https://www.kosice.sk/sk

Profil školy

Možnosti štúdia

História školy

Zoznam pracovísk

Archív aktualít

Pedagógovia

 • Mgr. Jana Petreková - výtvarný odbor

 • Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová - výtvarný odbor

 • Mgr. Andrea Luxová - výtvarný odbor

 • Mgr. Eva Gavulová - výtvarný odbor, počítačová grafika

 • Mgr. Alica Šafáriková - výtvarný odbor

 • Mgr. Viktor Kvoriak - výtvarný odbor

 • Mgr. art. Ľudmila Macáková - výtvarný odbor 

 • Mgr. Patrícia Pavlíková - výtvarný odbor

 • Nepedagogickí pracovníci

Kontakt

Hospodárka školy: Anna Utľaková

Školníčka: Jozefína Oroszová

Upratovačka: Beáta Hoczmannová

Upratovačka: Mária Lopatníková

Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 Zuzana Hegyesyova

 • Pozícia: riaditeľka
 • Telefón: 0903 728 190
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Andrea Luxová

 Andrea Luxova

 • Pozícia: zástupkyňa riaditeľky
 • Telefón: 0903 422 313
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Eva Gavulová

Eva Gavulova

 • Pozícia: učiteľka výtvarný odbor, počítačová grafika
 • Telefón: 0915 923 040
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Viktor Kvoriak

Viktor Kvoriak

 • Pozícia: učiteľ výtvarný odbor
 • Telefón: 0907 284 847
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Jana Petreková

Jana Petrekova

 • Pozícia: učiteľka výtvarný odbor
 • Telefón: 0911 347 820
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Alica Šafáriková

Alica Safarikova

 • Pozícia: učiteľka výtvarný odbor
 • Telefón: 0910 913 601
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. art. Ľudmila Macáková

Mgr. Patrícia Pavlíková

 

Hoci je sieť ZUŠ na Slovensku dobre vybudovaná a vybavená osnovami, ktoré sú základom vyučovacieho procesu, každá z nich si úplne samozrejme buduje svoj vlastný profil. Výchovno-vzdelávacie  výsledky nezáležia len od dokonalého zvládnutia obsahu jednotlivých predmetov. Každá dobrá Škola by si mala uvedomiť, že je súčasťou života istej spoločnosti. Nie je naším cieľom ani poslaním  vychovávať samých profesionálnych umelcov, ale v prvom rade plnohodnotných ľudí s citlivým a nekonvenčným prístupom k životu a k problémom, ktoré odžité roky prinášajú.

machula  

Za samozrejmú súčasť výchovnej zložky vyučovania považujeme obosielanie výstav a súťaží s výtvarným zameraním prácami detí. Naučia sa zvládnuť vzájomné porovnávanie, prezentáciu na verejnosti, prežívanie vlastného (ne)úspechu i radosti z úspechu spolužiaka, zodpovednému prístupu k výsledkom vlastnej práce,  ktorá reprezentuje nielen ich vlastné osoby, ale aj školu, mesto a republiku. Ako prípravu k vzájomnej tolerancii vo výtvarnom prejave sa realizovoli výstavy žiakov a ich pedagógov v Detskej galérii. V rokoch 1991-1995 mala vlastné priestory na Puškinovej ul., neskôr na Oštepovej ul. Bola vynikajúcou predprípravou  na prezentáciu diel na iných verejných miestach. Z finančných dôvodov sa stiahla do skromnejších priestorov vo vlastnej budove školy a prežila v tradícii mini-  pracovných výstav, kde dvaja pedagógovia predstavujú v dvoj-trojmesačných intervaloch svojich žiakov. Skupina pre dospelých sa podieľa aj na adjustácii a inštalácii vlastných prác.

Každoročným vyvrcholením spoločného úsilia učiteľov a žiakov je záverečná výstava, ktorá je spojením vyučovacej teórie a praxe s realitou života. Nenásilným a praktickým spôsobom žiakov vovádza do základných zásad verejného vystupovania. Snaží sa im vštepiť potrebu pravidelného vnímania výtvarných artefaktov. Pedagógovia sa nebránia konfrontácii so žiackym pohľadom na ich vlastnú tvorbu. Pravidelné výstavy prác učiteľov im umožňujú spoznať toho "svojho" i ostatných prostredníctvom výtvarnej činnosti.

 alica

 
Pravidlom sa stali aj 3-denné krajinárske kurzy pre absolventov I.stupňa základného štúdia, realizované priamo v plenéri. Praktické zoznámenie sa s preberanou teóriou výtvarného umenia predstavujú vzdelávacie exkurzie pre stredoškolákov.

