P.č. Dodávateľ Variabilný symbol Suma Došla Splatná Za obdobie Predmet fakturácie
 1  Antik s.r.o  26850233  17,92  5.1.  14.1.  12/16  internet
 2  Antik s.r.o.  36152808  29,87  5.1.  14.1.  12/16  internet
 3  Slovak tel.a.s.  2792102757  20,58  9.1.  18.1.  12/16  tel.popl.
 4  Slovak tel. a.s.  0792102742  30,59  9.1.  18.1.  12/16  tel.popl.
 5  Procare a.s.  011173226  30,60  9.1.  13.1.  12/16  zdr.služba
 6  CVČ Domino  231262009  264,08  2009  15.1.  1/17  prenájom
 7  Mesto Košice  03012008  504,81  2008  25.1.  1/17  prenájom
 8  Vema s.r.o.  720170216  472,68  10.1.  25.1.  2017  program
 9  Poradca s.r.o.  5041603171  13,67  13.1.  20.1.  2016  Fin.sprav.
 10  Le cheque  0117500787  1038,24  13.1.  19.1.  1/17  stravenky
 11  Teho s.r.o.  1600577001  1885,96  17.1.  19.1.  12/16 teplo 
 12  VSE a.s.  2290108187 -7,24   17.1.  20.1.  12/16  dobropis
 13  Slovak tel a.s.  3411986258  41,28  17.1.  31.1.  1501-140217  tel.popl.
 14  Slovak tel. a.s.  3412002839  159,36  17.1.  31.1.  1501-140217  tel.popl.
 15  Slovak tel.a.s.  3411990565  83,36  17.1.  31.1.  1501-140217  tel.popl.
 16  VSE a.s.  2290108187  220,-  17.1.  15.2.  02/17  el.energia
 17  KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.2.  01/17  signalizácia
 18  RAABE s.r.o.  21701782  42,73  1.2.  13.2.  02/17  zuš
 19  Ille s.r.o.  17002132  139,20  1.2.  15.2.    hyg.potreby
 20  Ille s.r.o.  17002134  116,40  1.2.  15.2.    hyg.potreby
 21  CVČ Domino  231262009  264,08  2009  15.2.  02/17  prenájom
 22  Mesto Košice  03012008  504,81  2008  25.2.  02/17  prenájom
 23  Antik s.r.o.  36152808 29,87   6.2.  14.2.  2/17  internet
 24  Antik s.r.o.  26850233  17,92  6.2.  14.2. 1/17  internet
 25  CWS Boco  173101053  5,88  8.2.  21.2.  1/17  výmena rohoží
 26  Procare a.s.  011175227  30,60  8.2.  14.2.  1/17  zdr.služba
 27  Le Cheque  0117501804  988,30  9.2.  16.2.  2/17  stravenky
 28  Slovak tel.a.s.  8793056363  30,59  13.2.  20.2.  1/17  tel.popl.
 29  Slovak tel. a.s.  3793056382  20,58  13.2.  20.2.  1/17  tel.popl.
 30  Teho s.r.o.  1700577001  2018,83  13.2.  17.2.  1/17  teplo
 31  RVC KE  2017  49,80  15.2.  28.2.  2017  členské
 32  VSE a.s.  2290108187  9,52  15.2.  24.2.  1/17  el.energia
 33  Slovak tel. a.s.  3412956105  40,98  20.2. 28.2.   1501-140217 tel.popl. 
 34  Slovak tel.a.s.  3412966519  62,17  20.2.  28.2.  1501-140217 tel.popl. 
 35  Slovak tel.a.s.  3412967252  55,97  20.2.  28.2.  1501-140217  tel.popl.
 36  VVS a.s.KE  212080424  345,54  20.2.  6.3.  15116-150217 vodné, stočné 
 37  SSŠ KE  17043  135,-  21.2.  01.3.  01/17 služby 
 38  CWS Boco s.r.o  173101460  11,76  28.2.  17.3.    výmena rohoží
 39  KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.3.  3/17  signalizácia
 40  Le Cheque  117502399  1042,36  1.3.  7.3.  3/17 stravenky 
 41  Mesto Košice  03012008  504,81  2008  25.3.  3/17  prenájom
 42  CVČ Domino  231262009  264,08  2009  15.3.  3/17  prenájom
 43  BP mesta KE  5111700058  18,-  2.3.  13.3.  2017 nonstop služba 
 44  BP mesta KE  5111700088  80,-  2.3.  13.3.  1-3/2017  BOZP, PO
 45  Internet SK  21170056  21,60  2.3.  12.3. 2017   doména
 46  Antik s.r.o  36152808  29,87  6.3.  14.3.  2/17  internet
 47  Antik s.r.o.  26850233  17,92  6.3.  14.3.  2/17  internet
 48  Slovak tel. a.s.  5794020456  30,59  9.3.  20.3.  2/17  tel.popl.
 49  Procare a.s.  011176312  30,60  9.3.  17.3.  2/17  zdr.služba
 50  SSŠ KE  17087  135,-  13.3.  17.3.  2/17  služby
 51  ZŠ Maurerova  23882016  228,74  2016  15.4.  916-617  prenájom
 52  Slovak tel.a.s.  3794020472  20,58  13.3.  20.3.  2/17  tel.popl.
 53  Teho s.r.o.  1700577001  1505,05  13.3.  17.3.  2/17 teplo
 54  Ševt a.s.  2172202268  44,78  15.3.  24.3.   tlačivá
 55  VSE a.s.  2290108187  -68,21  17.3. 24.3.   dobropis 1/17  el.energia
 56  VSE a.s.  2290108187  19,66  20.3.  28.3.  2/17 el.energia 
 57  Slovak tel.a.s.  3413934959  40,98  21.3.  31.3.  1502-140317  tel.popl.
 58  Slovak tel. a.s.  3413938831  60,18  21.3.  31.3.  1502-140317  tel.popl.
 59  Slovak tel. a.s.  3413938832  56,77  21.3.  31.3.  1502-140317  tel.popl.
 60  Poradca s.r.o.  84127914  49,80  21.3.  4.4.  2017  poradca
 61  KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  15.3.  3/17 signalizácia 
 62  Teho s.r.o.  1600577001  -448,08  23.3.  4.4.  2016 dobropis  teplo
 63 Ille s.r.o.  17006894  116,40  27.3.  10.4.    hyg.potreby 
64  Ille s.r.o.  17006893  139,20  27.3.  10.4.    hyg.potreby 
 65 CVČ Domino  231262009  264,08  2009  15.4.  4/17   prenájom
 66  Mesto KE  03012008  504,81 2008  25.4.  4/17  prenájom 
67   KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.4.  4/17  signalizácia
 68  VSE a.s. KE  2290108187  260,- 20.3.  15.4.   4/17 elektrika 
69  Le Cheque  117503472  815,76  29.3.  5.4.  4./17  stravenky
 70 ZŠ Barca 216062016  46,34  29.3.  30.3.  šk.r.2016/17  prevádzka 
 71 Deratex-Eko  17100  48,-  5.4.  11.4.    deratizácia 
 72 Procare a.s. BA  011177344  30,60 5.4.  14.4.   3/17  zdr.služba
 73 RAABE s.r.o. BA 21706140  41,77  5.4.  17.4.  4/17  zuš 
 74 CWS Boco sr.o.  173102523  11,76  5.4.  21.4.   3/17 výmena rohoží 
 75 VVS a.s. KE  2122289988  -28,07  5.4.  18.4.  opravná FA  vodné, stočné 
 76  Antik s.r.o. KE  0036152808 29,87  6.4.  14.4.   3/17 internet 
 77  Antik s.r.o. KE  0026850233  17,92  6.4.  14.4.  3/17  internet 
 78 Slovak tel.a.s.   1794990133  31,51 7.4.  18.4.  3/17  tel.popl. 
79  Slovak tel.a.s.   6794990152 20,28  7.4.  18.4.  3/17  tel.popl. 
 80 SSŠ Košice  17131  135,- 11.4.  14.4.   3/17 služby 
 81 Komunálna poisťovňa  5003232854  278,70  12.4.  02.5.  02517-02518  poistné 
 82 BP Košice   5111700179 44,30   19.4. 26.4.    oprava 
83  Teho s.r.o KE  1700577001  1190,20  19.4.  19.4.   03/17 teplo 
84  VSE a.s.KE  2290108187  201,79  19.4.  25.4.  03/17  elektrika 
 85 Slovak tel.a.s. BA  341494528  58,48  20.4. 28.4.  1503-140417  tel.popl. 
86  Slovak tel.a.s. BA  3414910193 60,18  20.4.  28.4.  1503-141417  tel.popl. 
87  Slovak tel.a.s.BA  3414898523  40,98  20.4.  28.4.  1503-140417  tel.popl. 
 88  Le Cheque s.r.o.  8701038261 951,72  02.5.  09.5.  5/17  stravenky 
89  CWS Boco s.r.o.  173103339  5,88   02.5.  15.5.  4/17  výmena rohoží
90   PM Solutions s.r.o 10170062  144,-  02.5.  04.5.    servis PC 
91   VSE a.s. KE 2290108187  200,-  19.4.  15.5.  5/17  záloha el.energia 
92   KR PZ SR KE 9801241815  13,-  2015  10.5.  5/17  signalizácia 
93   Mesto Košice 03012008  504,81  2008  25.5.  5/17  prenájom 
94   CVČ Domino, KE  231262009  264,08  2009  15.5.  5/17 prenájom 
95  Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  03.5.  14.5.  4/17  internet 
96  Antik s.r.o. KE  26850233  17,92  03.5.  14.5.  4/17  internet 
 97 PM Solutions s.r.o. KE  10170066  142,20  04.5.  10.5.    tonery 
 98 Procare a.s.BA  011178389  30,60  04.5.  14.5.  4/17  zdr.služba 
 99 Slovak tel.a.s. BA  9795966182  21,04  10.5.  18.5.  4/17  tel.popl. 
100  Slovak tel. a.s. BA  6795966154  30,-  10.5.  18.5.  4/17 tel.popl. 
 101 TEHO s.r.o. KE  1700577001  961,73  15.5.  19.5.  4/17  teplo 
 102  VSE a.s. Košice  2290108187  68,60  17.5.  22.5.  4/17 dobropis, vyúčt.zálohy
 103  RVC Košice 121406  196,-  17.5.  5.6.    školenie 
 104 Eldo Plus s.r.o.  072017  160,80  18.5.  30.5.    hav.stav elektro. oprava 
105   Slovak tel. a.s.BA  3415874389 42,47  19.5.  31.5.  154-14517   tel.popl.
106  Slovak tel. a.s. BA  3415888362  58,48  19.5.  31.5.  154-14517  tel.popl. 
107  Slovak tel. a.s. BA  3415877335  60,18  19.5.  31.5.  154-14517  tel.popl. 
108   Mesto Košice 3417089658  360,36  19.5.  02.6.  1.splátka  odpad 
 109 Mesto Košice   3203170003  13,79  22.5.  29.5.  2016  nedoplatok Oštepova
 110  Ille s.r.o. Tr.Teplá  17011611 104,40  22.5.   04.6.    hyg.potreby
111  Ille s.r.o. Tr.Teplá   17011612  87,30 22.5.  04.6.    hyg.potreby 
112  Internet SK s.r.o. BA   3617052146  14,28 22.5.  29.5.   2017 doména 
 113 BP mesta Košice   5111700304 80,-  23.5.  30.5.  4-6/2017  BOZP, PO 
 114 SSŠ Košice  17176  135,-  25.5.  24.5.  4/17  služby 
 115 Verlag Dashofer s.r.o.  17003604  204,60  26.5.  09.6.  2017  škola efektívne 
116   VVS a.s. Košice  2122512345 486,77  29.5.  12.6.  1602-240517  vodné, stočné 
 117 KR PZ SR KE   980124185 13,-  2015  10.6.  6/17  signalizácia 
118  CVČ Domino, KE   231262009  264,08 2009  15.6.  6/17  prenájom 
119  Mesto Košice  03012008  504,81  2008  25.6.  6/17  prenájom 
120  Le Cheque s.r.o.  8701045328  997,04  29.5.  05.6.   6/17 stravenky 
 121 Antik s.r.o. KE   26850233  17,92 05.6.  14.6.  5/17  internet 
122 SSŠ Košice 17231   135,-  05.6.  13.6.  5/17  služby
123   Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  05.6.  14.6.  5/17 internet 
124   CVČ Domino KE 32017  -1.294,96  05.6.  20.6.  2016 dobropis vyúčtovanie prev.nákl. 
125   Slovak tel a.s. BA  9796943348  31,33  07.6. 19.6.  5/17  tel.popl. 
126  Slovak tel. a.s. BA  2796943369  20,-  07.6.  19.6.  5/17  tel.popl. 
127  Procare a.s. BA  011179347  30,60  07.6.  14.6.  5/17  zdr.služba 
 128  VSE a.s. Košice 2290108187  4,31   15.6. 22.6.  5/17 vyúčtovanie zálohy
129  VSE a.s. Košice  2290108187  200,-  15.6.  15.7.  6/17   záloha
 130 TEHO s.r.o. KE  1700577001  682,10  16.6.  21.6.  5/17  teplo 
131   RAABE s.r.o. BA 21712145  41,77  16.6.  23.6.  5/17  zuš  
 132 Slovak tel.a.s. BA  3416858721  59,48  19.6.  30.6.   1505-140617  tel.popl.
133  Slovak tel.a.s. BA  3416852283  41,28  19.6.  30.6.  1505-140617  tel.popl. 
134  Slovak tel.a.s. BA  3416853302  60,98  19.6.  30.6.  1505-140617  tel.popl. 
 135  BP mesta Košice s.r.o 5111700372  25,10  22.6.  30.6.  2016  vyúčt.sprac.nákladov 
 136  CWS BOCO s.r.o. 173105288  5,88  29.6.  17.7.  6/16  výmena rohoží 
 137  Le Cheque s.r.o. BA 117516570   906,40 28.6.  5.7.  7/17  stravenky 
138   KR PZ SR KE 9801241815  13,00  2015 10.7..   7/17 signalizácia 
139  CVČ Domio , KE 231262009 264,08   2009  15.7.  7/17  prenájom
140   Mesto KE 503012008  504,81 2008  25.7.  7/17  prenájom 
141  Antik s.r.o. KE  26850233 17,82   06.7. 14.7.  6/17   internet
142  Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  06.7.  14.7.  6/17  internet 
 143 ŠEVT a.s. B.B.  1172204695   40,78 06.7.  11.7.    tr.knihy... 
144   Procare a.s. Bratislava 011 180426  30,60  06.7.  14.7.  6/17   zdr.služba
145   Medicas s.r.o. KE 20170101  385,-  07.7.  06.8.  2017  prac.obuv 
 146  Slovak tel. a.s. BA  4797924749  40,-  07.7.  18.7.  6/17  tel.poplatky
147  Slovak tel. a.s. BA  1797924766  30,-  13.7.  18.7.  6/17  tel.poplatky 
148  SSŠ Košice   17296  135,-  13.7. 21.7.  6/17  služby 
 149 TEHO s.r.o. KE  1700577001  588,90  17.7.  19.7.  6/17  teplo 
 150  VSE a.s. KE  2290108187  20,19  18.7. 21.7.  6/17  prepl.e.energia 
151  VSE a.s. KE 2290108187   190,- 18.7.  15.7.  7/17  záloha el.energia 
152  Slovak tel. a.s. BA   3417835148 58,48   19.7.  31.7. 1506-140717   tel.popl. 
153  Slovak tel. a.s. BA  3417827774  40,98  19.7.  31.7.  1506-140717  tel.popl. 
154  Slovak tel. a.s. BA 3417830763  60,18  19.7.  31.7.  1506-140717  tel.popl. 
155  Medicas s.r.o. KE   20170107  35,- 19.7.  18.8.   2017 prac.obuv 
 156 PM Solutions, KE  10170105  42,-  21.7.  21.7.    servis PC 
 157 SSŠ Košice   17300 200,-  21.7.  31.7.   2017  služby VO
158  CWS Boco, Hlohovec   173104371  5,88  25.7. 19.6.   5/17  výmena rohože
159  VSE a.s. KE   2290108187  190,- 18.7.  15.8.  8/17  el.energia 
160  Mesto Košice   03012008

