Dobrý deň prajem, milí rodičia, dávame Vám do pozornosti mobilnú aplikáciu IZUŠ , prostredníctvom ktorej môžete elektronicky podávať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ospravedlňovať deti z vyučovania. Po minulé roky sme zasielali VS aj podklady k platbám mailom, v tomto roku už všetky podklady k platbám, vrátane VS vidíte v aplikácii. Pracuje na princípe ako Edupage, no je určená pre základné umelecké školy. Prihlasovacie údaje Vám boli zaslané na email. Ak ich nemáte, a nie sú v spame, triedny učiteľ Vám ich pošle znovu.
Tešíme sa na spoluprácu v tomto školskom roku!
 
 

Srdečne Vás vítame v novom školskom roku a veľmi sa tešíme na malých i veľkých :-)

Aj v tomto roku bude sprevádzať vyučovanie Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré si môžete stiahnuť tu, posielať ho mailom triednemu učiteľovi, odovzdať printovo alebo ho vkladať elektronicky cez centrálny informačný systém IZUŠ, ku ktorému budete mať vygenerované prihlasovacie údaje.

Zároveň Vás prosím, aby ste u triedneho učiteľa aktualizovali platnosť Čestného vyhlásenia pre zber údajov na tento školský rok a to najneskôr do 14.9.2022. Toto vyhlásenie má vplyv na výšku školného.

Rozvrh Vám bude sprostredkovaný triednymi učiteľmi mailom, v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom vyučovania volajte, prosím, zástupcu riaditeľky Mgr. Viktora Kvoriaka na t.č. 0903 422 313.

 

 

Ďakujem svojim kolegom Viktorovi Kvoriakovi, Alici Šafárikovej, Eve Gavulovej, Andy Luxovej, Jane Petrekovej, Patrícii Pavlíkovej, Ľudmile Macákovej, Zuzane Cehľárovej, Paľovi Bratskému, Braňovi Šturmankinovi, ale i Lenke Gupko, Zite Borszékovej, ktoré nám pomáhajú v núdzi, Anne Utľakovej, Jozefíne Oroszovej, Beáte Hoczmannovej, Márii Lopatníkovej za prácu robenú srdcom....
5P9A2829KK
5P9A2813KK
Málokto si uvedomuje, že sa denne na každom kroku stretáva s umením. Rannú šálku kávy či kakaa nakreslil dizajnér predtým než vznikla, i zubnú kefku, či obal na paste. Odev, doplnky, nábytok, byt, dom, auto, záhrada, všetky dekorácie, to ako vyzerá mesto, ulica, budovy, za tým všetkým sú ľudia z oblasti umenia, kresliari, grafici, dizajnéri, návrhári, módni, interiéroví, architekti, urbanisti, ilustrátori, sochári, reštaurátori, ktorí zachraňujú opustené, čo prežilo veky a je svedkom minulosti...ZUŠka ako prezývame základné umelecké školy je pre deti prvým serióznejším dotykom s umením. Dáva deťom okrem základného umeleckého vzdelania zručnosti, skúsenosti, učí ich myslieť inak, vedie ich k tvorivosti, samostatnosti i tímovému mysleniu.. To sú v dnešnej dobe veľmi žiadané schopnosti v každej profesii. Vedie k schopnosti načúvať iným, vážiť si vytvorené, neničiť, ale tvoriť. Keď dieťa kreslí, modeluje, strihá, či len vníma umenie, pracuje mozog nádherným, jedinečným spôsobom, kultivuje sa myseľ i duša dieťaťa, postupne, pomaličky ono mentálne rastie, rozvíja sa. Vo vyšších ročníkoch už pri tvorivom procese naráža na rôzne prekážky, ktoré musí vyriešiť, a skrz tieto riešenia sa učí nenápadne riešiť i reálne, životné problémy, neustupovať im, učí sa čeliť výzvam, pozrieť sa na problém z rôznych uhlov a nachádzať viacero riešení. To všetko sa v živote človeku zíde a to ešte ani nevravíme o talente. Šikovný učiteľ pritom vie rozlíšiť, u koho je dôležitý aký proces, či ide o o dieťa, z ktorého raz môže byť trpezlivý reštaurátor či kreatívec, perspektívny architekt alebo či ide o dieťa, ktoré len potrebuje dávky arteterapie, či z neho bude vynikajúci zubný technik, precízny chirurg s dokonalou motorikou... I dívať sa na umenie má veľký význam, nie ešte zaoberať sa ním. No a deti, ktoré majú talent, to viete, tie o sebe dajú vedieť hneď, sprievodným javom je, že chcú veľmi robiť práve to, na čo ten talent majú – v našom prípade výtvarne rásť. Dokonalým pozadím je uvedomelý rodič, ktorý vidí súvislosti a učiteľ, ktorého deti chcú nasledovať, ktorý ich zaujme a má im čo odovzdať. Pracujeme na tom, aby sme takými učiteľmi boli.ZUŠka dáva žiakom i dlhoročné priateľstvá, pocit komunity, vzťahy. Máme deti, ktoré k nám chodia od piatich rokov a teraz majú 19, s nami prešli materskou, základnou, ale i strednou školou spolu v jednom kolektíve 14 rokov – je ich menej, čo sú nám takto verné, ale o to viac ostávajú v nás a my v nich, predstavte si vzťah k tým deťom a medzi tými deťmi... sú to naše zušiatka...Posledné dva roky nepriali deťom užiť si ZUŠku a jej možnosti v plnom rozsahu, napriek tomu, že sme spolu zvládli ten náročný čas online formou, ale ako vidieť navôkol, ten čas je preč a na tejto výstave sa deti predstavujú rôznymi výtvarnými prácami, majú tu svoje miesto maľby, kresby, i digitálne, klasické i počítačové grafiky, keramiky, batiky, kašírované hlavičky či iné dekoratívne predmety, animácie uvidíte v prezentácii o chvíľu. Snažili sme sa, aby si v tomto krásnom priestore našlo svoje dielko každé naše dieťa, tak sa nám to hádam podarilo..Chcem sa poďakovať pánu zástupcovi starostky mestskej časti Nad jazerom Mgr. Bernardovi Berberichovi, že prišiel odovzdať ocenenia do rúk detí, a všetkým, ktorí prišli na vernisáž, ale aj tým, ktorí chceli , no nemohliprísť, i tým, ktorí sa ešte len prídu na výstavu pozrieť, lebo ste sa svojou prítomnosťou rozhodli vzdať hold detskému výtvarnému prejavu, dali ste mu váhu, dôležitosť, úctu, priniesli ste do Výmenníka na Važeckej lásku...
Zuzana Uhrinová Hegyesyová
5P9A2870KK
5P9A2858KK
5P9A2855KK
 
