P.č. Dodávateľ Variabilný symbol Suma Došla Splatná Za obdobie Predmet fakturácie
 1  Antik s.r.o  26850233  17,92  5.1.  14.1.  12/16  internet
 2  Antik s.r.o.  36152808  29,87  5.1.  14.1.  12/16  internet
 3  Slovak tel.a.s.  2792102757  20,58  9.1.  18.1.  12/16  tel.popl.
 4  Slovak tel. a.s.  0792102742  30,59  9.1.  18.1.  12/16  tel.popl.
 5  Procare a.s.  011173226  30,60  9.1.  13.1.  12/16  zdr.služba
 6  CVČ Domino  231262009  264,08  2009  15.1.  1/17  prenájom
 7  Mesto Košice  03012008  504,81  2008  25.1.  1/17  prenájom
 8  Vema s.r.o.  720170216  472,68  10.1.  25.1.  2017  program
 9  Poradca s.r.o.  5041603171  13,67  13.1.  20.1.  2016  Fin.sprav.
 10  Le cheque  0117500787  1038,24  13.1.  19.1.  1/17  stravenky
 11  Teho s.r.o.  1600577001  1885,96  17.1.  19.1.  12/16 teplo 
 12  VSE a.s.  2290108187 -7,24   17.1.  20.1.  12/16  dobropis
 13  Slovak tel a.s.  3411986258  41,28  17.1.  31.1.  1501-140217  tel.popl.
 14  Slovak tel. a.s.  3412002839  159,36  17.1.  31.1.  1501-140217  tel.popl.
 15  Slovak tel.a.s.  3411990565  83,36  17.1.  31.1.  1501-140217  tel.popl.
 16  VSE a.s.  2290108187  220,-  17.1.  15.2.  02/17  el.energia
 17  KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.2.  01/17  signalizácia
 18  RAABE s.r.o.  21701782  42,73  1.2.  13.2.  02/17  zuš
 19  Ille s.r.o.  17002132  139,20  1.2.  15.2.    hyg.potreby
 20  Ille s.r.o.  17002134  116,40  1.2.  15.2.    hyg.potreby
 21  CVČ Domino  231262009  264,08  2009  15.2.  02/17  prenájom
 22  Mesto Košice  03012008  504,81  2008  25.2.  02/17  prenájom
 23  Antik s.r.o.  36152808 29,87   6.2.  14.2.  2/17  internet
 24  Antik s.r.o.  26850233  17,92  6.2.  14.2. 1/17  internet
 25  CWS Boco  173101053  5,88  8.2.  21.2.  1/17  výmena rohoží
 26  Procare a.s.  011175227  30,60  8.2.  14.2.  1/17  zdr.služba
 27  Le Cheque  0117501804  988,30  9.2.  16.2.  2/17  stravenky
 28  Slovak tel.a.s.  8793056363  30,59  13.2.  20.2.  1/17  tel.popl.
 29  Slovak tel. a.s.  3793056382  20,58  13.2.  20.2.  1/17  tel.popl.
 30  Teho s.r.o.  1700577001  2018,83  13.2.  17.2.  1/17  teplo
 31  RVC KE  2017  49,80  15.2.  28.2.  2017  členské
 32  VSE a.s.  2290108187  9,52  15.2.  24.2.  1/17  el.energia
 33  Slovak tel. a.s.  3412956105  40,98  20.2. 28.2.   1501-140217 tel.popl. 
 34  Slovak tel.a.s.  3412966519  62,17  20.2.  28.2.  1501-140217 tel.popl. 
 35  Slovak tel.a.s.  3412967252  55,97  20.2.  28.2.  1501-140217  tel.popl.
 36  VVS a.s.KE  212080424  345,54  20.2.  6.3.  15116-150217 vodné, stočné 
 37  SSŠ KE  17043  135,-  21.2.  01.3.  01/17 služby 
 38  CWS Boco s.r.o  173101460  11,76  28.2.  17.3.    výmena rohoží
 39  KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.3.  3/17  signalizácia
 40  Le Cheque  117502399  1042,36  1.3.  7.3.  3/17 stravenky 
 41  Mesto Košice  03012008  504,81  2008  25.3.  3/17  prenájom
