Základná umelecká škola Irkutská 1 , 040 12 Košice

Riaditeľka ZUŠ Irkutská 1 , 040 12 Košice v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č.245/2011 Z.z. vyhlasuje

prijímacie skúšky do výtvarného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2019/2020

Termín konania prijímacích skúšok: 14. - 16. máj 2019

Náhradný termín konania prijímacích skúšok: 22.(Ťahanovce, Barca) a 23. máj (Irkutská, Ťahanovce, Maurerova) 2019

Miesto a čas:

14.5. a 16.5. 2019 - ZUŠ Irkutská 1 - 15.00 hod

15.5. 2019 - pobočka v ZŠ Abovská, Barca - 15.00 hod

14.5 a 15.5. 2019 - pobočka v budove CVČ Juhoslov.,Ťahanovce - 15.00 hod

16.5. 2019 - pobočka v ZŠ Maurerova, Furča - 15.00 hod

Tlačivá k prijímacím pohovorom

K prijímacím pohovorom je potrebné priložiť vyplnené tieto tlačivá:

-prihláška na štúdium, čestné vyhlásenie pre zber údajov a informovaný súhlas.

Tieto tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo vyzdvihnúť osobne na ZUŠ Irkutská 1, Košice. Vyplnené tlačivá prineste k prijímacím pohovorom, alebo pošlite na adresu školy. Zákonný zástupca dieťaťa môže prihlášku i ostatné tlačivá vyplniť aj počas talentových skúšok.

K prijímacím pohovorom je potrebné priniesť k nahliadnutiu domáce práce, ceruzku a gumu.

f t g