152808 29,87 16.1. 14.2. 01/14 internet
13 VSE a.a. Košice 36211222 222094044 377,77 17.1. 27.1. 2014 dobropis 2013
14 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7400558456 161,13 20.1. 03.2. zúčt.obd. tel.
15 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7400558721 78,18 20.1. 3.2. zúčt.obd. tel.
16 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7400561359 46,14 20.1. 3.2. zúčt.obd. tel.
17 VEMA s.r.o. BA 31355374 720140233 429,60 21.1. 28.1. 2014 program
18 Poradca podn.s.r.o. Žilina 36371271 5041303745 14,21 21.1. 28.1. 2013 dopl.Z.z.
19 CWS Boco s.r.o. Hlohovec 31411045 133100847 9,12 27.1. 23.12. 2013 výmena rohoží
20 CWS Boco s.r.o. Hlohovec 314110045 133109286 18,53 27.1. 23.12. 2013 výmena rohoží
21 KOHOR s.r.o. Koš.Olšany 36595854 20140001 9.187,92 08.1. 03.2. 2013 oprava svietidiel
22 ZŠ Juhoslovanská 2, KE 35540826 231262009 264,08 2009 15.2. 2/14 prenájom
23 Mesto košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.2. 2/14 prenájom
24 KRPZ SR Košice 00735868 9351561061 9,02 2011 10.2. 2/14 signalizácia
25 KR PZ SR Košice 00735868 9351561062 3,98 2011 10.2. 2/14 signalizácia
26 Antik s.r.o. Košice 36191400 36152808 29,87 16.1. 14.3. 2/14 internet
27 Antik s.r.o. Košice 36191400 26850233 17,92 16.1. 14.3. 2/14 internet
28 Bytový podnik s.r.o. Košice 44518684 5111400025 80,- 04.2. 13.2. 1-3/14 BOZP+PO
29 Bytový podnik s.r.o. Košice 44518684 5111400040 18,- 4.2. 13.2. 1-3/14 nonstop služba
30 VSE a.s. Košice 36211222 2220094044 607,- 3.2. 10.2. 1-3/2014 el.energia
31 CWS Boco s.r.o. Hlohovec 31411045 143100874 18,53 05.2. 21.2. 1/14 výmena rohoží
32 Slovak telekom a.s. Bratislava 35763469 6758646442 19,37 10.2. 17.2. 1/14 telefón
33 Slovak telekom a.s. Bratislava 35763469 8758646419 24,80 10.2. 17.2. 1/14 telefón
34 SSŠ Košice 35540419 14042 135,- 11.2. 19.2. 1/14 služby
35 RVC Košice 31268560 2014 52,- 03.1. 28.2. 2014 členské 2014
36 LE CHEQUE s.r.o. Bratislava 31396674 0114500671 964,08 13.02. 20.02. 2/2014 stravenky
37 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1400577001 2.366,89 14.02. 19.02. 01/2014 teplo
38 VVS a.s. Košice 36570460 2118189088 334,09 18.02. 03.3. 27.11.13-2/14 vodné, stočné
39 Slovak telekom a.s. Bratislava 35763469 7401697164 119,06 19.02. 03.3. 1501- 1402 tel.
40 Slovak telekom a.s. Bratislava 35763469 7401704017 84,67 19.02. 03.3. 1501-1402 tel.
41 Slovak telekom a.s. Bratislava 35763469 7401703967 45,98 19.02. 03.3. 1501-1402 tel.
42 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 3637121 5041400387 68,13 24.02. 03.3. 2013 dopl.Z.z.