 42  CVČ Domino  231262009  264,08  2009  15.3.  3/17  prenájom
 43  BP mesta KE  5111700058  18,-  2.3.  13.3.  2017 nonstop služba 
 44  BP mesta KE  5111700088  80,-  2.3.  13.3.  1-3/2017  BOZP, PO
 45  Internet SK  21170056  21,60  2.3.  12.3. 2017   doména
 46  Antik s.r.o  36152808  29,87  6.3.  14.3.  2/17  internet
 47  Antik s.r.o.  26850233  17,92  6.3.  14.3.  2/17  internet
 48  Slovak tel. a.s.  5794020456  30,59  9.3.  20.3.  2/17  tel.popl.
 49  Procare a.s.  011176312  30,60  9.3.  17.3.  2/17  zdr.služba
 50  SSŠ KE  17087  135,-  13.3.  17.3.  2/17  služby
 51  ZŠ Maurerova  23882016  228,74  2016  15.4.  916-617  prenájom
 52  Slovak tel.a.s.  3794020472  20,58  13.3.  20.3.  2/17  tel.popl.
 53  Teho s.r.o.  1700577001  1505,05  13.3.  17.3.  2/17 teplo
 54  Ševt a.s.  2172202268  44,78  15.3.  24.3.   tlačivá
 55  VSE a.s.  2290108187  -68,21  17.3. 24.3.   dobropis 1/17  el.energia
 56  VSE a.s.  2290108187  19,66  20.3.  28.3.  2/17 el.energia 
 57  Slovak tel.a.s.  3413934959  40,98  21.3.  31.3.  1502-140317  tel.popl.
 58  Slovak tel. a.s.  3413938831  60,18  21.3.  31.3.  1502-140317  tel.popl.
 59  Slovak tel. a.s.  3413938832  56,77  21.3.  31.3.  1502-140317  tel.popl.
 60  Poradca s.r.o.  84127914  49,80  21.3.  4.4.  2017  poradca
 61  KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  15.3.  3/17 signalizácia 
 62  Teho s.r.o.  1600577001  -448,08  23.3.  4.4.  2016 dobropis  teplo
 63 Ille s.r.o.  17006894  116,40  27.3.  10.4.    hyg.potreby 
64  Ille s.r.o.  17006893  139,20  27.3.  10.4.    hyg.potreby 
 65 CVČ Domino  231262009  264,08  2009  15.4.  4/17   prenájom
 66  Mesto KE  03012008  504,81 2008  25.4.  4/17  prenájom 
67   KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.4.  4/17  signalizácia
 68  VSE a.s. KE  2290108187  260,- 20.3.  15.4.   4/17 elektrika 
69  Le Cheque  117503472  815,76  29.3.  5.4.  4./17  stravenky
 70 ZŠ Barca 216062016  46,34  29.3.  30.3.  šk.r.2016/17  prevádzka 
 71 Deratex-Eko  17100  48,-  5.4.  11.4.    deratizácia 
 72 Procare a.s. BA  011177344  30,60 5.4.  14.4.   3/17  zdr.služba
 73 RAABE s.r.o. BA 21706140  41,77  5.4.  17.4.  4/17  zuš 
 74 CWS Boco sr.o.  173102523  11,76  5.4.  21.4.   3/17 výmena rohoží 
 75 VVS a.s. KE  2122289988  -28,07  5.4.  18.4.  opravná FA  vodné, stočné 
 76  Antik s.r.o. KE  0036152808 29,87  6.4.  14.4.   3/17 internet 
 77  Antik s.r.o. KE  0026850233  17,92  6.4.  14.4.  3/17  internet 
 78 Slovak tel.a.s.   1794990133  31,51 7.4.  18.4.  3/17  tel.popl. 
79  Slovak tel.a.s.   6794990152 20,28  7.4.  18.4.  3/17  tel.popl. 
 80 SSŠ Košice  17131  135,- 11.4.  14.4.   3/17 služby 
 81 Komunálna poisťovňa  5003232854  278,70  12.4.  02.5.  02517-02518  poistné 
 82 BP Košice   5111700179 44,30   19.4. 26.4.    oprava 
83  Teho s.r.o KE  1700577001  1190,20  19.4.  19.4.   03/17 teplo 
84  VSE a.s.KE  2290108187  201,79  19.4.  25.4.  03/17  elektrika 
