OBROVSKÁ GRATULÁCIA PATRÍ NÁŠMU FILIPOVI BODNÁROVI A JEHO PANI UČITEĽKE MGR. ART. ĽUDMILE MACÁKOVEJ ZA ZÍSKANÚ CENU NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI V TORUNI, AKO JEDNÉMU Z MÁLA SPOMEDZI OBROVSKÉHO POČTU ZÚČASTNENÝCH SA MU PODARILO ZÍSKAŤ JEDNU Z HLAVNÝCH CIEN - JEDINÉMU Z KOŠÍC -GRATULUJEME
OCENENÍ BOLI I ĎALŠÍ NAŠI ŽIACI SO SVOJIMI UČITEĽMI, ICH OBRÁZKOM TIEŽ BUDEME VENOVAŤ POST A SME NA NICH ROVNAKO HRDÍ

Základná umelecká škola Irkutská 1, 040 12 Košice

P.č. Vystavená Dodávateľ IČO Cena Popis Zodpovedná: Funkcia Zverejnené dňa
01.  13.01.2022 Up Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.060,80  stravenky 01/22 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy 13.01.2022
02.  18.01.2022 BP mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, KE  44518684  300,- výmena batérií na studenú vodu Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.01.2022
03.  09.02.2022 Up Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.094,40 stravenky 02/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  09.02.2022
04.  18.02.2022 Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, BA  35730129 148,78 Smernica a org.pokyny pre školy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.02.2022
05.  07.3.2022 BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13  44518684  50,-  Spracovanie vyúčtovania prev.náklad. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  07.3.2022
06.  09.3.2022 UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova  23/D, BA  53528654  1.262,40 stravenky 3/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  09.3.2022
07.  14.3.2022 NOVES s.r.o. Žižkova 1875/12, 040 01 Košice  36189308 150,- dodanie a montáž elektrozámku Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  14.3.2022
08.  22.3.2022 DERATEX-EKO, Daniel Repka, Čárskeho 7, Košice 44341865 50,- deratizácia priestorov ZUŠ Irkutská 1 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  25.3.2022
09.  31.3.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.046,40 stravenky 4/2022  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  31.3.2022
10.  28.4.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  53528654 1.180,80 stravenky 5/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  28.4.2022
11.  02.5.2022  BP mesta Košice s.r.o., Južné nábr. 13, KE  44518684  100,-  vypracovanie nového zálohového predpisu Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  02.5.2022
12.  16.5.2022 Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice  48066257  482,40 tonery, servis  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  16.5.2022
13.  17.5.2022  EK Plast s.r.o. Palackého 21, Košice  36187402 585,43  PVC  na linoryt Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  17.5.2022
14.  18.5.2022  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica  31331131  110,53  tlačivá Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.5.2022
15.  18.5.2022 SOLUS Košice s.r.o., Gagarinovo nám.1462/5, Košice  36598330 99,-  obálky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  18.5.2022
16.  31.5.2022  KOHOR s.r.o. Koš.Olšany247,  044 42  36595845  2.200,-  revízie vypaľovacích pecí Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  31.5.2022
17.  31.5.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  53528654 1.209,60  stravenky 6/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  31.5.2022
18.  01.6.2022 PROFI-KANÁL s.r.o. Južná tr. 82, Košice  44656068  98,90 preverenie kanálu kamerou Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  01.6.2022
19.  06.6.2022  Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice  48066257  108,-  renovácia tonerov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  06.6.2022
20.  09.6.2022  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica  31331131  105,-  bianco listy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  09.6.2022
21.  10.6.2022  Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice  48066257 237,12 USB kľúče Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  10.6.2022
22.  13.6.2022  SOLUS Košice s.r.o., Gagarinovo nám.1462/5, Košice  36598330 16,74  papierové tašky malé Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  13.6.2022
23.  28.6.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA  53528654  1.099,20 stravenky 7/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  28.6.2022
24.  04.7.2022  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13, Košice   44518684  250,-  oprava oplotenia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  04.7.2022
25.  04.7.2022 SOLUS KE s.r.o. Gag.nám.5/1462, 040 12 Košice  36598330 40,50 papierové tašky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  04.7.2022
26.  27.7.2022 Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA  53528654  1.204,80  stravenky 8/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  27.7.2022
27.  30.8.2022  Up SDejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA  53528654  1.132,80 stravenky 9/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  30.8.2022
28. 08.9.2022  Polygra Plus, Kristián Petro, Uralská 1493/15, Košice  48066257  225,- renovácia tonerov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  08.9.2022
29.  12.9.2022  SOVMONT, Ján Sovič, Dúbravská 78, 080 01 Prešov  10733892  186,-  oprava MaR hydraulickej regulácie Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  12.9.2022
30.  21.9.2022  KOHOR s.r.o., 044 42 Košické Olšany 247  36595845  1.500,-  revízia elektroinštalácie budovy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  21.9.2022
31.  23.9.2022  ERMO plus s.r.o. Sp.nám.1, 040 12 Košice  45643059  1.000,-  prístrešok nad vstup do budovy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  23.9.2022
32.  23.9.2022  ERMO plus s.r.o. Sp.nám.1, 040 12 Košice  45643059  250,-  sklo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  23.9.2022
33.  27.9.2022 UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/A, 821 01 Bratislava  53528654  1.185,60 stravenky 10/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  27.9.2022
34.  27.9.2022 PhDr. Marta Šamová-MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice  17167078  163,44 akrylové farby a štetce Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  27.9.2022
35.  27.9.2022  PhDr. Marta Šamová-MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice  17167078  277,72  školské a kancelárske potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  27.9.2022
36. 03.10.2022 

 LYNX s.r.o., Gavlovičova 9

040 17 Košice

 00692069  300,-  antivírový program ESET Proteckt, 2 roky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy 03.10.2022 
37.  06.10.2022  BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 042 19  44518684  100,-  revízia hasiace prístroje Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy 06.10.2022
38.  19.10.2022

Nibiru s.r.o. Ždiarska 4

040 12 Košice

 50871340 330,- vyčistenie odkvapových žľabov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  19.10.2022
39.  24.10.2022

Deratex-Eko, Daniel Repka, Čárskeho 7

040 01 Košice

 10689877 60,- vykonanie deratizácie Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  24.10.2022
40.  26.10.2022  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  53528654  1.132,80 stravenky 11/2022  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  26.10.2022
41.  31.10.2022 FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske nám.35, 040 01 Košice  36188778  270,-  minitory Philips LED Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  31.10.2022
42.  15.11.2022  D&D Ijg. Dzurňák Tomáš, Juž.tr.78, 040 01 Košice  14382857  1.299,46 čistiace a dezinfekčné potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
43.  15.11.2022  Alarmtel SK s.r.o. Južná tr.82, 040 01 Košice  36182010  200,-  revízia EZS Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
44.  15.11.2022  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany 247  36595845  1.200,- revízia prenosné elektrospotrebiče Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
45.  15.11.2022  EL-COM Ing. Ondráš Miroslav Sp.nám 3, 040 12 Košice  10814892 818,53  práčka, variče, žehličky, konvice Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
46.  15.11.2022 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  31348262  169,-  predplatné TOP Direktor 2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.11.2022
47.  28.11.2022  Up Deujeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 05 BA  53528654  1.195,20 stravné 12/2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  28.11.2022
48.  28.11.2022 Decathlon s.r.o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava  47658827  269,-  OOPP Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  28.11.2022
49.  28.11.2022 Adam Antolík, 044 19 Ruskov 217 51666332 3.340,- nákup a výmena žiariviek za LED Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  28.11.2022
50.  09.12.2022  SENZIO s.r.o. 958 41 Veľké Uherce  50178296  960,-  iZUŠ 2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  09.12.2022
51.  12.12.2022 BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábrežie 13, 040 01 Košice  44518684  300,-  preteká voda mimo batérie Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  12.12.2022
52.  12.12.2022  Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice  48066257  133,32 tonery Aténska Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  12.12.2022
53.  15.12.2022 MEDIPEA s.r.o., Sp.nám.2, 040 12 Košice 51419718  85,69 doplnenie lekárničiek Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad. školy  15.12.2022
54.  15.12.2022 Marta Šamová- MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice  17167078  213,54 uteráky vaflové, akrylové fyrby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  15.12.2022
55.  19.12.2022 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 1.254,60 stravné 01/2023  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 19.12.2022
56.  19.12.2022  FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske nám.35, 040 01 Košice  36188778  411,30 HD, USB kľúče  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 19.12.2022
57.  19.12.2022 PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 35960884 600,- zdravotná starostlivosť 1222-1123  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 19.12.2022
58.  27.12.2022 SOLUS Košice s.r.o., Gagarn.nám.5/1462, 040 12 Košice   36598330 812,16  kancelárske potreby   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  27.12.2022
59.  27.12.2022  Kristián Petro, Polygra Plus, Uralská 1493/15, 040 12 Košice  48066257  399,96 tonery   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  27.12.2022
60.                
61.                
62.                
63.                
64.                
65.                
66.                
67.                
68.                
69.                
70.                