43 RAABE s.r.o. Bratislava 35908718 21403941 42,48 24.02. 7.3. 02/14 personalistika
44 RAABE s.r.o. Bratislava 35908718 21403391 43,12 24.02. 7.3. 02/14 ZUŠ
45 Cheque Dejeuner, BA 31396674   1.124,76 27.02. 03.3. 3/14 stravenky
46 KR PR SR Košice 00735868 1561350 3,98 2011 10.3 3/14 signalizácia
47 KR PZ SR Košice 00735868 9351561061 9,02 2011 10.3. 3/14 signalizácia
48 Antik s.r.o. Košice 36191400 26850233 17,92 16.01. 14.4. 3/14 internet
49 Antik s.r.o. Košice 36191400 36152808 29,87 16.01. 14.4. 3/14 internet
50 ZŠ Ľ.Fullu Maurerova 21, KE 35546841 238122013 155,58 2013 15.4. 2.polrok šk.r. prenájom
51 ZŠ Juhoslovanská 2,KE 35540826 231262009 264,08 2009 15.3. 3/14 prenájom
52 Mesto Košice Tr.SNP 48/A 00691135 03012008 504,81 2008 25.3. 3/14 prenájom
53 CWS Boco s.r.o. 31411045 143101799 18,53 05.3. 21.3. 2/14 výmena rohoží
54 Verlag Dashofer 35730129 214602087 149,76 06.3. 17.3. 2014 škola on line
55 Datart a.s. Bratislava 60192615 981391351 223,98 28.02. 10.3.   vysávač viacúčelový
56 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 14004469 233,28 03.3. 17.3. 3-4/14 hyg.potreby
57 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 14004474 178,80 03.3. 17.3. 3-4/14 hyg.potreby
58 Slovak telekom a.s. BA 35763469 8759637221 19,37 10.3. 17.3. 2/14 telefón
59 Slovak telekom a.s.BA 35763469 7759637198 25,16 10.3. 17.3. 2/14 telefón
60 AZUŠ Slovakia, BA 30797136 35540443 44,- 11.02. 10.3. 4/14 školenie
61 SSŠ, Košice 35540419 14085 135,- 11.3. 20.3. 2/14 služby
62 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1300577001 105,94 13.3. 24.3. 2013 dobropis teplo
63 CWS BOCO s.r.o. Hlohovec 31411045 143100041 18,53 17.3. 28.02. 02/14 dobropis služby
64 CWS BOCO s.r.o. Hlohovec 31411045 143102188 9,26 17.3. 02.4. 3/14 výmena rohoží
65 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1400577001 1.861,06 17.3. 19.3. 02/14 teplo a TÚV
