Pre identifikáciu platby v informačnom systéme je nevyhnutné, aby ste pri platbe použili jedinečný VARIABILNÝ SYMBOL pridelený Vášmu dieťaťu - bude Vám doručený emailom v tzv. PRÍKAZE NA ÚHRADU PO AKTUALIZÁCII ČESTNÉHO VYHLÁSENIA VŠETKÝMI RODIČMI Z INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ŠKOLY IZUŠ. 

VARIABILNÝ SYMBOL JE ROVNAKÝ PRE PLATBU ŠKOLNÉHO I RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU - ALE ÚČTY SÚ ROZDIELNE:

Školné (výška školného viď tabuľka nižšie)

IBAN: SK44 5600 0000 0004 9446 3004

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Príspevok na školné odvíjajúci sa od ČESTNÉHO VYHLÁSENIA sa platí dvakrát v roku, za každý polrok a to do 20.9. a do 20.2. Mesačné platby sú možné len individuálne z objektívnych dôvodov po dohode s vedením školy.

Rodičovský príspevok 30.-€ raz za školský rok - OZ Rodičia a priatelia ZUŠ Irkutská 1 FINEART

IBAN: SK79 0900 0000 0050 5077 7232

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Tabuľka školného:

  S čestným vyhlásením Bez čestného vyhlásenia
Prípravný ročník 7,- €/mesiac 7,- €/mesiac
Základné štúdium do 16 rokov 8,- €/mesiac 16,- €/mesiac
Základné štúdium 16-25 rokov 8,- €/mesiac 31,- €/mesiac*
Rozšírené štúdium do 16 rokov 11,- €/mesiac 18,- €/mesiac
Rozšírené štúdium 16-25 rokov 11,- €/mesiac 37,- €/mesiac*
Štúdium pre dospelých N/A 42,- €/mesiac
Rozšírené štúdium pre dospelých N/A 49,- €/mesiac

* - len pre pracujúcich bez ČV v danom veku

Konkrétnu výšku školného môžete vždy zistiť u Vášho učiteľa, resp. viete, či ste Čestné vyhlásenie našej škole poskytli.

S našou novou pani učiteľkou Ľudkou, našou bývalou žiačkou, dnes už Mgr.art ☝

S našim superučiteľom Braňom ☝

Máme za sebou prvý týždeň nového školského roka a tento prvý post v ňom je z hodiny s našimi najmenšími - škôlkarikmi ❤ Školička je plná detí, radosť sa na ne dívať... Našim cieľom bude pripraviť im krásny tvorivý rok, nech si z neho odnesú spomienky na skvelých učiteľov i kamarátov, kopec vedomostí, zručností, zážitkov z objavovania rôznych techník, výtvarných hier, ale i zo zdokonaľovania sa v tom ozajstnom, vážnom, kvalitnom výtvarne, ktorému naučiť sa znamená krajšie žiť ❤

PRE NAŠE DETI ☝ KERAMIKA S NAŠOU PERFEKTNOU NOVOU PANI UČITEĽKOU PAŤKOU

 

RIADITEĽSTVO ZUŠ NA IRKUTSKEJ 1 V KOŠICIACH VÁM OZNAMUJE, ŽE UDEĽUJE RIADITEĽSKÉ VOĽNO ŽIAKOM DŇA 14.9.2021 PODĽA § 150 ODS. 5 ZÁKONA Č. 245/2008 O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) A  V SÚLADE  S § 3 ODS. 10 VYHLÁŠKY Č. 231/2009 Z. Z. O PODROBNOSTIACH O ORGANIZÁCII ŠKOLSKÉHO ROKA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV NA ZÁKLADE ŽIADOSTI ZRIAĎOVATEĽA ŠKOLY, MESTA KOŠICE, V SÚVISLOSTI S NADCHÁDZAJÚCOU NÁVŠTEVOU PÁPEŽA FRANTIŠKA V NAŠOM MESTE A S TÝM SÚVISIACIM ORGANIZAČNÝM ZABEZPEČENÍM A BEZPEČNOSTNÝMI OPATRENIAMI.

Dnes bol tím ZUŠ IRKUTSKÁ KOŠICE robiť keramiku s deťmi v ZŠ Belehradská Košice na sídlisku Ťahanovce, na ktorom máme elokované pracovisko a to na Aténskej ulici. Boli ste skvelí, deti sa veľmi tešili. Ak chcete Vaše dieťa prihlásiť k nám, vypíšte elektronickú prihlášku ( hore na lište ), pošlite obrázky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a my Vás budeme kontaktovať.

 

f t g