Sme záujmová škola pre všetkých od päť rokov, pre talentovaných, i pre tých, ktorí majú radi výtvarné umenie, chcú sa výtvarne realizovať, tráviť s umením svoj čas; pre škôlkarov, školákov, stredoškolákov, tých, čo sa pripravujú na vysoké školy s umeleckým zameraním,

-vyučovanie je jedenkrát za týždeň v intervaloch 14.00- 16.15hod alebo 16.30-18.45hod

-vyučujú sa u nás predmety: kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s materiálom, dekoratívne činnosti a s pribúdajúcim vekom aj fotografia a vybrané state z dejín umenia

-v prípade záujmu možnosť rozšíreného vyučovania v predmetoch textil, počítačová grafika, drevorezba, fotografia. 

-školné: 
prípravka-MŠ-7/mes 
I. a II. stupeň-ZŠ a SŠ-8/mes 
štúdium pre dospelých-40/mes   
 
                                                     
f t g