Výsledok dielne ateliéru animovaného filmu z Dňa otvorených dverí 2018.

f t g