Základná umelecká škola Irkutská 1, 040 12 Košice

P.č. Vystavená Dodávateľ IČO Cena Popis Zodpovedná: Funkcia Zverejnené dňa
01.  13.01.2023 Polygra Plus -Kristián Petro, Uralská 1493/5, 040 12 Košice  48066257  55,20  servis kopírky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 13.01.2023
02.  23.1.2023 BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice  44518684  150,- odstránenie havarijného stavu toaliet Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  23.01.2023
03.  26.01.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654  1.203,60 stravenky 02/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  26.01.2023
04.  24.02.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654  1.387,20 stravenky 03/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 24.02.2023
05.  19.3.2023  Polygra Plus -Kristián Petro, Uralská 1493/5, 040 12 Košice 48066257 223,20  renovácia tonerov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  19.3.2023
06.  27.3.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654  1.081,20 stravenky 4/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  27.3.2023
07.  24.4.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654 1.382,10 stravenky 5/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  24.4.2023
08.  03.5.2023 Deratex-Daniel Repka, Čárskeho 7, 040 01 Košice 10689877 60,- deratizácia jarná Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 03.5.2023
09.  09.5.2023  Deratex-Daniel Repka, Čárskeho 7, 040 01 Košice  10689877  216,- dezinsekcia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 09.5.2023
10.  10.5.2023  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice  44518684  54,61 vyúčtovanie rok 2022 a predpoklad 2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  10.5.2023
11.  24.5.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654  1.424,80 stravenky 6/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 24.5.2023
12.  08.6.2023 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  31331131 223,80 bianco listy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 08.6.2023
13.  13.6.2023 SOLUS s.r.o. Gagarinovo nám.5/1462, 040 12 Košice 36598330 40,- paierové tašky malé a veľké Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 13.6.2023
14.  26.6.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654 1.287,80  stravenky 7/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  26.6.2023
15.  23.6.2023 Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa 35099979 203,45 kosba Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 23.6.2023
16.  27.7.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654 1.424,80 stravenky 8/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 27.7.2023
17.  07.8.2023 Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa  35099979 203,45 kosba Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 07.8.2023
18. 16.8.2023 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654  1.233,-  stravenky 9/ 2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 16.8.2023
19.  16.8.2023  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice  44518684  120,- oprava WC Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 16.8.2023
20.  6.9.2023  Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa   35099979  203,45  kosba Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   riad.školy  6.9.2023
21.  08.9.2023  Polygra Plus -Kristián Petro, Uralská 1493/5, 040 12 Košice  48066257  180,- renovácia tonerov  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 08.9.2023 
22.  19.9.2023

PROCARE a.s.

Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava

35890568 250,- Opakovaný reaudit - audit Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 19.9.2023
23.  19.9.2023  

PROCARE a.s.

Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava
 35890568  650,-  kategorizácia prác Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  19.9.2023
24. 25.9.2023 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 Bratislava  53528654 1.521,-  stravné 10/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 25.9.2023
25.  09.10.2023  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice  44518684 100,-  revízia hasiace prístroje Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  09.10.2023
26. 24.10.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA 53528654 1.386,45 stravenky 11/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 24.10.2023
27.  24.10.2023  Hriczišon Peter, Školská 11, 044 14 Čaňa  35090979  203,45  kosba Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  24.10.2023
28.  02.11.2023 ALARMTEL SK s.r.o., Južná tr. 82, 040 01 Košice  36182021 150,- revízia EZS Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 02.11.2023
29.  02.11.2023 NIBIRU s.r.o., Ždiarska 1, 040 12 Košice 50871340 350,- vyčistenie odkvapových žľabov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 02.11.2023
30.  02.11.2023  MAŠA, PhDr. Marta Šamová, Važecká 2, 040 12 Košice  17167078  159,48  kalendáre, popisovače, lepidlá Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 02.11.2023
31.  15.11.2023 Ing. Tomáš Dzurňák, D-D, Južná tr.78, 040 01 Košice  14382857 1.564,81  čistiace a dezinfekčné prostriedky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 15.11.2023 
32.  20.11.2023  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821001 BA  53528654  1.193,40 dobitie kreditu na stravovacích kartách, 12/2023 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 20.11.2023
33.  20.11.2023

 KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247

044 42

 36595845  1.243,20  revízia prenosné elektrospotrebiče Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  20.11.2023
34.  20.11.2023  

 KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247

044 42
 36595845  1.468,80  revízia bleskozvod Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 20.11.2023
35. 23.11.2023  

 SENZIO s.r.o.