504,81 

2008  25.8.  8/17  prenájom Oštepova 
 161  KR PZ SR KE 9801241815  13,-  2015  10.8.  8/17  signalizácia 
162   CVČ Domino KE 231262009  264,08  2009  15.8.  8/17  prenájom Juhoslovanská 2 
163   Poradca s.r.o. Žilina 1703632700   26,40  31.7. 11.8.  2018  Fin.spravodajca 
164   Le Cheque s.r.o. BA 117507551 997,04  31.8.  07.8.  8/17  stravenky 
165   Halgaš Pavol, Košice  1072017 4.283,35  31.8.  02.8.  2017  hyg.maľba 
166   BP mesta Košice s.r.o. 5111700486  80,-  7.8.  14.8.  7-9/17  PO, BOZP 
167   Procare a.s. Bratislava 011181332  30,60  7.8.  14.8.  7/17  zdrav.služba 
168   Antik s.r.o. Košice  36152808 29,87  7.8.  14.8.   7/17 internet Irkutská 
169  Antik s.r.o. Košice  26850233  17,92  7.8.  14.8.  7/17  internet Oštepova 
 170 Slovak tel.a.s. BA   0798910433  30,-  17.8.  18.8.  7/17  tel.popl.
 171 Slovak tel. a.s. BA  1798910418  40,-  17.8.  18.8.  7/17  tel.popl. 
172   Alianz a.s. BA 511076399 100,-  17.8.  6.9.  2017-2018   poistné interaktívna tabuľa
 173 SSŠ Košice  17348 135,-  17.8.  21.8.   7/17  služby
 174 TEHO s.r.o. KE  1700577001  588,90  17.8.  18.8.   7/17  teplo
175   VSE a.s. Košice  2290108187 -68,12  17.8.  18.8.   7/17 dobropis, vyúčt.zálohy 
 176  Slovak tel.a.s. BA  3418789849  40,98 17.8.  31.8.   1506-140717 tel.popl. 
 177 Slovak tel.a.s BA   3418802706 58,48   17.8. 31.8.  1506-140717  tel.popl. 
178  Slovak tel.a.s. BA  3418793321  60,18  17.8.  31.8.  1506-140717  tel.popl. 
 179 CWS Boco s.r.o.   173106217  5,88  17.8. 14.8.  7/17  výmena rohoží 
180  Mesto Košice  3417089658  360,36  19.5.  30.6.  2.splátka   odpad
 181 BP mesta KE s.r.o.  5111700544  170,59  24.8.  31.8.     výmena WC, oprava
182  Le Cheque Dejeuner  117508504  861,08  31.8.  7.9.  9/17   stravenky
 183  CVČ Domino KE 231262009   264,08  2009 15.9.  9/17   prenájom Juhoslovanská
184   Mesto Košice 03012008  504,81   2008 25.9.  9/17  prenájom Oštepova 
185  KR PZ SR KE  9801241815  13,-   2015 10.9.   9/17  signalizácia
186  Mesto Košice  3417089658  360,36   11.5. 30.9.  3.splátka   odpad
187  CWS Boco s.r.o.  173106996  5,88   4.9. 15.9.   8/17 výmena rohoží 
188   VVS a.s. KE  2122835919  424,46 4.9.  11.9.   1602-24517  vodné, stočné
189  Slovak tel.a.s. BA  1799896249  40,-  6.9.  18.9.  8/17 tel.popl. 
190  Slovak tel. a.s. BA   9799896265 30,-  6.9.  18.9.  8/17  tel.popl. 
191  Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  6.9.  14.9.  8/17   internet Irkutská
192  Antik s.r.o. KE  26850233  17,92  6.9.   14.9.  8/17 internet Oštepová 
 193 ILLE s.r.o. Tr.Teplá  17021052  139,20  8.9.  22.9.    hyg.potreby 
194  ILLE s.r.o. Tr.Teplá  17021034  117,60  8.9.  22.9.    hyg.potreby 
 195 Teho s.r.o. KE  1700577001  588,90  18.9.  21.9.  8/17  teplo 
196   VSE a.s. Koišc  2290118187  81,35 18.9.  21.9.  8/17  preplatok el.energia 
 197 SSŠ Košice  17393  135,-  19.9.  22.9.  8/17  služby 
198   RAABE s.r.o. BA  21718995  43,05  19.9.  26.9.  9/17 zuš 
 199  Slovak tel.a.s. BA  3419759708 60,18  21.9.   5.10.  158-14917  tel.popl.
200  CWS Boco s.r.o.  173107492  5,88  21.9.  9.10.  9/17  výmena rohože 
 201 Slovak tel.a.s. BA   3419755461 60,88  21.9.  5.10.  158-14917  tel.popl.  
202  Slovak tel.a.s. BA  3419748429  40,98  21.9.  5.10.  158-14917  tel.popl. 
 203  ERMO Plus s.r.o. KE  10170009  460,-  22.9. 28.9.    zasklenie na pobočke 
204  KR PZ SR KE  980124185  13,-  2015  10.10.   10/17 signalizácia 
205  Mesto Košice  03012008  504,81  2008  25.10.  10/17  prenájom 
206  CVČ Domino KE  231262009  264,08  2009  15.10.  10/17  prenájom 
207  LE CHeque s.r.o.BA  117509390  997,04  2.10.  9.10.  10/17  stravenky 
208  Procare a.s. BA  011183146  1596,-  2.10.  12.10.  270917-260918  zdrav.starostlivosť 
209  IPEKO s.r.o. Zvolen  181017   40,- 2.10.  16.10.     školenie VO
 210  Slovak tel.a.s. BA  6100933143  40,- 9.10.  18.10.   9/17  tel.popl.
211  Slovak tel. a.s. BA  9100933157  30,-  9.10.   18.10. 9/17  tel.popl. 
212   Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  10.10.  14.10.  9/17 internet
213  Antik s.r.o. KE   26850233 17,92  10.10.  14.10.  9/17  internet
 214 BP mesta KE s.r.o.  5111700608  80,-   11.10. 20.10.  10-12/17  PO, BOZP 
215  SSŠ Košice  17464  135,-   11.10. 20.10.   9/17 služby 
 216 VSE a.s. KE  2290108187   170,15 13.10.  23.10.  9/17  vyúčtovanie el.energia 
217  VSE a.s. KE  2290108187  170,-  13.10.  15.11.   10/17 záloha el.energia 
 218  Keramika Biela Hora  170048  300,-  16.10. 30.10.    točiarenská hmota 
219   TEHO s.r.o. KE  1700577001 690,06  16.10.   19.10  9/2017 teplo 
 220 PM Solutions s.r.o. KE  10170145  48,-  19.10.  26.10.  Rám.dohoda   servis PC
221   Slovak tel.a.s. BA  4102211188  40,98 19.10.  31.10.   1509-141017  tel.popl.
222  Slovak tel.a.s. BA  6102211203  58,48  19.10.  31.10.  1509-141017  tel.popl. 
223  Slovak tel.a.s. BA  8102211218  73,88  19.10.  31.10.  1509-141017  tel.popl. 
 224 D&D Košice  1701020874  1214,56  23.10.  06.11.    čistiace,hygienické potr. 
 225 Le Cheque Dejeuner  117510440  1.112,40  27.10.  03.11.  11/17  stravenky 
 226 Mesto Košice  03012008  504,81  2008  25.11.  11/17  prenájom 
 227  CVČ Domino, KE 231262009  264,08  2009  15.11.  11/17  prenájom , prevádzka
 228  KR PZ SR KE 9801241815  13,-  2015  10.11.  11/17  signalizácia 
 229 CWS BOCO s.r.o.  173108900  11,76  02.11.  17.11.  10/17  výmena rohoží 
 230 Rada ZO OZ PŠaV KE  35540443  190,-  02.11.  15.11.  2017  školene 
 231 ILLE s.r.o. Tr.Teplá  17025977  116,40  06.11. 20.11.   IV.štvrťrok hyg.potreby 
 232 ILLE s.r.o. Tr.Teplá   17025975 139,20   06.11.  20.11.  IV.štvrťrok hyg.potreby 
 233 Antik s.r.o. KE   26850233  17,92  13.11. 14.11.  10/17  internet 
 234 Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  13.11.  14.11.  10/17  internet 
 235 Slovak telekom a.s.   7102796387  40,-  13.11. 20.11.   10/17  tel.poplatky
 236 Slovak telekom a.s.   2102796409  30,-  13.11.  20.11.  10/17  tel.poplatky 
 237 RAABE s.r.o. BA  21724159  41,45  14.11.  23.11.  11/17  zuš 
238   SSŠ Košice 17522  135,-  15.11.  22.11.  10/17  služby 
239   VSE a.s. Košice  2290108187  230,90  15.11.  23.11.  10/17 el.energia 
 240 Slovak tel.a.s. BA  2104086162 40,98  20.11.  30.11.  1510-141117   tel.popl. 
241  Slovak tel.a.s. BA  6104086182  60,32  20.11.  30.11.  1510-141117  tel.popl. 
242  Slovak tel. a.s. BA  1104086170  58,48  20.11.  30.11.  1510-141117  tel.popl. 
 243   TEHO s.r.o. KE 1700577001   1.069,72 20.11.  22.11.   10/17  teplo
 244 Magnet Press a.s. BA  8871377515   19,40  20.11.  29.11.  1-4/17 predpl.Golem, Creative 
245  BP meta Košice s.r.o.   5111700778 351,47   21.11. 28.11.   2017  služby regulácie
 246 V.G.autodoprava ,KE  0652017  15,-  22.11.  10.10     taxík, prevoz výstavy
247   Alarmtel s.r.o. Ždaňa 1715164  102,-  23.11.  30.11.  2017  revízia signalizácie 
248   LE Cheque Dejeuner  8701100289 1.128,88  28.11.  05.12.  12/17  stravenky 
249  VSE a.s. KE  2290108187  230,-  15.11  15.12  12/17  záloha el.energia 
250   Mesto KE  03012008  504,81  2008  25.12.  12/17  prenájom
251   CVČ Domino, KE  231262009  264,08  2008 15.12.  12/17  prenájom 
252  KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.12.  12/17  signalizácia 
 253  Poradca s.r.o.   58,80  27.11.  05.12.  2018  Poradca 
254   ŠEVT a.s. B.B. 1172210374  97,20  30.11.   08.12.  2018 bianco listy 
255   PM Solutions s.r.o. KE 10170171  942,-  01.12.  05.12.  2017  PC 
256   CWS Boco s.r.o. 17310992  5,88  04.12.  21.12.  11/17  výmena rohoží 
257   VVS a.s. KE 2123169910  492,56   04.12. 18.12.  238-271117  vodné, stočné 
 258  Slovak tel.a.s. BA  9104682497  40,-  07.12. 18.12.  11/17  tel.popl.
 259  Slovak tel.a.s. BA  6104682517  30,-  07.12.  18.12.  11/17  tel.popl.
 260  Antik s.r.o. KE  26850233  17,92  07.12.  14.12.  11/17  internet
 261  Antik s.r.o. Ke  36152808  29,87  07.12.  14.12.  11/17  internet
 262  PM Solutions s.r.o.  10170176  1.341,72  07.12.  12.12.    výp.technika, servis
 263  SSŠ Košice  17577  135,-  13.12.  15.12.  11/17  služby
 264  SSŠ Košice  17624  135,-  13.12.  21.12.  12/17  služby
 265  ZŠ Maurerova KE  238112017  158,79  13.12.  15.12.  9-12/17  prenájom 9-12/17
 266  Talpaš Košice  012017  120,-  13.12.  21.12.  2017  čistenie odkvapové ríny
 267  Kohor s.r.o.Koš.Olš.  20170044  1.191,36  14.12.  28.12.  2017  revízia prenosné
 268  Kohor s.r.o. Koš.Olš.  20170043  1.147,68  14.12.  18.12.  2017  revízia bleskozvod
 269  TEHO s.r.o. KE  1700577001  1.281,13  14.12.  19.12.  11/17  11/2017
 270  VSE a.s. KE  2290108187  87,35  18.12.  22.12.  11/17  vyúčtovanie el.energia
 271  VSE a.s.KE  2290108187  270,-  18.12.  15.12.  12/17  záloha el.energia
 272  Slovak tel.a.s. BA  7106005201  40,98  18.12.  29.12.  1511-141217  tel.popl.
 273  Slovak tel. a.s. BA  0106005222  58,48  18.12.  29.12.  1511-141217  tel.popl.
 274  Slovak tel.a.s. BA  1106005238  60,48  18.12.  29.12.  1511-141217  tel.popl.
 275  Mediaprint a.s. BA  17304302  42,-  19.12.  02.1.18  2018 Art&Antiques
 276 BP mesta KE  5111700867  23,28  20.12.  29.12.  2017 revízia hasiace
 277 Kohor s.r.o.K.Olšany  20170050  1.496,52  20.12.  03.1.18  2017  odstr.závad bleskozvod
 278 Lomtec a.s. BA  21712050  720,-  20.12.  05.1.18  2018  el.registratúra
 279  Solus s.r.o. KE  20170445  1.542,25  22.12.  05.1.18  2017  kanc., školské potreby
 280  PM Solutions s.r.o.  10170190  3.999,84  27.12.  04.1.18  2017  tonery, výp.technika
 281  Senzio s.r.o. Veľké Uherce  1700081  780,-  27.12.  10.1.18  2018  iZUŠ program
 282  CWS BOCO s.r.o.  173110970  5,88  29.12.  12.1.18  12/17  výmena rohoží
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
FAKTÚRY 2016
P.č.   Dodávateľ Č.FA Suma v EUR Došla Splatná Za obdobie Predmet fakturácie
1   Antik s.r.o. 36152808 29,87 5.1. 14.1. 1/16 internet
2   Antik s.r.o. 26850233 17,92 5.1. 14.1. 1/16 internet
3   VEMA s.r.o. 720160214 451,32 7.1.. 24.1. 2016 softvér
4   Mesto Košice 03012008 504,81 2008 25.1. 1/2016 Prenájom
5   KR PZ SR KE 9801241815 13,- 2015 10.1. 1/2016 signalizácia
6   CVČ Domino 231262009 264,08 2009 15.1. 1/2016 prenájom
7   Procare a.s. BA 011160626 30,60 11.1. 21.1. 12/15 Zdr.služba
8   Slovak tel.a,s, 8780947210 30,59 11.1. 18.1. 12/15 Tel.poplatky
9   Slovak tel.a,s, 4780947221 20,58 11.1. 18.1. 12/15 Tel.poplatky
10   ILLE s.r.o. 16000173 139,20 12.1. 27.1.   Hyg.potreby
11   LE Cheque, BA  0116500817 1017,64 14.1. 21.1. 1/2016 stravenky