66 Enviro služby Varkoly 46069780 2014019 270,- 17.3. 31.3. 3/2014 stavebný dozor
67 NOVES OKNÁ s.r.o. 36189308 140035 33.775,15 17.3. 16.4. 3/2014 výmena okien
68 Slovak telekom a.s. 35763469 740278455 45,98 17.3. 31.3. 3/14 telefón
69 Slovak telekom a.s. 35763469 7402776058 77,38 18.3. 31.3. 3/14 telefón
70 Slovak telekom a.s. 35763469 7402778090 113,99 18.3. 31.3. 3/14 telefón
71 RVC Košice 31268650 2403 18,- 17.3. 18.3. 3/14 školenie
72 Cheque Dejeuner BA 31396674 0114502057 1.071,20 28.3. 01.4. 4/14 stravenky
73 KR PZ SR Košice 00735868 9351561061 3,98 2011 10.4. 4/14 signalizácia
74 KR PZ SR Košice 00735868 9351561062 9,02 2011 10.4. 4/14 signalizácia
75 Antik s. r. o. Košice 36191400 26850233 17,92 16.01. 14.5. 4/14 internet
76 Antik s .r. o. Košice 36191400 36152808 29,87 16.01. 14.5. 4/14 internet
77 ZŠ Juhoslovanská 2 Košice 35540826 231262009 264,08 2009 15.4. 4/14 prenájom
78 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.4. 4/14 prenájom
79 Poradca podnikateľa 36371271 5914011801 72,- 2014 03.4. 10.4. 1.predd.Z.z.
80 CWS BOCO s.r.o. Hlohovec 31411045 143102741 18,53 3/14 03.4. 18.4. výmena rohoží
81 VEMA s.r.o. BA 31355374 720140876 39,60 2014 04.4. 21.4. licencia
82 Komunálna poisťovňa KE 31595545 5003232854 278,70 2014 04.4. 02.5. poistné
83 Slovak telekom a.s. BA 35763469 3760630934 19,37 3/14 10.4. 17.4. telefón
84 Slovak telekom a.s. BA 35763469 5760630911 24,64 3/14 10.4. 17.4. telefón
85 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1400577001 1.474,43 3/14 16.4.14 18.4.14 teplo
86 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7403771884 76,37 22.4.14 05.5.14 3/14 telefón
87 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7403779123 45,98 22.4.14 05.5.14 3/14 telefón
88 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7403773555 103,47 22.4.14 05.5.14 3/14 telefón
89 CWS BOCO s.r.o. Hlohovec 31411045 143103151 9,26 22.4.14 02.5.14 3/14 výmena rohoží
90 RAABE s.r.o. BA 35908718 21407331 42,40 23.4.14 24.4.14 3/14 personalistika
91 SSŠ, Košice 35540419 14128 135,- 24.4.14 21.4.14 3/14 služby
92 Bytový podnik Košice s.r.o. 44518684 5111400227 31,75 24.4.14 24.4.14   odstránenie havárie
93 Bytový podnik Košice s. r. o. 44518684 5111400173 25,21 24.4.14 23.4.14   vyúčtovanie nákladov
94 Bytový podnik Košice s.r.o. 44518684 5111400212 80,- 24.4.14. 24.4.14   PO + BOZP
95 SMSZ Košice 17078202 20140420 1.197,97 25.4.14 28.4.14   náhradná výsadba
96 RAABE s.r.o.BA 35908718 21408805 41,84 25.4.14 08.5.14 4/14 ZUŠ
97 Cheque Déjeuner 31396674 8401035216 1.171,20 28.4. 05.5. 5/14 stravenky
98 KR PZ SR KE 00735868 9351561061 9,02 2011 10.5. 5/14 signalizácia
99 KR PZ SR KE 00735868 9351561062 3,98 2011 10.5. 5/14 signalizácia
100 Antik s.r.o.KE 36191400 26850233 17,92 16.1. 14.6. 5/14 internet
101 Antik s.r.o. KE 36191400 36152808 29,87 16.1. 14.6. 5/14 internet
102 ZŠ Juhoslovanská 2 KE 35540826 231262009 264,08 2009 15.5. 5/14 prenájom
103 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.5. 5/14 prenájom
104 ILLE Tr.Teplá 36226947 14009000 233,28 29.4. 13.5. 4-5/14 hyg.potreby
105 Deratex - Eko KE   14273 36,- 30.4. 12.5. 2014 deratizácia
106 VSE a. s. Košice 36211222 2220094044 607,- 02.5. 09.5. 3-5/14 elektrika
107 ILLE s.r.o. Tr.Teplá 36226947 14009005 178,80 02.5.14 16.5. 5-6/14 hyg.potreby
108 ŠEVT a.sa. B.Bystrica 31331131 1142201537 30,28 06.5. 14.5.   tlačivá
109 Slovak telekom a. s. BA 35763469 7761631395 26,05 07.5. 19.5. 4/14 telefón
110 Slovak telekom a. s. BA 35763469 2761631417 19,37 07.5. 19.5. 4/14 telefón
111 SSŠ Tr.SNP 48/A KE 35540419 14173 135,- 12.5. 13.5. 4/14 služby
112 RVC Košice 31268560 283005 194,- 05.5. 19.5.   školenie
113 NÚ CZV Košice 00699438 307 20,- 15.5. 29.5.   školenie
114 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1400577001 1.167,80 16.5. 21.5. 4/14 teplo
115 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7404769505 45,98 19.5. 03.6. 4/14 telefón
116 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7404765622 104,27 19.5. 03.6. 4/14 telefón
117 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7404761165 77,17 19.5. 03.6. 4/14 telefón