958 41 Veľké Uherce 137
 50178296  1.076,40 licencia iZUŠ 2024 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 23.11.2023
36.  23.11.2023 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske nám. 35, 040 01 Košice   36188778  26,-  disk Verbatim Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riadškoly 23.11.2023 
37.  28.11.2023 Medipea s.r.o., Sp.nám.2, 040 12 Košice  51419718  480,- OOPP Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  28.11.2023
38.  28.11.2023 Štefan Krompaský, Ružova 33, 040 11 Košice    500,-  maľba s protiplesňovým náterom Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 28.11.2023
39.  28.11.2023  NOON s.r.o., Kustrova 3, 040 01 Kosice  53778065  1.000,-  aktualizácia webovej stránky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 28.11.2023
40.  30.11.2023  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice  44518684  250,- oprava radiátorov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  30.11.2023
41.  30.11.2023  DAR KOM s.r.o., Maurerova 20, 040 22 Košice  46304193 999,54  linoleum Tarkett  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 30.11.2023 
42.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
43.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
44.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
45.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
46.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
47.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
48.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
49.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
50.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
51.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
52.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
53.           Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
54.            Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
55.            Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
56.            Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
57.            Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
58.            Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
59.            Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    
60.                
61.                
62.                
63.                
64.                
65.                
66.                
67.                
68.                
69.                
70.                
P.č. Dodávateľ VS Suma v EUR Došla Splatná Za obdobie Predmet fakturácie IČO Zodpovedná Zverejnené
1 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 9801241815 13,- 2015 10.01. 1/22  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.01.2022
2  KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE 112117497 22,56 05.01.  19.01.  12/21 odvoz tr.odpadu  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
3  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE  0036152808  29,63  05.01.  16.01.  12/21  internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
4  VSE a.s. Mlynská 31, KE  2290108187  551,12  07.01.  21.01.  12/21  el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
5  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, 821 01 BA  1122001233  1.060,80  13.01.  27.01.  01/22  stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
6  Poradca podn. s.r.o. Žilina  5042101521  12,05  13.01.  26.01.  2021  FS doplatok  31592503 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
7  TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, KE  1900577001 2.086,18  14.01. 21.01.  12/21 teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
8  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8297786288  97,62  17.01.  31.01.  151221-14122  tel.popl.  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
9  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8297786189  45,75  17.01.  31.01.  151221-14122  tel.popl.  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
10  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8297786237  89,23  17.01.  31.01.  151221-14122  tel.popl.  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
11  Solitea Slovensko a.s., Plynárenská 7/C, BA 8412200203 699,48 18.01.  31.01.  2022 VEMA 36237337 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.01.2022
12  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica 22001251 76,8 20.01. 03.02. 2022 dezinfekcia 36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.01.2022
13  BP mesta KE s.r.o. Juž.n.13  512200039 18,- 31.01. 08.02.  2022 nonstop služba 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.01.2022
14  RVC Prešov, Nám.mieru 1  09110222  292,-  31.01.  09.02.  2022  školenie  31954120 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   31.01.2022
15 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 9801241815 13,- 2015 10.02. 2.22 signalizácia 151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   02.02.2022
16  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice 112200168 22,56 04.02. 17.02. 1.22 tr. odpad 36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.02.2022
17  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808  29,63  07.02. 16.02. 1.22  internet  36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.02.2022
18  Up Dejeuner s.r.o.  Tomášikova 23/D, BA  1122002976 1.094,40 09.02. 23.02. 2.22 stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   10.02.2022
19  VSE a.s. Mlynská 31, KE  2290108187  691,30 10.02. 23.02. 1.22 el.energia 44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   10.02.2022
20  Inštitút celoživ.vzdel.KE n.o. Družstevná 232/2 KE  22022  30,-  10.02. 25.2 2022 školenie FK 51424266 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   11.02.2022
21  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13 512200104 120,- 14.02.  21.02.  1-3/22 PO, BOZP 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   14.02.2022
22  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001 2.207,50 15.02. 22.02. 1.22 teplo 31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.02.2022
23  SSŠ, Tr. SNP 48/A,040 11  Košice 22053  135,-  15.02. 23.02.  01/2022  skužby  35540419   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.02.2022
24  Slovak tel.a.s. Bajkal.28, BA  8300305019  45,75  21.02.  01.3.  151-14222  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.02.2022
25  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8300305049  89,23  21.02.  01.3.  151-14222  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.02.2022
26  Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, BA  22950138  148,78  21.02.  05.3.  2022  Smernice a org.pokyny  35730129 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.02.2022
27  INTERNET.CZ Ktíž 2  2122004723  22,80  21.02.  27.02.  2022  bienaleportretu  26043319 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.02.2022
28  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8300305073  98,75  21.02.  01.3.  141-15222  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.02.2022
29  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica 22003142 248,54 16.02. 02.3. 2022 hyg.potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   22.02.2022
30 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.3.  3/2022 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyoví   01.3.2022
31  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice  112201791  22,56  03.3. 17.3. 2.22  triedený odpad  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.3.2022
32  INTERNET CZ a.s.,  Ktíž 2, 384 03 2122005878  18,-  07.3. 16.3.   24322-23323  Webhosting domény 26043319  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   07.3.2022
33  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808  29,63  07.3. 15.3.  02/2022   internet 36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.3.2022 
34  VSE a.s. Mlynská 31, Košice 2290108187   605,46 07.3.  21.3.  02/2022  el.energia   44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.3.2022 
35  UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 1122004757  1.262,40 09.3. 23.3. 3.22 stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.3.2022
36  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.01.  01./2022  prevádzka  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    09.3.2022
37  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.02.  02/2022  prevádzka  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.3.2022
38  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.3.  03/2022  prevádzka  35540435 Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.3.2022
39  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001 1.739,17 15.3. 22.3. 2.22 teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.3.2022
40  SSŠ, Tr.SNP 48/A, Košice  22123  135,-  16.3. 17.3. 2.22 služby  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
41  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8302162388  95,75  16.3.  31.3.  152-14322  tel. poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
42  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8302162363  89,80  16.3.  31.3.  152-14322  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
43  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8302162338  45,75  16.3. 31.3.  152-14322  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
44  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica  22005226  76,80 18.3. 01.4. 2022 dezinfekcia  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.3.2022
45  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice  23832021  777,55  2021 15.4. 1.6.2022  prenájom  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.3.2022
46  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001   -265,40 28.3.  12.4.  2021  prepl.teplo  31679692   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.3.2022
47  SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice 22202  135,-  30.3.  28.3.  02/2022  služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.3.2022 
48  NOVES Okná Košice s.r.o. Žižkova 12, 040 01 Košice  220037  130,80 30.3. 31.3.  2022  oprava dvere  36189308  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.3.2022 
49  Deratex-Eko, Daniel Repka, Pokroku 16, Košice 220188  42,-  30.3.  11.4.  I.Q.2022  deratizácia  10689877  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   30.3.2022
50  UP Dejeuner s.r.o., Tomáš.23/D, BA 1122006070  1.046,40  31.3.  14.4.  4/2022 stravenky  53528654  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.3.2022
51 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015 10.4.  4/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   31,3,2022
52  Kosit a.s. Rastislavova 98, Košice  112203546  22,56 04.4. 17.4. 3.22 odvoz tr.odpadu  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.4.2022
53  CUBS s.r.o. Mudroňova 29, Košice 2522022 68,4 04.4. 14.4. 1.3.2022 služby CUBS-u 46943404 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.4.2022
54  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice  23832021  1,-  2021 15.12.2021 2021/2022  prenájom  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   05.4.2022
55  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808 29,63 07.4. 17.4. 3.22 internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   07.4.2022
56  VSE energetika a.s., Mlynská 31, Košice  2290108187  637,54  08.4. 21.4.   3/2022 el.energia   44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   08.4.2022
57  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001 1.579,93 14.4. 21.4. 3.22 teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.4.2021
58  Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group a.s. Štefánikova 17, Bratislava 5003232854 278,7 14.4. 02.5. 022022-012023  poistné  31595545  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.4.2022
59  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava  8304020649  45,75  19.4.  29.4.  153-1442022  tel.poplatky  35763469  Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová  19.4.2022
60  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava  8304020685  90,23  19.4.  29.4.  153-1442022  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   19.4.2022
61  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava  8304020730 95,75  19.4. 29.4.  153-1442022  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2022
62  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica  22007448  266,47  19.4. 03.5. 36226947 hyg.potreby   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2022
63  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.č.13, Košice  512200494  120,-  19.4.  26.4.  II.Q. 2022  služby PO, BOZP  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2022
64 BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr. č.13, Košice  512200479  448,12  19.4.  26.4.  2022  výmena batérií, armatúry  44518684  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.4.2022 
65  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30 26.5.2021  15.4.  4/2022 prevádzkové náklady Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.4.2022
66  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava  202202084 45,35 22.4. 02.3. 02/2022 zuš 35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.4.2022
67  REKODOP s.r.o. Meteorova 2, Košice  00122 774,-  27.4. 15.2. 2022 maľba elokované pracovisko  50902792 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.4.2022
68  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  1122008062  1.180,80  28.4. 12.5. 5/2022 stravné  1122004757 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2022
69 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 9801241815 13,- 2015 10.5. 5/2022 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2022
70  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.5.  5/2022 prevádzka Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2022
71  Kosit a.s., Rastislavova 98, Košice   112205198  22,56  04.5.2022  18.5.  4/2022  triedený odpad  2020061461 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.5.2022
72  BP mesta Košice  s.r.o.Juzne nábrežie  13, Košice   512200567  38,66  04.5.2022  12.5.2022  2022  spracovanie.prev.nakladov 2021  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.5.2022
73  Antik s.r.o., Čárskeho 10, Košice   36152808  29,63  06.5.  16.5.  4/2022  internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.5.2022
74  VSE a.s.Mlynská 31, Košice   2290108187  498,34  06.5.  19.5.  4/2022 el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.5.2022
75  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice  1900577001 1.246,48 12.5. 19.5.  4/2022  teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.5.2022
76  SSŠ, Trieda SNP 48/A, Košice  22265 135,- 18.5. 18.5. 4/2022 služby  
35540419 
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
77  Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice  20220197  482,40  17.5. 31.5.  2022  tonery  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
78  Internet CZ a.s. Ktíž 2  2122011223  11,90  17.5. 26.5. 17621-16622 predĺženie domény  26043319 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
79  EK Plast s.r.o., Palackého 21, Košice  20221089 585,43 17.5. 27.5. 2022 PVC na linoryt  36187402 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
80  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8305879989  46,68  17.5.  31.5.  154-14522  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
81  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8305880029  91,17  17.5.  31.5.  154-14522  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
82  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8305880071  98,08  17.5.  31.5.  154-14522  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
83  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica  2222203134  110,53  19.5. 02.6. 2022 tlačivá  31331131 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
84  ILLE s.r.o. Lichardova 16,Skalica  22009350  76,80  12.5. 26.5. 2022 dezinfekcia  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
85  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava 202207365  45,75 19.5. 25.5. 4/2022 zuš  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
86  SOLUS Košice s.r.o. Gagar.nám. 5/1462, Košice  1020220028  99,- 24.5. 07.6. 2022 bublinkové obálky  36598330 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.5.2022
87  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr. 13  512200693  40,46  26.5. 03.6.  2022  výpočet prev.nákladov 2022 Jantárova 6  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.5.2022
88  VVS a.s. Košice Komenského 50  2500536315  687,53  26.5. 09.6. 181121-18522  vodné, stočné  36570460 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.5.2022
89  Kantorka n.o. Bazalkova 7, Košice  06062022  78,- 26.5. 03.6.  06/2022  školenie  45740313 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.5.2022
90  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, Bratislava  1122010062  1.209,60  31.5. 14.6. 06/2022  stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.5.2022
91  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,- 2015 10.6. 06/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.5.2022
92  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice  112206884 22,56  01.6. 16.6. 05/2022 triedený odpad  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.6.2022
93  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808 29,63  06.6.  15.6.  05/2022  internet  36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.6.2022
94  Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, 010 01 Žilina  89975788  16,50 07.6.  21.6.  2022  Zákonník práce  36371271 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.6.2022
95  Profi-kanál s.r.o. Južná tr. 82, 040 01 Košice  20220204  98,40  07.6.  15.6.  2022  použitie kamerového systému na záhrade  44656068 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.6.2022
96  Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/5, Košice  20220223 108,- 08.6. 22.6. 2022 renovácia tonerov  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.6.2022
97  VSE a.a. Mlynská 31, Košice  22901081087  351,28 08.6. 21.6. 5/2022 el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.6.2022
98  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  22328  135,- 09.6. 21.6.  5/2022 služby 35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.6.2022
99  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  1222203599 159,-  10.6.  23.6.  2022  vysvedčenia   31331131 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.6.2022
100  Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice  20220227  237,12 10.6. 24.6. 2022 USB kľúče  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.6.2022
101  SOLUS Košice s.r.o. Gagar.nám. 5/1462, Košice  1020220034  16,74  13.6. 27.6. 2022 papierové tašky malé  36598330 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.6.2022
102  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany 247  20220026  1152,-  13.6. 24.6. 2022 revízie vypaľovacích pecí  36595845 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.6.2022
103  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22011664  102,08  13.6.  27.6. 2022 hygienické potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.6.2022
104  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava  202209168  45,75  15.6.  27.6.  6/2022  zuš  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.6.2022
105  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice  1900577001  602,05  15.6. 22.6.  5/2022  teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.6.2022
106  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8307735970  92,23 20.6.  30.6.  155-14622   tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.6.2022
107  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8307735930  45,75  20.6.  30.6. 155-14622  tel.poplatky   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.6.2022 
108  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8307736010  100,75 20.6.  30.6.  155-14622  tel.poplatky   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.6.2022 
109  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  24.6. 15.6. 6/2022 prevádzka Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.6.2022
110  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, Bratislava 1122012363  1.100,- 28.6. 12.7. 7/2022 stravenky  45740313 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.6.2022
111  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,- 2015 10.7.  7/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.6.2022
112  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021 83,23  24.6. 15.7. 7/2022 prenájom Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.6.2022
113  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 29,63 06.7. 15.7. 06/2022  internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.7.2022
114  CUBS plus s.r.o. Mudroňova č.29, 040 01 Košice  05392022  68,40 06.7. 14.7. 4-6/2022 služby  46943404 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.7.2022
115  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 112208636  22,56  07.7.  22.7.  6/2022  triedený odpad  36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 07.7.2022