 85 Slovak tel.a.s. BA  341494528  58,48  20.4. 28.4.  1503-140417  tel.popl. 
86  Slovak tel.a.s. BA  3414910193 60,18  20.4.  28.4.  1503-141417  tel.popl. 
87  Slovak tel.a.s.BA  3414898523  40,98  20.4.  28.4.  1503-140417  tel.popl. 
 88  Le Cheque s.r.o.  8701038261 951,72  02.5.  09.5.  5/17  stravenky 
89  CWS Boco s.r.o.  173103339  5,88   02.5.  15.5.  4/17  výmena rohoží
90   PM Solutions s.r.o 10170062  144,-  02.5.  04.5.    servis PC 
91   VSE a.s. KE 2290108187  200,-  19.4.  15.5.  5/17  záloha el.energia 
92   KR PZ SR KE 9801241815  13,-  2015  10.5.  5/17  signalizácia 
93   Mesto Košice 03012008  504,81  2008  25.5.  5/17  prenájom 
94   CVČ Domino, KE  231262009  264,08  2009  15.5.  5/17 prenájom 
95  Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  03.5.  14.5.  4/17  internet 
96  Antik s.r.o. KE  26850233  17,92  03.5.  14.5.  4/17  internet 
 97 PM Solutions s.r.o. KE  10170066  142,20  04.5.  10.5.    tonery 
 98 Procare a.s.BA  011178389  30,60  04.5.  14.5.  4/17  zdr.služba 
 99 Slovak tel.a.s. BA  9795966182  21,04  10.5.  18.5.  4/17  tel.popl. 
100  Slovak tel. a.s. BA  6795966154  30,-  10.5.  18.5.  4/17 tel.popl. 
 101 TEHO s.r.o. KE  1700577001  961,73  15.5.  19.5.  4/17  teplo 
 102  VSE a.s. Košice  2290108187  68,60  17.5.  22.5.  4/17 dobropis, vyúčt.zálohy
 103  RVC Košice 121406  196,-  17.5.  5.6.    školenie 
 104 Eldo Plus s.r.o.  072017  160,80  18.5.  30.5.    hav.stav elektro. oprava 
105   Slovak tel. a.s.BA  3415874389 42,47  19.5.  31.5.  154-14517   tel.popl.
106  Slovak tel. a.s. BA  3415888362  58,48  19.5.  31.5.  154-14517  tel.popl. 
107  Slovak tel. a.s. BA  3415877335  60,18  19.5.  31.5.  154-14517  tel.popl. 
108   Mesto Košice 3417089658  360,36  19.5.  02.6.  1.splátka  odpad 
 109 Mesto Košice   3203170003  13,79  22.5.  29.5.  2016  nedoplatok Oštepova
 110  Ille s.r.o. Tr.Teplá  17011611 104,40  22.5.   04.6.    hyg.potreby
111  Ille s.r.o. Tr.Teplá   17011612  87,30 22.5.  04.6.    hyg.potreby 
112  Internet SK s.r.o. BA   3617052146  14,28 22.5.  29.5.   2017 doména 
 113 BP mesta Košice   5111700304 80,-  23.5.  30.5.  4-6/2017  BOZP, PO 
 114 SSŠ Košice  17176  135,-  25.5.  24.5.  4/17  služby 
 115 Verlag Dashofer s.r.o.  17003604  204,60  26.5.  09.6.  2017  škola efektívne 
116   VVS a.s. Košice  2122512345 486,77  29.5.  12.6.  1602-240517  vodné, stočné 
 117 KR PZ SR KE   980124185 13,-  2015  10.6.  6/17  signalizácia 
118  CVČ Domino, KE   231262009  264,08 2009  15.6.  6/17  prenájom 
119  Mesto Košice  03012008  504,81  2008  25.6.  6/17  prenájom 
120  Le Cheque s.r.o.  8701045328  997,04  29.5.  05.6.   6/17 stravenky 
 121 Antik s.r.o. KE   26850233  17,92 05.6.  14.6.  5/17  internet 
122 SSŠ Košice 17231   135,-  05.6.  13.6.  5/17  služby
123   Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  05.6.  14.6.  5/17 internet 
