Sme záujmová škola pre talentované deti od päť rokov, pre škôlkarov, školákov, ale i stredoškolákov, ktorý ZUŠ ešte nenavštevovali, ale chceli by po strednej škole pokračovať na vysokých školách umeleckého zamerania ako je architektúra, dizajn a iné...

-vyučovanie je jedenkrát za týždeň v intervaloch 14.00- 16.15hod alebo 16.30-18.45hod

-vyučujú sa u nás predmety: kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s materiálom, dekoratívne činnosti a s pribúdajúcim vekom aj fotografia a vybrané state z dejín umenia

-v prípade záujmu možnosť rozšíreného vyučovania v predmetoch textil, počítačová grafika, drevorezba, fotografia. 

 

f t g