116  SOLUS Košice s.r.o., Gag.nám. 5/1462, Košice  1020220040 40,50 07.7. 21.7. 2022 paierové tašky  36598330 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.7.2022
117  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22013614  76,80 08.7. 22.7. 2022 dezinfekcia  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.7.2022
118  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  2290108187 216,58 11.7. 22.7. 6/2022 el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.7.2022
119  TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, 040 01 Košice 1900577001 564,59 14.7. 21.7. 06/2022 teplo 31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.7.2022
120  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 22402  135,-  14.7.  25.7.  06/2022  služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.7.2022
121  Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Južné nábr. 13, 042 19 Košice  512200968  120,-  14.7.  23.7.  III.Q.2022  PO, BOZP služby  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.7.2022 
122 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8309595128  100,75  18.7.  29.7.  156-14722  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.7.2022
123  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8309595086  92,23  18.7.  29.7.  156-14722  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.7.2022
124  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8309595053  47,75  18.7. 29.7.  156-14722  tel.polatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.7.2022
125  Mesto Košice,. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  3422096480  533,86  21.7. 05.8.  I.splátka 2022  odpad   00691135 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.7.2022
126  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  26.5.21  15.8.  8/2011  prenájom Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.7.2022
127  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.8.  8/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.7.2022
128  Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  3422096480  533,86  21.7.  31.8.  II.splátka 2022 odpad  00691135 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.7.2022
129  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice 512201051  261,25 27.7. 03.8. oprava oplotenia 2022 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.7.2022
130  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 1122014074  1.204,80  27.7.  10.8. stravenky  8/2022  45740313 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.7.2022
131  SSŠ Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  22425 135,- 01.8. 15.8.  služby  7/2022 35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.8.2022
132  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112210255  22,56  02.8.  17.8.  odvoz tr.odpadu  7/2022  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.8.2022
133  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 KE  0036152808  29,63 02.8. 15.8. internet 7/2022  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.8.2022
134  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
2290108187  97,72  05.8.  19.8.  el.energia  7/2022  44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.8.2022
135  TEHO s.r.ro. Komenského 7, 040 01 Košice  1900577001  564,59  11.8.  18.8.  teplo  7-2022  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.8.2022
136   Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8311465695 100,75   18.8.  31.8.  tel.popl.  157-14822 35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.8.2022 
137   Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 8311465653  92,23  16.8 . 31.8.  tel.popl.  157-14822 35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.8.2022 
138   Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 8311465630   47,75  16.8. 31.8.  tel.popl.   157-14822
35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.8.2022
139  Alianz a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 511076399 100,-  26.8.  06.9.  poistné inter.tabuľa  06922-05923  00151700 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.8.2022
140  Poradca Podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina  2204216500  26,40  26.8.  29.8.  Finančný sravodajca  2023  31592503 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.8.2022
141  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, BA  7211008381 1.132,80 30.8. 13.9. stravvenky 9/2022  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.8.2022
142  Mesto Košice,. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  3422096480  533,88  21.7. 30.9   odpad  III-splátka  00691135 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.8.2022
143 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.9. signalizácia  9/2022    00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 30.8.2022 
144  ZUŠ Jantárova 6,040 01 Košice
 32021  83,23  26.5.21  15.9.  prenájom  9/2022  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 30.8.2022 
145  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 112212034 22,56 06.9. 22.9. odvoz tr.odpadu 8/2022  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.9.2022
146  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 KE  0036152808 29,63 06.9.  16.9. internet 8/2022  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.9.2022
147  VSE a.s. Mlynská 31, KE  2290108187 89,87 08.9. 22.9. el.energia 8/2022  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.9.2022
148  ILLE s.r.o. Lichardova 16,Skalica  22017281 76,80 08.9. 22.8. dezinfekcia 2022  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.9.2022
149  SSŠ, Trieda SNP 48/A, Košice  22551 135,- 12.9. 21.9. služby 8/2022  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.9.2022
150  Rada ZO OZ Košice I.  4102022 280,- 12.9.  23.9.  školenie  2022  42104220 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.9.2022
151  RAABE s.r.o., Heydukova 12-14, BA  202214193  45,75 12.9. 21.9.  zuš 9/2022  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.9.2022
152  TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, KE  1900577001 564,59  14.9. 21.9. teplo 8/2022  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.9.2022
153 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8313311052  47,75  16.9. 30.9.  tel.poplatky   158-14922  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.9.2022 
154  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8313311094  92,23  16.9.  30.9.  tel.poplatky  158-14922  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.9.2022 
155  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8313311131  101,53 16.9.  30.9.   tel.poplatky 158-14922   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.9.2022
156  Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice  20220352 225,- 19.9. 03.10. renovácia tonerov 2022  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.9.2022
157  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice  23852022  1,-  16.9. 15.11.  nájomné  2022/2023  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.9.2022
158  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice  23852022 379,76  16.9.  15.11.  prevádzkové náklady  9-12/2022  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.9.2022
159  UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  1122017688  1.185,60  27.9.  11.10. stravenky 10/2022  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.9.2022
160  MAŠA-PhDr.Marta Šamová, Važecká 2, Košice 2022279  377,72  28.9.  11.10. kancelárske potreby  2022  17167078 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.9.2022
161  MAŠA-PhDr.Marta Šamová, Važecká 2, Košice  2022280  163,44  28.9. 11.10.  farby a štetce  2022  17167078 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.9.2022
162  ERMO plus s.r.o. Uralská 6, 040 12 Košice  10220022  250,08 28.9. 04.10. sklo  2022  45643059 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.9.2022
163  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické OLšany 247  20220043 1.519,20 28.9. 12.10.  revízia elektroinštalácie budovy  2022  36595845 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.9.2022
164  ERMO Plus s.r.o. Uralská 6, 040 12 Košice  10220023  1.000,- 29.9. 06.10. prístrešok nad vchod  2022  45643059 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2022
165  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815 13,- 2015 10.10. signalizácia  10/2022  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2022
166  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  26.5.2021  15.10.  prevádzka Aténska  10/2022  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2022
167  KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE  112213767  22,56  30.9. 16.10. odvoz tr.odpadu 9/22  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.9.2022
168  CUBS s.r.o. Mudroňova29, 040 01 Košice  08172022  68,40  03.10. 14.10.  služby zodpovedná osoba   7-9/2022 46943404  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 03.10.2022 
169  ILLE s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica 22019786  266,47  03.10.  17.10.  hygienické potreby  2022   36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.10.2022
170  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 0036152808  29,63   04.10. 16.10.  internet  9/2022   36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.10.2022 
171  VSE a.s. Mlynská 31, Košice
 2290108187  307,07  10.10.  21.10.  el.energia  9/2022  44483767
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.10.2022
172  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  22619 135,- 13.10.  17.10.  služby  9/2022  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.10.2022
173  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.č.13, Košice  512201461  563,15 13.10.  24.10.  zabezpečenie regulácií médií  2022  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.10.2022
174  SOVMONT, Ján Sovič, Dúbravská 78, 080 01 Prešov  762022  186,-  13.10.  12.10.  oprava MaR merača vonk.tepl.objek.regulácie  2022  10733892 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.10.2022
175  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.č.13, Košice  512201422  120,-  13.10.  19.10.  služby BOZP, PO  IV.Q.2022  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.10.2022
176  TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 1900577001 709,46 14.10. 21.10. teplo 9/2022  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.10.2022
177  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8315151928  47,75  17.10. 31.10.   telefónne poplatky  159-141022  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.10.2022
178  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 8315151955  92,23  17.10.  31.10.  telefónne poplatky  159-141022  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.10.2022 
179  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 8315151985  105,55  17.10.  31.10.  telefónne poplatky  159-141022  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.10.2022 
180  LOMTEC -com a.s. Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava  35795174  350,-  19.10.  04.11. informačný systém Active Registratura  10-12/22, 9-10/23  35795174 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2022
181  PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, Bratislava  9002200857 2.400,- 17.10. 20.10. zdravotná starostlivosť  102022-92022  35890568 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.10.2022
182  UP Dejeneur s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava  7211010818  1.132,80 27.10.  09.11. stravenky   11/2022  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.10.2022
183  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 22021740 76,80 27.10.  09.11. dezinfekcia  2022  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2022
184  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  22679  135,- 02.11.  09.11.  služby   10/2022  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.11.2022
185  KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE  112215628 22,56  04.11. 20.11.  odvoz tr.odpadu   10/2022 36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.11.2022
186  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 29,63  07.11.  16.11.  internet   10/2022  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.11.2022
187  FOCUS-computer s.r.o. Dominik.nám.35, 040 01 Košice  220102059  270,-  07.11. 09.11.  LED monitory Philips  2022 36188778 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.11.2022
188  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  26.5.2021 15.11.  prenájom  Aténska 11/2022  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.11.2022
189  MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015 10.11.  signalizácia  11/2022  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.11.2022
190  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  2290108187  427,80  09.11. 22.11.  elektrická energia  10/2022  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.11.2022
191  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 1900577001 1.169,78 14.11. 21.11. teplo 10/2022  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.11.2022
192  Deratex-EKO, Daniel Repka, Pokroku 16, 040 11 Košice 221015 54,-  14.11 21.11. deratizácia  III.Q.2022  10689877 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.11.2022
193  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava  202218309  45,75  14.11. 26.11.  zuš  11/2022  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.11.222
194  PROCARE a.s. Eisnteinova 23-25, 851 01 Bratislava  0902402200080 -600,-  14.11. 10.11. dobropis   zdr.starostlivosť  102022-92023  35890568 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.11.2022
195  EL-COM Ing. Miroslav Ondráš, Sp.nám.3, 040 12 Košice  1020220016  818,53  16.11. 29.11. práčka, variče, žehličky  2022 UP 10814892 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.11.2022
196  D&D, Ing. Dzurňák Tomáš, Južná tr.78, 040 01 Košice  2201020789  1.299,46  16.11  07.12.  čistiace, dezinfekčné potreby  2022  14382857 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.11.2022
197  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  BA  8316988388 47,75   18.11. 30.11.   telefónne poplatky  1510-141122  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.11.2022
198  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,817 62  BA  8316988416  92,23  18.11  30.11.  telefónne poplatky 1510-141122  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.11.2022 
199  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8316988 437 100,75  18.11.  30.11.   telefónne poplatky 1510-141122  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.11.2022 
200  LYNX s.r.o. Jelačičova 8A, 821 08 Bratislava  11220629  302,40  21.11 06.12. antivírový progra. ESET 112022-102024  00692069 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.11.2022
201  RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice  291122  39,- 21.11. 29.11. školenie Vedenie pokladnice  2022  31268650 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.11.2022
202  Magnet Press s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava  22357106  25,30 23.11. 05.12. predplatné Golem, Amos 1-4/2023    31356958 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  23.11.2022
203  Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  1027370209  169,- 24.11. 05.12. predplatné Direktor Top 2023  31348262 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.11.2022
204  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany  20220053 1.190,28 24.11. 08.12. revízia prenosné elektrospotrebiče  2022  36595845 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.11.2022
205  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22023671  292,20  28.11. 12.12.  hygienické potreby  2022  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.202
206  UP Dejeneur s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava  1122022358  1.195,20  28.11.  12.12.  stravenky  12/2022  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
207  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,27  26.5.2021  15.12.  prevádzka Aténska  12/2022  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
208  MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015 10.12.  signalizácia  12/2022  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
209  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22024204  9,72  28.11.  12.12. hyg potreby  doplatok  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
210  VVS a.s. Komenského 50, 040 01 Košice  2500654332  725,44  28.11. 12.12.  vodné, stočné  19522-231122  36570460 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
211  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava  202219659 35,- 02.12. 08.12. zuš   11/2022  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.12.2022
212  SSŠ, Tr. SNP 48/A,040 11  Košice  22752  135,-  02.12.  12.12.  služby  11/2022  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.12.2022
213  SSŠ, Tr. SNP 48/A,040 11  Košice  22816  135,- 02.12. 16.12.  služby 12/2022  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.12.2022
214  Decathlon s.r.o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava  00034  269,-  02.12.  09.12.  OOPP  2022  47658827 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.12.2022
215  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112217282  22,56  02.12. 16.12.  triedený odpad odvoz  11/2022  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.12.2022
216  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 0036152808 29,63 06.12. 15.12. internet  11/2022 36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.12.2022
217  Alarmtel SK s.r.o. , Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa  22214 186,- 07.12. 14.12. revízia EZS  2022 36182010 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2022
218 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  2290108187 553,58 07.12. 21.12. elektrická energia 11/2022  44483767  
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová
 07.12.2022
219  Adam Antolík, 044 19 Ruskov 217  012022  3.340,-  08.12. 18.12.   nákup a výmena svietidiel za LED  2022 51666332   
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová
 09.12.2022
220  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice  512201944 30,48 09.12. 22.12. revízia hasiacich prístrojov  2022 44518684  
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová
 12.12.2022
221  Senzio s.r.o. Veľké Uherce 137 958 41  2200105  936,- 12.12. 15.12. iZUŠ program  2023 50178296
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová
 12.12.2022
222  RAABE s.r.o. Heydukova12-14, Bratislava 811 08  202220856 35,- 12.12. 20.12. zuš  12/2022  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.12.2022
223  CUBS plus s.r.o. Mudroňova 29, 040 01 Košice  10932022 68,40  12.12. 14.12. služby zodpovednej osoby 10-12/2022  46943404  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.12.2022
224  TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, KE  1900577001 1.693,20 14.12.  21.12. teplo  11/2022  31679692  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.12.2022
225  Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice  20220459  133,32  14.12. 28.12.  tonery Aténska  2022  48066257  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.12.2022
226  NIBIRU s.r.o. , Ždiarska 1, 040 12 košice  2022004 330,- 15.12. 28.12. vyčistenie zvodov  2022  50871340  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.12.2022
227  MAŠA-Šamová Marta, Važecká 2, 040 12 Košice  2022405  213,54 16.12. 30.12. uteráky, farby akrylové  2022 17167078  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2022
228  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,817 62  BA  8318828582  45,04  16.12. 30.12.   telefónne poplatky  1511-141222  35763469   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2022
229  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,817 62  BA  8318828629  89,52  16.12. 30.12.   telefónne poplatky 1511-141222  35763469   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.12.2022 
230  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,817 62  BA  8318828664 112,23  16.12.  30.12.  telefónne poplatky  1511-141222  35763469   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.12.2022 
231  MEDIPEA s.r.o. Sp.nám.2, 040 12 Košice  20220094  85,69  19.12.  18.01.23  doplnenie lekárničiek  2022 51419718  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.12.2022
232  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, 821 01 BA  7211013391 1.254,60 19.12. 02.01.2023  stravné  01/2023 53528654  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.12.2022
233  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22025869 76,80 20.12. 03.01.2023  dezinfekcia 2022  36226947  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.12.2022
234  FOCUS-computer s.r.o. Dominik.nám.35, 040 01 Košice  220102466 411,30 21.12. 26.12. HD disky a USB kľúče  2022 36188778  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.12.2022
235