124   CVČ Domino KE 32017  -1.294,96  05.6.  20.6.  2016 dobropis vyúčtovanie prev.nákl. 
125   Slovak tel a.s. BA  9796943348  31,33  07.6. 19.6.  5/17  tel.popl. 
126  Slovak tel. a.s. BA  2796943369  20,-  07.6.  19.6.  5/17  tel.popl. 
127  Procare a.s. BA  011179347  30,60  07.6.  14.6.  5/17  zdr.služba 
 128  VSE a.s. Košice 2290108187  4,31   15.6. 22.6.  5/17 vyúčtovanie zálohy
129  VSE a.s. Košice  2290108187  200,-  15.6.  15.7.  6/17   záloha
 130 TEHO s.r.o. KE  1700577001  682,10  16.6.  21.6.  5/17  teplo 
131   RAABE s.r.o. BA 21712145  41,77  16.6.  23.6.  5/17  zuš  
 132 Slovak tel.a.s. BA  3416858721  59,48  19.6.  30.6.   1505-140617  tel.popl.
133  Slovak tel.a.s. BA  3416852283  41,28  19.6.  30.6.  1505-140617  tel.popl. 
134  Slovak tel.a.s. BA  3416853302  60,98  19.6.  30.6.  1505-140617  tel.popl. 
 135  BP mesta Košice s.r.o 5111700372  25,10  22.6.  30.6.  2016  vyúčt.sprac.nákladov 
 136  CWS BOCO s.r.o. 173105288  5,88  29.6.  17.7.  6/16  výmena rohoží 
 137  Le Cheque s.r.o. BA 117516570   906,40 28.6.  5.7.  7/17  stravenky 
138   KR PZ SR KE 9801241815  13,00  2015 10.7..   7/17 signalizácia 
139  CVČ Domio , KE 231262009 264,08   2009  15.7.  7/17  prenájom
140   Mesto KE 503012008  504,81 2008  25.7.  7/17  prenájom 
141  Antik s.r.o. KE  26850233 17,82   06.7. 14.7.  6/17   internet
142  Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  06.7.  14.7.  6/17  internet 
 143 ŠEVT a.s. B.B.  1172204695   40,78 06.7.  11.7.    tr.knihy... 
144   Procare a.s. Bratislava 011 180426  30,60  06.7.  14.7.  6/17   zdr.služba
145   Medicas s.r.o. KE 20170101  385,-  07.7.  06.8.  2017  prac.obuv 
 146  Slovak tel. a.s. BA  4797924749  40,-  07.7.  18.7.  6/17  tel.poplatky
147  Slovak tel. a.s. BA  1797924766  30,-  13.7.  18.7.  6/17  tel.poplatky 
148  SSŠ Košice   17296  135,-  13.7. 21.7.  6/17  služby 
 149 TEHO s.r.o. KE  1700577001  588,90  17.7.  19.7.  6/17  teplo 
 150  VSE a.s. KE  2290108187  20,19  18.7. 21.7.  6/17  prepl.e.energia 
151  VSE a.s. KE 2290108187   190,- 18.7.  15.7.  7/17  záloha el.energia 
152  Slovak tel. a.s. BA   3417835148 58,48   19.7.  31.7. 1506-140717   tel.popl. 
153  Slovak tel. a.s. BA  3417827774  40,98  19.7.  31.7.  1506-140717  tel.popl. 
154  Slovak tel. a.s. BA 3417830763  60,18  19.7.  31.7.  1506-140717  tel.popl. 
155  Medicas s.r.o. KE   20170107  35,- 19.7.  18.8.   2017 prac.obuv 
 156 PM Solutions, KE  10170105  42,-  21.7.  21.7.    servis PC 
 157 SSŠ Košice   17300 200,-  21.7.  31.7.   2017  služby VO
158  CWS Boco, Hlohovec   173104371  5,88  25.7. 19.6.   5/17  výmena rohože
159  VSE a.s. KE   2290108187  190,- 18.7.  15.8.  8/17  el.energia 
160  Mesto Košice   03012008

504,81 

