S našou novou pani učiteľkou Ľudkou, našou bývalou žiačkou, dnes už Mgr.art ☝

f t g