Vážení rodičia, milí žiaci,

podľa Školského semaforu, ktorý bol opäť aktualizovaný, sa mimoškolské aktivity nemusia ďalej organizovať v režime OTP, avšak na základe rozhodnutia ministra je stále potrebné predkladať " Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Využívanie samotestov pred mimovyučovacími aktivitami je naďalej odporúčané.

Žiaci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou v rámci školy do karantény nejdú - individuálna izolácia.

Nové vyhlášky ÚVZ SR súvisiace prevádzkou školy sú zverejnené na:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_26.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_27.pdf

f t g