118 Internet SK s.r.o. BA 35826339 3614051744 19,32 19.5. 29.5.14 2014 www stránka
119 BP mesta Košice 44518684 5111400275 192,47 20.5. 27.5. oprava havarijný stav odpadu
120 CWS BOCO s.r.o. Hlohovec 31411045 143104114 9,26 23.5. 06.6. 4/14 výmena rohoží
121 LE CHEQUE DEJEUNER 31396674 8401042681 1.124,76 27.5. 02.6. 6/14 stravenky
122 Antik s.r.o. Košice 36191400 36152808 29,87 16.01. 14.7. 6/14 internet
123 Antik s.r.o. Košice 361914003 26850233 17,92 16.01. 14.7. 6/14 internet
124 KR PZ SR Košice 00735868 9351561061 9,02 2011 10.6. 6/14 signalizácia
125 KR PZ SR Košice 00735868 9351561062 3,98 2011 10.6. 6/14 signalizácia
126 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.6. 6/14 prenájom
127 ZŠ Juhoslovanská 2 Košice 35540826 231262009 264,08 2009 15.6. 6/14 prenájom
128 VVS a. s. Košice 36570460 2118525376 454,14 02.6. 09.6. 22.2-22.5.14 vodné, stočné
129 SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 35540419 14216 135,- 10.6. 19.6. 5/14 služby
130 CUBS s.r.o. Košice 36572799 2902014 300,- 10.6. 18.6.   bezpeč.projekt
131 Slovak telekom a.s. BA 35763469 9762637815 19,37 10.6. 17.6. 5/14 telefón
132 Slovak telekom a.s. BA 35763469 8762637799 27,92 10.6. 17.6. 5/14 telefón
133 TEHO s.r.o. Košice 31679692 31679692 1400577001 1.013,50 12.6. 18.6. 5/14 teplo
134 RAABE s.r.o. BA 35908718 21412392 42,40 18.6. 30.6. 5/14 personalistika
135 Slovak telekom a.s. 35763469 7405744716 111,80 18.6. 03.7. 5/14 tel.
136 Slovak telekom a.s. 35763469 7405741869 80,61 19.6. 03.7. 5/14 tel.
137 Slovak telekom a.s. 35763469 7405742942 45,98 19.6. 03.7. 5/14 tel.
138 SSŠ, Tr. SNP 48, KE 35540419 14220 960,- 20.6. 03.7.   verejné obstarávanie
139 ŠEVT a.s. B.Bystrica 31331131 1142202847 125,90 20.6. 01.7.   školské tlačivá
140 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 14013977 58,80 23.6. 07.7. 7-8/14 hyg. potreby
141 Ille s.r.o. Tr. Teplá 36226947 14013982 44,70 23.6. 07.7. 7-8/14 hyg. potreby
142 CWS BOCO s.r.o. 31411045 143105149 9,46 24.6. 11.7. 6/14 výmena rohoží
143 RAABE s.r.o. BA 35908718 214113305 41,20 25.6. 07.7. 6/14 ZUŠ
144 Cheque Dejeuner s.r.o. BA 31396674 8401053374 1.231,88 26.6. 01.7. 7/14 stravenky
145 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.7. 7/14 prenájom
146 KR PZ SR KE 00735868 9351561061 9,02 2011 10.7. 7/14 signalizácia
147 KR PZ SR KE 00735868 9351561062 3,98 2011 10.7. 7/14 signalizácia
148 Antik s .r. o. Košice 36191400 26850233 17,92 16.01. 14.8. 7/14 internet
149 Antik s. r. o. Košice 36191400 36152808 29,87 16.01. 14.8. 7/14 internet
150 eM - commerce 43877222 20140069 54,96 30.6. 07.7.   oprava pc
151 SSŠ Košice 35540419 14262 135,- 07.7. 15.7. 6/14 služby
152 Mesto Košice 00691135 3414092153 540,54 08.7. 23.7. I.polrok 2014 odpad
153 Slovak telekom a.s. BA 35763469 4763648372 27,36 11.7. 17.7. 6/14 tel.
154 Slovak telekom a.s. BA 35763469 5763648395 19,37 11.7. 17.7. 6/14 tel.
155 Teho s.r.o. KE 31679692 1400577001 811,31 14.7. 17.7. 6/14 teplo
156 L-K Permanent, BA 31352782 620019404 33,60 14.7. 18.7. 2014 predplatné
157 Mesto Košice 00691135 3203140035 320,29 15.7. 10.7. 2013 nedopl. nájomné
158 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7406718605 112,88 18.7. 04.8. 6/14 tel.
159 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7406719110 46,60 18.7. 04.8. 6/14 tel.
160 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7406719855 77,17 18.7. 04.8. 6/14 tel.
