RIADITEĽKA ŠKOLY OZNAMUJE RODIČOM A ŽIAKOM, ŽE NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V KOŠICIACH, BUDE VYUČOVANIE Z DÔVODU ZVÝŠENÉHO POČTU NEPRÍTOMNÝCH ŽIAKOV PRERUŠENÉ OD DNES 12. MARCA 2020 (ŠTVRTOK) DO 17. MARCA 2020 (STREDA VRÁTANE).

VYUČOVANIE BUDE POKRAČOVAŤ VO ŠTVRTOK 18. MARCA 2020.

 

MGR. ZUZANA UHRINOVÁ HEGYESYOVÁ
RIADITEĽKA ŠKOLY

f t g