Riaditeľka Základnej umeleckej školy na Irkutskej ulici č. 1 v Košiciach podľa § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách informuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na deň 23.6.2023 z organizačných dôvodov.

ZUŠ IRKUTSKÁ KOŠICE VÁS POZÝVA NA VERNISÁŽ

f t g