161 ZŠ Juhoslovanská 2, KE 35540826 231262009 264,08 2009 15.7. 7/14 prenájom
162 ZŠ Juhoslovanská 2, KE 35540826 231262009 264,08 2009 15.8. 8/14 prenájom
163 LE CHEQUE DEJEUNER, BA 31396674 8401062679 1.071,20 30.7. 01.8. 8/14 stravenky
164 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.8. 8/14 prenájom
165 Antik s.r.o. Košice 36191400 26850233 17,92 16.01. 14.9. 8/14 internet
166 Antik s.r.o. Košice 36191400 36152808 29,87 16.01. 14.9. 8/14 internet
167 KR PZ SR Košice 00735868 9351561061 9,02 12011 10.8. 8/14 signalizácia
168 KR PZ SR Košice 00735868 9351561062 3,98 2011 10.8. 8/14 signalizácia
169 VSE a.s. Košice 36211222 222094044 607,- 01.8. 08.8. 30.6.-31.8. el.energia
170 BP mesta košice s.r.o 44518684 5111400361 80,- 01.8. 17.7.   BOZP, PO
171 Poradca podnikateľa s.r.o. 36371271 5914033925 60,- 05.8. 15.8. 2014 dopl.Zb.z.
172 slovak telekom a.s. BA 35763469 3764792046 25,54 07.8. 18.8. 7/14 telefón
173 Slovak telekom a.s. BA 35763469 3764792060 19,37 07.8. 18.8. 7/14 telefón
174 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7407682221 49,70 22.8. 03.9. 7/14 tel.
175 Slovak telekom a.s. BA 35793469 7407680001 77,13 22.8. 03.9. 7/14 tel.
176 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7407686616 112,70 22.8. 03.9. 7/14 tel.
177 Poradca podn.s.r.o. Žilina 36371271 1405262100 19,98 22.8. 26.8. 2015 Fin.sprav.2015
178 Poradca podn.s.r.o. Žilina 36371271 1405262000 112,86 22.8. 26.8. 2015 Zbz. 2015
179 Poradca podn.s.r.o. Žilina 36371271 84079416 49,80 22.8. 26.8. 2015 PORADCA
180 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1400577001 796,40 22.8.   7/14 teplo
181 SSŠ Košice 35540419 14307 135,- 22.8. 14.8. 7/14 služby
182 KR PZ SR Košice 00735868 9351561061 9,02 2011 10.8. 9/14 signalizácia
183 KR PZ SR Košice 00735868 9351561062 3,98 2011 10.8. 9/14 signalizácia
184 Le Cheque Dejeuner, BA 31396674 0114506726 1.021,70 02.9. 02.9. 9/14 strav enky
185 Antik s.r.o. Košice 36191400 36152808 29,87 16.01. 14.10. 9/14 internet
186 Antik s.r.o. Košice 36191400 26850233 17,92 16.01. 14.10. 9/14 internet
187 Mesto Košice Tr.SNP 48 00691135 03012008 504,81 2008 25.9. 9/14 prenájom
188 Mesto Košice, Tr.SNP 48 00691135 231262009 264,08 2009 15.9. 9/14 prenájom
189 VVS a.s. Košice 36570460 2118954654 340,26 04,9, 11.9. 23.5.-21.8. vodné, stočné
190 RAABE s.r.o. BA 35908718 21417575 42,80 04.9. 10.9. 8/14 ZUŠ
191 Mesto Košice Tr.SNP 48 00691135 3414092153 540,54 08.7. 30.9. II.polrok 2014 odpad
192 SSŠ, Tr.SNP 48,KE 35540419 14350 135,- 16.9. 22.9. 8/14 služby
193 Slovak teekom a.s. 35763469 3765768165 19,37 16.9. 17.9. 8/14 telefón
194 Slovak telekom a.s. 35763469 5765768149 24,48 16.9. 17.9. 8/14 telefón
195 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1400577001 777,95 17.9. 19.9. 8/14 teplo
196 Alianz a.s. BA 00151700 9872007580 100,- 17.9. 17.9. 9/14-8/15 poistné
197 Slovak telekom a.s. 35763469 7408654942 70,39 18.9. 03.10. 8/14 telefón
198 Slovak telekom a.s. 35763469 7408653755 118,36 22.9. 03.10. 8/14 telefón
199 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7408651408 42,08 22.9. 03.10. 8/14 telefón
