Žiadame zákonných zástupcov našich žiakov, ktorí boli cez jarné prázdniny v zahraničí, aby ostali doma v karanténe! Žiadame taktiež, aby ste choré a nachladené deti v žiadnom prípade neposielali do školy! V rámci prevencie odporúčame zvážiť účasť svojich detí na vyučovaní.

Priestory školy budeme vo zvýšenej miere dezinfikovať a vetrať. Pre zvýšenú ochranu rodičia môžu odprevadiť svoje dieťa len pred vstupnú bránu do školy a taktiež ho tam po vyučovaní vyzdvihnúť, žiakov nižších ročníkov si pri vstupe prevezmú učitelia. Učitelia budú dozerať na dôkladné umývanie rúk, k dispozícii budú papierové jednorazové utierky.
Žiadame všetkých, aby tieto opatrenia rešpektovali, akékoľvek pokyny od nášho zriaďovateľa alebo RÚVZ oznámime. Ďakujeme za pochopenie.
Riaditeľstvo školy

f t g