12   Slovak tel.a,s, 7600413953 91,58 18.1. 3.2.. 12/15 Tel.poplatky
13   Slovak tel.a,s, 7600425113 38,94 18.1. 3.2. 12/15 Tel.poplatky
14   Slovak tel.a,s, 7600410690 92,16 18.1. 3.2. 12/15 Tel.poplatky
15   TEHO s.r.o.,KE 1500577001 1631,10 18.1. 21.1. 12/15 teplo
16   CWS BOCO s.r.o 163100422 11,76 27.1. 9.2. 1/2016 Výmena rohoží
17   VSE a.s. KE 2220094044 138,61 27.1. 26.1. 2015 elektrika
18   ELDO PLUS sro 032016 198,- 27.1. 5.2.   Oprava elektr.
19   Poradca podn. 5041503733 12,46 27.1. 28.1. Nedopl. FS 2015
20   RVC Košice 2016 46,- 27.1. 29.2. 2016 členské
21   Verlag, BA 160012672 151,20 27.1. 25.2. 2016 Kniž.online
22   BP Košice sro 5111600048 80,- 2.2. 8.2. 1-3/16 BOZP, PO
23   BP Košice 5111600042 18,- 2.2. 5.2. 2016 Nonstop sl.
24   KR PZ SR KE 9801241815 13,- 2015 10.1. 2/2016 signalizácia
25   CVČ Domino 231262009 264,08 2009 15.1. 2/2016 prenájom
26   Mesto Košice 03012008 504,81 2008 25.1. 2/2016 Prenájom
27   Aqua Pro, KE 81028655 7,08 3.2. 18.1. 1/2016 prenájom
28   Aqua Pro, KE 82065302 19,92 3.2. 14.1. 12/2015 Voda
29   Aqua Pro, KE 81027946 7,08 3.2. 14.1. 12/2015 Prenájom
30   Aqua Pro, KE 82066056 23,52 8.2. 12.2. 1/2016 voda
31   Aqua Pro, KE 81029158 7,08 8.2. 15.2.   prenájom
32   Antik s.r.o. 36152808 29,87 5.1. 14.1. 2/16 internet
33   Antik s.r.o. 26850233 17,92 5.1. 14.1. 2/16 internet
34   ILLE s.r.o. 16002627 116,40 8.2. 22.2.   Hyg.potreby
35   Procare a.s. BA 011162436 30,60 8.2. 18.2. 1/16 Zdr.služba
36   Slovak tel.a,s, 3781861785 20,58 9.2. 18.2. 1/16 Tel.poplatky
37   VSE a.s. KE 2220094094 592,- 9.2. 15.2. 1.1.-29.2 elektrika
38   Poradca pod. 5041600299 104,02 9.2. 17.2. Z.z.2015 Nedopl.2015
39   Slovak tel.a,s, 1781861770 30,59 10.2. 17.2. 2/16 Tel.poplatky
40   LE Cheque, BA 0116501882 1124,76 11.1. 18.2. 2/2016 stravenky
41   SSŠ, Košice 16094 135,- 11.2. 16.2. 1/2016 Služby
42   VVS a.s. KE 2120806942 300,05 15.2. 29.2. 271115 316 Vodné, stočné
43   VEMA s.r.o. 720161095 14,40 15.2. 29.2. 2016 Modul HB0063
44   Slovak tel.a,s, 7601380521 90,36 19.2. 3.3.. 151-14216 Tel.poplatky
45   Slovak tel.a,s, 7601381651 121,27 9.2. 18.2. 151-14216 Tel.poplatky
46   Slovak tel.a,s, 7601380049 52,64 9.2. 18.2. 151-14216 Tel.poplatky
47   TEHO s.r.o. KE 1600577001 1968,67 22.2. 18.2. 1/2016 Teplo
48   CWS Boco 163101388 11,76 29.2. 18.3. 2/2016 Výmena rohoží
49   LE Cheque, BA 8601018973 1124,76 29.02. 07.3. 3/2016 stravenky
50   KR PZ SR KE 9801241815 13,- 2015 10.3. 3/2016 signalizácia
51   CVČ Domino 231262009 264,08 2009 15.3. 3/2016 prenájom
52   Mesto Košice 03012008 504,81 2008 25.3. 3/2016 Prenájom
53   VSE a.s. KE 2290108187 197,- 23.02. 15.3. 3/2016 El.energia záloha
54   Ille s.r.o. Tr.Teplá 16004634 116,40 01.3. 15.3.   Hyg. potreby
55   Ille s.r.o. Tr.Teplá 16004628 139,20 01.3. 15.3.   Hyg. potreby
56   Antik s.r.o. 36152808 29,87 5.1. 14.1. 3/16 internet
57   Antik s.r.o. 26850233 17,92 5.1. 14.1. 3/16 internet
58   Slovak tel.a,s, 0782784053 30,59 10.3. 18.3. 02/16 Tel.poplatky
59   Slovak tel.a,s, 7782784063 20,58 10.3. 18.3. 02/16 Tel.poplatky
60   Procare a.s. BA 011162436 30,60 10.3. 17.3. 02/16 Zdr.služba
61   Aqua Pro, KE 82066906 17,64 10.3. 14.3. 02/2016 voda
62   Aqua Pro, KE 81029668 19,92 10.3. 15.3. 02/2016 Prenáj.dávkovača
63   ŠEVT a.s. B.B. 1162202200 112,46 11.3. 22.3. 2016 tlačivá
64   Internet.sk,BA 361603567 10,80 15.3. 12.3. 2016 Doména
65   SSŠ Košice 160088 135,- 15.3. 21.3. 02/2016 Služby
66   TEHO s.r.o. KE 1600577001 1.534,60 15.3. 18.3. 02/2016 Teplo
67   TEHO s.r.o. KE 1500577001 -85,98 15.3. 24.3. 2015 Teplo preplatok
68   VSE a.s. KE 2220094044 85,63 17.3. 24.3. 011-292/16 Nedoplatok elek.
69   RVC Košice 2203 18,- 17.3. 22.3. 2016 Školenie
70   Slovak tel.a,s, 7602348167 39,49 17.3. 4.4. 1502-14316 Tel.poplatky
71   Slovak tel.a,s, 7602347357 101,90 17.3. 4.4. 1502-14316 Tel.poplatky
72   Slovak tel.a,s, 7602346035 77,16 17.3. 4.4. 150214316 Tel.poplatky
73    Poradca pod.s.r.o. ZA 5041600943   0,94  22.3. 25.3.  2016  vyúčt.Z.z.2016 
74    Le Cheque 8601028716  1.124,76  30.3.  01.4.  4/2016  stravenky 
75    Mesto Košice 03012008  504,81  2008  25.4.  4/2016  prenájom 
76    CVČ Domino 231262009  264,08  2009  15.4.  4/2016   prenájom
77    KR PZ SR KE 9801241815  13,-  2015  10.4.  4/2016  signalizácia 
78    VSE a.s. KE 2290108187  197,-  23.2.  15.4.  4/2016  záloha elektrika 
79   ZŠ Maurerova, KE  23832015  177,60  2015  15.4.  2015/2016  prevádzka pobočky 
80    CWS BOCO 163102427  11,76  31.3.  14.4.  3/2016  výmena rohože 
81    Kepič, Košice  2016008  200,-  01.4.  30.3. 2016 tvorba web str. 
82    Kepič Košice  2016009  200,- 01.4.   30.3.  2016  dizajn web  str.
83    AZUŠ SR  35540443  50,-  17.3. 04.4.   2016  členské
84    Antik s.r.o. Košice  26850233 17,92  03.3.   14.4. 4/2016  internet Oštepova
85    Antik s.r.o. Košice  36152808  29,87  03..3.  14.4.  4/2016  internet Irkutská
86    AQUA Pro,KE  82067884 14,04  06.4.   14.4. 3/2016  voda 
87    AQUA Pro,KE  81030256  7,08  06.4.  15.4.  3/2016  prenájom prístr.
88    SSŠ , Košice 16134  135,-  07.4.  19.4. 3/2016  služby 
89    Slovak telekom a.s.  9783708022 30,59  07.4.  18.4.  3/2016   telefónne popl.
90    Slovak telekom a.s.  1783708037  20,58  08.4.  18.4.  3/2016  telefónne popl.
91    Procare a.s.BA 011164714  30,60  11.4.  20.4.  3/2016  zdravotná služba 
92    TEHO s.r.o.KE 1600577001   1.438,14 14.4.  19.4.  3/2016  teplo 
93    VSE a.a.KE 2290108187  60,48  18.4.  25.4.  3/2016  vyúčt.zálohy 
94    Slovak tel.a.s. BA  7503307583  77,16  18.4.  03.5.  153-144/16  tel.poplatky
95   EKO-Deratex. KE  16143  48,-  18.4.  28.4.    deratizácia 
96    Komunálna poisťovňa, KE 5003232854  278,70  18.4.  02.5.   2016  poistné
97   Slovak tel. a.s.  BA 7603304309  100,51  19.4.  03.5.   153-144/16 tel.poplatky 
98   Slovak tel.a.s. BA  7603310571  36,98  19.4.  03.5.   153-144/16 tel-poplatky 
99    BP s.r.o.KE 5111600194  80,-  20.4.  02.5.  4-6/16  služby BOZP, PO 
100    RAABE s.r.o.BA 21601623  41,35  22.4.  03.3.  02/16  ZUŠ aktualizácie 
101    ILLE s.r.o.  16008987 116,40  25.4.  09.5.   5-6/16 hyg.potreby 
102    ILLE s.r.o.  16008980  139,20  25.4.  09.5. 5-6/16   hyg.potreby
103   Le Cheque 0116504653 1.178,32 27.4. 12.5.  04/16 stravenky 5/16
104    KR PZ SR KE  9801241815 13,-  2015  10.5.  5/16   signalizácia
105    CVČ Domino,KE 231262009  264,08  2009  15.5.  5/16  prenájom, prevádzka 
106    Mesto Košice 03012008   504,81 2008  25.5.  5/16  prenájom 
107    VSE a.s. KE 2290108187  197,-  23.2.  15.5.  5/16  záloha el.energia 
108    CWS Boco s.r.o. 163103548  5,88  3.5.   12.5.  4/16  výmena rohoží
109    AQUA Pro s.r.o., KE 81030808  7,08  3.5.  16.5.  4/16  prenájom prístroja 
110    AQUA Pro s.r.o., KE 82068853  41,16  3.5.  13.5.  4/16  voda 
111    Proare a.s., BA 011165229  30,60  9.5.  17.5.  4/16  zdrav.starostl. 
112    Antik s.r.o.KE 26850233  17,92  9.5.  14.5.  5/16  internet 
113    Antik s.r.o.KE  36152808  29,87  9.5.  14.5.  5/16  internet
115    Slovak telekom a.s.  0784637108  30,59 10.5.  18.5.  4/16  tel.poplatky 
116    Slovak telekom a.s.  7784637125  20,58  10.5.  18.5.  4/16  tel.poplatky
114   SSŠ Košice  16181  135,-  09.5.  18.5.  4/16  služby 
117    VSE a.s. KE 2290108187  29,24  13.5.  24.5.  4/16  nedopl.el.energia 
118   TEHO s.r.o. KE 1600577001   1.015,20  16.5. 19.5.  4/16  teplo 4/16 
119    Slovak telekom a.s.  7604277750 36,98  17.5.  03.6.  154-145/16   tel.popl.
120    Solvak elekom a.s.  7604273937  142,01  17.5.  03.6.  154-155/16  tel.popl.
121    Slovak telekom a.s.  7604271326  77,16  17.5.  03.6.  154-145/16  tel.popl.
122    INTERNET SK 3616051914   17,28  19.5. 29.5.  6/16-5/17  doména 
123    Mesto Košice 3416088581  360,36  20.5.  04.6.  2016  odpad 
124    RVC Košice 131506  192,-  24.5.  06.6.  2016  školenie 
125    Mesto Košice  3203160008  195,36  26.5.  01.6.  2015  nedoplatok 2015
126    RAABE s.r.o. BA 21609624   41,99 26.5.  06.6.  4/16  zuš 
127    VVS a.s. Košice  2121127634  439,18  26.5.  09.6.  0102-180516  vodné, stočné
128    KR PZ SR KE 9801241815  13,-  2015  10.6.  6/16  signalizácia 
129    CVČ Domino, KE 231262009  264,08  2009  15.6.  6/16  prenájom 
130    Mesto Košice 03012008  504,81  2008  25.6.  6/16  prenájom 
131    VSE a.s. KE 2290108187  230,-  13.5.  15.6.  6/16  záloha el.energia 
132    Mesto Košice 3416088581  360,16  23.5.  30.6.   2.splátka/16 odpad  
133    Le CHeque 8601046263  1.178,32  30.5.  06.6.  6/16  stravenky 
134    PM Solutioss 10160061  79,20  31.5.  10.6.    router, služby IT 
135    Aqua Pro sro 82069888  25,80  01.6.  14.6.    voda 
136    AquaPro sro  81031391  7,08  02.6.  15.6.    prenájom
137    BP mesta KE 5111600304  129,79  02.6.  13.6.    oprava WC, radiátor 
138    Antik s.r.o. KE 26850233  17,92  02.6.  14.6.  6/16  internet 
139    Antik s.r.o. KE  36152808  29,87  02.6.  14.6.  6/16  internet
140    ASC s.r.o. BA  9160000675  199,-  08.6.  22.6.  2016/2017  ASCagenda
141    Slovak tel.a.s. BA  2785565703 30,59  08.6.  20.6.  5/16  tel.popl. 
 142    Slovak tel. a.s.BA  7785565722  20,58  08.6.  20.6.  5/16  tel.popl.
 143    SSŠ Košice  16226  135,-  09.6.  20.6.  5/16  služby
 144   CWS Boco s.r.o.  163104456  5,88  10.6.   17.6.  5/16 výmena rohoží 
 145   Procare a.s.BA  011166689  30,60   10.6.  22.6.  5/16  zdr.služba
 146   VSE a.s. KE  2290108187   34,70  16.6.  22.6.  5/16  dopl. el.energia
 147   TEHO s.r.o.KE   1600577001  754,26  16.6.  17.6.  5/16  teplo
 148   Ille s.r.o.Skalica 16013458  34,80   17.6.  01.7.    hyg.potreby
 149    Ille s.r.o.Skalica  16013465  29,10  17.6.  01.7.    hyg.potreby
 150    Slovak tel a.s.BA  7605239856 36,98  20.6.  04.7.   1505-1406 tel.popl. 
 151    Slovak tel.a.s. BA  7605239024  77,16  20.6.  04.7.  1505-1406  tel.popl.
 152    Slovak tel.a.s. BA  7605244640  142,01  20.6.  04.7.  1505-1406  tel.popl.
 153    ŠEVT a.s.BB 1162204213  52,-  22.6.  29.6.  2015/2016  tlačivá 
 154    NOVES s.r.o.KE 160123  64,99  28.6.  08.7.     oprava dverí
 155    PM Solutions s.r.o. KE 10160067  110,76  28.6.  12.7.    router, práca IT 
 156    LE Cheque 0116506752  988,80  29.6.  06.7.  7/2016  stravenky 
 157    KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.7. 2016  signalizácia 
 158    CVČ Domino, KE  231262009 264,08  2009  15.7.  2016  prenájom 
 159    Mesto KE  03012008  504,81  2008  25.7.  2016  prenájom
 160    VSE a.s.KE  2290108187  230,-  16.6.  15.7.  2016 záloha el.energia 