200 Všeob.zdr.poisťovňa 35937874 1443672017 40,86 24.9. 08.11. 2013 nedoplatok
201 CWS BOCO s.r.o. 31411045 143107745 9,46 29.9. 17.10. 9/14 rohože
202 Procare a.s. BA 35890568 011145964 1.584,- 29.9. 02.10 9/13-8/15 zdrav.starostl.
203 LE CHEQUE Dejeuner, BA 31396674 8401080790 1.231,88 29.9. 01.10. 10/14 stravenky
204 RVC Košice 31268560 0210 18,- 26.9. 29.9. 021014 školenie
objednávka KOHOR s.r.o. 36595845 12/14   29.9.   12/14  
                 
205 Antik s. r. o. Košice 36191400 26850233 17,92 16.01. 14.11. 10/14 internet
206 Antik s .r. o. Košice 36191400 36152808 29,87 16.01. 14.11. 10/14 internet
207 KR PZ SR KE 00735868 9351561061 9,02 2011 10.10. 10/14 signalizácia
208 KR PZ SR KE 00735868 9351561062 3,98 2011 10.10. 10/14 signalizácia
209 Mesto Košice 00691135 231262009 264,08 2009 15.10. 10/14

prenájom

210 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.10. 10/14 prenájom
211 ZŠ Maurerova 21, KE 35546841 23892014K 133,03 07.10. 15.12. 9-12/14 prenájom
212 ZŠ Abovská 36, Košice 31263160 216022014 40,- 07.10.   9/13-6/14 prenájom
213 SSŠ Košice 35540419 14400 135,- 10.10. 20.10. 9/14 služby
214 Academia Istropolitana, BA 31755976 1862014 245,- 10.10. 14.10.   školenie
215 ILLE s.r.o.Tr.Teplá 36226947 14023368 178,80 13.10 27.10. 9/14 hyg.potreby
216 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 14023350 233,28 13.10. 27.10. 9/14 hyg.potreby
217 Deratex - Eko, KE 10689877 14617 36,- 13.10. 22.10.   deratizácia
218 Slovak telekom a.s. 35763469 6766711510 40,85 13.10. 17.10. 9/14 tel.
219 Slovak telekom a.s. 35763469 8766711525 22,01 13.10 17.10. 9/14 tel.
220 Bytový podnik, KE 44518684 5111400542 80,- 14.10. 23.10. 10-12/14 BOZP, PO
221 TEHO s.r.o. KE 31679692 1400577001 946,90 16.10. 21.10. 9/14 teplo
222 Academia Istropolitana, SvJur 31755976 2292014 210,- 17.10. 22.10. 9/14 školenie projekty
223 Slovak telekom a.s.BA 35763469 7409618836 119,10 20.10. 03.11. 9/14 tel. popl.
224 Slovak telekom a.s.BA 35763469 7409617399 44,24 20.10. 03.11. 9/14 tel.popl.
225 Slovak telekom a.s. BA 36763469 7409614671 73,36 20.10. 03.11.   tel.popl.
226 MEDICAS s.r.o. KE 36580279 20140153 507,- 21.10. 19.11. 2014 OOPP
227 Keramika Biela Hora, Michalovce 36176460 140058 400,- 30.10. 12.11.   točiarenska hmota
228 RAABE s.r.o. BA 35908718 21422990 41,20 30.10 10.11 10/14 ZUŠ
229 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 8401090192 1.017,64 30.10. 03.11. 11/14 stravenky
230 Rada ZO OZ PŠaV   35540443 170,- 29.10. 06.11. 2014 porada riad.
231 RVC Košice 31268560 1211 18,- 03.11. 06.11. 2014 školenie
232 KR PZ SR KE 00735868 9351561061 9,02 2011 10.11. 11/14 signalizácia
233 KR PZ SR KE 00735868 9351561062 3,98 2011 10.11. 11/14 signalizácia
234 Antik s.r.o. Košice 36191400 26850233 17,92 16.01. 14.12. 11/14 internet
235 Antik s.r.o. Košice 36191400 36152808 29,87 16.01. 14.12. 11/14 internet
236 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.11. 11/14 prenájom
237 Mesto Košice 00691135 231262009 264,08 2009 15.11. 11/14 prenájom
238 CWS BOCO s.r.o. 31411045 143108673 18,91 03.11. 21.11. 11/14 výmena rohoží
239 VSE a.s. Košice 36211222 2220094044 607,- 05.11. 18.11. 9-11/14 el.energia
240 KOHOR s .r .o. Koš. Olšany 36595845 20140044 3.110,16 05.11. 18.11. 2014 montáž prietokových ohrievačov
241 SSŠ Tr.SNP 48/a, KE 35540419 14444 135,- 06.11. 14,-.11. 10/14 služby
242 ŠEVT a.s. B.B. 31331131 1142208735 80,58 11.11. 19.11. 2014 tlačivá