 Procare a.s.

Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava

 0902201423  600,- 22.12.  05.01.2023  zdravotná starosttlivosť  2023 35890568   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.12..2022
236  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice  512202017 82,15  27.12.   06.01.2023  odstránenie havarijného stavu  2022 44518684   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.12.2022
237  SOLUS Košice s.r.o., Gagar.nám.5/1462, 040 12 Košice  1020220100  812,16 27.12.  10.01.2023  kancelárske potreby   2022 36598330   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.12.2023
238   Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15,040 12 Košice  20220479  399,96  27.12. 10.01.2023  tonery   2022 48066257   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.12.2022
239                    
240                    

Objednávky 2021

P.č. Vystavená  Dodávateľ Cena v  Popis Zodpovedná: Funkcia Zverejnené dňa
01.  15.01.2021 Up Slovensko s.r.o.Tomášikova 23/D, Bratislava  955,20  stravenky 01/2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   riad.školy  15.01.2021
02.  18.01.2021 Petro Kristián-Polygra Plus, Uralská 15, KE   16,80  toner HP CB435A/285A Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  18.01.2021 
03.  24.01.2021 Solitea Vema a.s. Plynárenská 7/C, BA   24,-  Programové vybavenie VEMA HX0071  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy  24.01.2021 
04.  10.02.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava  1.017,60  stravenky 02/2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  10.02.2021 
05.  12.02.2021 Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13,Bratislava  178,20  Smernice a org.pokyny pre školy  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  12.02.2021 
06.  10.3.2021 Up Slovensko s.r.o. , Tomášikova 23/DBratislava  1.060,80  Stravenky 03/2021 Mgr. Zuzana Uhrhinová Hegyesyová   riad.školy 10.3.2021 
07.  18.3.2021 Internet CZ a.s. Ktíž 2, 384 03  11,40  doména bienále portrér 2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  18,3,2021 
08.  19.3.2021  ELDO PLUS Olšovany 67, 044 19 324,-   oprava havarijného stavu elektroinštalácie Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  19.3.2021 
09.  31.3.2021 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D,  Bratislava 974,40 stravenky 4/2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  31.3.2021 
10. 19,4,2021
 Aj Produkty, Galvaniho 7, BA  704,40  skriňa, registračka, kábel  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  19.4.2021
11.  20.4.2021  Eldo Plus s.r.o. Olšovany 67, 044 19  355,20  výmena el.zvončeka  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  20.4.2021
12.  23.4.2021  Polygra Plus s.r.o. Kristián Petro, Uralská 15, KE  105,-  tonery  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  23.4.2021
13.  28.4.2021 Up Slovensko s.r.o.Tomášikova 23/D, BA  1.041,60 stravenky 5/21 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 28.4.2021
14.  29.4.2021 BP mesta Košice s.r.o. 350,- výmena a oprava toaliet Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 29.4.2021
15.  05.5.2021 FOCUS computer s.r.o. Dominikánske nám.580, Košice 140,80 disk SSD 256 GB  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 05.5.2021
16.  07.5.2021
 LIKES- Lipai, Makar.5, MI  330,- keramická hlina  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 07.5.2021
17.  13.5.2021 Medipea s.r.o. Spišské nám.2, KE 200,- jednorázové rúška Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 13.5.2021
18.  18.5.2021 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, B.Bystrica 144,28  bianco listy so št.znakom, záverečné vysvedčenia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 18.5.2021
19.  18.5.2021 IKEA BA s.r.o. Ivánska cesta 18 922,66 stoly do ateliérov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 18.5.2021
20.  21.5.2021 Polygra Plus Kristián Petro, Uralská 15, KE 180,-  renovácia tonerov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 21.5.2021
21.  25.5.2021 Polygra Plus s.r.o. Petro Kristián, Uralská 15, KE 100,- renovácia tonerov  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 25.5.2021
22.  31.5.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  1.104,- stravenky 6/21 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 31.5.2021
23.  10.6.2021 ELDO Plus s.r.o. Olšovany 67, 044 19  151,20 elektromontážne práce  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 10.6.2021
24.  21.6.2021  Polygra Plus s.r.o. Petro Kristián, Uralska 15, KE  98,.  Oprava hlavy tlačiarne Lexmark  Mgr. Zuzana Uhrinova  riad.školy   21.6.2021
25.  02.7.2021 Up Déjeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D BA  1.012,80  stravenky 7/2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.7.2021 
26.  02.7.2021 Martina Švarc, Beniakovce 240, 044 42  100,-  školenie modelovania a práce na kruhu  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.7.2021 
27. 22.7.2021  Kristián Petro, Polygra Plus s.r.o. Uralská 15, KE  106,80 oprava kopírky Konica Minolta  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.7.2021 
28.  29.7.2021 Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA   1.032,-  stravenky 8/21 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy  29.7.2021 
29.  26.8.2021  Martina Švarc, Beniakovce 240 044 42  100,-  aktualizačné vzdelávanie- hrnč.kruh, modelovanie  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 26.8.2021
30.  26.8.2021 KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE  205,20 VOK (pr. A48) Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 26.8.2021
31.  26.8.2021 REKO-DOP s.r.o., Meteorova 1, Košice  250,- maľba ateliéru Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 26.8.2021
32.  02.9.2021 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, BA  1.046,40  stravenky 9/21 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy  02.9.2021
33.  02.9.2021 Polygra Plus- Kristián Petro, Uralská 15, KE  140,40 renovácia tonerov  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.9.2021
34.  02.9.2021 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, BA  161,-  Direktor Plus 921-1222  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  02.9.2021
35.  06.9.2021 Alarmtel SK s.r.o. Južná tr.82, KE  50,-  vytvorenie nových užívateľov k EZS Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 06.9.2021
36.  06.9.2021 IKEA s.r.o. Ivánska cesta 18, BA 472,69 stoly, stoličky zásuvkový diel Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 07.9.2021
37.  13.9.2021