 161    RAABE s.r.o.BA 21612686  41,35  01.7.  18.7.  6/2016  zuš 
 162    Aqua Pro s.r.o KE  81032035  7,08  04.7. 14.7.    prenájom prístroja 
 163    Aqua Pro s.r.o KE  82070953  36,24  04.7.  15.7.    voda
 164    CWS Boco s.r.o. 163105346  5,88  04.7.  15.7.  6/16  výmena rohože 
 165   Antik sro 36152808 29,87 7.7. 14.7. 6/16 internet
 166    Antik sro  26850233 17,92 7.7. 14.7. 6/16 internet
 167   Slovak tel.as 1786498076 20,65 7.7. 6/17 6/16  tel popl.
 168.   Slovak tel.a.s 9786498054 30,59 7.7.  18.7.  6/67  tel.popl.
 169   Procare a.s. 011167208 30,60 8.7. 20.7.  6/16  zdrav.starostl.
 170   SSŠ KE 16272 135,- 14.7. 21.7. 6/16  služby
 171   BP Košice  5111600403  80,-  14.7.  21.7.  7-9/16 PO,  služby BOZP
 172   Teho sro.KE 1600577001 662,75 14.7. 19.7. 6/16 teplo
 173   VSE a.s. KE 2290108187 -35,52  14.7.  21.7.  6/16  vyúčtovanie
 174   CVČ Domino 472016 -1.225,15  14.7.  29.7.  2015  vyúčt.2015
 175   Seman, M.Ida 82016 3.014,40 18.7. 01.8.   maľba
 176   Slovak tel. as  7606206859  77,16  19.7.  3.8.  1507-140816  tel.popl.
 177   Slovak tel.as  7906205387  36,98  19.7.  3.8.  1507.-140816  tel.popl.
 178   Slovak tel.as 7606203124 142,01 19.7. 3.8. 1507-140816 tel.popl.
 179   Poradca podn.sro  04160702981  26,40  27.7.  4.8.   FS 2017 predd.
 180   LE CHEQUE 0116507796 1.087,68 27.7. 3.8. 8/16 stravenky
 181    KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.8.  8/16  signalizácia
 182    Mesto KE  03012008  504,81 2008 25.8. 8/16 prenájom
 183   CVČ Domino, KE  231262009 264,08 2009 15.8 8/16 prenájom
 184   AQUA PRO  82071986  23,52  2.8.  12.8.    voda
185    AQUA PRO  81032657  7,08  2.8.  15.8.    prenájom
 186   Antik sro,KE 36152808  29,87 5.8.  14.8.  7/16 internet
 187    Antik sro, KE  26850233  17,92  5.8.  14.8. 7/16  internet
 188   SSŠ KE  16316  135,-  9.8.  22.8.  7/16  služby 
 189   TEHO s.r.o.  1600577001  662,75  9.8.  16.8.  7/16  teplo 
 190   Slovak telekom a.s.   8787426363  20,58  10.8. 18.8.  7/16  tel.popl. 
 191    Procare a.s.  011168567 30,60   10.8.  18.8.  7/16  zdr.služba
 192    Slovak tel.a.s.  9787426348 30,59  12.8.  18.8.   7/16  te.popl.
 193    VSE a.s. KE  2290108187 -89,10  30.8.  19.8.  7/16  vyúčtovanie 
 194    Slovak tel.a.s.  7607174487 36,98  26.8.   5.9.  1507-140816  tel.popl.
 195    Slovak tel. a.s.  7607161007  77,16  26.8.  5.9.  1507-140816  tel.popl.
 196    Slovak tel. a.s.  7607177519  142,01  26.8.  5.9.  1507-140816  tel.popl.
 197    BP Košice  5111600469 42,62  30.8.  23.8.     demontáž rad.
 198    Alianz a.s.  5111076399 100,-  30.8.  6.9.  2017  poistné 
 199    Le cheque  0116508862  988,80 31.8.  7.9.   9/16  stravenky
 200    VSE a.s.  2290108187  140,-  19.8.  15.9.  9/16 el.energia 
 201    VVS a.s.KE  212534475  320,27  5.9.  19.9.    vodné, stočné
 202    Auqa Pro s.r.o  81033280  7,08  5.9.  16.9.  8/16  prenájom
 203    KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.9.  9/16  signalizácia
 204    Mesto Košice  03012008  504,81  2008  35.9.  9/16  prenájom
 205    CVČ Domino  231262009  264,08  2009  15.9.  9/16  prenájom
 206    Mesto KE  3416088581  360,36  23.5.  30.9.  2016  odpad
 207    Antik s.r.o  36152808  29,87  6.9.  14.9.  8/16  internet
 208    Antik s.r.o  26850233  17,92  6.9.  14.9.  8/16  internet
 209    Slovak tel.a.s.  7788356976  20,58  7.9. 19.9.   8/16  tel.popl.
 210    Slovak tel.a.s.  5788356954  30,59  7.9  19.9.  8/16  tel.popl.
 211    Procare a.s.  011169450  30,60  7.9.  16.9.  8/16  zdra.služba
 212    SSŠ KE  16360  135,-  9.9.  22.9.  8/16  služby
 213    Teho s.r.o  1600577001  662,75  16.9.  21.9.  8/16  teplo
 214    VSE a.s.  2290108187  121,85  19.9.  27.9.  8/16  vyúčtovanie
 215    Slovak tel.a.s.  7608137158  181,56  20.9.  3.10.  150814916  tel.popl.
 216    Slovak tel. a.s.  7608134915  39,72  20.9.  3.10  150814916  tet.popl.
 217    Slovak tel. a.s.  7608136462  77,16  20.9.  3.10.  150814916  tel.popl.
 218    RAABE s.r.o  21619229  41,35  27.9.  4.10.  8/16  zuš  8/16
 219    Le cheque  0116509911  1038,24  29.9.  6.10.  9/16  stravenky
 220    CVČ Domino  231262009  264,08  2009  15.10.  10/16 prenájom 
 221    Mesto KE  03012008 504,81   2008  25.10.  10/16 prenájom 
 222    KR PZ SR KE  98001241815  13,-  2015  10.10.  10/16  signalizácia
 223    Aqua Pro s.r.o  72074035 41,16   3.10.  14.10.    voda
 224    CWS Boco  163107679  5,88  3.10.  17.10.    výmena rohoží
 225    Aqua Pro s.r.o  81033913  7,08  3.10.  17.10.    prenájom
 226    ZŠ Maurerova  23882016 139,13   4.10.  15.12.  9-12/16  prenájom
 227    Antik s.r.o  26850233 17,92   6.10.  14.10  9/16  internet
 228    Antik s.r.o  36152808  29,87  6.10.  14.10.  9/16  internet
 229    Procare a.s.  011170397 1.596,-   6.10.  17.10.  2017  zdr.služba
 230    Procare a.s.  011170230 30,60   6.10.  14.10.  9/16  zdr.služba
 231    Ille s.r.o  16023805 139,20   17.10.  17.10.    hyg.potreby
 232    Ille s.r.o.  16023806  116,40  17.10.  31.10.    hyg.potreby
 233    Keramika B.Hora  160051  298,08  17.10.  24.10.  2016/2017  modelovacia hmota
 234    Slovak tel.a.s.  2789287128  30,59  17.10.  18.10.  9/16  tel.popl.
 235    Slovak tel.a.s.  7789287147  20,58  17.10.  18.10.  9/16  tel.popl.
 236    SSŠ KE  16407  135,-  17.10.  20.10.  9/16  služby
 237    Teho s.r.o  1600577001  797,54  17.10.  19.10.  9/16 teplo 
 238    BP Košice  5111600606  80,-  17.10.  20.10.    BOZP, PO
 239    BP Košice  5111600598  351,47  17.10.  20.10.  2016  regulácia energií
 240    VSE a.s.  2290108187  43,56  17.10.  24.10.  9/16  
 241    Slovak tel.a.s.  7609099847  76,17  21.10.  3.11.  159-141016  tel.popl.
 242    Slovak tel.a.s.  7609115251  35,99  21.10.  3.11  159-141016  tel.popl.
 243    Slovak tel.a.s.  7609097616  140,61  21.10.  3.11.  159-141016  tel.popl.
 244    Le cheque  0116510998  988,80  26.10.  2.11  10/16  stravenky
 245    CVČ Domino  231262009  264,08  2009  15.11.  10/16  prenájom
 246    Mesto KE  03012008  504,81  2008  25.11.  10/16  prenájom
 247    KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.11.  10/16  signalizácia
 248    Deratwx eko  16642  36,-  28.10.  9.11.    deratizácia
 249    Aqua Pro  81034546  7,08  3.11  16.11.    prenájom
 250    Aqua Pro  82075021  19,92  3.11  14.11.    voda
 251    PM Solutions  10160132  132,-  3.11  11.11.    servis PC
 252    Antik s.r.o  26850233  17,92  4.11.  14.11.  10/16  internet
 253    Antik s.r.o  36152808  29,87  4.11. 14.11.   10/16 internet 
 254    Procare a.s. 011171187  30,60  4.11.  14.11.   10/16  zdr.služba
 255    CWS Boco s.r.o 163108835  5,88  4.11.  16.11.  10/16  výmena rohoží 
 256    Lynx s.r.o 11160794  192,-  7.11.  17.11.  2017,2018  antivírový program 
 257    Slovak tel.a.s. 979022058  30,59  7.11.  18.11.  10/16  tel.popl. 
 258    Slovak tel.a.s.  7790222074  20,58  7.11.  18.11.  10/16  tel.popl.
 259    D&D KE 1601020948  1.432,26  9.11.  30.11.    čistiace potr. 
 260    SSŠ KE 16458  135,-   14.11. 23.11.   10/16  služby
 261    Verlag s.r.o 16010251  144,25  14.11.  28.11.    škola efektívne 
 262    Teho s.r.o. 1600577001  1.185,86  14.11.  18.11.  10/16  teplo 
 263    Rada ZO OZ 35540443  85,-  14.11.  23.11.    školene Kež.Žľaby 
 264    ŠEVT a.s. 2162209900  106,20  15.11.  23.11.  2016/2017  vysvedčenia 
 265    VSE a.s.  2290108187  256,34 21.11.  25.11.   10/16 el.energia 
 266    Slovak tel.a.s.  7610071043  40,52  21.11.  5.12.  1510-141116  tel.popl.
 167    Slovak tel.a.s.  7610067616  154,40  21.11.  5.12.  1510-141116  tel.popl.
 268    Slovak tel.a.s.  7610062498  80,16  21.11.  5.12.  1510-141116  tel.popl.
 269    Eldo Plus  262016  96,-  21.11.  5.12    oprava elektriky
 270    VSE a.s.  2290108187  260,-  21.11.  15.12.  záloha 11/16 el.energia
 271    KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015  10.12.  11/16 signalizácia 
 272    Mesto KE  03012008  504,81  2008  25.12.  11/16  prenájom
 273    CVČ Domino  231262009  264,08  2009  15.12.  11/16  prenájom
 274    Le cheque  0116512033  1.038,24  29.11.  06.12.  11/16 stravenky 
 275    SSŠ KE 16512  135,-   01.12.  07.12.  11/16  služby
 276    VVS a.s.  2121849636 380,08  01.12.  12.12.     vodné, stočné
 277    CWS Boco  163109310  11,76  01.12.  16.12.  11/16  výmena rohoží
 278    Aqua Pro  82076008 17,64   01.12. 14.12.     voda
 279    Aqua  Pro  81035166  7,08 01.12.   15.12.    prenájom
 280    RAABE s.r.o  21625121 41,45  2.12.  7.12.  zuš 11/16  dodatky 
 281    Magnet Press  8834352692 22,80  2.12.  16.12.  Golem  predplatné 2017 
 282    Antik s.r.o  26850233 17,92  2.12.  14.12.  11/16  internet 
 283    Antik s.r.o  36152808  29,87  2.12.  14.12.  11/16  internet
 284    Kohor s.r.o  20160044  1.199,90 7.12.  24.12.    revízie elektroinšt., pece
 285    Kohor s.r.o  20160043  1.191,36  7.12.  20.12.    revízie prenosné
 286    SSŠ, KE  16524  400,-  7.12. 20.12.  12/16  služby VO
 287    SSŠ KE  16568  135,-  7.12.  21.12.  2016 služby
 288    Alarmtel s.r.o  1615119  90,-  7.12.  23.12.  2016  revízia signal.
 289    Noves okná s.r.o  160282  2.878,03  7.12.  21.12.    okná HO
 290    Procare a.s.  011172232  30,60  7.12.  14.12.  11/16  zdr.služba
 291    Slovak tel.a.s.  7791155896  20,58  7.12.  19.12.  11/16  tel.popl.
 292    Slovak tel.a.s.  1791155885  30,59  7.12.  19.12.  11/16 tel.popl. 
 293    PM Solutions  10160149  1.367,64  8.12.  14.12.    PC učebňa
 294    Ille s.r.o  16028368  139,20  8.12.  22.12.    hyg.potreby
 295    Ille s.r.o.  16028369  116,40  8.12.  22.12.    hyg.potreby
 296    Ille s.r.o.  16028904  7,20  14.12.  28.12.    doúč.čerpania
 297    Kohor s.r.o.  20160048  1.181,40  15.12.  29.12.  2016 revízia Ošt.
 298    BP KE  5111600758  137,40  15.12.  22.12.  2016  revízia hasiace
 299    VSE a.s.  2290108187  289,58  15.12.  23.12.  11/16  el.energia
 300    Teho s.r.o  1600577001  1.483,90  15.12.  19.12.  11/16 teplo 
 301    Slovak tel.a.s.  761103375  161,04  20.12.  03.1.  1511-141216  tel.popl.
 302    Slovak tel.a.s.  7611022329  85,25  20.12.  3.1.  1511-141216  tel.popl.
 303    Slovak tel.a.s.  7611030832  45,36  20.12.  3.1.  1511-141216  tel.popl.
 304    CWS Boco  163110260  11,76  27.12.  5.1.    výmena rohoží
 305    Media Print  957446  42,-  27.12.  29.12. 2217-0118  Art&Antiqes
 306    VSE a.s.  2290108187  300,-  15.12.  15.1.  záloha  el.energia
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   