2008  25.8.  8/17  prenájom Oštepova 
 161  KR PZ SR KE 9801241815  13,-  2015  10.8.  8/17  signalizácia 
162   CVČ Domino KE 231262009  264,08  2009  15.8.  8/17  prenájom Juhoslovanská 2 
163   Poradca s.r.o. Žilina 1703632700   26,40  31.7. 11.8.  2018  Fin.spravodajca 
164   Le Cheque s.r.o. BA 117507551 997,04  31.8.  07.8.  8/17  stravenky 
165   Halgaš Pavol, Košice  1072017 4.283,35  31.8.  02.8.  2017  hyg.maľba 
166   BP mesta Košice s.r.o. 5111700486  80,-  7.8.  14.8.  7-9/17  PO, BOZP 
167   Procare a.s. Bratislava 011181332  30,60  7.8.  14.8.  7/17  zdrav.služba 
168   Antik s.r.o. Košice  36152808 29,87  7.8.  14.8.   7/17 internet Irkutská 
169  Antik s.r.o. Košice  26850233  17,92  7.8.  14.8.  7/17  internet Oštepova 
 170 Slovak tel.a.s. BA   0798910433  30,-  17.8.  18.8.  7/17  tel.popl.
 171 Slovak tel. a.s. BA  1798910418  40,-  17.8.  18.8.  7/17  tel.popl. 
172   Alianz a.s. BA 511076399 100,-  17.8.  6.9.  2017-2018   poistné interaktívna tabuľa
 173 SSŠ Košice  17348 135,-  17.8.  21.8.   7/17  služby
 174 TEHO s.r.o. KE  1700577001  588,90  17.8.  18.8.   7/17  teplo
175   VSE a.s. Košice  2290108187 -68,12  17.8.  18.8.   7/17 dobropis, vyúčt.zálohy 
 176  Slovak tel.a.s. BA  3418789849  40,98 17.8.  31.8.   1506-140717 tel.popl. 
 177 Slovak tel.a.s BA   3418802706 58,48   17.8. 31.8.  1506-140717  tel.popl. 
178  Slovak tel.a.s. BA  3418793321  60,18  17.8.  31.8.  1506-140717  tel.popl. 
 179 CWS Boco s.r.o.   173106217  5,88  17.8. 14.8.  7/17  výmena rohoží 
180  Mesto Košice  3417089658  360,36  19.5.  30.6.  2.splátka   odpad
 181 BP mesta KE s.r.o.  5111700544  170,59  24.8.  31.8.     výmena WC, oprava
182  Le Cheque Dejeuner  117508504  861,08  31.8.  7.9.  9/17   stravenky
 183  CVČ Domino KE 231262009   264,08  2009 15.9.  9/17   prenájom Juhoslovanská
184   Mesto Košice 03012008  504,81   2008 25.9.  9/17  prenájom Oštepova 
185  KR PZ SR KE  9801241815  13,-   2015 10.9.   9/17  signalizácia
186  Mesto Košice  3417089658  360,36   11.5. 30.9.  3.splátka   odpad
187  CWS Boco s.r.o.  173106996  5,88   4.9. 15.9.   8/17 výmena rohoží 
188   VVS a.s. KE  2122835919  424,46 4.9.  11.9.   1602-24517  vodné, stočné
189  Slovak tel.a.s. BA  1799896249  40,-  6.9.  18.9.  8/17 tel.popl. 
190  Slovak tel. a.s. BA   9799896265 30,-  6.9.  18.9.  8/17  tel.popl. 
191  Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  6.9.  14.9.  8/17   internet Irkutská