243 LYNX s.r.o. KE 00692069 11140823 192,- 11.11. 119.11. 2014-2016 NOD 32
244 Slovak telekom a.s. BA 35763469 0767652313 27,04 11.11. 18.11. 10/14 telefón
245 Slovak telekom a.s. BA 35763469 1767652336 25,26 11.11. 18.11. 10/14 telefón
247 TEHO s.r.o. KE 31679692 1400577001 1.243,94 14.11. 19.11. 10/14 teplo
248 BP mesta Košice s.r.o. 44518684 5111400651 39,50 18.11. 26.11. 2014 kontrola hasiacich
246 Nábytok TVAR 36834530 1411124175 178,27 12.11. 26.11.   skriňa,komoda
249 D&D Južná tr.78, KE 14382857 1401021370 867,64 18.11. 09.12. 2014 čistiace potreby
250 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7410577617 38,34 19.11. 03.12. 1510-1411/14 tel.poplatky
251 Slovak telekom a.s.BA 35763469 7410573933 67,37 19.11. 03.12. 1510-1411/14 tel.poplatky
252 Slovak telekom a.s.BA 35763469 7410577616 94,90 19.11. 03.12. 1510-1411/14 tel.poplatky
253 LE CHEQUE s.r.o. 31396674 8401098021 1.071,20 26.11. 01.12.14 12/14 stravenky
254 Bytový podnik Košice s.r.o. 44518684 5111400679 351,47 28.11. 10.12. 2014 služby energetika
255 KR PZ SR KE 00735868 9351561061 9,02 2011 10.12. 12/14 signalizácia
256 KR PZ SR KE 00735868 9351561062 3,98 2011 10.12. 12/14 signalizácia
257 Antik s.r.o. KE 36191400 26850233 17,92 16.01. 141.15 12/14 internet
258 Antik s.r.o. KE 36191400 36152808 29,87 16.01.14 14.1.15 12/14 internet
259 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.12. 12/14 prenájom
260 Mesto Košice 00691135 231262009 264,08 2009 15.12. 12/14 prenájom
261 VVS a.s. KE 36570460 2119299145 397,04 28.11. 15.12. 22.8.-25.11.14 vodné, stočné
262 Magnet Press, BA 31356958 8809286715 101,- 02.12. 09.12. 2015 predpl.Ateliér
263 KOHOR s.r.o. Koš.Olšany 36595845 20140054 943,74 04.12. 17.12. 2014 revízia Irk.
264 KOHOR s.r.o. Koš.Olšany 36595845 20140055 255,78 04.12. 17.12. 2014 revízia Ošt.
265 BOCO CWS s.r.o. Hlohovec 31411045 143109776 18,91 04.12. 19.12. 11/14 rohože
266 PM Solutions s.r.o. KE 36594415 10141202 203,16 05.12. 11.12.   servis pc, router
267 Magnet Press s.r.o. BA 31356958 8871292375 22,80 05.12. 19.12. 2015 preplatné Creativ, Golem
268 SSŠ, Tr.SNP 48/A,KE 35540419 14491 135,- 08.12. 15.12. 11/14 služby
269 SSŠ,Tr.SNP 48/A,KE 35540419 14536 135,- 08.12. 15.1.15 12/14 služby
270 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 14028384 233,28 08.12. 26.12. 12/14-01/15 hyg.potreby
271 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 14028399 178,80 08.12. 26.12. 12/14-01/15 hyg.potreby
272 AlarmTel s.r.o.,Ždaňa 36182010 2014134 90,- 12.12. 23.12. 12/14-11/15 revízia signalizácia
273 Slovak telekom a.s. 35763469 8768601509 24,52 15.12. 17.12. 11/14 tel.poplatky
274 Slovak telekom a.s. 35763469 4768601527 19,44 15.12. 17.12. 11/14 tel.poplatky
275 TEHO s.r.o. KE 31679692 1400577001 1.414,33 16.12. 19.12. 11/14 teplo
276 PM Solutions s.r.o. KE 36594415 10141212 1.571,- 18.12. 01.1.15 ---- PC, tlačiareň, tonery
277 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7411534627 95,60 22.12. 05.1.15 1511-1412/14 tel.poplatky
278 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7411546149 36,98 22.12. 05.1.15 1511-1412/14 tel.polpatky
279 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7411537883 67,37 22.12. 05.1.15 1511-1412/14 tel.poplatky
280 CWS BOCO s.r.o. Hlohovec 31411045 143110574 18,91 29.12. 09.1.15 priebežne výmena rohoží
281 RAABE s.r.o. Bratislava 35908718 21428689 27,80 29.12. 31.12. 12/14 zuš
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
           
f t g