Od 4.10.2021 vyučovanie naďalej prebieha podľa školského semaforu s písomným prehlásením o bezpríznakovosti žiaka.

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 

f t g