Zásady ochrany osobných údajov

Príloha k zásadám ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť, článok 13, GDPR

 

 

 

Kontaktné údaje CUBS

 

 

 • ZUŠ Irkutská organizuje každý školský rok Deň otvorených dverí, a to dvakrát do roka.
 • Prvý termín sa pod názvom Tma tmúca koná vždy koncom novembra daného školského roka.
 • Druhý termín sa pod názvom Otvorená škola koná vždy koncom júna daného školského roka.
 • Obe akcie sa konajú na Irkutskej 1 v čase 15:30 až 18:00, kedy je možné navštíviť všetky ateliéry nášho hlavného sídla a v rámci nich si vyskúšať rôzne techniky a aktivity organizované našimi pedagógmi. Vedľa klasických výtvarných techník je vtedy možnosť navštíviť aj ateliéry rozšíreného štúdia, v súčasnosti teda počítačovú grafiku, drevorezbu a animovaný film.
 • Pre konkrétny termín Tmy tmúcej a Otvorenej školy prosím sledujte aktuality na našej stránke, kde je daná akcia vždy v dostatočnom predstihu oznámená.
 • Základná umelecká škola Irkutská 1 v Košiciach ponúka výtvarné vzdelávanie pre študentov základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých záujemcov.
 • Základné vzdelanie zahŕňa oboznámenie s výtvarnými technikami kresby, maľby, grafiky, modelovania a dekoratívnych činností.
 • Je možné prihlásiť sa aj na rozšírené štúdium, zamerané špecificky na ďalšie techniky; v súčasnosti je v ponuke drevorezba, počítačová grafika a animovaný film.
 • Nástup je možný kedykoľvek na začiatku prvého alebo druhého polroka daného školského roka, a to po absolvovaní prijímacích skúšok z kresby, nasledujúcich po podaní prihlášky.

Základné štúdium výtvarnej výchovy

Nadväzujúce štúdium výtvarnej výchovy

Rozšírené štúdium: drevorezba, počítačová grafika, animovaný film

 • Ak Vaše dieťa či Vy prejavujete záujem o výtvarné umenie a talent k vlastnej tvorbe, je štúdium na základnej umeleckej škole ideálnym spôsobom, ako začať kultiváciu umeleckých schopností, vkusu a schopnosti kritického posudzovania výtvarného umenia.
 • Umelecké vzdelanie znamená zásadné obohatenie ľudského sveta: tvorba vedie k schopnosti vyjadrenia a oboznámenie s dejinami umenia k inšpirácii a možnosti nájsť si v nich svoje miesto, obľúbený štýl či umelca.
 • Pestovanie výtvarných techník vedie i k rozvoju konkrétnych manuálnych zručností, tak potrebných pre všeobecný rozvoj jedinca, a to obzvlášť v dnešnej dobe plnej automatických pomocníkov a všeobecnej sprostredkovanosti.
 • V dnešnom globalizovanom svete, kedy je pomerne jednoduché navštíviť svetoznáme galérie a vidieť ako zásadné umelecké diela výtvarných dejín, tak spoznávať tvorbu súčasných umelcov (nehovoriac o prakticky absolútnej dostupnosti reprodukcií skrze internet a knižné publikácie), základné umelecké vzdelanie prestáva byť luxusom a stáva sa nenahraditeľnou zložkou kultúry človeka, podobne ako základné oboznámenie s literatúrou, humanitnými či prírodnými vedami, sprostredkovávané inými školskými inštitúciami.
 • Zamestnanci ZUŠ Irkutská s Vami radi skonzultujú možnosti štúdia (viď Kontakt), ako aj spôsob prihlásenia a podmienky prijatia.
 • Cenová dostupnosť štátnej umeleckej školy je prakticky bezkonkurenčná.
f t g