Zoznam prijatých žiakov na školský rok 2019/2020,
ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku vo výtvarnom odbore na ZUŠ Irkutská 1 v Košiciach

Irkutská

 • Balážová Ema 1.1./I./1.r.
 • Eliášová Diana 1.1./I./1.r.
 • Fabišíková Nina 1.1./I./1.r.
 • Fabriciová Tamara 1.1./I./1.r.
 • Havrišáková Sára 1.1./I./1.r.
 • Javorská Lenka prípravný ročník
 • Krištofová Klaudia 1.1./I./1.r.
 • Leško Lukáš 1.1./I./1.r.
 • Martišek Matúš 6.1./I./6.r.
 • Martišek Michal 1.1./I./1.r.
 • Milčák Dávid 1.1./I./1.r.
 • Mizia Patrik 1.1./I./1.r.
 • Nemcová Sára 3.1./I./3.r.
 • Rajan Adede Anna 1.1./I./1.r.
 • Semanová Hana 4.1./I./4.r.
 • Schwiria René 1.1./I./1.r.
 • Sterančák Jakub 1.1./I./1.r.
 • Strelková Kristína 1.1./I./1.r.
 • Špirková Sofia 1.1./I./1.r.
 • Vargová Liliana 1.1./I./1.r.
 • Vargová Zoe 4.1./I./4.r.
 • Vasiľová Ella 1.1./I./1.r.
 • Weagová Mária 1.2./I./5.r.

EP Maurerova

 • Benedek Jakub Peter 1.1./I./1.r.
 • Hrušková Soňa 1.1./I./1.r.
 • Marenčík Oliver 1.1./I./1.r.
 • Petrešová Simona 4.1./I./4.r.
 • Sesenová Viktória 4.1./I./4.r.
 • Tomášová Simona 1.1./I./1.r.
 • Töröková Stela 4.1./I./4.r.
f t g