Naše drahé malé i veľké umelecké duše, machuľky...

s radosťou vás vítam v novom školskom roku v našej Základnej umeleckej škole Irkutská!

Sme radi, že ste súčasťou našej umeleckej rodiny a tešíme sa na chvíle s vami! Spoločne sa pustíme do objavovania povahy, správania sa a možností čiar, plôch, farieb, svetla, tieňa, rôznych výtvarných techník atď a toho, že spolu všetci môžu nekonečne veľa povedať a ktoré spolu tvoria jazyk výtvarného umenia... a samozrejme, čaká nás veľa zážitkov, spoločných akcií, stretnutí... Nech vaše dni na našej škole naplní radosť zo získavania nových zručností, prekonávania výziev a stretnuti s priateľmi. Váš pokrok je pre nás nový impulz a my sme pripravení vás podporovať a s láskou viesť po vašej ceste za základným umeleckým vzdelaním.

A  začneme fotkami z výstavy, ktorou končil mimulý školský rok - poklad z dielne detí ZUŠ IRKUTSKÁ 

S láskou Zuzana Uhrinová Hegyesyová

356190597 851768279732338 2590201173784463454 n

356028246 851767896399043 4223714206049483436 n

356112167 851767516399081 7811800479241592206 n

356193509 851768199732346 1913648572667731927 n356207862 851767189732447 823897660995246216 n

Riaditeľka Základnej umeleckej školy na Irkutskej ulici č. 1 v Košiciach podľa § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách informuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na deň 23.6.2023 z organizačných dôvodov.

ZUŠ IRKUTSKÁ KOŠICE VÁS POZÝVA NA VERNISÁŽ

ZUŠ IRKUTSKÁ KOŠICE VÁS POZÝVA NA VERNISÁŽ

Riaditeľstvo ZUŠ na Irkutskej 1 v Košiciach Vám oznamuje, že udeľuje  riaditeľské voľno žiakom dňa 27.4.2023 podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  v súlade  s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení neskorších predpisov z dôvodu realizovania prijímacích pohovorov v ZUŠ Irkutská a s tým súvisiacim organizačným zabezpečením a bezpečnostnými opatreniami.

2BE1CDD0 C211 4B9B 94E1 F2FD482585B6

Milé deti, rodičia i priatelia našej školy, pozývame Vás na tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia v areáli školy 8.6.2023 medzi 14.00 a 18.00 hod. Čaká Vás veselý a tvorivý čas spojený s umením. Súčasťou bohatého programu bude i vyhlásenie výsledkov celoškolskej súťaže NAKRESLI ZÁTIŠIE. Bude sa i batikovať, pečiatkovať na textil, tak si prineste tričká, tašky, sukne, čokoľvek, čo chcete dotvoriť - najlepšie svetlé.

Tešíme sa na Vás Tvorivé dielne veselý čas a dobrá nálada pre deti rodičov a priateľov ZUŠ Irkutská 8.6.2023

330444D2 F5D4 4C64 BC8E D53ED76B7E71

ČO POTREBUJETE K ZÁPISU - TALENTOVKÁM?  

VYPLNIŤELEKTRONICKÚPRIHLÁŠKU HORE NA LIŠTE A PRINIESŤ JU VYTLAČENÚ SPOLU SO SÚHLASOM ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV PODPÍSANÝM OBOMA RODIČMI. 

VEĽMI SA NA VÁS TEŠÍME.

AKO PREBIEHA ZÁPIS - TALENTOVKY?

ZÁPIS PREBIEHA V PRÍJEMNOM PROSTREDÍ ATELIÉROV ŠKOLY ZA PRÍTOMNOSTI PEDAGÓGOV ZUŠ A RODIČOV. 

ČO PONÚKAME ? 

 • TVORIVÁ ATMOSFÉRA V ATELIÉROCH NA VYUČOVANÍ RAZ TÝŽDENNE 
 • VYUČOVANIE V INTERVALOCH 14.00 – 16.15 HOD A 16.30 – 18.45 HOD
 • PROFESIONÁLNE VYBAVENÉ ATELIÉRY – GRAFICKÉ LISY – PEVNÉ AJ RUČNÉ, HRNČIARSKE KRUHY, BUSTY, STOJANY, 
 • KRESBA
 • MAĽBA
 • KERAMIKA
 • GRAFIKA
 • DEKORATÍVNE ČINNNOSTI
 • POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
 • ANIMOVANÝ FILM
 • FOTOGRAFIA
 • PRÍPRAVA NA STREDNÉ ŠKOLY UMELECKÉHO ZAMERANIA AKO ŠUP...
 • PRÍPRAVA NA VYSOKÉ ŠKOLY AKO ARCHITEKTÚRA, DIZAJN,...
 • EXKURZIE ZA UMENÍM V ZAHRANIČÍ
 • NÁVŠTEVA GALÉRIÍ
 • PLENÉR- MAĽOVANIE V PRÍRODE
 • TVORIVÉ AKCIE PRE DETI A RODIČOV
 • ŽIACI REPREZENTUJÚ ŠKOLU, KOŠICE, SLOVENSKO NA MEDZINÁRODNÝCH SÚŤAŽIACH VÝTVARNEJ TVORBY DETÍ A MLÁDEŽE S MIMORIADNYMI ÚSPECHMI 

 KONTAKT

0903422313 / 0903728190

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

HURÁÁÁ, MÁME CENY V TORUNI POĽSKO !!!
OBROVSKÁ GRATULÁCIA PATRÍ NÁŠMU FILIPOVI BODNÁROVI A JEHO PANI UČITEĽKE MGR. ART. ĽUDMILE MACÁKOVEJ ZA ZÍSKANÚ CENU NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI V TORUNI, AKO JEDNÉMU Z MÁLA SPOMEDZI OBROVSKÉHO POČTU ZÚČASTNENÝCH SA MU PODARILO ZÍSKAŤ JEDNU Z HLAVNÝCH CIEN - JEDINÉMU Z KOŠÍC -GRATULUJEME !!!
OCENENÍ BOLI I ĎALŠÍ NAŠI ŽIACI SO SVOJIMI UČITEĽMI, ICH OBRÁZKOM TIEŽ BUDEME VENOVAŤ POST A SME NA NICH ROVNAKO HRDÍ !!!

https://galeriadziecka.com/galeria/zawsze-zielono-zawsze-niebiesko-torun-2022/?lang=en

 

 

f t g