     

Rok 2015

                         

Por.č.

faktúry


Dodávateľ

IČO

Číslo faktúry

Suma na úhradu

Deň kedy faktúra

Za obdobie

Predmet fakturácie
došla Je splatná
01 Slovak telekom a.s. BA 35763469 9769549779 39,60 9.1. 19.1. 12/14 tel.poplatky
02 Slovak telekom a.s. BA 35763469 6769549796 21,48 9.1. 19.1. 12/14 tel.poplatky
03 VEMA s.r.o. BA 31355374 720150224 446,40 9.1. 25.1. 2015 softwér
04 CWS Boco s.r.o. Hlohovec 31411045 143110676 9,46 9.1. 13.1. 12/14 výmena rohoží
05 Mediaprint a.s. BA 35792281 953669 84,- 9.1. 16.1. 2/15-1/16 predplatné ART
06 KR PZ SR KE 00735868 93515061 9,02 2011 10.1. 01/15 signalizácia
07 KR PZ SR KE 00735868 93515062 3,98 2011 10.1. 01/15 signalizácia
08 Mesto Košice 00691135 231262009 264,08 2009 15.1. 01/15 prenájom
09 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.1. 01/15 prenájom
10 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. BA 31396674 8501005758 1.071,20 14.1. 21.1. 01/15 stravenky
11 PROCARE a.s. BA 35890568 011148937 30,60 14.1. 22.1. 12/14 zdr.služba
12 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1400577001 2.416,96 16.1. 21.1. 12/14 teplo
13 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7500392744 99,36 19.1. 03.2. 1512-1401 tel.poplatky
14 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7500385764 91,67 19.1. 03.2. 1512-1401 tel.poplatky
15 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7500392745 36,98 19.1. 03.2. 1512-1401 tel.poplatky
16 VSE a.s. KE 36211222 2220094044 -142,04 20.1. 26.1. 2014 dobropis
17 Poradca podnik.s.r.o.ZA 36371271 5041403920 48,86 20.1. 27.1. 2014 FS nedopl.2014
18 Verlag Dashofer s.r.o. 35730129 15950383 149,76 27.1. 10.02. 3-15/3-16 škola efektívne
19 LE CHEQUE Dejeuner 31396674 0115501338 1.071,20 02.02. 02.02. 02/15 stravenky
20 CWS BOCO s.r.o. 31411045 153100832 9,46 02.02. 17.02. 02./15 rohože
21 KR PZ SR KE 00735868 9351561061 9,02 2011 10.02. 02/15 signalizácia
22 KR PZ SR KE 00735868 9351561062 3,98 2011 10.02. 02/15 signalizácia
23 Mesto Košice 00691135 03012008