192  Antik s.r.o. KE  26850233  17,92  6.9.   14.9.  8/17 internet Oštepová 
 193 ILLE s.r.o. Tr.Teplá  17021052  139,20  8.9.  22.9.    hyg.potreby 
194  ILLE s.r.o. Tr.Teplá  17021034  117,60  8.9.  22.9.    hyg.potreby 
 195 Teho s.r.o. KE  1700577001  588,90  18.9.  21.9.  8/17  teplo 
196   VSE a.s. Koišc  2290118187  81,35 18.9.  21.9.  8/17  preplatok el.energia 
 197 SSŠ Košice  17393  135,-  19.9.  22.9.  8/17  služby 
198   RAABE s.r.o. BA  21718995  43,05  19.9.  26.9.  9/17 zuš 
 199  Slovak tel.a.s. BA  3419759708 60,18  21.9.   5.10.  158-14917  tel.popl.
200  CWS Boco s.r.o.  173107492  5,88  21.9.  9.10.  9/17  výmena rohože 
 201 Slovak tel.a.s. BA   3419755461 60,88  21.9.  5.10.  158-14917  tel.popl.  
202  Slovak tel.a.s. BA  3419748429  40,98  21.9.  5.10.  158-14917  tel.popl. 
 203  ERMO Plus s.r.o. KE  10170009  460,-  22.9. 28.9.    zasklenie na pobočke 
204  KR PZ SR KE  980124185  13,-  2015  10.10.   10/17 signalizácia 
205  Mesto Košice  03012008  504,81  2008  25.10.  10/17  prenájom 
206  CVČ Domino KE  231262009  264,08  2009  15.10.  10/17  prenájom 
207  LE CHeque s.r.o.BA  117509390  997,04  2.10.  9.10.  10/17  stravenky 
208  Procare a.s. BA  011183146  1596,-  2.10.  12.10.  270917-260918  zdrav.starostlivosť 
209  IPEKO s.r.o. Zvolen  181017   40,- 2.10.  16.10.     školenie VO
 210  Slovak tel.a.s. BA  6100933143  40,- 9.10.  18.10.   9/17  tel.popl.
211  Slovak tel. a.s. BA  9100933157  30,-  9.10.   18.10. 9/17  tel.popl. 
212   Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  10.10.  14.10.  9/17 internet
213  Antik s.r.o. KE   26850233 17,92  10.10.  14.10.  9/17  internet
 214 BP mesta KE s.r.o.  5111700608  80,-   11.10. 20.10.  10-12/17  PO, BOZP 
215  SSŠ Košice  17464  135,-   11.10. 20.10.   9/17 služby 
 216 VSE a.s. KE  2290108187   170,15 13.10.  23.10.  9/17  vyúčtovanie el.energia 
217  VSE a.s. KE  2290108187  170,-  13.10.  15.11.   10/17 záloha el.energia 
 218  Keramika Biela Hora  170048  300,-  16.10. 30.10.    točiarenská hmota 
219   TEHO s.r.o. KE  1700577001 690,06  16.10.   19.10  9/2017 teplo 
 220 PM Solutions s.r.o. KE  10170145  48,-  19.10.  26.10.  Rám.dohoda   servis PC
221   Slovak tel.a.s. BA  4102211188  40,98 19.10.  31.10.   1509-141017  tel.popl.
222  Slovak tel.a.s. BA  6102211203  58,48  19.10.  31.10.  1509-141017  tel.popl. 
223  Slovak tel.a.s. BA  8102211218  73,88  19.10.  31.10.  1509-141017  tel.popl. 
 224 D&D Košice  1701020874  1214,56  23.10.  06.11.    čistiace,hygienické potr. 
 225 Le Cheque Dejeuner  117510440  1.112,40  27.10.  03.11.  11/17  stravenky 
 226 Mesto Košice  03012008  504,81  2008  25.11.  11/17  prenájom 
 227  CVČ Domino, KE 231262009  264,08  2009  15.11.  11/17  prenájom , prevádzka
 228  KR PZ SR KE 9801241815  13,-  2015  10.11.  11/17  signalizácia 
 229 CWS BOCO s.r.o.  173108900  11,76  02.11.  17.11.  10/17  výmena rohoží 
 230 Rada ZO OZ PŠaV KE  35540443  190,-  02.11.  15.11.  2017  školene 
 231 ILLE s.r.o. Tr.Teplá  17025977  116,40  06.11. 20.11.   IV.štvrťrok hyg.potreby 
 232 ILLE s.r.o. Tr.Teplá   17025975 139,20   06.11.  20.11.  IV.štvrťrok hyg.potreby 
 233 Antik s.r.o. KE   26850233  17,92  13.11. 14.11.  10/17  internet 
 234 Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  13.11.  14.11.  10/17  internet 