Aj Produkty a.s. Galvaniho 7/B

Bratislava 

51,30  zarážky, odkladače, závesné dosky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  13.9.2021 
38.  13.9.2021   MASA, Važecká 2, Košice   263,14  farba na plot  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   riad.školy   13.9.2021
39.  01.10.2021 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava  1.052,-  stravenky 10/2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  01.10.2021 
40.  04.10.2021 SMSZ príspevková org., Rastislavova 79, Košice  980,-  orez stromov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 04.10.2021
41.  06.10.2021 PEGU s.r.o. Ostravská 8, Košice 627,60 elektroinštalačné práce, kabeláž v PC miestnosti Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 06.10.2021
42.  06.10.2021 Maal Internet Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, BA 560,- ÚV germicídne lampy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 07.10.2021
43.  06.10.2021 MAŠA- Šamová Marta, PhDr., Važecká 2, Košice 185,20 farby, štetce Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 11.10.2021
44.  12.10.2021 NIBIRU s.r.o., Ždiarska 1, Košice 350,-  vyčistenie strešných žľabov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 12.10.2021
45.  12.10.2021 Tonersyp s.r.o. Lafayettova 42/14, Olomouc 29,95 pásky doDymo 40913 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 12.10.2021
46.  13.10.2021 Sténia a.s. Poštova 11, Košice 98,60 hlava do kosačky, olej, silon Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 13.10.2021
47.  15.10.2021 Obalex Košice s.r.o. Jarmočná 3  28,26  obaly  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  15.10.2021 
48.  19.10.2021 Deratex- Daniel Repka, Čárskeho 7, KE  50,- deratizácia 2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 19.10.2021
49. 27.10.2021  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  1.089,60  stravenky 11/2021  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy  27.10.2021 
50. 27.10.2021  Ing.Dzurňák Tomáš, Južná tr. 78, KE  1.416,88  čistiace, dezinfekčné potreby  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  27.10.2021 
51.  02.11.2021  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13  100,-  revízia hasiacich prístrojov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 02.11.2021
52.  02.11.2021 Alarmtel SK s.r.o., Južná tr.82, KE 140,-  revízia EZS Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 02.11.2021
53.  02.11.2021 MEDIPEA s.r.o. Sp. nám. 2, KE  550,- rúška, respirátory a obuv Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 02.11.2021
54.  09.11.2021  AjProdukty a.s. Galvaniho 7/B, BA  549,60  kovové skrine Style  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   riad.školy   09.11.2021
55.  09.11.2021  IKEA s.r.o. Ivanska cesta 18, BA  214,70  Stoličky, zásuvkový diel   Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   riad.školy   09.11.2021
56.  29.11.2021 SENZIO s.r.o. Veľké Uherce 137, 958 41 936,- iZUŠ Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 29.11.2021
57.  02.12.2021 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 1.206,- stravné Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 02.12.2021
58.  08.12.2021 KOHOR s.r.o. Košické Olšany 247, 044 42  1.198,94 revízia prenosných elektrospotrebičov  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  08.12.2021
59.  08.12.2021 PhDr.Šamová Marta, MAŠA, Važecká 2, KE  299,03  balakrylové farby, štetce Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 08.12.2021
60.  08.12.2021 PhDr. Marta Šamová, MAŠA, Važecká 2, KE 300,- pracovné odevy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 08.12.2021
61.  15.12.2021 Copyvait s.r.o. Zupkova 29, Košice 1.337,44 tlač katalógu, diplomov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 15.12.2021
62.  15.12.2021 MEDIPEA s.r.o Sp.nám. 2, KE  380,-  respirátory  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  15.12.2021 
63.  15.12.2021  EL-COM, Spišské nám.3, Košice  194,98  mikrovlnky pre pobočky  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy 15.12.2021 
64.  17.12.2021 Flying Tiger, Staničné nám.11, Košice  606,-  ocenenia Bienále Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová riad.školy 17.12.2021
65.  21.12.2021 FOCUS-computer s.r.o., Dominik.nám.35, KE  748,-  olaptop, brašne, myš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  riad.školy  21.12.2021
66..              
67..              
68.              
69..              
70.              
71.              
72.              
73.              
74.              
75.              
76.              
77.              
78.              
79.              
80.              
81.              
82.              
83.              
84.              
85.              
86.              
87.              
88.              
89.              
90.              

Faktúry 2023

<
P.č. Dodávateľ VS Suma v EUR Došla Splatná Za obdobie Predmet fakturácie IČO Zodpovedná Zverejnené
1  MV SR Pribinova 2, 851 01 Bratislava 9801241815 13,- 2015 10.01. 01/23 signalizácia,01/23  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.01.2023
2  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 112219085 22,56 05.01. 19.01. 12/22 triedený odpad,12/22  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.01.2023
3  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  032021  83,23  26.5.2021  15.01.  01/23

 prenájom Aténska

01/23

 35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.01.2023
4  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808  29,63  09.01. 15.01. 12/22

 internet

12/22

36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.01.2023
5  BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 04219 Košice  512300015 120,- 11.01. 17.01. 1-3/23

