Prosíme rodičov, aby najneskôr do 12. 9. 2019 vyplnili tieto tlačivá:

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte 0903 728 190.

f t g