Rok sa pomaly končí a my zrekapitulujeme aký bol, teda aký bol ten rok 2020 v ZUŠ Irkutská Košice?

1. Revitalizovali sme priestory, kde sa vyučuje počítačová grafika

2. Zabezpečili sme 9 hrnčiarskych kruhov, akciu podporila Mestská časť Košice – Nad jazerom, za čo sme veľmi vďační!

3. V marci sme prešli na online, dištančné vyučovanie, škola prvý raz zívala prázdnotou a všetci sme čelili novej situácii podľa svojich schopností. Bol to pohodlný plynulý prechod na učenie z domu zo dňa na deň, nakoľko vtedy už škola disponovala všetkými dátami v elektronickej podobe vďaka aktívnemu používaniu informačného systému IZUŠ.

4. Vytvorili sme online celoslovenskú súťaž výtvarných prác detí pod záštitou primátora mesta Košice a v spolupráci s mestom Košice pod názvom Obrázkom proti vírusu, ktorá bežala na sociálnych sieťach a priniesla na svet spústu krásnych obrázkov. Porota udelila 30 ocenení.

5. Naši žiaci Šimon a Matúš Zajacovci pod vedením pána učiteľa Branislava Šturmankina získali Cenu ministra ŠVVaŠ SR v čeloštátnej súťaži Zlatá klapka a Dominik Nagy Hlavnú cenu v kategórii Animovaný film - gratulujeme!!!

         

23.4.2020 sa v online prenose konalo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže ZLATÁ KLAPKA.

Link na galavečer ako aj na filmy TU:

https://www.zusjanaalbrechta.eu/vismo/dokumenty2.asp?id=2230&n=zlata-klapka-2020&fbclid=IwAR17jwXDkJUfgOvVttpm3QI6qH01CHgC7OUmvgb600ED-LIsDYS1drxHIlk

ALCHIMISTA - ŠIMON A MATÚŠ ZAJACOVCI

https://www.youtube.com/watch?v=lZ_kYVWNBXw

 

BITKA ŽIVLOV - DOMINIK NAGY

https://www.youtube.com/watch?v=oW5k2ZVD8vc&list=PLCeWr2HydmaP4I1Njn6BpHZiBNElLlndE&index=3

6. Naša žiačka Zuzka Takáčová pod vedením akad.arch. Pavla Bratského získala 1.MIESTO v súťaži JUNIOR INTERNET 2020 ONLINE Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET - gratulujeme!!!

                                                               

Link na pozretie jej vstupu a prezentácie je tu - cca 3hod 04min 24sek:

https://www.juniorinternet.sk/cms/junior-internet-2020-online/

7. Situácia v závere školského roka bola mimoriadna a tak i záverečná výstava výtvarných prác našich žiakov sa konala mimoriadne, prvýkrát virtuálne.

Link na virtuálnu ZÁVEREČNÚ VÝSTAVU ZUŠ IRKUTSKÁ KOŠICE TU:

http://www.zusirkutska.sk/index.php/8-aktuality/162-zaverecna-vystava-studentskych-prac-2019-2020

8. Učitelia sa vzdelávali, pomáhali s aktivitami smerujúcimi k zveľadeniu školy, technický personál odviedol svoju prácu perfektne.

9. V auguste toho roka uplynulo 30 krásnych rokov od založenia školy, viaže sa k tomu článok v časopise Jazerčan. Pôvodne sa mala konať i výstava venovaná tomuto jubileu v krásnych priestoroch Kasární Kulturpark v budove Alfa, no kvôli mimoriadnej situácii ohľadne pandémie Covid 19 sme ju preložili - na neurčito, bez vernisáže s deťmi, by to nebolo ono....

10. Prijali sme novú pani učiteľku Mgr.art. Zuzku Cehľárovú, máme na ňu výborné ohlasy od rodičov, náš tím v nej získal posilu najmä v oblasti kresby, klasickej grafiky a PC grafiky a samozrejme ľudsky spriaznenú, pre deti a umenie horiaciu dušu..

11. Opustil nás navždy, po ťažkej chorobe a veľkom trápení, deťmi i nami milovaný pán učiteľ Oleg Šuk, umelec, učiteľ zenu, dizajnér, ilustrátor, náš veselý priateľ.... nech odpočíva v pokoji...

                                                                               

12. V októbri deti opäť opustili priestory školy. V mene všetkých zamestnancov ZUŠ Irkutská  ešte raz zo srdca ĎAKUJEM všetkým rodičom, ktorí sa odhodlali zapojiť svoje deti do dištančného vyučovania v našej škole. Nepovažujem to za samozrejmé a jednoduché rozhodnutie v čase, keď je situácia v rodinách z rôznych hľadísk komplikovaná, o to viac, že na nás sa nevzťahuje povinná školská dochádzka. Považujem to z Vašej strany za akt preukazujúci dôveru a vzťah k našej škole. Znamená to, že veríte v zmysel našej práce. Vďaka tomuto Vášmu rozhodnutiu my môžeme naďalej vykonávať svoju prácu, za to Vám ďakujeme.  My sme využili čas detskej neprítomnosti na to, aby sme revitalizovali priestory, opravili sme, čo bolo treba opraviť, vymenili nábytok v štyroch ateliéroch, vymaľovali sme, čo bolo treba vymaľovať, podarilo sa nám dokonca vďaka nášmu zriaďovateľovi úspešne zrekonštruovať ústredné kúrenie a už sa tešíme, čo na to všetko povedia deti, keď sa vrátia :-) 

13. Na Mikuĺáša sme rozdali balíčky našim žiakom, aby mali pomôcky doma, tam kde sú, kde ich potrebujú… Ešte ich nemajú všetci, nejaké čakajú na vyzdvihnutie. Ukázalo sa, že naša pani zástupkyňa Mgr. Andrea Luxová, by mohla byť súčasťou Santovej letky, keď obiehala a zháňala všetko potrebné, vrátane víkendov, distribuovala na elokované pracoviská, a tam na ZŠ Ľ.Fullu nám pomohli s distribúciou tamojšie pani učiteľky, za čo im veľmi pekne ďakujeme!!!

      

14. V súťaži Bohúňova paleta získala naša žiačka Barborka Brijáková pod vedením pani učiteľky Mgr. Andrey Luxovej Strieborné pásmo a žiak Daniel Helcmanovský Čestné uznanie, gratulujeme!!

                                                                   

15. Naša malá Slávka Jančišinová nakreslila pána ministra a ten sľúbil, že keď bude v Košiciach, príde nás pozrieť, tak uvidíme :-)

                                                                   

16. A iného, veľa veľa iného sa udialo, naše deti pracovali podľa svojich možností a síl... Isté je, že sa máme čo učiť a čo zlepšovať, no máme cieľ (čaká nás ešte vynovenie ateliéru na Maurerovej, Aténskej, zveľadenie záhrady a v prvom rade stále kvalitnejšie vyučovanie atď...) a veríme, že ten nový rok 2021 nám ho umožní napĺňať, že budeme všetci zdraví,  i Vy naše deti, Vaši rodičia i všetci ostatní, nech našou hlavnou starosťou bude kvalitné vzdelávanie a krásne výstupy u nás v školičke :-)

 

f t g