Dobrý deň prajem, milí rodičia, dávame Vám do pozornosti mobilnú aplikáciu IZUŠ , prostredníctvom ktorej môžete elektronicky podávať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ospravedlňovať deti z vyučovania. Po minulé roky sme zasielali VS aj podklady k platbám mailom, v tomto roku už všetky podklady k platbám, vrátane VS vidíte v aplikácii. Pracuje na princípe ako Edupage, no je určená pre základné umelecké školy. Prihlasovacie údaje Vám boli zaslané na email. Ak ich nemáte, a nie sú v spame, triedny učiteľ Vám ich pošle znovu.
Tešíme sa na spoluprácu v tomto školskom roku!
 
 
f t g