krajinarska
 
Ak sa nám podarí pripraviť pre život mladých ľudí s tvorivým prístupom k riešeniu problémov, s potrebou aktívne a rozumne tráviť svoj voľný čas, bez barličiek nazývaných návykové prostriedky, s chuťou po neustálej zvedavosti a s nezaujatým postojom k ostatným ľudom a názorom, aktívnych ochrancov životného prostredia a nepriateľov rasizmu a intolerancie v každej jej podobe, ľudí s patričnou úctou a sebaúctou, poslanie nášho typu škôl bude splnené. A na záver: Ďakujeme Vám, naši žiaci, že sme nútení v každodennej diskusii s Vašimi postrehmi, postojmi pracovať na našom zdokonaľovaní.
                                                                     PhDr.Ľudmila Hegyesyová, zakladajúca a dlhoročná riaditeľka školy
 

KERAMIKA

 MG 1132

Predmetom rozšíreného vyučovania Keramika je tvorba úžitkovej i umeleckej keramiky. Žiaci si sami pripravujú  kresliarske návrhy a následne podľa nich tvoria svoje dielka rôznymi technikami : ručným modelovaním, modelovaním pomocou foriem, ale i tvarovaním na hrnčiarskom kruhu. Ďalšou zaujímavou činnosťou, ktorú si žiaci môžu skúsiť je dekoratívne spracovanie keramiky pomocou keramických glazúr a farieb.  Náplň vyučovania je zameraná na rozvoj manuálnej zručnosti, výtvarného citu, fantázie a predstavivosti pri skúmaní možností tvárneho materiálu – keramickej hliny.

 

DREVOREZBA

 MG 1296

Predmet rozšíreného vyučovania je zameraný na tvorbu z dreva.  Žiaci sa oboznámia s rôznymi rezbárskymi technikami a remeselnými postupmi opracovania, spájania a povrchovej úpravy dreva .  Toto rozšírené vyučovanie je vhodné pre žiakov, ktorí radi pracujú s materiálom,  a aj pre tých žiakov, ktorých príprava na ďalšie štúdium s výtvarným zameraním  vyžaduje skúsenosti s riešením priestorových objektov.  

TEXTIL

Témou rozširujúceho štúdia výtvarného odboru ZUŠ Irkutská v školskom roku 2015 / 2016 bude “ módny dizajn “ (módne návrhárstvo).
Móda je veľmi všeobecný pojem s viacerými podtémami. Odzrkadľuje sa v mnohých oblastiach spoločenského života, navzájom sa ovplyvňujúc. Získava tak čaro rozmanitosti. Z hľadiska výtvarného, viaže na seba presahy z rôznych druhov umenia. V tomto ponímaní je práve ODEV akýmsi médiom, jazykom, symbolom…. ktorý reprezentuje módu.
Odevný dizajn ponúka množstvo výtvarných aktivít - od prvotnej témy nazerania na ESTETIKU, cez fázu “dizajnovania” teda návrhu odevu , až po samotnú realizáciu a prezentáciu. To je všeobecný postup, avšak každá etapa obsahuje rovnocenné témy spracovania s rozmanitými technikami- textilnými aj netextilnými.

ANIMÁCIA

 39A0086

Témou rozšíreného štúdia výtvarného odboru ZUŠ Irkutská v školskom roku 2015/2016 bude animácia a to, čo s animáciou úzko súvisí, a síce film. Okrem výtvarného postupu stop-motion animácie (“animácia zastaveného času”) zaznamenávanej digitálnou technikou sa teda môžete tešiť na základy filmového rozprávania a reči, ktoré podkladá ako animované, tak aj hrané filmy, spracovanie nasnímaných dát v počítači, ktoré okrem strihu znamená i zvučenie, prípadne i presahy do oblasti amatérskeho-hraného či dokumentárneho filmu.

 

 

Základná umelecká škola

Irkutská 1
Košice
040 12

telefón/fax: +421 55 674 35 44

riaditeľka školy Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová: 0903 728 190

zástupca riaditeľky školy Mgr. Andrea Luxová: 0903 422 313

hospodárka školy Anna Utľaková: 0903 728 192

e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

168881 402880249755871 1912814182 n

 

Výtvarné školstvo má v Košiciach veľmi dlhú tradíciu. Výtvarná a hudobná výchova sa dostávala k širokým masám stredných vrstiev už niekoľko storočí cestou súkromných učiteľov. Pomáhala cibriť estetické cítenie a zjemňovala vkus a správanie. Spomeniem pedagogické snaženie bratov Klimkovičovcov a najmä Krónovu školu dvadsiatych rokov 20.storočia, ktorú navštevovalo mnoho významných slovenských výtvarných osobností, medzi inými Koloman Sokol, Ľudovít Feld, ...

