Fotografie zo záverečnej výstavy študentských prác za šk. rok 2018/2019 si môžete pozrieť tu!

f t g