Faktúry 2020

P.č.

Dodávateľ

VS

Suma v EUR

Došla

Splatná

Za obdobie

Predmet fakturácie

Zodpovedná

Zverejnené

1

 Antik s.r.o. KE
36152808
29,87
07.01.
14.01.
12/19
internet

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 13.01.20

2

 KR PZ SR KE
9801241815
13,-
2015
10.01.
01/20
signalizácia

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 13.01.20

3

 Slovak telekom a.s. BA
 8249522707  40,-  10.01. 20.01.
 12/19  tel.poplatky

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 13.01.20

4

 Up Slovensko s.r.o. BA
120500673  1209,60 13.01. 20.01. 01/20
stravenky

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 14.01.20

5

 Poradca podnikateľa s.r.o. ZA
 5041902080  32,57  14.01.  27.01. 2019
 dopl.FS

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 15.01.20

6

 VSE a.s. KE
 2290108187  420,55 15.01.
22.01.
12/19
el.energia

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 15.01.20

7

 VEMA s.r.o. BA
720201401
646,56
16.01.
29.01.
2020
 program

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 16.01.20

8

 TEHo s.r.o. KE
 1900577001

 1.866,67

 

 17.01.  22.01.  12/19  teplo

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 20.01.20

9

 Slovak tel.a.s. BA
 8251027285  61,99  17.01.  31.01.  151219-140120  tel.popl.

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 20.01.20

10

 Slovak tel.a.s. BA
 8251027259  45,-  17.01.  31.01.  15121-140120  tel.popl.

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 20.01.20

11

 Slovak tel.a.s. BA
 8251027325  66,29  17.01.  31.01.  151219-140120  tel.popl.

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 20.01.20

12

 BP mesta Košice s.r.o. 5112000027  80,-  27.01.  05.02.  1-3/2020   BOZP, PO

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 27.01.20

13

 Up Slovensko s.r.o. BA 120501302  1152,- 30.01.  03.02.   02/20 stravenky 

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 03.02.20

14

 KR PZ SR KE  9801241815 13,-   2015 10.02.  02/20  signalizácia 

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

03.02.20 

15

 Antik s.r.o. Košice 0036152808  29,87  06.02.  14.02.   01/20 internet 

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 10.02.20

16

 BP mesta KE s.r.o. 5112000036   18,- 06.02.  11.02.   2020  nonstop služba

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 10.02.20

17

RAABE s.r.o. BA   202001526 41,75  10.02. 21.02.  02/20 zuš 

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 11.02.20

18

Slovak tel.a.s. BA  8251734437  40,- 10.02.  18.02.  01/20  tel.poplatky 

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

11.02.20 

19

 VSE a.s. Košice 2290108187  505,25  13.02.  21.02.   01/20 elektrická energia 

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 13.02.20

20

 Slovak tel.a.s. BA  8253272794  72,13  17.02.  02.3.  1501-140220  tel.popl.

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 17.02.20

21

Slovak tel.a.s. BA  8253272716  45,-  17.02.  02.3.  1501-140220  tel.popl. 

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

17.02.20 

22

Slovak tel.a.s. BA  8253272749  77,09  17.02.  02.3.  1501-140220  tel.popl. 

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

17.02.20 

23

 ELDO PLUS s.r.o. Olšovany  042020  270,- 17.02.   27.02.  2020 montáž osvetlenia 

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 17.02.20

24

TEHO s.r.o. KE  1900577001   2.187,02 17.02.  21.02.   01/2020 teplo 

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

17.02.20 

25

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

26

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

27

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

28

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

29

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

30

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

31

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

32

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

33

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

34

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

35

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

36

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

37

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

38

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

39

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

40

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

41

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

42

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

43

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

44

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

45

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

46

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

47

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

48

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

49

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

50

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

51

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

52

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

53

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

54

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

55

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

56

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

57

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

58

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

59

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

60

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

61

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

62

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

63

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

64

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

65

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

66

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

67

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

68

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

69

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

70

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

71

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

72

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

73

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

74

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

75

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

76

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

77

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

78

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

79

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

80

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

81

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

82

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

83

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

84

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

85

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

86

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

87

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

88

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

89

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

90

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

91

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

92

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

93

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

94

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

95

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

96

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

97

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

98

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

99

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

100

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

101

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

102

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

103

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

104

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

105

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

106

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

107

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

108

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

109

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

110

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

111

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

112

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

113

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

114

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

115

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

116

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

117

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

118

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

119

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

120

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

121

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

122

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

123

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

124

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

125

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

126

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

127

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

128

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

129

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

130

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

131

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

132

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

133

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

134

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

135

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

136

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

137

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

138

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

139

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

140

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

141

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

142

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

143

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

144

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

145

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

146

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

147

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

148

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

149

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

150

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

151

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

152

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

153

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

154

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

155

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

156

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

157

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

158

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

159

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

160

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

161

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

162

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

163

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

164

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

165

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

166

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

167

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

168

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

169

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

170

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

171

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

172

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

173

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

174

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

175

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

176

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

177

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

178

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

179

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

180

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

181

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

182

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

183

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

184

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

185

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

186

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

187

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

188

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

189

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

190

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

191

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

192

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

193

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

194

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

195

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

196

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

197

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

198

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

199

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 

200

Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
f t g