5P9A2822KK
5P9A2807KK kópia
5P9A2931KK
5P9A2899KK
 5P9A2940KK
KEĎŽE  VÝMENNÍK  VAŽECKÁ  NIE  JE  KLASICKÝ  VÝSTAVNÝ  PRIESTOR,  ČAS,  KEDY  BUDE  VÝSTAVA  SPRÍSTUPNENÁ  VEREJNOSTI  BUDEME  AKTUALIZOVAŤ TÝŽDENNE:

 

STREDA 6.7.2022              10.00 - 12.00 HOD

ŠTVRTOK 7.7. 2022           10.00 - 12.00 HOD       aj  15-17.00 HOD

UTOROK 12.7. 2022          10.00 - 12.00 HOD

ŠTVRTOK 14.7. 2022        15.00 - 17.00 HOD

UTOROK 19.7. 2022          10.00 - 12.00 HOD

ŠTVRTOK 21.7. 2022        10.00 - 12.00 HOD

UTOROK 26.7. 2022          10.00 - 12.00 HOD

ŠTVRTOK 28.7.2022         10.00 - 12.00 HOD

 

POZVÁNKA NA VÝSTAVUWEB

Sme záujmová škola pre talentované deti od päť rokov, pre škôlkarov, školákov, ale i stredoškolákov, ktorý ZUŠ ešte nenavštevovali, ale chceli by po strednej škole pokračovať na vysokých školách umeleckého zamerania ako je architektúra, dizajn a iné...

-vyučovanie je jedenkrát za týždeň v intervaloch 14.00- 16.15hod alebo 16.30-18.45hod

-vyučujú sa u nás predmety: kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s materiálom, dekoratívne činnosti a s pribúdajúcim vekom aj fotografia a vybrané state z dejín umenia

-v prípade záujmu možnosť rozšíreného vyučovania v predmetoch textil, počítačová grafika, drevorezba, fotografia. 

 

 

Bez názvu 1

PRÍSPEVOK NA ŠKOLNÉ :

IBAN: SK44 5600 0000 0004 9446 3004

SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA: MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA

VS KAŽDÉ DIEŤA MÁ SVOJ POČAS ŠTÚDIA

PRÍSPEVOK NA ŠKOLNÉ ODVÍJAJÚCI SA OD ČESTNÉHO VYHLÁSENIA SA PLATÍ DVAKRÁT V ROKU, ZA KAŽDÝ POLROK :

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM            35 EUR / POLROK

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM             40 EUR / POLROK

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK :

IBAN: SK79 0900 0000 0050 5077 7232

SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA: MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK 30.-€ RAZ ZA ŠKOLSKÝ ROK OZ RODIČIA A PRIATELIA ZUŠ IRKUTSKÁ 1 FINEART

f t g