 235 Slovak telekom a.s.   7102796387  40,-  13.11. 20.11.   10/17  tel.poplatky
 236 Slovak telekom a.s.   2102796409  30,-  13.11.  20.11.  10/17  tel.poplatky 
 237 RAABE s.r.o. BA  21724159  41,45  14.11.  23.11.  11/17  zuš 
238   SSŠ Košice 17522  135,-  15.11.  22.11.  10/17  služby 
239   VSE a.s. Košice  2290108187  230,90  15.11.  23.11.  10/17 el.energia 
 240 Slovak tel.a.s. BA  2104086162 40,98  20.11.  30.11.  1510-141117   tel.popl. 
241  Slovak tel.a.s. BA  6104086182  60,32  20.11.  30.11.  1510-141117  tel.popl. 
242  Slovak tel. a.s. BA  1104086170  58,48  20.11.  30.11.  1510-141117  tel.popl. 
 243   TEHO s.r.o. KE 1700577001   1.069,72 20.11.  22.11.   10/17  teplo
 244 Magnet Press a.s. BA  8871377515   19,40  20.11.  29.11.  1-4/17 predpl.Golem, Creative 
245  BP meta Košice s.r.o.   5111700778 351,47   21.11. 28.11.   2017  služby regulácie
 246 V.G.autodoprava ,KE  0652017  15,-  22.11.  10.10     taxík, prevoz výstavy
247   Alarmtel s.r.o. Ždaňa 1715164  102,-  23.11.  30.11.  2017  revízia signalizácie 
248   LE Cheque Dejeuner  8701100289 1.128,88  28.11.  05.12.  12/17  stravenky 
249  VSE a.s. KE  2290108187  230,-  15.11  15.12  12/17  záloha el.energia 
250   Mesto KE  03012008  504,81  2008  25.12.  12/17  prenájom
251   CVČ Domino, KE  231262009  264,08  2008 15.12.  12/17  prenájom 
252  KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.12.  12/17  signalizácia 
 253  Poradca s.r.o.   58,80  27.11.  05.12.  2018  Poradca 
254   ŠEVT a.s. B.B. 1172210374  97,20  30.11.   08.12.  2018 bianco listy 
255   PM Solutions s.r.o. KE 10170171  942,-  01.12.  05.12.  2017  PC 
256   CWS Boco s.r.o. 17310992  5,88  04.12.  21.12.  11/17  výmena rohoží 
257   VVS a.s. KE 2123169910  492,56   04.12. 18.12.  238-271117  vodné, stočné 
 258  Slovak tel.a.s. BA  9104682497  40,-  07.12. 18.12.  11/17  tel.popl.
 259  Slovak tel.a.s. BA  6104682517  30,-  07.12.  18.12.  11/17  tel.popl.
 260  Antik s.r.o. KE  26850233  17,92  07.12.  14.12.  11/17  internet
 261  Antik s.r.o. Ke  36152808  29,87  07.12.  14.12.  11/17  internet
 262  PM Solutions s.r.o.  10170176  1.341,72  07.12.  12.12.    výp.technika, servis
 263  SSŠ Košice  17577  135,-  13.12.  15.12.  11/17  služby
 264  SSŠ Košice  17624  135,-  13.12.  21.12.  12/17  služby
 265  ZŠ Maurerova KE  238112017  158,79  13.12.  15.12.  9-12/17  prenájom 9-12/17
 266  Talpaš Košice  012017  120,-  13.12.  21.12.  2017  čistenie odkvapové ríny
 267  Kohor s.r.o.Koš.Olš.  20170044  1.191,36  14.12.  28.12.  2017  revízia prenosné
 268  Kohor s.r.o. Koš.Olš.  20170043  1.147,68  14.12.  18.12.  2017  revízia bleskozvod
 269  TEHO s.r.o. KE  1700577001  1.281,13  14.12.  19.12.  11/17  11/2017
 270  VSE a.s. KE  2290108187  87,35  18.12.  22.12.  11/17  vyúčtovanie el.energia
 271  VSE a.s.KE  2290108187  270,-  18.12.  15.12.  12/17  záloha el.energia
 272  Slovak tel.a.s. BA  7106005201  40,98  18.12.  29.12.  1511-141217  tel.popl.
 273  Slovak tel. a.s. BA  0106005222  58,48  18.12.  29.12.  1511-141217  tel.popl.
 274  Slovak tel.a.s. BA  1106005238  60,48  18.12.  29.12.  1511-141217  tel.popl.
 275  Mediaprint a.s. BA  17304302  42,-  19.12.  02.1.18  2018 Art&Antiques
 276 BP mesta KE  5111700867  23,28  20.12.  29.12.  2017 revízia hasiace
 277 Kohor s.r.o.K.Olšany  20170050  1.496,52  20.12.  03.1.18  2017  odstr.závad bleskozvod
 278 Lomtec a.s. BA  21712050  720,-  20.12.  05.1.18  2018  el.registratúra
 279  Solus s.r.o. KE  20170445  1.542,25  22.12.  05.1.18  2017  kanc., školské potreby
 280  PM Solutions s.r.o.  10170190  3.999,84  27.12.  04.1.18  2017  tonery, výp.technika
 281  Senzio s.r.o. Veľké Uherce  1700081  780,-  27.12.  10.1.18  2018  iZUŠ program
 282  CWS BOCO s.r.o.  173110970  5,88  29.12.  12.1.18  12/17  výmena rohoží
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
f t g