Milí rodičia, ocitli sme sa v čiernej farbe  verím, že nakrátko. Covid automat nám odporúča vyučovať individuálne prezenčne alebo skupinovo dištančne. V snahe o najefektívnejšie fungovanie školy sme pripravili dotazník zisťovania záujmu o formu vyučovania, pre skupiny, kde nie jasný vyhovujúci spôsob vyučovania. Prosíme o jeho vyplnenie. Sme pripravení zabezpčetiť vyučovanie online, dištančne i individuálne so skrátenou časovou dotáciou - cca 30 min na žiaka, - nepodceňujte tieto stretnutia, sú výtvarné techniky, ktoré je vyslovene efektívnejšie robiť krátko s jedným dieťaťom než dlhšie so skupinou detí - farebný linoryt, vosková batika a iné.. tiež to umožní odovzdať pomôcky. Súrodenci môžu tieto stretnutia absolvovať spolu, rovnako spolužiaci z jednej triedy ZŠ. Po vyhodnotení dotazníka a zvážení možností skombinovať Vami zvolené, Vám učitelia pošlú informáciu o to,  ako to bude vyzerať v tej ktorej skupine. 

Pri prechode do bordovej farby, pokračujeme v režime nastavenom pre bordovú ako doteraz.

Prosíme Vás, aby ste triednemu učiteľovi hlásili neprítomnosť dieťaťa na individuálnych stretnutiach čo najskôr, aby tak mohol poskytnúť priestor pre iné dieťa, resp. predĺžiť stretnutia.

Ďakujem za spoluprácu a pozdravujem všetky naše machuľky :-)

S úctou

Zuzana Uhrinová Hegyesyová 

f t g