BOZP,PO,

1-3/23

 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.01.2023
6  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice  2290108187  642,78  11.01.  23.01.  12/22 el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.01.2023
7  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 1900577001 2.370,86  12.01.  19.01.  12/22  teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.01.2023
8  Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/5, 040 12 Košice  20230010  55,20 16.01. 30.01. 2023 servis kopírky  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.01.2023
9  PP s.r.o. M.Rázusa 23/A, 010 01 Žilina  5042201034  33,41  16.01. 28.01.  2022  doplatok FS 2022  31592503 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.01.2023
10  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8320673565  110,94  17.01.  31.01.  151222-14123  telefónne poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2023
11  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8320673497  45,-  17.01.  31.01.  151222-14123  telefónne poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.01.2023
12  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8320673527  89,48  17.01. 31.01.  151222-14123  telefónne poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2023
13  Seyfor Slovensko a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  8412300187  789,- 17.01. 31.01. 2023 aktuálna verzia programu VEMA  36237337 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2023
14  ILLE s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica 23001244 292,20 23.01. 06.02.  2023  hyg.potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   26.01.2023
15 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava  1123002517  1.203,60  26.01. 09.02.  02/2023  stravné  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   26.01.223
16  MV SR, Pribinova 2, 851 01 Bratislava 9801124815 13,- 2015 10.02. 02/2023 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.02.2023
17  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  26.5.2021  15.02.  02/2023  prenájom Aténska  35540435  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.02.2023
18  BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 04219 Košice  512300054  18,-  02.02. 13.02.  2023 nonstop služba  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   02.02.2023
19  BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 04219 Košice  512300096  311,45  02.02.  14.02.  2023 odstránenie havarijného stavu  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   02.02.2023
20  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808  29,63 06.02.  15.02. 01/23  internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   06.02.2023
21  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112300465  22,56  06.02. 18.02.  01/23  odvoz tr.odpadu  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   06.02.2023
22  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice  2290108187  1.216,67  09.02.  23.02.  01/23  elektrická energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.02.2023
23  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice  1900577001  4.030,02  15.02. 22.02.  01/23 teplo  31679692  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.02.2023
24 Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8322456505  108,74  17.02. 01.3.  151-14223   tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.02.2023
 25  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8322456439  45,- 17.02.  01.3.  151-14223  tel.poplatky   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   17.02.2023
26  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 8322456474   45,- 17.02.  01.3.  151-14223  tel.poplatky   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.02.2023 
27  INTERNET CZ,a.s. 384 03 Ktíž  2123005072  31,20  17.02. 27.02.   2023  doména bienále portrétu  26043319 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   17.02.2023
28  RAABE s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BA  202301226 48,05 20.02. 21.02.  02/2023  zuš  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.02.2023
29  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 23054 135,- 24.02. 27.02. 01/2023 služby 35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   24.02.2023
30 Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23002342 648,26  24.02.  10.3. I.splátka 2023 odpad  00691135 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyoví   24.02.2023
31  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  23002342 11,88 24.02. 10.3. 2023 doplatok hyg.potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   24.02.2023
32  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  23003081  76,80  24.02. 10.3.    dezinfekcia  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   24.02.2023
33  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 1123005531  1.387,20  24.02.  10.3.  03/2023  stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   24.02.2023
34  MV SR Pribinova 2, 851 01 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.3.  03/2023  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   01.3.2023
35  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  26.5.2021  15.3.  03/2023  prevádzka Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   01.3.2023
36  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice  23852022 551,26 25.01.  15.3.  II.splátka prevádzka 35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    01.3.2023
37  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112302059  22,56 01.3. 17.3.  02/2023  triedený odpad  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   01.3.2023
38  INTERNET CZ,a.s. 384 03 Ktíž 2123006589  26,40 06.3. 16.3. 24323-23324  web zusirkutska  26043319 Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   06.3.2023
39  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23110  135,-  06.3.  14.3.  02/2023  služby  3554019 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   06.3.2023
40  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808  29,63 08.3.  15.3.  02/2023  internet   36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   08.3.2023
41  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice  2290108187  770,69   08.3. 21.3.  02/2023  el.energia   44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   08.3.2023
42  TEHO s.r.o., Komenského 7,040 01 Košice 1900577001 3.758,40 15.3. 22.3. 02/2023 teplo 31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.3.2023
43  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8324237310  45,-  16.3. 31.3.  142-15323  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2023
44  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8324237339  45,-  16.3.  31.3.  142-15323  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2023
45  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8324237382  108,74  16.3.  31.3.  142-15323  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2023
46  ILLE s.r.p. Lichardova 16, 909 01 Skalica  23005149  292,20  20.3.  03.4. 2023 hyg.potreby  36226947  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.3.2023
47  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 1123008336 1.081,20 27.3. 10.4. 4/2023 stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   27.3.2023
48  Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/5, 040 12 Košice  20230122  223,20  27.3.2023  07.4.  2023  renovácia tonerov  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   27.3.2023
49  ILLE s.r.p. Lichardova 16, 909 01 Skalica  2023005565  28,08  29.3.  03.4. 2023 hyg.potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   29.3.2023
50  Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 BA  23900091  44,58  30.3. 13.4. 18223-17523  smernice a org.pokyny  35730129  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.3.2023
51  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112304188  22,56  03.4.  16.4.  3/2023  triedený odpad  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   03.4.2023
52  MV SR Pribinova 2, 851 01 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.4.  4/2023  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   03.4.2023
53  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23 26.5.2021  15.4.  4/2023  prevádzka Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   03.4.2023
54  CUBS s.r.o. Mudroňova 29, 040 01 Košice  02372023 68,40 03.4. 14.4. 1-3/2023 ochr.osobných údajov  46943404 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   03.4.2023
55  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23169 135,- 03.4.  14.4.  3/2023  služby  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.4.2023
56  TEHO s.r.o., Komenského 7,040 01 Košice  1900577001  -387,34  05.4. 19.4.  2022  vyúčtovanie teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   05.4.2023
57  Antik s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 0036152808  29,63  11.4.  15.4.  3/2023  internet  36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.4.2023
58  BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 04219 Košice  512300421 120,- 11.4. 19.4. 4-6/2023 PO, BOZP  45518684  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.4.2023
59  Komunálna poisťovňa a.s. Viena Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava  5003232854  278,70  12.4. 02.5.  02523-01524  poistné  31595545  Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová  12.4.2023
60  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 2290108187 350,58 13.4. 26.4. 3/2023 el.energia  44473767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   13.4.2023
61  TEHO s.r.o., Komenského 7,040 01 Košice  1900577001 2.817,78  14.4.  21.4.  3/2023  teplo   31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.4.2023
62  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8326006031 108,74   17.4.  02.5.  153-14423  tel.poplatky   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2023
63  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 8326005997  45,-  17.4.  02.5.  153-14423   mobilný internet  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.4.2023 
64  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 8326005997  45,-  17.4.  02.5.  153-14423  mobilný internet   35763469  MNgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.4.2023 
65  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava  202305067 48,40  19.4.  26.4.   4/2023  zus   35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2023 
66  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava  1123011274 1.382,10 24.4. 08.5. 5/2023 stravenky  53528654  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.4.2023
67  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112306027 22,56 02.5. 16.5. 4/2023 triedený odpad  36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.5.2023
68  MV SR Pribinova 2, 851 01 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.5. 5/2023 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.5.2023
69  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  21.5.21 15.5.  4/2023  prevádzka Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.5.2023
70  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 29,63 04.5. 15.5. 4/2023 internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.5.2023
71  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 22090108187  312,16  09.5.  19.5.  4/2023  el.energia  44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.5.2023
72  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 1900577001  2.007,96  12.5.  19.5.  4/2023  teplo  31679692  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   12.5.2023
73  ILLE s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica  23009068  255,68  15.5. 29.5. 2023 hyg.potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.5.2023
74  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23233 135,- 16.5. 25.5. 4/2023 služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.5.2023
75  Deratex-Eko, Daniel Repka,Pokroku 16, 040 11 Košice  230294  54,-  16.5.  24.5.  I.polrok 2023  deratizácia  10689877 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.5.2023
76  Deratex-Eko, Daniel Repka,Pokroku 16, 040 11 Košice  230395  216,-  16.5.  24.5.  2023  dezinsekcia  10689877 Mgr. Zuzana Uhrhinová Hegyesyová   16.5.2023
77  INTERNET CZ,a.s. 384 03 Ktíž 2123011324  11,90  16.5.  26.5. 17623-16624  doména  26043319 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.5.2023
78  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8327775182  108,74  16.5.  30.5.  154-14523  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.5.2023
79  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8327775109  45,-  16.5.  30.5.  154-14523  mobilný internet  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.5.2023
80  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8327775139  45,-  16.5. 30.5.  154-14523 mobilný internet  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.5.2023
81  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábrežie 13, 042 19 Košice  512300698  54,61 19.5. 30.5.  2022  služby energetika  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2023
82  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01  1123014120 1.424,80 24.5.  07.6.  6/2023 stravné  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.5.2023
83  MV SR Pribinova 2, 851 01 Bratislava  9801241815  13,-  2015 10.6. 6/2023 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.6.2023
84  Základná umelecká škola, Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  287,55  26.5.2021 15.6.  6/2023  prevádzka Aténska  35540435  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.6.2023
85  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 112307982 22,56   17.6.  5/23  triedený odpad  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.6.2023
86  VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  2500756010  870,48  05.6.  19.6.  241122-29523  vodné, stočné  36570460  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.6.2023
87  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808  29,63  06.6.  15.6.  5/2023 internet  36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.6.2023
88  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23296 135,- 08.6. 14.6. 5/2023 služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.6.2023
89  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  2290108187 308,33 08.6. 21.6. 5/2023 elektrická energia  44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.6.2023
90  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  2232203346  223,80 08.6.  22.6.  2022/2023  bianco listy   31331131 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.6.2023
91  SOLUS s.r.o. Gagarinovo nám.5/1462, 040 12 Košice  1020230037  40,-  13.6.  27.6.  2023  papierové tašky veľké a malé  36598330 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.6.2023
92  TEHO s.r.o., Komenského 7,040 01 Košice  1900577001 941,59 14.6. 21.6. 5/2023 teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   14.6.2023
93  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8329548713  45,-  16.6.  30.6.  145-15623  telefónne poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.6.2023
94  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8329548744  108,74  16.6.  30.6.  145-15623  telefónne poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.6.2023
95  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8329548692  45,-  16.6. 30.6.  145-15623  telefónne poplatky  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.6.2023
96  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 1123017222  1.287,80 26.6. 10.7. 7/2023 stravenky  53528654 Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.6.2023
97  MV SR Pribinova č.2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,- 2015 10.7.  7/2023  signalizácia  00151866  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.6.2023
98  Mesto Košice, Tireda SNP 48/A, 040 11 Košice  3423000755  648,26  24.02.  30.6. 2023 II.splátka  odpad  00691135  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.6.2023
99  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  287,58  26.5.2021 15.7. 7/2023 prevádzka Aténska  35540435  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   26.6.2023
100  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112309896 22,56  30.6.  16.7.  6/2023  triedený odpad   36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   30.6.2023
101  SSŠ, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice  23362  135,-  03.7.  12.7.  6/2023  služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.7.2023
102  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 0036152808 29,63 04.7. 15.7. 6/2023 internet  36191400  Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová  05.7.2023
103  CUBS plus s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice  05212023  68,40  04.7.  14.7.  4-6/2023  služby  46943404 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   05.7.2023
104  VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice   2290108187  278,36  10.7.  25.7.  6/2023  elektrická energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   13.7.2023
105  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice   1900577001  604,58  12.7.  19.7.  6/2023  teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   13.7.2023
106   Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8331323748 45,-  17.7.  31.7.  156-14723   mobilný internet  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová hegyesyová  17.7.2023
107   Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8331323787  45,- 17.7.  31.7.  156-14723  mobilný internet  35763469   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.7.2023 
108   Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 8331323829   108,74 17.7.  31.7.  156-14723   tel.poplatky 35763469   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.7.2023 
109  PhDr. Marta Šamová MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice  2023063  128,56  19.7.  30.3.  2023  materiál 17167078 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   19.7.2023
110  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.č.13, 042 19 Košice 512301020   120,-  20.7. 18.7.  7-9/2023  služby PO a BOZP   44518684  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.7.2023
111  Peter Hriczišon, Školská 1141/11, 044 14 Čaňa  20230001  203,45 26.7.  08.8.  6/2023  kosba   35090979 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   26.7.2023
112 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava  1123020459 1.424,80 27.7. 10.8. 8/2023 stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   27.7.2023
113  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021 287,58 26.5.2021 15.8. 8/2023  prevádzka 35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   01.8.2023
114  MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava  9801241815 13,-  2015 10.8.  8/2023 signalizácia 00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   01.8.2023
115  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112312007  22,56  02.8. 17.8.  7/2023  triedený odpad  36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.8.2023
116  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 29,63 07.8. 15.8. 7/2023 internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.8.2023
117  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23425  135,-  09.8.  22.8.  7/2023  služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.8.2023
118  VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice   2290108187 108,88   09.8. 21.8.  7/2023  elektrická energia   44443767 Mgr. Zuzana Uhrinová hegyesyová   09.8.2023
119  TEHO s r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice 1900577001  604,58  11.8.  18.8.  7/2023  teplo  31679692  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   11.8.2023
120  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82  7311013127 1.233,- 16.8. 30.8. 9/2023 stravenky  53528654 Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.8.2023
121  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8333234656 45,-  18.8.  31.8.  157-14823   tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   18.8.2023
122  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8333234589  45,-  18.8. 31.8.  157-14823  tel.poplatky  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.8.2023 
123  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 8333234749  108,74  18.8.  31.8.  157-14823  tel.poplatky  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.8.2023 
124  Peter Hriczison,  Školská 1141/11, 044 42 Čaňa   20230002  203,45  24.8  21.8.  2023  kosba 2  35090979  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.8.2023
125  MV SR Pribinova 2, 851 01 Bratislava  9801241815  13,- 2015  10.9.   9/2023  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.9.2023
126  00151866  32021  287,58  26.5.2021 15.9.  9/2023   prevádzka  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.9.2023 
127  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 26,63   05.9.  15.9.  8/2023  internet  36191400 Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová   05.9.2023
128      100,-  06.9.      interaktívna tabuľa, poistné    Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.9.2023
129   KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112313861  22,56 06.9.   22.9.  8/2023  triedený odpad  36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.9.2023
130   Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/5, 040 12 Košice  20230328 180,-  08.9.  21.9.  2023  rennováciaa tonerov   48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.9.2023
131  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 2290108187  119,52  11.9.  21.9.  8/2023  elektrická energia  44483767  Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová  11.9.2023
132  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice  1900577001  604,58  14.9.  21.9.  8/2023  teplo  31679692  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.9.2023
133  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 23016634  308,38  04.9.  18.9.  2023  hygienické potreby  36226947  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.9.2023
134 Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8335011948  108,74  18.9.  29.9.  158-14923  tel.poplatky  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.9.2023
135  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8335011869  45,-  18.9.  29.9.  158-14923  tel.poplatky  35763469  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.9.2023
136  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8335011790  50,30  18.9. 29.9.  158-14923  tel.poplatky 35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.9.2023
137  SSŠ , Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 23490 135,- 20.9. 20.9. 8/2023 služby 35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.9.2023
138  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 202308187  48,40 20.9. 30.9. 6/2023 zuš publikácia 35908718  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.9.2023
139 Peter Hriczišon, Školská 1141/11, 044 14 Čaňa    203,45  20.9.  30.9. kosba 3  kosba 35090979 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.9.2023
140  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 1123026209 1.521,- 25.9. 09.10. stravné 10/2023 53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 25.9.2023
141  BP mesta Košice s.r.o., južné nábr.13, 042 19 Košice  512301319 563,15 29.9. 15.10. služby energetika 2023 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2023
142  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021 287,58 26.5.2021 15.10.  prevádzka Aténska  10/2023  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   29.9.2023
143  
 MV SR Pribinova 2, 851 01 Bratislava
 9801241815  13,-  2015  10.10. signalizácia  10/2023  00151866  Mgr.Zuzana Uhrinová  Hegyesyová   29.9.2023
144  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112315561 22,56 02.10.  18.10.  triedený ospad  9/2023  36205214  Mgr.Zuzana Uhrinová  Hegyesyová   02.10.2023
145  
 CUBS plus s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice
20230902  68,40  03.10.  14.10. služby zodp.osoby 7-9/2023 46943404  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   03.10.2023
146
 BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 04219 Košice
 512301347  120,- 06.10.  16.10. služby PO, BOZP 10-12/2023 44518684  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.10.2023
147  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  2290108187 227,46  06.10. 19.10.  elektrická energia  9/2023  44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   06.10.2023
148  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 29,63 09.10. 16.10. internet  9/2023  36191400  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.10.2023
149 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 5923023277  18,-  10.10. 18.10. FS 2.dopl. 2023  31592503  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   10.10.2023
150  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice  1900577001 604,58   13.10. 19.10.  teplo  9/2023   31679692  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   13.10.2023
151  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 202314880 48,40 16.10. 26.10. zuš 8/2023 35908718  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.10.2023
152  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8336789424  108,74  17.10.  31.10.  tel.poplatky  159-141023  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   17.10.2023
153  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8336789268  45,-  17.10.  31.10.  tel.poplatky  159-141023  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   17.10.2023
154  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8336789333  45,-  17.10.  31.10.  tel.poplatky  159-141023  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   17.10.2023
155  SSŠ Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23553  135,-  17.10.  23.10.  služby  9/2023  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.10.2023
156  BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 042 19 Košice  512301423  71,39  17.10.  25.10.  oprava wc  2023  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.10.2023
157  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice  2290108187  -159,38  19.10.  30.10.  opravná fa elektrika  2023 44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2023
158  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice 2290108187  -98,36  19.10.  30.10.  opravná fa elektrika  2023  44483767  Mgr. Zuzana UHrinová Hegyesyová  19.10.2023
159  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice  2290108187  -40,91  19.10. 30.10.  opravná fa elektrika  2023  44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2023
160  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice  2290108187  -35,65 19.10. 30.10. opravná fa elektrika 2023 44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2023
161  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 1123029855  1.386,45 24.10. 07.11. stravenky  11/2023  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.10.2023
162  Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy Košice I. 35540443  320,-  27.10. 15.11. školenie 11/2023 31952917  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2023
163  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  287,58 26.5.2021 15.11.  prevádzka Aténska 11/2023  35540435  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2023
164  MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 9801241815  13,-  2015  10.11.  signalizácia  11/2023  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2023
165  
 VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice
2290108187  -10,70  27.10.  06.11.  el.energia  4/2023  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2023
166
 VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice
2290108187  -47,86  30.10.  06.11. el.enrgia 01/2023  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   02.11.2023
167  
 VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice
 22901008187  -29,53  30.10.  6.11.  el.energia  02/2023  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   02.11.2023
168  
 VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice
 2290108187 -12,28  30.10.  06.11.  el.energia  03/2023  44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.11.2023
169  PhDr. Marta Šamová MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice  2023316  159,48  03.11.  16.11.  kanc.potreby, kalendáre  2023  17167078  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.11.2023
170  ILLE s.e.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  23021117  308,38  03.11.  17.11.  hyg.potreby  2023  362226947  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.11.2023
171  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808  29,63  06.11.  16.11. internet  10/2023  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.11.2023
172  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112317430  22,56  06.11.  22.11.  odvoz tr. odpadu  10/2023  36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.11.2023
173  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice  2290108187  370,52  08.11. 20.11.  el.energia 10/2023  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.11.2023
174 SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 23611  135,- 13.11. 22.11.  služby 10/2023  35540419 Mgr. Zuzana Uhnrinová Hegyesyová  13.11.2023
175  Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  3042704935  189,-  13.11.  27.11.  Direktor 2024 31348262  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.11.2023
176  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice 23882023 343,92  12.10. 15.11. prevádzkové náklady a nájomné 9-12/2023  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   13.11.2023
177  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice  1900577001  1.595,50  15.11. 22.11. teplo 10/2023  31679692 Mgr. Zuzazana Uhrinová Hegyesyová  15.11.2023
178  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava  202316658 48,40  15.11.  23.11. zuš 10/2023  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.11.2023
179  Ing. Tomáš Dzurňák-D D, Južná tr. 78, 040 01 Košice  2301020910 1.564,81  15.11.  06.12.  čistiace a dezinfekčné prostriedky   2023  14382857  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.11.2023
180  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8338575334 108,74  20.11.  30.11.   telefónne poplatky 1510-141123  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.11.2023
181  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 8338575129  45,-  20.11. 30.11  telefónne poplatky  1510-141123  35763469   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.11.2023 
182  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8338575229 45,-  20.11.  30.11.  telefónne poplatky  1510-141123  35763469   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