504,81

2008 25.02. 02/15 prenájom
24 CVČ Domino, Košice   231262009 264,08 2009 15.02. 02/15 prenájom
25 ILLE s.r.o. Tr.Teplá 36226947 15001938 178,80 06.02. 20.02. 1-2/15 hyg,potreby
26 ILLE s.r.o. Tr. Teplá 36226947 15001933 233,28 06.02. 20.02. 1-2/15 hyg.potreby
27 SSŠ Tr.SNP 48/A KE 35540419 15043 135,- 10.02. 19.02. 01/15 služby
28 ŠEVT a.s. B.B. 31331131 1152200426 88,36 10.02. 19.02. 2015 tlačivá
29 Slovak telekom a.s. BA 35763469 1770503991 20,58 10.02. 17.02. 01/15 tel.popl.
30 Slovak telekom a.s. BA 35763469 4470503967 31,69 10.02. 17.02. 01/15 tel.popl.
31 VSE a.s. Košice 36211222 2220094044 558,- 11.02. 16.02. 01-3/15 el.energia
32 Procare a.s. BA 35890568 011150340 30,60 11.02. 18.02. 01/15 zdr.služba
33 Antik s.r.o. Košice 36191400 36152808 29,87 11.02. 14.02. 02/15 internet
34 Antik s.r.o. Košice 36191400 26850233 17,92 11.02. 14.02. 02/15 internet
35 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1500577001 1.405,06 17.02. 19.02. 01/15 teplo
36 RAABE s.r.o. BA 35908718 21501872 41,20 17.02. 25.02. 02/15 ZUŠ 02/15
37 CVČ Domino, KE 35542781 2312620009 264,08 2009 15.02. 02/15 prenájom
38 BP mesta Košice s.r.o. 44518684 5111500022 80,- 17.02. 10.02. 1-3/15 BOZP, PO
39 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 36371271 5041500327 64,93 18.02. 26.02. 2014 nedopl. Z .z.
40 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7501356561 38,99 19.02. 03.3. 1501-142 tel.popl.
41 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7501356509 89,65 19.02. 03.3. 1501-142 tel.popl.
42 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7501353319 90,62 19.02. 03.3. 1501-142 tel.popl.
43 VVS a.s. KE 36570460 2119531443 322,23 23.02. 09.3. 261114-160215 vodné,stočné
44 LE CHEQUE Dejeuner 31396674 8501018538 1.178,32 26.02. 05.3. 3/2015 stravenky
45 CWS BOCO s.r.o. 31411045 153101717 18,91 02.3. 20.3. 02/15 výmena rohoží
46 CVČ Domino, KE 35542781 231262009 264,08 2009 15.3. 3/2015 prenájom
47 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2009 25.3. 3/2015 prenájom
48 Antik s.r.o. Košice 36191400 0036152808 29,87 04.3. 14.3. 3/2015 internet
49 Antik s.r.o. Košice 36191400 0026850233 17,92 04.3. 14.3. 3/2015 internet
50 RVC Košice 31268560 2015 46,80 27.01. 28.02. 2015 členské
51 Procare a.s. Bratislava 35890568 011151547 30,60 10.3. 20.3. 02/15 zdr.služba
52 Slovak telekom a.s. 35763469 9771478429 30,59 10.3. 17.3. 02/15 tel.popl.
53 Slovak telekom a.s. 35763469 9771478450 20,58 10.3. 17.3. 02/15 tel.popl.
54 KR PZ SR Košice 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.3. 02/15 signalizácia
55 SSŠ Košice 35540419 15087 135,- 11.3. 06.3. 02/15 služby
56 TEHo s.r.o. KE 31679692 1500577001 1.709,99 16.3. 19.3. 02/15 teplo
57 TEHO s.r.o. KE 31679692 1400577001 -76,22 16.3. 24.3. 2014 teplo vyúčtovanie
58 BP mesta Košice 44518684 5111500096 18,- 19.3. 24.3. 2/15 nonstop sl.
59 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7502327330 36,98 19.3. 3.4. 152-143 tel.popl.
60 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7502318919 90,52 19.3. 3.4. 152-143 tel.popl.
61 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7502324255 88,52 19.3. 3.4. 152-143 tel.popl.
62 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 15006990 233,28 30.3. 13.4. 4-5/45 hyg.potr.
63 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 15006996 178,80 30.3. 13.4. 4-5/15 hyg.potr.
64 CWS BOCO s.r.o. Hlohovec 31411045 153102526 18,91 30.3. 17.4. 3/15 výmena rohoží
65 LE CHEQUE Dejeuner 31396674 8501029076 1.170,20 30.3. 01.4. 4/15 stravenky
66 ZŠ Ľ.Fullu, Košice 35546841 23892014 133,02 2014 15.4. II.polrok14/15 prenájom
67 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.4. 4/15 prenájom
68 CVČ Domino, KE 35542781 231262009 264,08 2008 15.4. 4/15 prenájom
69 KR PZ SR KE 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.4. 4/15 signalizácia
70 Slovak telekom a.s. 35763469 5772457261 30,59 7.4. 17.4. 3/15 tel.popl.
71 Slovak telekom a.s. 35763469 00772457273 20,58 7.4. 17.4. 3/15 tel.popl.
72 SSŠ, Tr.SNP 48,KE 35540419 15131 135,- 7.4. 16.4. 3/15 služby
73 CWS BOCO s.r.o. 31411045 153102526 18,91 7.4. 17.4. 3/15 výmena rohoží
74 Komunálna poisť.a.s. 31595545 5003232854 278,70 7.4. 02.5. 2015 poistné
75 Procare a.s. BA 35890568 011152234 30,60 09.4. 23.4. 3/15 prac.služba
76 Poradca podnikateľa 36371271 5915013856 72,- 07.4. 13.4. 2015 predd.Z.z.
77 Antik s.r.o. KE 36191400 0026850233 17,92 7.4. 14.4. 4/15 internet
78 Antik s.r.o. KE 36191400 0036152808 29,87 7.4. 14.4. 4/15 internet
79 TEHO s.r.o. KE 31679692 1500577001 1.334,14 15.4. 21.4. 3,/15 teplo
80 Slovak telekom a.s. 35763469 7503283693 92,44 20.4. 4.5. 153-144 tel.popl.
81 Slovak telekom a.s. 35763469 7503286771 88,37 20.4. 4.5. 153-144 tel.popl.
82 Slovak telekom a.s. 35763469 7503288120 37,14 20.4. 4.5. 153-144 tel.popl.
83 Detatex- Eko, Košice 10689877 15171 36,- 21.4. 28.4. 2015 deratizácia objektu
84 RAABE s.r.o. BA 35908718 21506535 41,35 21.4. 01.5. 4/15 ZUŠ
85 Bytový podnik KE 44518684 5111500203 34,87 23.4. 29.4. 3/15 oprava wc
86 CWS Boco s.r.o. 314110045 153103309 9,46 27.4. 12.5. 4/15 výmena rohoží
87 Mesto Košice 00691135 3415086699 360,36 27.4. 11.5. 1-4/15 odpad
88 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o. 31396674 8501037411 1.017,64 28.4. 04.5. 5/15 stravenky
89 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.5. 5/15 prenájom
90 CVČ Domino, Košice 35542781 231262009 264,08 2009 15.5. 5/15 prenájom
91 KR PZ SR KE 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.5. 5/15 signalizácia
92 Mesto Košice 00691135 3203150005 280,52 30.4. 07.5. 2014 nedopl.prenájom
93 Antik s.r.o. Košice 36191400 0036152808 29,87 5.5. 14.5. 5/15 internet
94 Antik s.r.o. Košice 36191400 0026850233 17,92 5.5. 14.5. 5/15 internet
95 VSE a.s. Košice 36211222 2220094044 558,- 13.5. 15.5. 1.3.-31.5.15 predd.el.energia
96 Slovak telekom a.s. BA 35763469 0773385777 30,59 13.5. 18.5. 4/15 tel.poplatky
97 Slovak telekom a.s. BA 35763469 3773385798 20,58 13.5. 18.5. 4/15 tel.poplatky
98 Procare a.s. BA 35890568 011153247 30,60 13.5. 20.5. 4/15 zdr.služba
99 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7504255489 36,98 18.5. 03.6. 1504-1405 tel.popl.
100 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7504251267 91,92 18.5. 03.6. 1504-1405 tel.popl.
101 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7504259473 93,32 18.5. 03.6. 1504-1405 tel.popl.
102 TEHO s.r.o. KE 31679692 1500577001 1.080,67 18.5. 21.5. 4/15 teplo
103 SSŠ Košice 35540419 15175 135,- 18.5. 14.5. 4/15 služby
104 BP mesta KE 44518684 5111500238 25,83 18.5. 26.5. 4/15 oprava WC
105 CVČ Domino Košice 35542781 231262009 264,08 2009 15.6. 6/15 prenájom
106 LE Cheque Dejeuner, BA 3139674 8501046010 1.178,32 29.5. 01.6. 6/15 stravenky
107 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.6. 6/15 prenájom
108 KR PZ SR Košice 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.6. 6/15 signalizácia
109 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 15011499 174,96 25.5. 08.6. 6-7/15 hyg.potreby
110 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 15011505 134,10 25.5. 08.6. 6-7/15 hyg.potreby
111 CWS Boco s.r.o. Hlohovec 31411045 153103767 9,46 01.6. 12.6. 5/15 výmena rohoží
112 VVS a.s. Košice 36570460 2119954371 523,90 01.6. 16.6. 1702-265/15 vodné,stočné
113 Antik s.r.o. KJošice 36191400 0026850233 17,92 3.6. 14.6. 6/15 internet
114 Antik s.r.o. Košice 36191400 0036152808 29,87 3.6. 14.6. 6/15 internet
115 Internet SK s.r.o.   2115011115 19,32 9.6. 19.6. 2014-2015 doména
116 PM Solutions s.r.o. 36594415 10150603 30,12 16.6. 16.6.   oprava pc, tonery...
117 Procare a.s. Bratislava 35890568 011153721 30,60 15.6. 16.6. 6/15 zdr.služba
118 Slovak telekom a.s. BA 35763469 5774338278 20,58 15.6. 18.6. 5/15 tel poplatky
119 Slovak telekom a.s. BA 35763469 3774338263 30,59 15.6. 18.6. 5/15 tel.poplatky
120 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1500577001 715,56 16.6. 17.6. 5/15 teplo
121 SSŠ Košice 35540419 15222 135,- 15.6. 19.6. 5/15 služby
122 CWS Boco s.r.o. 31411045 153103767 9,46 15.6. 12.6. 5/15 výmena rohoží
123 Slovak telekom a.s. BA 35763469 750225348 95,52 19.6. 03.7. 1405-1506 tel.poplatky
124 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7505224112 89,29 19.6. 03.7. 1405-1506 tel.poplatky
125 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7505231074 36,98 19.6. 03.7. 1405-1506 tel.poplatky
126 ASC agenda, BA   9150001007 199,- 22.6. 06.7. 2015 licencia
127 Poradca podn.s.r.o. 36371271 5915027562 72,- 24.6. 22.6. 2015 dopl.Zb.z.
128 Poradca podn.s.r.o. 36371271 84104109 49,80 24.6. 07.7. 2015 Poradca 2016
129 LE Cheque Dejeuner s.r.o. BA 3139674   1.231,88 30.6. 01.7. 7/15 stravenky
130 ŠEVT a.s. B.B. 31331131   31,31 30.6. 10.7. 2015 tlačivá
131 RAABE s.r.o. BA 35908718 21511943 41,35 01.7. 06.7. 6/2015 ZUŠ aktual.
132 KR PZ SR KE 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.7. 7/15 signalizácia
133 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.7. 7/15 prenájom
134 CVČ Domino, KE 35542781 231262009 264,08 2009 15.7. 7/15 prenájom
135 CWS BOCO s.r.o. 31411045 153105095 9,46 03.7. 21.7. 6/15 výmena rohoží
136 Antik s.r.o. KE 36191400 0026850233 17,92 03.7. 14.7. 7/15 internet
137 Antik s.r.o. KE 36191400 0036152808 29,87 03.7. 14.7. 7/15 internet
138 Pracare a.s. BA 35890568 011155185 30,60 14.7. 21.7. 7/15 zdrav.starostl.
139 Slovak telekom a.s. BA 35763469 677288333 23,71 14.7. 17.7. 6/15 tel.poplatky
140 Slovak telekom a.s. BA 35763469 5775288310 30,59 14.7. 17.7. 6/15 tel.poplatky
141 Mesto Košice 00691135 3203150036 -1.442,22 09.7. 17.7. 2014 dobropis prepl.Oštepova
142 Mesto Košice 00691135 34150866990 360,36 27.4. 30.6. 5-8/15 odpad
143 TEHO s.r.o. KE 31679692 1500577001 635,45 17.7. 21.7. 6/2015 teplo
144 SSŠ, Košice 35540419 1526 135,- 17.7. 21.7. 6/15 služby
145 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7506207497 37,28 19.7. 03.8. 156-1407/15 tel.poplatky
146 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7506196702 92,20 19.7. 003.8. 156-1407/15 tel.poplatky
147 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7506195559 88,92 19.7. 03.8. 156-1407/15 tel.poplatky
148 Poradca podnikateľa 36371271 5915034485 124,15 19.7. 29.7. 2016 1.predd.Z.z.2016
149 Le Cheque Dejeuner 31396674 8501066317 1.124,76 30.7. 03.8. 8/15 stravenky
150 KR PZ SR KE 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.8. 8/15 signalizácia
151 CVČ Domino Košice 35542781 231262009 264,08 2009 15.8. 8/15 prenájom
152 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.8. 8/15 prenájom
153 Poradca podnikateľa s.r.o. 36371271 1503131900 26,40 03.8. 12.8. 2016 Finančný spravodajca
154 BP mesta Košice s.r.o 44518684 5111500404 80,- 03.8. 29.7. 4-6/15 BOZP, PO
155 Antik s.r.o. Košice 36191400 0026850233 17,92 04.8. 14.8. 8/15 internet
156 Antik s.r.o. Košice 36191400 0036152808 29,87 04.8. 14.8. 8/15 internet
157 SSŠ Košice 35540419 15310 135,- 10.8. 19.8. 7/15 služby
158 D&D Košice 14283857 1501020741 97,39 12.8. 30.8. podľa zmluvy čistiace prostr.
159 TEHO s.r.o. KE 31679692 1500577001 635,45 17.8. 20.8. 7/15 teplo
160 Slovak telekom a.s., BA 35763469 4776241209 20,58 17.8. 18.8. 7/15 tel.poplatky
161 Slovak telekom a.s. BA 35763469 8776241195 30,59 17.8. 18.8. 7/15 tel.poplatky
162 VSE a.s. Košice 362111222 2220094044 558,- 17.8. 31.8. 01.6.-31.8.15 el.energia
163 Procare a.s. BA 35890568 011155687 30,60 17.8. 18.8. 7/15 zdr.služba
164 Alianz a.s. KE 151700 511076399 100,- 17.8. 06.9. 915-816 poistné
165 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7507176398 38,74 20.8. 03.9. 1507-140815 tel.poplatky
166 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7507167759 89,99 208. 03.9. 1507-140815 tel.poplatky
167 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7507162845 95,46 21.8. 03.9. 1507-140815 tel.poplatky
168 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.9. 9/15 prenájom
169 CVČ Domino KE 35542781 231262009 264,08 2009 15.9. 9/15 prenájom
170 KR PZ SR KE 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.9. 9/15 signalizácia
171 Mesto Košice 00691135 3415086699 360,36 27.4. 30.9. 2015 odpad
172 Le Cheque s.r.o. 31396674 0115508354 1.071,20 27.8. 02.9. 9/15 stravenky
173 SSŠ, Košice 35540419 15359 135,- 9.9. 21.9. 8/15 služby
174 BP mesta Košice 44518684 5111500466 80,- 9.9. 16.9. 7-9/15 PO, BOZP
175 Poradca podn.s.r.o 36371271 5915041915 60,- 9.9. 8.9. 4.dopl. Z.z.
176 VVS a.a. Košice 36570460 2120277080 430,67 9.9. 16.9. 27.5.-25.8.15 vodné, stočné
177 Antik s.r.o. KE 36191400 0026850233 17,92 9.9. 14.9. 9/15 internet
178 Antik s.r.o. KE 36191400 0036152808 29,87 9.9. 14.9. 9/15 internet
179 Slovak telekom a.s. BA 35763469 6777192348 20,58 9.9. 18.9. 8/15 tel.poplatky
180 Slovak telekom a.s. BA 35763469 9777192338 30,59 9.9. 18.9. 8/15 tel.poplatky
181 Procare a.s. BA 35890568 011157121 30,60 16.9. 22.9. 8/15 zdrav.služba
182 TEHO s.r.o. KE 31679692 15005770001 635,45 16.9. 17.9. 8/15 teplo
183 Ille s.r.o.Tr.Teplá 36226947 15020539 182,35 21.9. 05.10. 8-10/15 hyg.potreby
184 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 15020540 237,98 21.9. 05.10. 8-10/15 hyg.potreby
185 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7508138071 88,37 21.9. 05.10. 1508-140915 tel.poplatky
186 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7508132121 99,22 21.9. 05.10. 1508-140915 tel.poplatky
187 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7508143096 38,46 21.9. 05.10. 1508-140915 tel.poplatky
188 Procare a.s. BA 35890568 011157200 1.635,- 21.9. 01.10. 27915-26916 zdr.starostlivosť
189 RAABE s.r.o. BA 35908718 21517086 41,99 21.9. 02.10. 9/15 ZUŠ
190 LE CHEQUE 31396674 0115509453 1.178,32 28.9. 01.10. 10/15 stravenky
191 KR PZ SR Košice 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.10. 10/15 signalizácia
192 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.10. 10/15 prenájom
193 CVČ Domino, KE 35542781 231262009 264,08 2009 15.10. 10/15 prenájom
194 CWS BOCO s.r.o. 31411045 153107592 9,46 01.10. 19.10. 9/15 výmena rohoží
195 Antik s.r.o.KE 36191400 36152808 29,87 6.10. 14.10. 10/15 internet
196 Antik s.r.oKE 36191400 26850233 17,92 6.10. 14.10. 10/15 internet
197 SSŠ Košice 35540419 15403 135,- 07.10.15 14.10.15 9/15 služby
198 SSŠ Košice 35540419 15411 200,- 09.10.15 22.10.15   VO
199 Procare a.s. BA 35890568 011157581 30,60 13.10.15 19.10.15 9/15 zdr.služba
200 Slovak telekom a.s.BA 35763469 8778141592 33,19 13.10.15 19.10.15 9/15 tel.poplatky
201 Slovak telekom a.s.BA 35763469 5778141612 20,58 13.10.15 19.10.15 9/15 tel.poplatky
202 EaCP s.r.o.KE 47894431 2015007 141,60 05.10.15 01.11.15   stavebný dozor
203 Brolstav s.r.o.KE 36574066 2015012 13.896,84 05.10.15 15.10.15   oprava strechy
204 TEHO s.r.o. KE 31679692 1500577001 635,45 14.10.15 19.10.15 9/15 teplo
205 Slovak tel.a.s.BA 35763469 7509109943 36,98 18.10.15 03.11.15 1509-1410/15 tel. poplatky
206 Slovak tel.a.s.BA 35763469 7509098303 95,54 18.10.15 03.11.15 1509-1410/15 tel. poplatky
207 Slovak tel.a.s.BA 35763469 7509093922 92,26 18.10.15 03.11.15 1509-1410/15 tel.poplatky
208 Keramika Biela Hora, MI 36176460 150051 394,08 21.10. 04.11. 2015 modelovacia hmota
209 Deratex-Eko, Košice 10689877 15586 48,- 23.10. 04.11. 2015 deratizácia
210 ZŠ Ľ.Fullu, KE   23832015 76,61 23.10. 15.12. 9-12/15 prenájom
211 ERMO Plus s.r.o. KE 45643059 10150035 261,- 27.10. 02.11. 2015 oprava pergoly
212 Le Cheque s.r.o. 31396674 8501093294 1.071,20 27.10. 02.11. 11/2015 stravenky
213 CWS BOCO s.r.o., Hlohovec 31411045 153108335 11,76 02.11. 16.11. 10/15 výmena rohoží
214 CVČ Domino,KE 35542781 231262009 264,08 2009 15.11. 11/15 prenájom
215 KR PZ SR KE 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.11. 11/15 signalizácia
216 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.11. 11/15 prenájom
217 Rada ZO OZ   35540443 170,- 26.10. 09.11. 2015 školenie
218 Mediaprint, BA   955258 42,- 06.11. 20.11. 2015-2016 predplatné
219 Procare a.s.,BA 35890568 011158536 30,60 06.11. 18.11. 10/15 zdr.starostlivosť
220 Ille s.r.o. 36226947 15025696 237,98 10.11. 24.11. 11-12/15 hyg.potreby
221 Ille s.r.o. 36226947 15025702 182,35 10.11. 24.11. 11-12/15 hyg.potreby
222 VSE a,.a. KE 36211222 2220094044 558,- 10.11. 16.11. 01.9.-30.11.15 elektrika
223 Slovak telekom a.s. 3576469 7779125446 30,59 10.11. 18.11. 10/15 tel.poplatky
224 Slovak telekom a.s. 3576469 7779125460 20,58 10.11. 18.11. 10/15 tel.poplatky
225 Antik s.r.o.KE 36191400 29850233 17,92 10.11. 14.11. 11/15 internet
226 Antik s.r.o.KE 36191400 36152808 29,87 10.11. 14.11. 11/15 internet
227 SSŠ, Košice 35540419 15457 135,- 12.11. 13.11. 10/15 služby
228 PROEKO, BA   4122015 69,- 12.11. 19.11.   školenie
229 TEHO s.r.o.KE 31679692 1500577001 1.454,96 16.11. 19.11. 10/15 teplo
230 Slovak telekom a.s. 35763469 7510061158 88,67 18.11. 03.12. 1510-1411 tel.poplatky
231 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7510073358 36,98 18.11. 03.12. 1510-1411 tel.poplatky
232 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7510056187 90,52 18.11. 03.12. 1510-1411 tel.poplatky
233 KOHOR s.r.o. 36595845 20150034 1.191,36 20.11. 02.12. 2015 revízia
234 Magnet Press s.r.o. BA 31356958 8837321338 22,80 23.11. 03.12. 2015 predplatné
235 KR PZ SR Košice 00735868 9801241815 13,- 10.3. 10.12. 12/15 signalizácia
236 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.12. 12/15 prenájom
237 CVČ Domino, KE 35542781 231262009 264,08 2009 15.12. 12/15 prenájom
238 LE CHEQUE s.r.o. BA 31396674 0115511524 1.124,76 26.11. 01.12. 12/15 starvenky
239 RAABE s.r.o. BA 35908718 21523733 41,99 30.11. 08.12. 11/15 ZUŠ
240 D&D Košice s.r.o. 14283857 1501021120 1.341,30 01.12. 21.12. 2015 čistiace potreby
241 CWS Boco s.r.o. Hlohovec 31411045 153109364 11,76 02.12. 21.12. 11/15 výmena rohože
242 ZŠ Abovská 36, Košice 31263160 216032015 50,- 7.12. 15.12. 2015/2016 prenájom
243 Antik s.r.o KE 36191400 0026850233 17,92 7.12. 14.12. 12/15 internet
244 Antik s.r.o. KE 36191400 0036152808 29,87 7.12. 14.12. 12/15 internet
245 VVS a.s. KE 36570460 2120594164 443,36 7.12. 21.12. 26.8.-26.11.15 vodné, stočné
246 Procare a.s. BA 35890568 011159518 30,60 7.12 17.12. 11/15 zdrav.starostlivosť
247 KOHOR s.r.o. 36595845 20150039 180,12 .7.12. 18.12. - oprava elektroinštalácie
248 Talpaš, Košice   12015 120,- 8.12. 31.12. - vyčistenie odkvapu
249 Slovak telekom a.s. 35763469 8780035218 20,58 9.12. 18.12. 11/15 tel.poplatky
250 Slovak telekom a.s. 35763469 8780035201 30,59 9.12. 18.12. 11/15 tel.poplatky
251 Alarmtel SK 36182010 2015108 90,- 9.12. 18.12. 2015 revízia signalizácie
252 Eluko s.r.o.KE   1500252 122,40 10.12. 21.12. 2015 sudy na hlinu
253 TEHo s.r.o.KE 31679692 1500577001 1.422,13 14.12. 17.12. 11/15 teplo
254 SSŠ, Košice 35540419 15550 135,- 14.12. 24.12. 12/12 služby
255 SSŠ Košice 35540419 15507 135,- 14.12. 18.12. 11/15 služby
256 BP Košice 44518684 5111500666 351,47 15.12. 21.12. 2015 služby energetika
257 Bytový podnik Košice 44518684 5111500700 80,- 17.12. 28.12. 10-12/15 BOZP
258 IPEKO s.r.o.Zvolen   210116 35,- 17.12. 29.12. 2016 školenie archív
259 BP Košice s.r.o 44518684 5111500740 37,80 17.12. 29.12. 2015 revízia hasiace
260 SOLUS, KE   20150453 1.394,38 18.12. 31.12. 2015 kancel.školské potreby
261 Slovak tel. a.s. BA 35763469 7511034238 36,98 21.12. 30.12. 1511-1412/15 tel.poplatky
262 Slovak tel. a.s.BA 35763469 7511019342 88,37 21.12. 30.12. 1511-1412/15 telpoplatky
263 Slovak tel.a.s.BA 35763469 7511020464 93,92 21.12. 30.12. 1511-1412/15 tel.poplatky
264 ŠEVT a.s. BB   1152209638 98,30 21.12. 31.12. 2015 tlačivá vysvedčenia
265 ELUKO s.r.o.KE   1500270 299,50 23.12. 31.12. 2015 materiál dielňa
266 PM Solutions,KE 36594415 10151217 1.331,16 23.12. 30.12. 2015 PC
267 PM Solutions, KE 36594415 10151218 1.778,38 23.12. 30.12. 2015 tonery, CD
268 CWS Boco s.r.o. Hlohovec 31411045 153110166 11,76 29.12. 11.01.16 12/15 výmena rohože
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     