Štátom spravované umelecké Školstvo však bolo až po roku 1945. V Košiciach bol výtvarný odbor otvorený pri Hudobnej škole v roku 1959 a o jeho vznik sa pričinil hlavne maliar, pedagóg Mirko Milan. O samostatný výtvarný odbor ĽŠU na Kováčskej ulici 30 v Košiciach sa zaslúžil jeho žiak, PaedDr. Tibor Nagydai v roku 1974.

Rada Národného výboru mesta Košíc na svojom zasadaní dna 27.8.1990 schválila zriadenie Základnej umeleckej školy - výtvarného odboru, na Irkutskej ul. č.1 v Košiciach. Bola jej pridelená budova bývalej MŠ, vtedy Polytechnického centra pre ZŠ na sídlisku Nad Jazerom.

Šesť učiteliek zo ZUŠ-VO na Kováčskej ul. 30 prešlo na novovytvorenú školu. Na materiálovom zabezpečení novej školy pracovali už od júna 1990. Zariaďovanie budovy, ktoré začalo 20. augusta 1990, kládlo nároky na fyzickú i psychickú kondíciu.. Škola však napriek problémom bola pripravená v septembri 1990 začať školský rok. Do konca októbra 1990 boli na prácu pripravené aj ostatné priestory a to keramická dielňa, fotokomora, rezbárska dielňa, grafická dielňa, knižnica a archív.
Optimizmus a entuziazmus učiteliek sa preniesol do každodennej práce. Už 10. 9. 1990 sa v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ konala výstava bývalých žiakov učiteliek dr. Hegyesyovej a dr. Füllerovej.
4. decembra 1990 vo výstavných priestoroch Obvodného kultúrneho strediska na Považskej ulici v Košiciach bola otvorená výstava prác pedagógov našej školy, ktorú sme pripravili spolu s Mestským pedagogickým strediskom. Na jej otvorení sa zúčastnil za odbor školstva dr. Ján Pavelčák. Výstava, ktorou sme sa predstavili verejnosti, trvala do 21. decembra 1990.

Prvý školský rok sme ukončili výstavou Deti deťom, venovanou Medzinárodnému dňu detí, ktorá bola inštalovaná v KS Iskra na sídlisku Nad jazerom i v priestoroch školy. Na jej otvorení sa zúčastnil Ing. Ján Jakubčiak, starosta Mestskej časti, riaditeľ Školskej správy PaedDr. Alexander Potui, aj kolegovia zo ZUŠ- VO na Kováčskej 30. Výstava bola verejnosťou veľmi dobre prijatá.

Záverečné výstavy sa stali pravidelnou konfrontáciou našich snažení s verejnou mienkou a podľa podpisov dokumentovaných v knihe návštev, patria medzi tie najnavštevovanejšie.

V školskom roku 1991/92 sme zaznamenali zvýšený záujem o našu školu zo strany rodičov i detí a tak počet učiteľov vzrástol na 7. Na žiadosť rodičov detí zo ZŠ v Barci sme v školskom roku 1994/95 zariadili ateliér v priestoroch ZŠ Barca, v ktorom raz týždenne vyučuje mgr. Jana Vojtková. Skúšobne sme v v tom istom roku mali zriadený ateliér v ZŠ Park mládeže pre deti sluchovo postihnuté, ktoré viedla mgr. Eva Lipová. Pre žiakov 1-4 zo ZŠ Lechkého v školskom roku 1996/97 a 1997/98 bol na žiadosť rodičov vytvorený ateliér na ich ZŠ, raz týždenne ho viedla mgr. Jana Petreková. V apríli školského roka 1997/1998 v rámci reorganizácie štátnej správy pribudlo škole pracovisko na Oštepovej ul. a s ním 6 učiteľov zo ZUŠ-VO na Kováčskej ul.
Mesto rastie a záujem o výtvarný odbor je stále veľký, svedčia o tom novovytvorené výtvarné odbory v roku 1994 na sídlisku Dargovských hrdinov A-ZUŠ a v roku 1999 výtvarný odbor na ZUŠ Bernolákova.
Dnes je naša škola riadená Odborom Školstva mládeže a telesnej kultúry Okresného úradu Košice IV., veľmi dobre spolupracuje s MČ Nad jazerom, Východoslovenskou galériou, ŠUV a inými kultúrnymi ustanovizňami.

f t g