20.11.2023 

183  Alarmtel SK s.r.o., Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa 23214 198,- 20.11. 24.11. revízia EZS 2023 36182010 Mgr. Zuzana Hegyesyová  20.11.2023
184  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratisla  7311018740 1.193,40 20.11. 04.12. stravné  12/2023  53528654 Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.11.2023
185  FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske nám.31, 040 01 Košice  230102141  26,-  27.11. 28.11.  disk Verbatim   2023  36188778  Mgr.Zuzana Uhrinova Hegyesyová   27.11.2023
186  SENZIO s.r.o. Veľké Uherce  2300131  1.080,-  27.11. 15.12. licencia iZUŠ  2024  50178296  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   28.11.2023
187  PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava  9032309633  300,-  28.11.  06.12. kategorizácia prác  2023  35890568  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   28.11.2023
188  PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava  9032309634  780,-  28.11. 06.12.  reaudit  2023  35890568  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   28.11.2023
189  MEDIPEA s.rr.o. Sp.nám.2, 040 12 Košice 20230088  480,-  28.11. 30.11. OOPP  2023  51419718  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   28.11.2023
190  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany 247 20230057  1468,80  29.11.  11.12.  revízia bleskozvod  2023  36595845  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   29.11.2023
191  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany 247  20230056  1.243,20  29.11.  11.12.  revízia prenosné elektrospotrebiče  2023  36595845  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   29.11.2023
192  NIBIRU s.r.o. Ždiarska 1, 040 12 Košice 2023006 350,-  01.12.  15.12.  čistenie odkvapových žľabov  2023  50871340  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   01.12.2023
193  MV SR Pribinova č.2,812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.12. signalizácia  12/2023  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2023
194  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  032021  287,58  26.5.2021  15.12. prenájom prevádzka  12/2023  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2023
195  CUBS plus s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice 20231053  68,40  04.12.  18.12.  služby zodp.osoby  10-12/2023   46943404 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.12.2023
196  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112319459 22,56 05.12. 20.12.