DODÁVAŤEĽ

ČÍSLO FAKTÚRY

SUMA

SPLATNOSŤ

PREDMET ZÁKAZKY

KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.1.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.1.2013 signalizácia
Telekom a.s. BA 1745997446 21,22 17.1.2013 tel.
Telekom a.s. KE 7745997433 32,59 17.1.2013 tel.
Antik s.r.o. KE 26850233 17,92 14.2.2013 ineternet
Antik s.r.o. KE 36152808 29,87 14.2.2013 internet
ZŠ Juhoslovanská 2, KE 231262009 264,08 15.1.2013 nájomné
SODEXO s.r.o. BA 0330001570 1.080,26 16.1.2013 strav enky
Poradca pod. s.r.o. Žilina 5041200861 11,30 22.1.2013 doplatok Fin.spravodajca
ŠEVT a.s. B.Bystrica 1132201258 88,81 28.1.2013 vysvedčenia
Slovak telekom a.s. BA 7300510220 220,56 3.2.2013 tel.
Slovak telekom a.s. BA 7300520770 85,88 3.2.1013 tel.
Slovak telekom a.s. BA 7300517962 46,14 3.2.2013 tel.
VES a.s. Košice 2220094044 308,36 29.1.2013 doplatok el.2012
TEHO s.r.o. Košice 1200577001 2372,- 22.1.2013 teplo
VEMA s.r.o. BA 720130243 423,60 04.2.2013 program
Bytový podnik s.r.o. Košice 5111200974 37,80 29.1.2013 revízia hasiace
eM commerce R.Miščík, Košice 20130006 186,96 05.2.2013 servis kopírky
MMK Tr.SNP 48/A Košice 03012008 504,81 25.1.2013 prenájom
ŠEVT a.s. B.Bystrica 1132201592 93,84 11.2.2012 tlačivá
VSE a.s. Košice 2220094044 734,- 08.2.2013 el.energia
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13003001 178,80 18.2.2013 hyg.potreby
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13003013 237,70 18.2.2013 hyg.potreby pobočka
ZŠ Juhoslovanská 2 Košice 231262009 264,08 15.2.2013 prenájom
MMK Tr.SNP 48/A Košice 03012008 504,81 25.2.2013 prenájom
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.2.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.2.2013 signalizácia
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.3.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.3.2013 internet
CWS Boco s.r.o. Hlohovec 133100679 18,- 08.2.2013 výmena rohoží
Telekom a.s. BA 5746975384 33,98 17.2.2013 tel.
Telekom a.s. BA 1746975395 20,46 17.2.2013 tel.
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13037 135,- 21.2.2013 služby
Byt.podnik mesta Košice 5111300022 80,- 18.2.2013 BOZP,PO
Byt.podnik mesta Košice 5111300032 18,- 18.2.2013 non-stop služby
IPEKO, vzdel.agent.Zvolen 070313 33,- 04.3.2013 školenie
Sodexo Pass Bratislava 0332000724 1.037,22 13.2.2013 stravenky
Byt.podnik Košice 511300070 348,36 25.2.2013 revízie
TEHO s.r.o. Košice 305700101 2.392,32 19.2.2013 teplo
Telekom a.s. Bratislava 7301646995 46,38 3.3.2013 telefón
Telekom a.s. Bratislava 7301633752 203,30 3.3.2013 telefón
Telekom a.s. Bratislava 7301647132 83,96 3.3.2013 telefón
Východ.vodár.spol. a.s. Košice 2116888100 324,17 11.3.2013 vodné, stočné
RAABE s.r.o. Bratislava 21300845 41,20 8.2.2013 personalistika
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina 5041300080 12,06 05.3.2013 doplatok Zb.z. 2012
KR PZ SR Košice 9,02 9351561061 10.3.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 3,98 9351561062 10.3.2013 signalizácia
Antik s.r.o.Košice 17,92 26850233 14.4.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 29,87 36152808 14.4.2013 internet
Asertiv, Timková Košice 40,- 422013 14.3.13 školenie VO
MMK Tr.SNP 48/A Košice 03012008 504,81 25.3.2013 nájomné
ZŠ Juhoslovanská 2, Košice 231262009 264,08 15.3.2013 nájomné
CWS Boco s.r.o. Hlohovec 133101557 18,- 8.3.2013 výmena rohože
Telekom a.s. BA 0747958202 32,57 17.3.2013 tel.
Telekom a.s. BA 2747958217 20,46 17.3.2013 tel.
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13080 135,- 19.3.2013 služby
RAABE s.r.o. Žilina 21301527 40,88 11.2.2013 person.
SODEXho s.r.o. Bratislava 0332000815 943,28 25.3.2013 stravenky
TEHO s.r.o. Košice 1300577001 1.999,30 20.3.2013 teplo
Slovak telekom a.s. Bratislava 7302766769 221,58 03.4.2013 telefón
Slovak telekon a.s. Bratislava 7302779391 84,12 03.4.2013 telefón
Slovak telekom a.s. Bratislava 7302783627 46,44 03.4.2013 telefón
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 5913013621 50,- 01.4.2013 Zb.z. predd.
SODEHO s.r.o. BA 0330002257 1.201,60 02.4.2013 stravenky
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.4.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.4.2013 signalizácia
ZŠ Juhoslovanská 2 Košice 231262009 264,08 15.4.2013 prenájom
ZŠ Ľ.Fullu Košice 238122012 121,37 15.4.2013 prenájom
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.5.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.5.2013 internet
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A 03012008 504,81 25.4.2013 prenájom
Ille s.r.o Tr.Teplá 13008416 237,70 16.4.2013 hyg.potreby
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13008404 178,80 16.4.2013 hyg.potreby
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13123 135,- 16.4.2013 služby
Komunálna poisťovňa a.a.s Košice 5003232854 278,70 02.5.2013 poistné
IPEKO Zvolen 240413 33,- 22.4.2013 školenie archív
Bytový podnik s.r.o. Košice 5111300147 80,- 18.4.2013 služby PO, BOZP
Slovak telekom a.s. BA 8748937918 20,46 17.4.2012 telefón
Slovak telekom a.s. BA 6748937903 30,13 17.4.2013 telefón
CWS Boco Hlohovec 133102411 18,- 05.4.2013 rohože výmena
TEHO s.r.o. Košice 1300577001 1.861,92 18.4.2013 teplo
Raabe s.r.o. Bratislava 21307985 41,20 25.4.2013 zuš
Slovak telekom a.s.BA 7303900804 85,32 03.5.2013 tel.
Slovak telekom a.s. BA 7303891684 142,81 03.5.2013 tel.
Slovak telekom a.s. BA 7303910581 52,98 03.5.2013 tel.
Slovenský ČK Košice 13068 50,- 03.5.2013 kurz prvej pomoci
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.6.2013 internet
Raabe s.r.o. Bratgislava 21308553 41,20 03.5.2013 personalistika aktualizácie
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.6.2013 internet
MMK Tr.SNP 48/A KE 03012008 504,81 25.5.2013 prenájom
ZŠ Juhoslovanská 2 KE 231262009 264,08 15.5.2013 prenájom
KR PZ SR KE 9351561061 9,02 10.5.2013 signalizácia
KR PZ SR KE 9351506102 3,98 10.5.2013 signalizácia
SODEHho s.r.o. BA 0332001008 1.131,15 02.5.2013 stravenky
CWS Boco s.r.o. Hlohovec 133103174 9,- 10.5.2013 výmena rohože
VSE a.s. Košice 2220094044 734,- 09.5.2013 el.energia
SSŠ Tr.SNP 48/A KE 13166 135,- 9.5.2013 služby
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A 3203130012 245,19 13.5.2013 nedoplatok prenájom
Slovak telekom a.s. BA 6749924180 24,31 17.5.2013 tel.
Slovak telekom a.s. BA 5749924208 16,98 17.5.2013 tel.
RVC Košice 2013 63,- 14.5.2013 členské vzdelávanie
Mesto Košice 3413094666 360,36 31.5.2013 odpad
TEHo s.r.o. Košice 1300577001 1.338,38 21.5.2013 teplo 4/2013
eM cmmerce R.Miščík Košice 20130034 314,70 24.5.2013 tonery
Slovak telekom a.s. BA 7305035861 85,02 3.6.2013 tel.
Slovak telekom a.s. BA 7305040161 46,14 3.6.2013 tel
Slovak telekom a.s. BA 7305032094 203,98 3.6.2013 tel.
Bytový podnik s.r.o. Košice 511300251 44,99 29.5.2013 oprava hyg.zariadení
RAABE s.r.o. Bratislava 21312441 41,19 6.6.2013 dodatky zuš
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13013653 111,76 10.6.2013 hyg.potreby
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13013649 148,56 10.6.2013 hyg.potreby
Východ.vodár.spol.a.s. Košice 2117212492 366,67 10.6.2013 vodné, stočné
Asociácia ZUŠ, Bratislava 35540443 50,- 27.5.2013 členské
Sodeho s.r.o. Bratislava 0332001107 1.080,26 03.6.2013 stravenky
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.6.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.6.2013 signalizácia
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13209 135,- 14.6.2013 služby
RVC Košice 131406 107,- 06.6.2013 školenie
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.7.2013 internet
Anteik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.7.2013 internet
ZŠ Juhoslovanská 2 Košice 231262009 264,08 15.6.2013 prenájom
Mesto Košice 03012008 504,81 25.6.2013 prenájom
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13014881 98,64 25.6.2013 hyg.potreby
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13014880 6,86 25.6.2013 hyg.potreby
Internet SK Bratislava 2113012533 19,32 16.6.2013 obnovenie domény
CWS BOCO s.r.o. Hlohovec 133104502 9,- 10.6.2013 výmena rohože
Slovak telekom a.s. Bratislava 8750887290 25,36 17.6.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 3750887305 17,38 17.6.2013 tel.
Mesto Košice Tr.SNP 48/A 3413094666 360,36 30.6.2013 odpad
Teho s.r.o. Košice 1300577001 833,47 19.6.2013 teplo
Slovak telekom a.s. Bratislava 7306177649 171,72 03.7.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 73061172790 103,97 03.7.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7306189494 46,18 03.7.2013 tel
ZŠ Abovská 36 Košice - Barca 282013 44,- 15.7.2013 prenájom
CWS Boco, Hlohovec 133104828 9,- 28.6.2013 výmena rohoží
Raabe s.r.o. Bratislava 21315065 42,55 03.7.2013 personalistika
eMcommerce,R.Miščík, Košice 20130051 133,30 04.7.2013 tonery
eM commerce, R.Miščík, Košice 20130052 67,80 04.7.2013 kábel pc, servis
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.7.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.7.2013 signalizácia
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.8.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.8.2013 internet
ZŠ Juhoslovanská 2, Košice 231262009 264,08 15.7.2013 prenájom
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, KE 03012008 504,81 25.7.2013 prenájom
Mediaprint Kapa, Bratislava 949259 30,- 18.7.2013 Historická revue
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13257 135,- 16.7.2013 služby
Bytový podnik Košice s.r.o. 5111300328 80,- 17.7.2013 služby PO, BOZP
Bytový podnik Košice s.r.o. 5111300317 49,60 16.7.2013 oprava
Slovak telekom a.s. Bratislava 5751819318 24,64 17.7.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 1751819329 17,89 17.7.2013 tel.
Bytový podnik mesta Košice 5111300364 20,40 26.7.2013 oprava
SODEHo s.r.o. Bratislava 0332001299 1.232,92 16.7.2013 stravenky
TEHO s.r.o. Košice 1300577001 680,71 18.7.2013 teplo
ŠEVT a.s. Banská Bystrica 2132205067 84,06 25.7.2013 tlačivá
Slovak telekom a.s. Bratislava 7307354695 46,49 03.8.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7307337367 226,32 03.8.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7307337066 84,37 03.8.2013 tel.
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 5913041161 60,- 06.8.2013 pred.Zb.z. 2013
ZŠ Juhoslovanská 2, Košice 231262009 264,08 15,.8.2013 prenájom
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.8.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.8.2013 signalizácia
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 15.9.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 15.9.2013 internet
Mesto Košice 03012008 504,81 25.8.2013 prenájom
Slovak telekom a.s. Bratislava 6752813862 19,56 17.8.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 4752813840 27,20 17.8.2013 tel.
Poradca úpodnikateľa s.r.o. Žilina 1302803000 112,86 21.8.2013 zb.z.2014
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 1302803100 19,98 21.8.2013 finančný sprav.2014
Slovak telekom a.s. Bratislava 7308503492 159,46 03.9.2013 tel.
Sodeho s.r.o. Bratislava 0332001403 532,30 19.8.2013 stravenky
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13300 135,- 16.8.2013 služby
Slovak telekom a.s. Bratislava 7308514862 48,17 03.9.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7308510317 86,08 03.9.2013 tel.
Teho s.r.o. Košice 1300577001 687,05 19.8.2013 teplo
Raabe s.r.o. Žilina 21318675 41,20 02.9.2013 person.v práci riad.
SODEXO s.r.o. Bratislava 0342000013 395,32 02.9.2013 stravenky
Cassovia Expres s.r.o. Košice 2013139 110,- 02.9.2013 prepravné
Mesto Košice Tr.SNP 48/A Košice 03012008 504,81 25.9.2013 prenájom
ZŠ Juhoslovanská 2, Košice 231262009 264,08 15.9.2013 prenájom
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.9.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.9.2013 signalizácia
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.10.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.10.2013 internet
ZŠ Abovská 36 Barca 216012013 50,- 15.7.2013 prenájom
BP mesta Košice s.r.o. 13343 135,- 17.9.2013 služby
Vých.vod.spoločnosť a.s. Košice 2117632835 410,53 19.9.2013 vodné,stočné
Slovak telekom a.s. Bratislava 3553771102 19,37 17.9.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 3553771085 24,32 17.9.2013 tel.
RAABE s.r.o. Bratislava 21321041 41,52 20.9.2013 škola zuš
TEHO s.r.o. Košice 1300577001 668,22 19.9.2013 teplo
ASC agenda 9130003405 96,- 30.9.2013 školská agenda
PROCARE a.s. Bratislava 011135442 1.584,- 01.10.2013 zdravotná starostlivosť
ILLE s.r.o. Tr.Teplá 13024164 178,80 02.10.2013 hyg.potreby
ILLE s.r.o. Tr.Teplá 13024160 231,84 02.10.2013 hyg.potreby
Slovak telekom a.s. Bratislava 7309698534 84,58 03.10.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bartislava 7309701048 46,88 03.10.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7309686129 157,46 03.10.2013 tel.
Poradca s.r.o.Žilina 84051213 49,80 08.10.2013 Poradca 2014
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.10.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.10.2013 signalizácia
ZŠ Juhoslovanská 2, Košice 231262009 264,08 15.10.2013 prenájom
Mesto Košice 03012008 504,81 25.10.2013 prenájom
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.11.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.11.2013 internet
Sodeho s.r.o Bratislava 0342000117 1.201,60 01.10.2013 stravenky
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 0413100239 80,- 04.10.2013

4 dopl Zb.z.

