17. 4. 2019 sa na ZUŠ Irkutská konal Metodický deň, ktorého sa zúčastnili aj naši kolegovia z košických základných umeleckých škôl. Prednášala PhDr. Eva Gavulová a bývalá dlhoročná riaditeľka ZUŠ Irkutská PhDr. Ľudmila Hegyesyová. Fotogalériu k akcii si môžete pozrieť v našej Galérii alebo tu (externý odkaz).

f t g