 

Ekona s.r.o. Košice 07102013 32,- 07.10.2013 školenie VO
Stredisko služieb škole, Košice 13385 135,- 15.10.2013 služby
Poradca podnikateľa s..o. Žilina 89932681 3,11 14.10.2013 Zákony 2013
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 5111300519 80,- 19.10.2013 služby PO a BOZP
Slovak telekom a.s. Bratislava 2754728629 19,44 19.10.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 4754728610 31,61 19.10.2013 tel.
CWS Boco s.r.o. Hlohovec 133107518 18,53 07.10.2013 výmena rohože
Teho s.r.o. Košice 1300577001 771,70 18.10.2013 teplo
Keramika Bieha Hora s.r.o. Michalovce 130087 300,19 29.10.2013 modelovacia hmota(hlina)
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 5111300555 137,40 28.10.2013 oprava wc, výmena batérií
Slovak telekom a.s. Bratislava 7310877613 137,92 03.11.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7310885349 86,53 3.11.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7310889898 52,56 3.11.2013 tel.
Bytový podnik s.r.o. Košice 5111300574 48,43 29.10.2013 oprava svietidla
ŠEVT a.s. B.Bystrica 2132210112 106,80 31.10.2013 tlačivá
Sodeho s.r.o. Bratislava 0340000522 1.186,56 01.11.2013 stravenky
Web house Trnava 713073719 49,10 19.11.2013 web stránka
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13428 135,- 14.11.2013 služby
ZŠ Juhoslovanská 2, Košice 231262009 264,08 05.11.2013 prenájom
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A 03012008 504,81 25.11.2013 prenájom
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.12.2013 internet
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.12.2013 internet
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.11.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.11.2013 signalizácia
CWS Boco s.r.o. Hlohovec 133108343 18,53 08.11.2013 výmena rohoží
VSE a.s. Košice 2220094044 734,- 08.11.2013 el.energia
Slovak telekom a.s. Bratislava 1755707310 27,98 17.11.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 2755707326 19,37 17.11.2013 tel.
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13029199 233,28 25.11.2013 hyg.potreby
Ille s.r.o. Tr.Teplá 13029204 178,80 25.11.2013 hyg.potreby
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 5111300593 376,90 25.11.2013 služby-regul.tepla, vyúčt.náj.
Rada ZO OZ prac.školstva 27112013 140,- 20.11.2013 školenie riad.,predsedov ZO OZ
TEHO s.r.o. Košice 1300577001 1.133,28 21.11.2013 teplo 10/2013
Slovak telekom a.s. Bratislava 7312091422 45,98 03.12.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7312085595 159,01 03.12.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7312087653 86,53 03.12.2013 tel.
KOHOR s.r.o. Košické Olšany 20130038 1.181,40 10.12.2013 revízie Oštepová
Magnet Press Bratislava 8877254012 101,- 04.12.2013 Ateliér
Raabe s.r.o. Bratislava 21330347 41,84 06.12.2013 zuš 11/2013
JUDr.Habiňák, Košice 2013241102 200,- 08.12.2013 právne služby
ZŠ Juhoslovanská 2 Košice 231262009 264,08 15.12.2013 prenájom
Mesto Košice Tr.SNP 48/A Košice 03012008 504,81 25.12.2013 prenájom
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.12.2013 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.12.2013 signalizácia
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.01.2014 internet
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.01.2014 internet
VVS a.s. Košice 2117963905 398,28 02.12.2013 vodné, stočné
Magnet Press s.r.o. Bratgislava 8800260183 22,80 04.12.2013 časopisy
Sodeho s.r.o. Bratislava 0340000812 1.087,68 02.12.2013 stravenky
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 5111300645 47,80 10.12.2013 revízia hasiace prístroje
Mesto Košice Tr.SNP 48/A 3413094666 360,36 30.9.2013 odpad
Mediaprint a.s. Bratislava 950985 80,- 18.12.2013 Art
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 300354974 6,- 17.12.2013 Zvesti
Slovak Telekom a.s. Bratislava 9756687479 19,37 17.12.2013 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 6756687465 26,24 17.12.2013 tel.
Tlačiareň JUH Nižné Kapustníky KE 1130177 1.099,92 10.12.2013 novoročenky, plagáty, poukážky
KOHOR s.r.o. Košické Olšany 20130043 1.147,68 23.12.2013 revízia bleskozvod
KOHOR s.r.o. Košické Olšany 20130042 1.199,90 23.12.2013 revízia elektroinštalácia, vypaľ.pec
RAABE s.r.o. Bratislava 21328976 41,20 02.12.2013 person.
SMZ príspevková org. Košice 20131393 473,02 16.12.2013 výrub stromov
SSŠ Tr.SNP48/A Košice 13471 135,- 18.12.2013 služby
Alarmtel.s.r.o. 0922013 141,84 23.12.2013 revízia signalizácie
TEHO s.r.o. Košice 1300577001 1.452,61 19.12.2013 teplo
D&D Dzurňák, Košice 1361772014 1.400,18 07.01.2014 čistiace potreby
SSŠ Tr.SNP 48/A Košice 13497 135,- 29.12.2013 služby
Slovak telekom a.s. Bratislava 7313304787 45,98 03.01.2014 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7313307525 86,94 03.01.2014 tel.
Slovak telekom a.s. Bratislava 7313301765 144,56 03.01.2014 tel.
eM-commerce R.Miščík, Košice 20130104 383,40 27.12.2013 servis kopíriek
eM-commerce R.Miščík, Košice 20130105 1.945,31 27.12.2013 tonery
eM-commerce R.Miščík, Košice 20130109 557,28 27.12.2013 papier xerox
em-Mcommerce R.Miščík Košice 20130108 731,86 27.12.2013 kancelárske potreby
eM-commerce R.Miščík Košice 20130110 86,68 30.12.2013 kalendáre, diáre
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

DODÁVAŤEĽ

ČÍSLO FAKTÚRY SUMA SPLATNOSŤ PREDMET ZÁKAZKY

SODEXO s.r.o. BA

0322001455 623,20 01. 8. 2012 stravenky
SSŠ N.Úvrať 26, KE 12296 135,00 17.8.2012 Služby
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 1206322800 112,86 16.8.2012 Zb.zákonov 2013 záloha
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 1206322900 19,98 15.8.2012 Finančný spravodajca 2013
JUDr.Habiňák, Košice 2012030804 100,00 17.8.2012 Právne služby
VSE a.s.Košice 2220094044 711,00 31.8.2010 el. 01.6.-31.8.2012
Telekom a.s. BA 3741053083 20,46 17.8.2012 tel.
Telekom a.s. BA 9741053070 32,26 17.8.2012 tel.
Antik s.r.o. Košice 0036152808 29,87 14.9.2012 internet
Antik s.r.o. Košice 0026850233 17,92 14.9.2012 internet
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.8.2012 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.8.2012 signalizácia
MMK Tr.SNP 48/A Košice 03012008 504,81 25.8.2012 nájomné
ZŠ Juhoslovanská 2 Košice 231262009 264,08 15.8.2012 nájomné
Asociácia ZUŠ, BA 35540443 50,00 8.2012 členské
TEHO s.r.o. Košice 1200577001 549,83 21.8. teplo
Telekom a.s. BA 7208617444 26,11 3.9.2012 tel.
Telekom a.s. BA 7208609844 69,56 3.9.2012 tel.
Telekom a.s. 7208601675 130,40 3.9.2012 tel.
Všeobecná zdravotná poisťovňa 1265129917 31,20 10.10.2012 nedoplatok poistné
SODEXO s.r.o. BA 0320003898 246,59 03.9.2012 stravenky
Východ.vodárenská spol.a.s. KE 2116343911 440,21 17.9.2012 vodné,stočné, výmena vodomera
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.9.2012 signalizácia
KR PZ SR Košice 935156062 3,98 10.9.2012 signalizácia
Antik s.r.o. KE 36152808 29,87 15.10.2012 internet
Antik s.r.o. KE 26850233 17,92 15.10.2012 internet
MMK, Tr.SNP 48/A KE 03012008 504,81 25.9.2012 prenájom
ZŠ Juhoslovanská 2, KE 231262009 264,08 15.9.2012 prenájom
Telekom a.s. Košice 3742042897 32,81 17.9.2012 tel.
Telekom a.s. Košice 7742042927 20,46 17.9.2012 tel.
SSŠ Nižná Úvrať 26, KE 12339 135,00 19.9.2012 služby
eM commercy R.Miščík, KE 20120077 1.120,55 19.9.2012 tonery
TEHO s.r.o. Košice 1200577001 511,75 19.9.2012 teplo
Telekom a.s.BA 7209561547 153,44 03.10.2012 tel.
Telekom a.s. BA 7209590818 77,46 03.10.2012 tel.
Telekom a.s. BA 7209576802 36,06 03.10.2012 tel.
VVS a.s. Košice 90191664 8,35 08.10.2012 vyhľadávanie poruchy
Procare a.s. BA 011126648 1584,- 01.10.2012 zdravotná starostlivosť
Šamaj Filip,Vodná 6,KE 702012 90,- 05.10.2012 BOZP
JUDr.Habiňák, Hviezd.7, KE 2012170902 150,- 01.10.2012 právne služby
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 5912046811 50,- 06.10.2012 predd.Zb.z.2012
CWS Boco, Hlohovec 123104225 18,- 30.9.2012 rohož
CWS Boco Hlohovec 123102526 18,- 9.4.2012 rohož
Sodeho s.r.o.BA 0330000324 1342,51 01.10.2012 stravenky
ZŠ Juhoslovanská 2, KE 231262009 264,08 15.10.2012 nájomné
MMK, Tr.SNP 48/A Košice 0301208 504,81 25.10.2012 nájomné
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.10.2012 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.10.2012 signalizácia
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.11.2012 internet
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.11.2012 internet
TEHO s.r.o. Košice 1200577001 533,92 19.10.2012 teplo
Telekom a.s. BA 3743030341 20,46 17.10.2012 tel.
Telekom a.s. BA 5743030332 40,62 17.10.2012 tel.
Ille s.r.o. Tr.Teplá 828519 178,80 30.10.2012 hyg.potreby
Ille s.r.o. Tr.Teplá 8285517 237,70 30.10.2012 hyg.potreby
SSŠ N.Úvrať 26, KE 12382 135,- 18.10.2012 služby
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 5111200691 80,10 25.10.2012 regulácia
Brolstav s.r.o., Košice 2012012 15.583,64 17.10.2012 oprava strechy
Telekom a.s. Bratislava 7210720276 118,66 03.11.2012 tel.
Telekom a.s. Bratislava 7210733474 54,40 03.11.2012 tel.
CWS Boco s.r.o. Hlohovec 123108018 18,- 09.11.2012 výmena rohoží
LYNX s.r.o. Košice 11120871 204,- 29.10.2012 NOD ESET
Sodeho s.r.o. BA 0332000257 1.213,34 02.11.2012 stravenky
ZŠ Juhoslovanská Košice 231262009 264,08 15.11.2012 prenájom
MMK, Tr.SNP 48/A Košice 03012008 504,81 25.11.2012 prenájom
Antik s.r.o. Košice 36152808 29,87 14.12.2012 internet
Antik s.r.o. Košice 26850233 17,92 14.12.2012 internet
KR PZ SR Košice 9351561061 9,02 10.11.2012 signalizácia
KR PZ SR Košice 9351561062 3,98 10.11.2012 signalizácia
RAABE s.r.o. BA 21227669 39,35 09.11.2012 personalistika
ZŠ Ľ.Fullu, Košice 238122012 121,37 15.11.2012 prenájom
VSE a.s. Košice 2220094044 711,- 08.11.2012 elektrika
WEB HOUSE Trnava 124558 49,10 19.11.2012 doména
Telekom a.s. Košice 4744018244 36,20 17.11.2012 tel.
Telekom a.s. Košice 0744018255 20,46 17.11.2012 tel.
KOHOR s.r.o. Koš.Olšany 20120046 356,16 14.11.2012 oprava elektroinštalácie
SSŠ Nižná Úvrať 26, Košice 12424 135,- 20.11.2012 služby PaM a účtovníctvo
D&D Dzurňák, Južná tr.78, Košice 1249772012 1.434,66 28.11.2012 čistiace prostriedky
KOHOR s.r.o. Koš.Olšany 20120047 347,28 14.11.2012 oprava osvetlenia
ASC Applied s.r.o. BA 912000359 175,- 21.11.2012 ASC agenda školy
eM-commerce, Miščík, Košice 20120096 54,- 16.11.2012 tonery-kopírka
RAABE a.r.o. Bratislava 21228417 38,71 21.11.2012 aktualizácie ZUŠ
TEHO s.r.o. Košice 1200577001 1.399,70 21.11.2012 teplo
Mediaprint s.r.o. BA 947866 80,- 02.01.2013 ART
Tlačiareň JUH, Košice 1120209 988,20 25.12.2012 poukážky, kalendáre,novoročenky
Alarmtel p.Šurila, Rovné,okr.HN 1212012 102,- 26.12.2012 revízia signalizácia
eMcommerce,Miščík, Košice 20120117 1.201,39 26.12.2012 papier
Telekom a.s. Ba 7212905566 45,98 03.01.2013 telefón
Telekom a.s. BA 7212891952 195,43 03.01.2013 telefón
eMcommerce, Miščík, Košice 20120118 1.504,78 26.12.2012 kancelárske potreby
Telekom a.s. BA 7212897986 84,47 03.01.2013 telefón
eMcommerce, Miščík, Košice 20120120 1.314,- 27.12.2012 windows,usb,čistiaca sada
BOCO CWS s.r.o. Hlohovec 123109832 9,- 21.12.2012 výmena rohoží
Ramko, Košice 2012060 1.598,90 21.12.2012 školské výtvarné potreby
eMcommerce R.Miščík, Košice 20120128 240,- 27.12.2012 servisné služby

 

 

 


Por.č.

faktúry


Dodávateľ

IČO

Číslo faktúry

Suma na úhradu

Deň kedy faktúra

Za obdobie

Predmet fakturácie
došla Je splatná
1 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 1400080 233,28 7.1. 21.1. 1/14 hyg.potreby
2 Ille s.r.o. Tr.Teplá 36226947 1400085 178,80 7.1. 21.1. 1/14 hyg.potreby
3 Slovak telekom a.s. BA 35763469 2757665363 19,37 9.1. 17.1. 12/13 tel.
4 Slovak telekom a.s. BA 35763469 9757665342 30,56 9.1. 17.1. 12/13 tel.
5 Mesto Košice 00691135 03012008 504,81 2008 25.1. 01/14 prenájom
6 ZŠ Juhoslova nská 2, Košice 35540826 231262009 264,08 2009 15.1. 1/14 prenájom
7 KR PZ SR Košice 00735868 9351561061 9,02 2011 10.1. 1/14 signalizácia
8 KR PZ SR Košice 00735868 9351561062 3,98 2011 10.1. 1/14 signalizácia
9 SODEHO s.r.o. BA 35728434 0342000581 976,44 15.1. 23.1. 1/14 stravenky
10 TEHO s.r.o. Košice 31679692 1300577001 1.915,30 16.1. 19.1. 12/13 teplo
11 Antik s.r.o. Košice 36191400 26850233 17,92 16.1. 14.2. 01/14 internet
12 Antik s.r.o. Košice 36191400 036152808 29,87 16.1. 14.2. 01/14 internet
13 VSE a.a. Košice 36211222 222094044 377,77 17.1. 27.1. 2014 dobropis 2013
14 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7400558456 161,13 20.1. 03.2. zúčt.obd. tel.
15 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7400558721 78,18 20.1. 3.2. zúčt.obd. tel.
16 Slovak telekom a.s. BA 35763469 7400561359 46,14 20.1. 3.2. zúčt.obd. tel.
17 VEMA s.r.o. BA 31355374 720140233 429,60 21.1. 28.1. 2014 program
18 Poradca podn.s.r.o. Žilina 36371271 5041303745